Календарне планування з Правознавства для 9 класу 2019-2020 н. р.

Про матеріал
Календарно - тематичне планування «Правознавство» 9 клас 2019-2020 н. р. за новою програмою.
Перегляд файлу

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ правознавства

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується:

  • рівень оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-правових реалій;
  • рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;
  • рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

І. Початковий

 

1

Учень/учениця   усно в загальних рисах  відтворює один-два юридичні терміни окремої теми

2

 Учень/учениця  на рівні «так—ні» усно відтворює кілька термінів,  вибирає правильний варіант відповіді із двох запропонованих

3

Учень/учениця одним простим реченням передає зміст  частини  теми, знаходить відповідь на закрите запитання у тексті підручника

ІІ. Середній

 

4

Учень/учениця   відповідає  на окреме питання  за допомогою вчителя,  репродуктивно  відтворює частину навчального матеріалу теми одним — двома простими реченнями, формулює  визначення юридичного поняття

5

Учень/учениця відтворює окрему частину основного змісту навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя, визначає одну-дві окремі ознаки правових понять

6

Учень/учениця у цілому відтворює частину навчального матеріалу теми, у цілому правильно використовує окремі  юридичні терміни аналізує  прості юридичні ситуації,  розв’язує тестові завдання  першого рівня; може користуватись за допомогою вчителя  (зразок, пам’ятка) окремими положеннями нормативних актів

ІII. Достатній

7

Учень/учениця самостійно відтворює окрему частину теми, застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, дати визначення понять, аналізує зміст правових документів за простим планом, розв’язує елементарні  юридичні задачі   за допомогою вчителя, знаходить окремі правові  норми в тексті нормативних актів

8

Учень/учениця в основному володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією; може зіставляти, узагальнювати,   інформацію за допомогою учителя; складати прості таблиці, схеми, аналізувати положення  нормативно-правового  акту за допомогою вчителя

9

Учень/учениця  оперує вивченим матеріалом на рівні теми, може самостійно його відтворювати, аналізувати положення нормативно-правових актів,  підтверджувати одним — двома аргументами висловлене ним судження щодо правового явища; самостійно розв’язувати юридичні задачі середнього рівня складності

IV. Високий

10

Учень/учениця вільно викладає правові питання, застосовуючи необхідну юридичну термінологію; вирішувати за допомогою вчителя тестові завдання вищого рівня; самостійно складати таблиці,  структурно-логічні схеми з правових питань, аналізувати правові ситуації, дати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня

11

Учень/учениця  володіє глибокими  знаннями, може  вільно висловлювати  власні судження та аргументує їх, самостійно користується окремими джерелами права; може підготувати повідомлення з юридичної тематики;  самостійно вирішує тестові  завдання вищого рівня та певні правові ситуації, може використовувати інформацію з додаткової літератури (використання додаткової літератури не є обов’язковою вимогою) 

12

Учень/учениця ґрунтовно викладає правові питання,  висловлює власну позицію і переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела юридичної інформації, зокрема наочні, вміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті знання і вміння в практичній урочній діяльності (участь в дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо); може самостійно вирішувати   юридичні задачі, застосовуючи правові знання

 

 

 

 

Календарне планування «Правознавство»  9  клас

(1 години на тиждень, 35– на рік)

Складено згідно з навчальною програмою, затвердженою Наказом міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

Розроблено відповідно до листа МОН від 01.07.2019 року №1/11-5966.

 

№ уроку

Дата

Зміст навчального матеріалу

 

 

ВСТУП ДО «ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА»

1

 

Право і закони в житті  людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

 

 

Тема 1. ОСНОВИ теорії держави і права

2

 

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави.

3

 

Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

4

 

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

5

 

Практичне заняття №1. Соціальні норми в житті людей

6

 

Узагальнення. №1 Тематичне оцінювання з теми «ОСНОВИ теорії держави і права»

 

 

Тема  2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальністЬ

7

 

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

8

 

Правопорушення: поняття, склад, види.

9

 

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

10

 

Практичне заняття №2. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

 

 

Тема 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

11

 

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

12

 

Правова характеристика понять «людина», «особа»,«громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.

13

 

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

14

 

Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

15

 

Практичне заняття №3. Звернення громадян.

16

 

Узагальнення. №2 Тематичне оцінювання з тем «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальністЬ», «ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ»

 

 

Тема 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин

17

 

Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

18

 

Практичне заняття №4. Власність неповнолітніх.

19

 

Практичне заняття №5. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

20

 

Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

21

 

Практичне заняття №6. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

22

 

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці.

23

 

Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх.

Практичне заняття №7. Працевлаштування неповнолітніх.

24

 

Адміністративні правопорушення.

25

 

Злочини. Кримінальний проступок. 

26

 

Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

27

 

Практичне заняття №8. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

28

 

Узагальнення.№3 Тематичне оцінювання з теми «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин»

 

 

Тема 5. ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ

29

 

Професія «юрист».  Юристи в нашому житті.

30

 

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

31

 

Практичне заняття №9.

Ігровий суд.

32

 

Практичне заняття №10.

Зустріч з правозахисниками.

33

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ»

34

 

Повторення вивченого

35

 

Підсумкове узагальнення до курсу.

 

 

 

docx
Додано
15 серпня
Переглядів
2635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку