Календарне планування з фізики 9 клас 2018-2019 н.р

Про матеріал

Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник: Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики

9 клас

 (105 годин, 3 години на тиждень, 4 години — резервні)

 

Програма:  ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник:  Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.

№ уроку

Дата

 

Матеріал підручника

Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА (17 год)

1.1

 

§1         

Магнітні явища. Постійні магніти, взаємодія магнітів. Дослід Ерстеда.  Магнітне поле.

Демонстрації

1. Постійні магніти.

2. Дослід Ерстеда.

Пояснює досліди Ерстеда.

Розуміє механізм магнітної взаємодії; матеріальність магнітного поля.

Оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм.

 

2.2

 

§2

Індукція магнітного поля. Магнітне поле Землі.

Демонстрації

1. Конфігурації магнітних полів.

2. Магнітне поле Землі.

Графічно зображає магнітне поле.

Визначає напрямок індукції магнітного поля.

Знає прояви магнітного поля Землі.

 

 

3.3

 

§3

Магнітне поле провідника зі струмом.

Графічно зображає магнітне поле.

Визначає напрямок індукції магнітного поля.

4.4

 

§3

Магнітне поле провідника зі струмом. Розв'язування задач.

Графічно зображає магнітне поле.

Визначає напрямок індукції магнітного поля.

5.5

 

§4

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

Демонстрації

1. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.

Володіє поняттям, формулює визначення індукції магнітного поля та її одиниці.

Визначає напрямок сили Ампера.

6.6

 

§4

Сила Ампера.

Розв'язування задач.

Застосовує формулу сили Ампера під час розв’язування задач різних типів.

Визначає напрямок сили Ампера.

7.7

 

§5

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера.

Магнітна левітація.

Розуміє гіпотезу Ампера.

Оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електромагнетизм.

Розуміє механізм магнітної левітації.

8.8

 

§6

Електромагніти.

Демонстрації

1. Електромагніт.

Пояснює принцип дії електромагніту.

9.9

 

§6

Електромагніти. Розв'язування задач.

Пояснює принцип дії електромагніту.

 

10.10

 

ЛР №1,

с.46-47

Лабораторна робота № 1.

Складання та випробування електромагніту.

Складає електромагніт.

11.11

 

§7

Електродвигуни, гучномовці. Електровимірювальні прилади.

Демонстрації 1. Електродвигун

Пояснює принцип дії електродвигуна, електровимірювальних приладів.

12.12

 

§8(п.1-3)

 

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм.

Демонстрації

1. Явище електромагнітної індукції

Пояснює досліди Фарадея. Розуміє механізм електромагнітної індукції. Визначає напрямок індукційного струму.

 

13.13

 

ЛР №5,

с. 45-47

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції.

Розуміє механізм електромагнітної індукції.

14.14

 

§8(п.1-3)

 

Явище електромагнітної індукції. Розв'язування задач.

Визначає напрямок індукційного струму.

15.15

 

§8(п.4)

 

Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.

Демонстрації

1. Генератори індукційного струму.

Оцінює переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики.

16.16

 

§1-§8,

с.48-49

Магнітні явища. Розв'язування задач.

 

17.17

 

 

Контрольна робота № 1 Магнітні явища.

 

Захист навчальних проектів (1 год)

18.01

 

 

Захист навчальних проектів.

Оцінює значення магнітного поля Землі для життєдіяльності організмів; важливість, переваги та недоліки розвитку різних напрямків електроенергетики.

Виставлення оцінок за тему 1

Розділ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА (18 год)

19.1

 

§9

Світлові явища. Швидкість поширення світла.

Демонстрації

1. Прямолінійне поширення світла.

Розуміє поняття точкового джерела світла.

Усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті.

20.2

 

§10

Світловий промінь. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.

Розуміє поняття світлового променю.

Формулює закон прямолінійного поширення світла. Пояснює причини сонячних i місячних затемнень.

21.3

 

§10

Закон прямолінійного поширення світла. Розв'язування задач.

Застосовує закон прямолінійного поширення світла під час розв’язування задач різних типів.

22.4

 

§11

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.

Демонстрації

1. Відбивання світла.

 

Формулює закон відбивання світла; указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала.

23.5

 

§11

Закон відбивання світла. Розв'язування задач.

Демонстрації

1. Зображення у плоскому дзеркалі.

Застосовує закон відбивання світла під час розв’язування задач різних типів; указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою плоского дзеркала.

24.6

 

ЛР.№3,

с.73-74

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.

Застосовує закон відбивання світла під час під час виконання лабораторних робіт.

25.7

 

§12

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.

Демонстрації

1. Заломлення світла.

Формулює закон заломлення світла, визначення показника заломлення світла.

26.8

 

§12

Закон заломлення світла.

Розв'язування задач.

Застосовує закон заломлення світла під час розв’язування задач різних типів.

27.9

 

ЛР №4,

с.83-84

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла.

Застосовує закон заломлення світла під час під час виконання лабораторних робіт.

28.10

 

§13

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.

Демонстрації

1. Розкладання білого світла за допомогою призми.

Розуміє спектральний склад білого світла, причини різнобарв’я.

29.11

 

§14

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи.

Демонстрації

1. Хід променів у лінзах.

2. Утворення зображень за допомогою лінзи.

Розуміє поняття тонкої лінзи;

формулює визначення фокусної відстані, оптичної сили лінзи; одиниці оптичної сили та фокусної відстані лінзи.

30.12

 

§15

Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи. Найпростіші оптичні прилади

Демонстрації

1. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо).

 

Указує хід променів під час побудови зображень, отриманих за допомогою тонкої лінзи.

Розуміє принцип дії найпростіших оптичних приладів

31.13

 

§§14,15

Лінзи. Розв'язування задач.

Застосовує формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів.

32.14

 

ЛР №5, с.99-100

 

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.

 

Вимірює фокусну відстань та визначає оптичну силу лінзи.

 

33.15

 

§§14,15

Лінзи. Розв'язування задач.

Застосовує формулу тонкої лінзи під час розв’язування задач різних типів.

34.16

 

§16

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри

Демонстрації

1. Модель ока.

2. Інерція зору.

Розуміє вади зору, способи їхньої корекції, методи профілактики захворювань органів зору.

Усвідомлює значення гігієни зору та профілактики його вад.

35.17

 

§§9-16,

с.104-105

Світлові явища. Розв'язування задач.

Застосовує закони поширення, відбивання та заломлення світла під час розв’язування задач різних типів.

36.18

 

 

Контрольна робота № 2 Світлові явища.

 

 

Захист навчальних проектів (1 год)

37. 1

 

 

Захист навчальних проектів.

Усвідомлює значення світла для життя на Землі та в побуті.

 

Виставлення оцінок за тему  2

 

Розділ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

(8 год)

38.1

 

§17

Виникнення та поширення механічних хвиль.

Демонстрації

1. Поширення механічних коливань у пружному середовищі.

Розуміє поняття хвильового процесу, умови утворення механічних хвиль

 

39.2

 

§18

Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

Демонстрації

1. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.

2. Залежність висоти тону від частоти коливань.

Формулює визначення довжини і частоти хвилі, гучності звуку та висоти тону.

Порівнює властивості звукових хвиль різних частот.

Оцінює вплив вібрацій і шумів на живі організми.

40.3

 

ЛР №6,

с.124-125

Лабораторна робота № 6 «Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів»

Порівнює властивості звукових хвиль різних частот.

41.4

 

§19

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Демонстрації

1. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль.

Розуміє умови утворення електромагнітних хвиль.

Використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів.

 

42.5

 

§20

Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.

Демонстрації

1. Шкала електромагнітних хвиль.

Знає залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти.

 

43.6

 

§21

Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та комунікацій.

Знає фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

Пояснює значення сучасних засобів зв’язку та комунікацій.

44.7

 

§§17-21,

с.140-141

Механічні та електромагнітні хвилі .

Розв'язування задач.

Використовує формули взаємозв’язку довжини, частоти й швидкості поширення хвилі, швидкості поширення хвилі для розв’язування задач різних типів.

45.8

 

 

Контрольна робота № 3. Механічні та електромагнітні хвилі

 

Захист навчальних проектів (1 год)

46.1

 

 

Захист навчальних проектів.

 

 

 

Виставлення оцінок за тему 3

 

 

Розділ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (12 год)

47.1

 

§22

Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи.

Демонстрації 

1. Модель досліду Резерфорда.

2. Модель атома. Модель ядра атома.

Знає сучасні моделі атома та ядра; поняття ізотопу.

Описує досліди Резерфорда.

48.2

 

§23

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості.

Знає поняття радіоактивності.

Оцінює ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання.

49.3

 

§24

Період піврозпаду радіонукліда. Використання ізотопів.

Знає поняття періоду піврозпаду й активності радіонукліда.

50.4

 

§§22 – 24

Радіоактивні випромінювання. Розв'язування задач.

Знає поняття радіоактивності.

Знає поняття періоду піврозпаду й активності радіонукліда.

51.5

 

§25

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

Демонстрації

1. Принцип дії лічильника йонізаційних частинок.

2. Дозиметри (за наявності).

Описує йонізаційну дію радіоактивного випромінювання. Знає про вплив радіоактивного випромінювання на живі організми. Оцінює ефективність методів захисту від впливу радіоактивного випромінювання.

Користується дозиметром (за наявності).

52.6

 

§25

Розв'язування задач

 

53.7

 

§26

Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

Енергія Сонця й зір.

 

Знає поняття ядерної та термоядерної реакцій. Розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій; принцип дії ядерного реактора; механізми ядерних процесів у Сонця й зір. Усвідомлює можливості використання термоядерного синтезу.

54.8

 

§26

Ланцюгова ядерна реакція. Термоядерні реакції.

Розв'язування задач.

Знає поняття ядерної та термоядерної реакцій. Розуміє механізм ланцюгових ядерних реакцій.

55.9

 

§27

Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики.

Усвідомлює переваги, недоліки і перспективи розвитку атомної енергетики; оцінює доцільність використання атомної енергетики та її вплив на екологію.

Використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

56.10

 

§27

Атомна енергетика. Розв'язування задач.

Знає поняття ядерної та термоядерної реакцій.

57.11

 

§§22-27,

с.178-179

Фізика атома та атомного ядра.

Розв'язування задач

 

58.12

 

 

Контрольна робота № 4 Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики.

 

Захист навчальних проектів (1 год)

59.1

 

 

Захист навчальних проектів.

 

Виставлення оцінок за тему 4

Розділ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ  ( 34 год + 2 год резерв)

Частина 1. Кінематика прямолінійного рівноприскореного руху. Закони Ньютона.  Застосування законів динаміки (21год + 2 год резерв)

60.1

 

§28

Рівноприскорений рух. Прискорення.

Демонстрації

1. Рівноприскорений рух.

Знає характеристики і властивості рівноприскореного руху; поняття прискорення.

 

61.2

 

§29

Рівноприскорений рух.

Знає характеристики і властивості рівноприскореного руху.

62.3

 

§§28,29

Рівноприскорений рух. Розв'язування задач.

Застосовує набуті знання, формулу прискорення, рівняння прямолінійного рівноприскореного руху в процесі розв’язування фізичних задач.

63.4

 

§29

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.

Будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

64.5

 

§29

Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Розв'язування задач.

Будує графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

65.6

 

§30

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона.

Демонстрації

1. Явище інерції.

Знає поняття інерціальної системи відліку,

перший закон Ньютона.

66.7

 

§31

Другий закон Ньютона.

Знає другий закон Ньютона.

67.8

 

§32

Третій закон Ньютона.

Демонстрації

1. Взаємодія тіл.

Знає третій закон Ньютона.

68.9

 

§§30-32

Закони Ньютона.

Розв'язування задач.

Застосовує набуті знання. Оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання.

69.10

 

§§30-32

Закони Ньютона. Розв'язування задач.

Застосовує набуті знання. Оцінює роль законів Ньютона у розвитку фізичного знання.

70.11

 

§33

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння.

Знає закон всесвітнього тяжіння;

поняття прискорення вільного падіння.

71.12

 

§33

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння.

Знає закон всесвітнього тяжіння;

поняття прискорення вільного падіння.

72.13

 

§33

Закон всесвітнього тяжіння.

Прискорення вільного падіння. Розв'язування задач.

Застосовує набуті знання.

73.14

 

§34

Рух тіла під дією сили тяжіння.

Демонстрації

1. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі.

Застосовує набуті знання.

74.15

 

§34

Рух тіла під дією сили тяжіння. Розв'язування задач.

Застосовує набуті знання.

75.16

 

§35

Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку.

Демонстрації

1. Рух тіл під дією кількох сил.

Характеризує рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку.

76.17

 

§35

Рух тіла під дією кількох сил у вертикальному напрямку. Розв'язування задач.

Застосовує закони Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

 

77.18

 

§35

Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку.

Демонстрації

1. Рух тіл під дією кількох сил.

Характеризує рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку.

78.19

 

§35

Рух тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку. Розв'язування задач.

Застосовує закони Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

79.20

 

§35

Рух тіла під дією кількох сил  по похилій площині.

Характеризує рух тіла під дією кількох сил  по похилій площині.

80.21

 

§35

Рух тіла під дією кількох сил  по похилій площині. Розв'язування задач.

Застосовує закони Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

81.22

 

§§33-35,

с.256-257

Застосування законів динаміки

Застосовує закони Ньютона в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

82.23

 

 

Контрольна робота № 5. Кінематика прямолінійного рівноприскореного руху. Застосування законів динаміки

Застосовує набуті знання.

Виставлення оцінок за тему 5

Частина 2. Закони збереження (13 год )

83.1

 

§36

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Демонстрації

1. Взаємодія тіл.

Знає поняття імпульсу тіла; закон збереження імпульсу.

Застосовує формули імпульсу тіла, закон збереження імпульсу.

84.2

 

§36

Закон збереження імпульсу. Розв'язування задач.

Застосовує закон збереження імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

85.3

 

§37

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

Демонстрації

1. Реактивний рух.

Застосовує закон збереження імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

86.4

 

§37

Реактивний рух. Розв'язування задач.

Застосовує закон збереження імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів. Оцінює досягнення людства та внесок України в освоєння космосу

87.5

 

§38

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

Демонстрації

1. Закони збереження.

Знає універсальний характер законів збереження в природі

88.6

 

§38

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

Застосовує закони збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

89.7

 

§38

Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах. Розв'язування задач.

Застосовує закони збереження механічної енергії та імпульсу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

90.8

 

ЛР №7,

с.241-243

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії.

Застосовує закони збереження механічної енергії в процесі виконання лабораторної роботи.

91.9

 

§39(п.1-4)

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.

 

Наводить приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної й духовної культури; прояви і наслідки фундаментальних взаємодій, універсальний характер законів збереження в природі.

Оцінює фундаментальний характер законів збереження. Обґрунтовує органічну єдність людини та природи.

92.10

 

§39 (п.5)

Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.

Демонстрації

1. Закони збереження.

Наводить приклади основних законів і закономірностей, що характеризують механічний рух і взаємодію, тепловий рух, взаємодію електрично заряджених тіл.

Застосовує закони збереження механічної енергії в процесі розв’язування фізичних задач різних типів.

93.11

 

§§36-39,

с.256,257

Закони збереження.

Розв'язування задач.

Застосовує закони збереження для пояснення фізичних явищ і процесів.

Оцінює межі застосування класичної механіки, межі застосування фізичних законів і теорій.

94.12

 

 

Контрольна робота № 6. Закони збереження

Застосовує набуті знання.

95.13

 

§40

Еволюція фізичної картини світу. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

Усвідомлює історію розвитку фізичної картини світу; роль фізики як фундамен-тальної науки сучасного природознавства; сучасну фізичну картину світу.

Захист навчальних проектів (4 год)

96.1

 

 

Захист навчальних проектів.

 

97.2

 

 

Захист навчальних проектів.

 

98.3

 

 

Захист навчальних проектів.

 

99.4

 

 

Захист навчальних проектів.

 

Виставлення оцінок за тему 6

ФІЗИКА Й ЕКОЛОГІЯ (4 год)

100.1

 

С.261

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини.

Знає фізичні параметри забрудненості довкілля

101.2

 

 

Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії.

Демонстрації

Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних проблем екології та енергетики в Україні та світі

Ввизначає фізичні параметри безпечної життєдіяльності людини за довідниковими джерелами

102.3

 

С.264

Альтернативні джерела енергії.

Знає фізико-технічні основи роботи засобів попередження та очищення довкілля від викидів; фізичні основи безпечної енергетики.

103.4

 

 

Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі.

Усвідомлює необхідність екологічно виваженого використання досягнень сучасної фізики для суспільного розвитку, вплив цього процесу на життя та майбутнє існування людей на Землі; причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії людини, суспільства і природи

Резервний час (4 - 2 год)

 

104

 

 

Розв'язування задач.

 

105

 

 

Розв'язування задач.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Solomenko Anastasiia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Тюх Любов
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Скляр Оксана Віталіївна
  Дякую за корисний матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
9216
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку