14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Календарне планування з математики для 6 класу

Про матеріал

В даному текстовому документі запропоноване орієнтовне календарне планування з математики для 6 класу розраховано на 175 годин на рік (05 годин на тиждень).

Перегляд файлу

Математика, 6 клас (175 годин, 5 год на тиждень)  

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

Вступ і повторення /05 годин/

1

1

Повторення.  Натуральні числа.

1

 

 

2

2

Повторення. Звичайні дроби.

1

 

 

3

3

Повторення. Десяткові дроби.

1

 

 

4

4

Повторення. Дії з десятковими дробами.

1

 

 

5

5

Розв'язування вправ.

1

 

 

Подільність чисел /14 годин /

6

1

Дільники та кратні натурального числа.

1

 

 

7

2

Прості та складені числа.

1

 

 

8

3

Ознаки подільності на 2, 5, 10.

1

 

 

9

4

Ознаки подільності на 3, 9.

1

 

 

10,11

5,6

Розкладання чисел на прості множники.

2

 

 

12,13

7,8

Найбільший спільний дільник.

2

 

 

14,15

9,10

Найменше спільне кратне.

2

 

 

16

11

Розв'язування вправ і задач.

1

 

 

17

12

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

18

13

Подільність чисел. Контрольна робота №1.

1

 

 

19

14

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Звичайні дроби   /37 годин/

20

1

Основна властивість дробу. Скорочення дробу.

1

 

 

21

2

Розв’язування вправ.

1

 

 

22,23

3,4

Множення звичайних дробів.

2

 

 

24

5

Знаходження дробу від числа.

1

 

 

25,26

6,7

Розв’язування текстових задач.

2

 

 

27

8

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

28

9

Множення звичайних дробів. Контрольна робота №2.

1

 

 

29

10

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

30-32

11-13

Ділення звичайних дробів.

3

 

 

33

14

Знаходження числа за його дробом.

1

 

 

34,35

15,16

Розв’язування текстових задач.

2

 

 

36

17

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

1

 

 

37

18

Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.

1

 

 

38

19

Розв’язування вправ.

1

 

 

39

20

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

40

21

Ділення звичайних дробів. Контрольна робота №3.

1

 

 

41

22

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

42

23

Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника.

1

 

 

43

24

Зведення дробів до спільного знаменника.

1

 

 

44

25

Порівняння дробів.

1

 

 

45,46

26,27

Додавання і віднімання звичайних дробів.

2

 

 

47

28

Додавання і віднімання мішаних чисел

1

 

 

48

29

Віднімання дробу від числа, мішаного числа від числа

1

 

 

49-51

30-32

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

3

 

 

52,53

33,34

Розв’язування текстових задач.

2

 

 

54

35

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

55

36

Додавання і віднімання звичайних дробів. Контрольна робота №4.

1

 

 

56

37

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Відношення і пропорції   /30 годин/

57

1

Відношення.

1

 

 

58

2

Пропорція. Основна властивість пропорції.

1

 

 

59,60

3,4

Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

2

 

 

61

5

Пряма пропорційна залежність.

1

 

 

62

6

Обернена пропорційна залежність.

1

 

 

63

7

Поділ числа у даному відношенні.

1

 

 

64-66

8-10

Задачі на пропорційний поділ.

3

 

 

67

11

Масштаб.

1

 

 

68

12

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

69

13

Відношення і пропорції.  Контрольна робота №5.

1

 

 

70

14

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

71

15

Коло. Довжина кола.

1

 

 

72

16

Круг. Площа круга. Круговий сектор. 

1

 

 

73

17

Стовпчасті та кругові діаграми.

1

 

 

74

18

Розв’язування вправ.

1

 

 

75

19

Підсумкове заняття першого семестру.

1

 

 

76

20

Повторення основних відомостей про відсотки.

1

 

 

77

21

Відсоткове відношення двох чисел.

1

 

 

78

22

Розв’язування задач.

1

 

 

79

23

Відсоткові розрахунки.

1

 

 

80

24

Розв’язування вправ.

1

 

 

81-83

25-27

Розв’язування текстових задач.

3

 

 

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

84

28

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

85

29

Відсоткові розрахунки.  Контрольна робота №6.

1

 

 

86

30

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Раціональні числа та дії з ними /74 години/

87

1

Додатні та від’ємні числа. Число нуль.

1

 

 

88

2

Координатна пряма.

1

 

 

89

3

Протилежні числа.

1

 

 

90,91

4,5

Модуль числа.

2

 

 

92

6

Цілі числа. Раціональні числа.

1

 

 

93,94

7,8

Порівняння раціональних чисел.

2

 

 

95

9

Розв’язування вправ.

1

 

 

96

10

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

97

11

Додатні і від’ємні числа.  Контрольна робота №7.

1

 

 

98

12

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

99

13

Додавання від’ємних чисел.

1

 

 

100,101

14,15

Додавання чисел з різними знаками.

2

 

 

102

16

Властивості додавання раціональних чисел.

2

 

 

103,104

17,18

Додавання раціональних чисел.

1

 

 

105-108

19-22

Віднімання раціональних чисел.

4

 

 

109

23

Розв’язування вправ.

1

 

 

110,111

24,25

Розв’язування вправ на додавання та віднімання   раціональних чисел.

2

 

 

112,113

26,27

Розв’язування вправ.

2

 

 

114

28

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

115

29

Додавання і віднімання раціональних чисел.  Контрольна робота №8.

1

 

 

116

30

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

117-119

31-33

Множення  раціональних чисел.

3

 

 

120

34

Властивості множення раціональних чисел.

1

 

 

121-123

35-37

Ділення раціональних чисел

3

 

 

124

38

Розв’язування вправ

1

 

 

125-129

39-43

Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

5

 

 

130

44

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

131

45

Множення і ділення раціональних чисел.  Контрольна робота №9.

1

 

 

132

46

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

133

47

Коефіцієнт. Подібні доданки та їх зведення.

1

 

 

з/п

№ ур

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

134

48

Зведення подібних доданків.

1

 

 

135,136

49,50

Розкриття дужок.

2

 

 

137,138

51,52

Спрощення виразів.

2

 

 

139

53

Рівняння. Основні властивості рівняння.

1

 

 

140-142

54-56

Розв’язування рівнянь.

3

 

 

143-146

57-60

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

4

 

 

147

61

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

148

62

Рівняння.  Контрольна робота №10.

1

 

 

149

63

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

150

64

Перпендикулярні прямі, їх побудова.

1

 

 

151

65

Паралельні прямі, їх побудова.

1

 

 

152,153

66,67

Координатна площина.

2

 

 

154

68

Розв’язування вправ.

1

 

 

155

69

Приклади графіків залежностей між величинами.

1

 

 

156

70

Розв’язування вправ.

1

 

 

157

71

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.

1

 

 

158

72

Координатна площина. Контрольна робота №11.

1

 

 

159

73

Аналіз контрольної  роботи.

1

 

 

160

74

Узагальнення і систематизація знань учнів з теми «Раціональні числа».

1

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу  /14 годин/

161

1

Повторення. Подільність чисел.

1

 

 

162,163

2,3

Повторення. Дії зі звичайними дробами.

2

 

 

164,165

4,5

Повторення. Дії з раціональними числами.

2

 

 

166

6

Повторення. Відсоткові розрахунки

1

 

 

167

7

Розв’язування рівнянь.

1

 

 

168

8

Розв’язування задач.

1

 

 

169

9

Розв’язування задач геометричного змісту

1

 

 

170

10

Підсумкова контрольна робота.

1

 

 

171

11

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

172,173

12

Розв’язування вправ.

2

 

 

174

13

Розв’язування задач.

1

 

 

175

14

Підсумкове заняття.

1

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
871
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку