Календарне планування з української літератури

Про матеріал

Календарно - тематичне планування для 8 класу складено відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загаль­ної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 ) і затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08.2014 р. № 895 за програмою для 5-8 класів: Українська література. 5-9-ті класи. Програма для загально-освітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін 2017 р.).

Перегляд файлу

Українська література

5 клас

І СЕМЕСТР

 

п/п

 

Зміст   програмового   матеріалу

 

 

Кількість

годин

 

Дата

1

Вступ.

 Слово в житті людини.  Образне слово — першоелемент літератури. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

1

 

СВІТ  ФАНТАЗІЇ  ТА  МУДРОСТІ

2 -3

Міфи і легенди давніх українців.

Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Легенди: « «Дажбог», «Неопалима купина», «Як виникли Карпати».

ТЛ: міф, легенда, переказ, фольклор.

2

 

4

Народні  перекази. «Прийом у запорожців». Звичаї та традиції запорозьких козаків.

1

 

5

Позакласне читання №1. Українські народні перекази «Білгородський кисіль», «Ой Морозе – Морозенку» (на вибір учителя).

1

 

6 - 7

Народні казки. Тематика народних казок, їх різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-фантастичні)). Побудова казки. Яскравий національний колорит казки.

«Яйце-райце». Світогляд народу, його морально-етичні принципи в казці; зв'язок із міфами.

ТЛ: народна казка, тема, гіпербола.

СЛ: Сучасні казки: Фоззі. «Гупало Василь. Пять з половиною пригод».

2

 

8

«Мудра дівчина» або «Про правду і кривду». Яскравий національний колорит.

1

 

9

«Ох» або «Летючий корабель». Її побудова (зачин, кінцівка).  Народне уявлення про добро і зло у казці. Фантастичне і реаль­не, смішне і страшне, красиве і потворне в казках.

1

 

10

Розвиток мовлення №1. Усний переказ улюбленої (самостійно прочитаної) народної казки.

1

 

11

Література рідного краю №1. Сучасні народні казки рідного краю.

1

 

12

Контрольна робота №1 (тести). Міфи, легенди та народні казки українців.

1

 

13-

14

Літературні казки.

 Іван Франко. «Фарбований Лис».

Дитинство письменника. І.Франко – казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Зміст казки, головні і другорядні персонажі.

2

 

15

Образ Лиса, риси його характеру.  Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

ТЛ: літературна казка, мова автора і мова персонажів, прозова мова.

1

 

16

Василь Королів-Старий.«Хуха-Моховинка». Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору.

1

 

17

Добро і зло в казці «Хуха-Моховинка». Світлий життєствердний погляд на світ. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот.

ТЛ: портрет.

1

 

18- 19

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Цікаві сторінки з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична).

2

 

20

Казкова історія і сучасне життя.

ТЛ: віршована мова: (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети.

1

 

21

Виразне читання №1. Конкурс на найкращого оповідача літературної казки.

 

 

22-

23

Галина Малик.  Повість – казка «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально – етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети.

ТЛ: повість-казка (повторення). 

2

 

24- 25

Елементи незвичайного в повісті-казці. Символіка країни Недоладії та її мешканців.

ТЛ: повість-казка (повторення).

МК: Фільм «Аліса в країні див», США, 2010 (кіномистецтво).

2

 

26

Розвиток мовлення №2. Навчальна творча робота з висловленням особистого ставлення до зображуваного.

1

 

ІЗ  НАРОДНОЇ  МУДРОСТІ

 

27

Загадки

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослини, тварин).

ТЛ: загадка (повторення).

1

 

 

28

Прислів’я та приказки

Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

ТЛ: прислів’я, приказка (повторення).

1

 

29

 

Контрольна робота № 2 (розгорнуті відповіді на питання). Літературні казки, прислів’я та приказки.

1

 

 

30

Позакласне читання №2. Сучасні казки. «Чарівна ніч», «Пригоди білого котика» Наталія Олійник та «Подорож краплинки», «Кошенятко і пожежна машина» Таніта Маре.

1

 

31

Література рідного краю № 2. В. Шевчук. «Панна квітів».

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

п/п

Зміст   програмового   матеріалу

 

Кількість

годин

Дата

Примітки

33 - 34

Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. «Химерний маленький…», «Що за птиця?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Фольклорна основа його віршованих загадок. 

ТЛ: акровірш (повторення).

СЛ: поезія Григорія Фальковича.

2

 

 

ІСТОРИЧНЕ   МИНУЛЕ   НАШОГО   НАРОДУ

35 - 36

Літописні оповіді (на основі «Повісті минулих літ» у переказі В. Близнеця): «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їх Либідь». «Святослав укладає мир із греками…», «Володимир вибирає віру», «Розгром  Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». 

2

 

3 твори – на вибір учителя

37

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.

ТЛ:  літопис.

МЗ: доба Русі-України.

МК: ілюстрація Георгія Якутовича до повісті «Повість минулих літ»(образотворче мистецтво); пам’ятний знак Василя Бородая «Засновникам Києва», пам’ятник Володимиру В. Демута-Малиновського(скульптура); ораторія Лесі Дичко «І нарекоша ім’я Київ»(музичне мистецтво).

СЛ: Ірина Цілик «МІСТОрія однієї дружби».

1

 

 

38

Олександр Олесь (Кандиба). «Заспів», «Україна в старовину», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий». Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв'язок із літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Русі-України, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі. Зміст заповіту Ярослава Мудрого.

 

1

 

2 на вибір учителя

39 - 40

Драматичний твір на тему народної казки. «Микита Кожум ’яка».

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола.

МК: мультфільм «Микита Кожум’яка», 2016 (кіномистецтво).

2

 

 

41 - 42

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі».

Пригодницька повість про мандрівку історичними місцями сучасної України. Фантастичне і реальне в ній.

ТЛ: епічний твір.

2

 

 

43 – 44

Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини. Образи козаків та символіка козацької шаблі у повісті. Екзотика старовинних українських замків.

МЗ: козацька доба(історія України).

МК: документальні фільми про козацьку шаблю із серії «Козацька звитяга»; проект «Історія українських земель. Козаки». Серія 1(кіномистецтво).

2

 

 

45

Позакласне читання №3. Г. Малик «Подорож до країни Сяк – Таків».

1

 

 

46

Контрольна робота № 3 (розгорнуті відповіді на запитання). Історичне минуле нашого народу.

1

 

 

РІДНА  УКРАЇНА. СВІТ  ПРИРОДИ

47 – 48

Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…». Картини довколишнього світу, природи в поезіях Тараса Шевченка – художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

2

 

Вивчити напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати»

49

Виразне читання №2. Конкурс на найкращого декламатора поезії Шевченка.

1

 

 

50

Степан Васильченко. «В бур’янах». Розповідь про письменника, його дитинство. Україна часів Т. Шевченка.  

МК: репродукція картини Т. Шевченка «Селянська родина» (образотворче мистецтво); музичні твори на слова Т.Шевченка композиторів: М. Лисенка, Я. Степового, Г. Хоткевича та інших; сучасні музичні інтерпретації(музичне мистецтво).   

1

 

 

51

Література рідного краю № 3. Н. Гуменюк «Таємниця княжої гори».

1

 

 

52 – 53

Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…». Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. Мелодійність віршів П. Тичини.

ТЛ: ліричний герой.

МК: Г. Майборода «Гаї шумлять», сучасні музичні інтерпретації творів П. Тичини (музичне мистецтво).

2

 

Вивчити напамять:

«Гаї шумлять»

54 – 55

Євген Гуцало. «Лось». Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

ТЛ: оповідання.

МЗ: тварини, які живуть у лісах України (природознавство); твори про світ природи: Р. Кіплінг «Мауглі», Е. Сетон-Томпсон «Ведмежа Джонні» (зарубіжна література).

2

 

 

56

Розвиток мовлення №3. Усний твір-характеристика персонажів оповідання «Лось» або складання власного варіанту закінчення твору «Лось».

1

 

 

57

Контрольна робота № 4 (тести).  Рідна Україна. Світ природи.

1

 

 

58 - 59

Максим Рильський. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»), «Осінь – маляр із палітрою пишною…». Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її поетом засобами поетичною мови. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям.

МК: репродукція картин українських художників про дощ та осінь (образотворче мистецтво), цикл «Чотири пори роки» А. Вівальді, «Пори року» П. Чайковського (музичне мистецтво).

2

 

Вивчити напам’ять:

«Осінь – маляр із палітрою пишною…»

60

Позакласне читання №4. Твір М. Павленко «Домовичок повертається».

1

 

 

61 – 62

Григір Тютюнник.«Дивак». Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображених в оповіданні.  Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

2

 

 

63 – 64

Микола Вінграновський. Коротко про письменника. «Сіроманець». Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи.

2

 

 

65 – 66

Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.

МК: фільм «Сіроманець», 1989; режисер П. Марусик (кіномистецтво).

2

 

 

67

Розвиток мовлення №4. Власне закінчення повісті

М. Вінграновського «Сіроманець». (письмово)

1

 

 

68

Контрольна робота № 5. Контрольна твір на тему «Добро завжди перемагає зло».

1

 

 

69

Література рідного краю № 4. Ознайомлення з новими творами волинських письменників.

1

 

 

70

Урок – підсумок. Бесіда про твори, що вивчались упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення. Рекомендована література для читання влітку.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 серпня 2018
Переглядів
1108
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку