Календарне планування з предмету «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (рівень стандарту) для 10–го класу

Про матеріал

Календарне планування з предмету «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» для 10–го класу.

Навчальна програма «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р. № 1377.

«Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань»)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Гудима А. А., Пашко К. О., Гарасимів І. М., Фука М. М.

Перегляд файлу

 

№ п/п

 

Дат

 

І семестр

 

 

 

Домашнє

завдання

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

Тема уроку

Вступне заняття

1

 

 

Військово-патріотичне виховання – складова патріотичного виховання молоді. Поняття національної безпеки держави.

 

Знаннєвий компонент

Учень (учениця):

розуміє роль і місце військово-патріотичного виховання у системі патріотичного виховання молоді;

характеризує вимоги Конституції України щодо захисту Вітчизни, свої обов’язки у разі виникнення загрози суверенітету та територіальної цілісності України, поняття національної безпеки держави;

визначає основні поняття з військової справи, основ цивільного захисту, психологічної та медико-санітарної підготовки;

володіє змістом програми предмета «Захист України», завданням кожного розділу;

виконує обов'язки та правила поведінки.

2

 

 

Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави. Підготовка до захисту України - обов'язок кожного громадянина.

 

Розділ 1. Основи медичних знань і домедичної допомоги

Тема 1. Основи законодавства України щодо охорони здоров’я людини

3

 

 

Основні документи нормативно-правової бази щодо захисту життя і здоров’я людини в Україні.

 

Знаннєвий компонент

Учениця (учень):

називає основні документи щодо захисту життя і здоров’я людини в Україні;

обґрунтовує правові, організаційні та соціально-економічні засади охорони здоров'я в Україні;

характеризує стан здоров’я людей в Україні;

розуміє основні принципи охорони здоров'я України.

 

4

 

 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Закон України «Про екстрену медичну допомогу».

 

 

5

 

 

Аналіз стану здоров’я людей в Україні.

Основні принципи охорони здоров'я України.

 

Тема 2. Надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця

 

6

 

 

Рятувальний ланцюжок при раптовій зупинці серця. Алгоритм дій проведення серцево-легеневої реанімації.

 

Знаннєвий і діяльнісний компонент

Учениця (учень):

знає  алгоритм дій з постраждалим без свідомості

знає правила швидкого визначення зупинки серця

володіє основними правилами проведення реанімації

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів

знає порядок проведення реанімації.

7

 

 

Основні правила та порядок проведення реанімації.

 

 

 

8

 

 

Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів – западання язика, нижньої щелепи, слизу, води тощо – та відкриття верхніх дихальних шляхів (підняти підборіддя та висунути нижню щелепу).

 

 

 

 

 

 

володіє маніпуляціями відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів

вміє проводити непрямий масаж серця і штучне дихання

знає  як користуватись автоматичним зовнішнім дефібрилятором.

вміє розмістити постраждалого без свідомості у відновлювальну позицію

 

Ціннісний компонент

дотримується правил безпеки під час реанімаційних заходів

9

 

 

Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення штучної вентиляції легенів.

 

 

10

 

 

Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної системи, методика його виконання. Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятору.

 

 

 

 

 

11

 

 

Техніка проведення реанімаційних заходів одним та двома рятівниками. Правила виклику бригади екстреної медичної допомоги.

 

 

12

 

 

Визначення, усунення та запобігання головних факторів, які загрожують життю постраждалого та оточуючих.

 

Тема 3. Домедична допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів та інших невідкладних станах

 

13

 

 

Причини порушення прохідності дихальних шляхів.

Основні прояви  повної та неповної непрохідності верхніх дихальних шляхів.

 

Знаннєвий і діяльнісний компонент

Учениця (учень):

проводить швидку оцінку ознак порушення прохідності дихальних шляхів;

розуміє відмінність між повною та неповною непрохідністю дихальних шляхів;

володіє методами відновлення прохідності дихальних шляхів;

проводить відновлення прохідності дихальних шляхів за допомогою прийому Хеймліка;

знає правила надання допомоги постраждалим при втраті свідомості;

знає правила надання допомоги постраждалим при різкому погіршенні стану;

знає правила надання допомоги постраждалим при судомах.

 

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при відновленні прохідності дихальних шляхів.

 

14

 

 

Алгоритм відновлення прохідності верхніх  дихальних шляхів. Прийом Хеймліка.

 

15

 

 

Алгоритм надання допомоги  при втраті свідомості.

 

16

 

 

Послідовність надання допомоги при різкому погіршенні загального стану.

 

17

 

 

Основні причини виникнення судом, прояви, послідовність надання домедичної допомоги.

 

 

 

18

 

 

Узагальнення та систематизація знань з тем

«Основи законодавства України щодо охорони здоров’я людини», «Надання домедичної допомоги при раптовій зупинці серця» та «Домедична допомоги при порушенні прохідності дихальних шляхів та інших невідкладних станах».

 

Тема 4. Загальні поняття про травму. Механізм травми

19

 

 

Поняття про травму. Види та класифікація травм.

 

 

 

 

Знаннєвий і діяльнісний компонент

Учениця (учень):

пояснює термін травма;

називає основні типи травм при дорожньо-транспортних пригодах;

пояснює особливості травм при падінні;

називає основні травми у пішохода, велосипедиста, мотоцикліста, водія та пасажирів автомобіля;

характеризує тупу та проникаючу травму, їх основні відмінності;

називає основні ознаки травм окремих анатомічних ділянок;

розуміє вплив факторів при мінно-вибуховій травмі;

знає основні правила поведінки при виявленні потенційно небезпечних предметів.

 

 

20

 

 

Типи травм при дорожньо-транспортних пригодах та падінні з висоти.

 

21

 

 

Поняття про тупу та проникаючу травму.

 

 

22

 

 

Вплив мінно-вибухової травми на організм людини.  

 

23

 

 

Основні ознаки травм голови.

 

24

 

 

Основні ознаки травм грудної клітки.

 

 

25

 

 

Основні ознаки травм живота.

 

26

 

 

Основні ознаки травм скелетно-м’язевої системи.

 

 

27

 

 

Правила поведінки при знаходженні у потенційно небезпечному місці та при виявленні небезпечних предметів.

 

Тема 5. Надання домедичної допомоги при кровотечах

28

 

 

Види кровотеч. Ознаки та швидке розпізнавання загрозливої для життя кровотечі.

 

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

знає види кровотеч; основні принципи невідкладної допомоги

дотримується правил особистої безпеки

знає алгоритм дій при кровотечі

вміє розпізнати кровотечу, що загрожує життю

розуміє важливість негайної реакції на кровотечу, що загрожує життю

знає способи зупинки кровотечі

застосовує прямий тиск на рану

володіє технікою накладання  турнікета на верхні та нижні кінцівки.

вміє проводити тампонування рани

володіє методами виносу та переміщення поранених

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при кровотечах.

29

 

 

Алгоритм дій при кровотечі.

Техніка застосування прямого тиску на рану

 

30

 

 

Техніка накладання турнікета  на верхні та нижні кінцівки.

 

31

 

 

Техніка тампонування рани. Техніка накладання компресійної пов’язки.

 

 

32

 

 

Узагальнення та систематизація знань з тем

«Загальні поняття про травму. Механізм травми» та «Надання домедичної допомоги при кровотечах».

 

№ п/п

Дата

ІІ семестр

 

Домашнє

завдання

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

 

 

Тема уроку

Тема 6. Домедична допомога при травмах окремих анатомічних ділянок

33

 

 

Поняття про переломи кісток, їх класифікація. Ознаки переломів.

 

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

класифікує переломи та вивихи;

застосовує способи накладання шини з підручного матеріалу;

вміє проводити транспортну іммобілізацію кінцівок з допомогою косинок, накладати шини типу Крамера та Sam Splint

надає домедичну допомогу при переломах та вивихах;

надає домедичну допомогу при травмі голови;

вміє виявляти основні прояви у постраждалого травми хребта;

надає домедичну допомогу при травмі грудної клітки;

надає домедичну допомогу при травмі живота;

знає особливості надання допомоги при травмі очей;

знає особливості надання допомоги при знаходженні сторонніх тіл в рані.

 

 

Ціннісний компонент:

дотримується правил безпеки під час надання домедичної допомоги при травмах окремих ділянок.

34

 

 

Вивихи суглобів, їх класифікація. Ознаки вивихів.

 

35

 

 

Порядок надання  домедичної допомоги при переломах і вивихах.

 

36

 

 

Особливості накладання шин на верхню та нижню кінцівки.

 

37

 

 

Алгоритм надання домедичної допомоги при травмі голови.

 

38

 

 

Алгоритм надання домедичної допомоги при травмі хребта.

 

39

 

 

Алгоритм надання домедичної допомоги при травмі грудної клітки.

 

40

 

 

Алгоритм надання домедичної допомоги при травмі живота.

 

41

 

 

Порядок надання допомоги при травмі очей.

 

 

42

 

 

Тренування у наданні допомоги при переломах.

 

 

 

43

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Домедична допомога при травмах окремих анатомічних ділянок».

 

Розділ 2. Основи цивільного захисту

Тема 1. Нормативно-правова база цивільного захисту

44

 

 

Єдина державна система цивільного захисту та її складові.

 

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учень (учениця):

називає основні положення нормативно-правової бази цивільного захисту та міжнародні розпізнавальні знаки; складові єдиної державної системи цивільного захисту

пояснює важливість знань основ
цивільного захисту.

45

 

 

Законодавче та нормативно-правове забезпечення її функціонування.

 

 

 

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру

46

 

 

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій.

 

 

Знаннєвий та діяльнісний компонент

Учениця (учень):

характеризує причини виникнення надзвичайних ситуацій, їх вплив на довкілля та безпеку життєдіяльності людини,

називає види; загальні ознаки та рівні надзвичайних ситуацій;

оцінює обстановку в надзвичайних ситуаціях та визначає заходи, щодо попередження надзвичайних ситуацій терористичного походження;

наводить приклади виникнення надзвичайних ситуацій на Україні та за її межами; потенційно небезпечні об’єкти міста (району)

пояснює негативний вплив надзвичайних ситуацій на довкілля  та життєдіяльність людини;

дотримується правил безпечної поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій

47

 

 

Джерела небезпечних ситуацій у військовий час.

 

 

48

 

 

Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки для життєдіяльності населення та суб’єктів господарювання.

 

 

49

 

 

Потенційно небезпечні об’єкти міста (району) та їх коротка характеристика.

 

50

 

 

Попередження виникнення можливих надзвичайних ситуацій.

 

51

 

 

Узагальнення та систематизація знань з тем «Нормативно-правова база цивільного захисту» та «Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
26 червня 2021
Переглядів
1092
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку