Календарне планування з технології 11 клас І семестр (дизайн предметів інтер'єру)

Про матеріал
Календарне планування з технології 11 клас І семестр (дизайн предметів інтер'єру)
Перегляд файлу

Технології

11 клас

Кількість годин за рік – 70 год.

Кількість годин на тиждень - 2 год на тиждень

І семестр (32 год.)

 

з/п

Тема уроку

К-ть

годин

Дата

Примітки

Вступ. Загальні відомості про дизайн предметів інтер’єру.

Основи малюнку

10

 1.                 

 

Зміст модуля. Орієнтовні проєкти. Алгоритм проєктної діяльності. Етапи проєктування

1

 

 

 1.                 

Загальні відомості про дизайн. Дизайн як сфера професійної діяльності. Історія дизайну

1

 

 

 1.                 

Види дизайну. Ознайомлення з можливостями використання різних видів дизайну для створення дизайну предметів інтер’єру

1

 

 

 1.                 

 

Вибір виробу інтер’єрного призначення для виготовлення (світильник, декоративна ваза, панно, годинник, вироби тощо).

1

 

 

 1.                 

Основи колористики. Поняття про кольорові гармонії, кольорове коло. Основні закони кольорознавства. Принципи функціонального застосування кольорів. Складання композицій у контрастній і монохромній гамі

1

 

 

 1.                 

Аналіз та систематизація зібраної інформації для виконання проєкту. Створення банку ідей

1

 

 

 1.                 

Поняття композиції . Прийоми і засоби композиції. Лінійні статичні, динамічні та абстрактні композиції. Оптичні ілюзії

1

 

 

 1.                 

Пошук композиційних прийомів в прикладах та їх аналіз. Використання моделей-аналогів для аналізу та подальшого компонування об’єкта проєктування

1

 

 

 1.                 

Орнамент, види і типи орнаменту. Орнаменти народів світу. Стилізація в орнаменті. Композиція орнаменту. Побудова орнаменту на сітці (у колі, квадраті)

1

 

 

 1.             

Принципи формоутворення в дизайні. Основна ідея біодизайну. Метод комбінаторики. Метод біоніки. Конструювання біоформ. Засоби та методи художнього конструювання

1

 

 

Технологія дизайну інтер’єру

10

 1.             

 

Поняття про дизайн предметів інтер’єру. Стилі та напрямки в мистецтві оформлення інтер’єру від Єгипту до Середньовіччя

1

 

 

 1.             

Історія стилів оформлення інтер’єру від Середньовіччя до Ампіру. Романський, Готичний стилі

1

 

 

 1.             

Епоха Відродження (Ренесанс). Бароко. Рококо. Класицизм. Ампір. Проведення аналізу предметів інтер’єру і визначення їх стильового рішення

1

 

 

 1.             

Етнічний стиль предметів інтер’єру (єгипетський, африканський, англійський, індійський, китайський, японський, скандинавський, марокканський). Стиль «фьюжн». Визначення стилів за фото чи відео

1

 

 

 1.             

Український етнічний стиль предметів інтер’єру, його ознаки та особливості. Український колорит у сучасному інтер’єрі

1

 

 

 1.             

Послідовність роботи над створенням предметів інтер’єру. Інтер’єр житлового будинку. Приклади виконання інтер’єру

1

 

 

 1.             

Світло в інтер’єрі. Конструктивні типи світильників. Характеристика світильників за способом розподілу світла

1

 

 

 1.             

Принципи дизайну (відповідність змісту, цілісність, єдність). Засоби художнього конструювання (композиція, ритм, пропорції, баланс, гармонія, акцент)

1

 

 

 1.             

Розміщення в інтер’єрі різних видів світильників. Вплив світла на інтер’єр

1

 

 

 1.             

Захист проекту

1

 

 

Проєктування та виготовлення предметів інтер’єру

12

 1.             

Етапи проєктування. Організаційно-підготовчий етап. Постановка мети й завдань проєкту. Проведення міні-маркетингових досліджень

1

 

 

 1.             

Підготовка історико-технічної довідки про об’єкт проєктування. Обґрунтування вибору кращої ідеї для реалізації проєкту на основі проведених досліджень. Аргументування стилю

1

 

 

 1.             

Підбір відповідних конструкційних матеріалів, інструментів та обладнання для роботи. Економічне та екологічне обґрунтування доцільності виконання проєкту

1

 

 

 1.             

Конструкторський етап. Створення клаузури виробу. Опис зовнішнього вигляду та конструкції проєктної моделі. Розробка конструкторсько-технологічної документації, необхідної для виготовлення виробу

1

 

 

 1.             

Технологічний етап. Визначення оптимальної технології виготовлення проєктного виробу з урахуванням можливості шкільної майстерні, інструментів та обладнання

1

 

 

 1.             

Розрахунок орієнтовного бюджету проєкту

1

 

 

 1.             

Технологічна послідовність виготовлення виробу. Способи з’єднання деталей виробу та їх добір. Організація робочого місця. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання завдань практичної роботи

1

 

 

 1.             

Технологія виготовлення обраного предмету інтер’єру. Правила безпечної роботи. Виготовлення об’єкта проєктування

1

 

 

 1.             

Сучасні види декорування виробів. Добір виду декорування виробу, що виготовляється. Декорування виробу. Виконання технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

1

 

 

 1.             

Оздоблення виробів. Добір виду оздоблення виробів. Оздоблення виробу. Технологія остаточної обробки виробу. Опорядження виробу, послідовність виконання

1

 

 

 1.             

Ознайомлення з професіями «дизайнер предметного середовища», «декоратор». Види догляду за виробами інтер’єрного призначення, їх добір із урахуванням техніки виготовлення. Заключний етап проєктування

1

 

 

 1.             

Захист проекту

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр (38 год.)

 

ур.

Тема уроку

К-ть

годин

Дата

Примітки

Ландшафтний дизайн як творчий метод облаштування довкілля

10

 1.  

Ландшафтний дизайн як творчий метод облаштування довкілля. Історія розвитку ландшафтного дизайну. Поняття ландшафт, ландшафтна архітектура. Сучасний зміст та особливості фаху ландшафтного архітектора

1

 

 

 1.             

Стилі садового дизайну: регулярний, пейзажний, східний стиль, модерн (сучасний), сільський стиль (кантрі)

1

 

 

 1.             

Універсальні закони та прийоми дизайну в са­дово-парковому мистецтві. Композиція Прос­тір. Форма. Лінія

1

 

 

 1.             

Єдність і підпорядкованість у дизайні. Пропо­рційність, масштабність. Поняття ритм, ба­ланс, симетрія та рівновага. Значення контрас­ту та як його домогтися в ландшафтному ди­зайні.

1

 

 

 1.             

 

Закони лінійної та повітряної перспективи. Колорит. Архітектоніка та колористика рос­лин. Прийоми дизайну: відображення, фокус, віста, кордони

1

 

 

 1.             

Початок проектування. Елементи садового ди­зайну: площадки, доріжки, газон, квітники; малі архітектурні форми; рокарії, водойми; де­коративні посадки, плодовий сад, город; сис­теми освітлення й поливу

1

 

 

 1.             

Зонування — розбивка ділянки на функціона­льні зони

1

 

 

 1.             

Вивчення садової ділянки. Оточення саду. Ви­ділення гарних видів за межами ділянки. Ви­значення тінистих і сонячних місць ділянки. Дослідження рельєфу й ґрунту на ділянці. Ви­вчення гідрології ділянки

1

 

 

 1.             

Сучасні конструкційні матеріали для ландша­фтного дизайну. Тротуарна плитка. Натураль­ний камінь. Пісок. Галька. Щебінь. Бетон. Ґрунт. Мульча. Плівка. Пластик. Інструмент

2

 

 

Декоративна дендрологія. Біоніка

18

 1.             

Декоративна дендрологія. Рослини для ланд­шафтного дизайну, основні правила вибору. Природні рослинні співтовариства. Дерева. Чагарники. Живоплоти. Біологічні вимоги й особливості вирощування та догляду за росли­нами

2

 

 

 1.             

Декоративна дендрологія. Трав'янисті багато­річники. Однорічники. Комбінування рослин

2

 

 

 1.             

Сумісність різних типів рослин. Клумби. Клу­мби постійного цвітіння. Біологічні вимоги й особливості вирощування та догляду за росли­нами. Підбір рослин за розміром, терміном цвітіння, кольоровою гаммою

1

 

 

 1.            1

 

Рабатки. Використання бордюрних та низько­рослих рослин у ландшафтному дизайні. Під­бір рослин за розміром, терміном цвітіння, ко­льоровою гаммою

1

 

 

 1.             

Побудова пейзажної картини. Плавні перехо­ди. Простота і природність. Альпійські гірки. Опорні стінки. В'юнкі рослини і поєднання кольорів. Підбір рослин за розміром, терміном цвітіння, кольоровою гаммою

1

 

 

 1.             

Створення композиції для оздоблення садової ділянки

1

 

 

 1.             

Створення композиції для оздоблення садової ділянки

1

 

 

 1.             

Можливості комп'ютерних програм в ланд­шафтному проектуванні. Огляд програм

1

 

 

 1.             

Створення комп'ютерної моделі альпійської гірки

1

 

 

 1.             

Створення комп'ютерної моделі клумби, саду

1

 

 

 1.             

 

Малі архітектурні форми в садових композиці­ях. Призначення і види

1

 

 

 1.             

Освітлення і підсвічування простору. Види освітлення. Технологія виготовлення декора­тивних світильників

1

 

 

 1.             

Біоніка (природні аналоги) та комбінаторика у дизайні середовища. Функціональний аналіз біоформ для виготовлення елементів садового дизайну

2

 

 

 1.             

Нове життя старим речам в ландшафтному ди­зайні

2

 

 

Проєктування та виконання проєкту

10

 1.             

Визначення теми та завдань проекту (проекту­вання садової ділянки зображувальними засо­бами, виготовлення елементів садового дизай­ну, вирощування рослин в контейнерах, нове життя старим речам в ландшафтному дизайні). Добір технологій та технік для реалізації прое­кту

1

 

 

 1.             

Характеристика ключових понять для досяг­нення поставлених завдань. Організація робо­чого місця. Етапи проектної діяльності

1

 

 

 1.             

Визначення послідовності реалізації проекту. Застосування методів проектування (біоніки, комбінаторики тощо) для створення власного проекту. Читання та виконання об'ємних гра­фічних зображення (за потреби)

1

 

 

 1.             

Визначення необхідної кількості матеріалів, розрахунок орієнтовної їх вартості. Дотриман­ня правил гігієни та безпеки праці. Виконання робіт відповідно до обраних технік та техноло­гій

1

 

 

 1.             

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій. Дотримання основних законів колористики у процесі проектуванні

2

 

 

 1.             

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій

1

 

 

 1.             

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій

1

 

 

 1.             

Виконання робіт відповідно до обраних технік та технологій

1

 

 

 1.             

Презентація та оцінка проектної діяльності

1

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Технології, 11 клас, Планування
До підручника
Технології (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Мадзігон В.М., Тарара А.М. та інші)
Додано
29 січня
Переглядів
413
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку