10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з української літератури для 10 класу за оновленою програмою (філологічний профіль)

Про матеріал

Орієнтовне календарно - тематичне планування складено за оновленою програмою відповідно до чинної програми з урахування уроків розвитку мовлення та контрольних робіт.

Перегляд файлу

Календарно - тематичне планування

з української літератури для 10 класу

(140 год. на рік:  4 год. на тиждень)

 

І семестр

Контроль за виконанням програми з української літератури в І семестрі

 

Класи

 

За планом

Семестри

І

ІІ

 

 

Контрольні роботи

у формі:

 •                      контрольного класного твору;
 •     виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4

 

    1

 

 

3

4

 

              1

 

 

              3

Уроки розвитку мовлення*  (РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

І семестр

Дата

Тема уроку

К-сть

год.

Прим.

1

 

ВСТУП. Науково-теоретичні основи вивчення літератури і початки літературної творчості народу

Шляхи пізнання дійсності: науковий і художній. Художня література як “друга реальність”, один із видів мистецтва. Літературний процес як сукупність виявів багатоманітного літературного життя. Літературознавство як наука про літературу, його складові частини.

1

 

2

 

Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Її багатогранна історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Розвиток української літератури від найдавніших часів до середини ХІХ ст., її періодизація.

ТЛ: поняття національного і вселюдського, літературний процес.

 

1

 

3,4

 

ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст. (42)

Складні історико-культурні умови розвитку української літератури у другій половині ХІХ ст. (Валуєвський циркуляр та Емський указ, посилення цензури). Зв’язок літератури з національно-визвольним рухом свого народу. Зародження професійного “театру корифеїв”.

 

2

 

5

 

УКРАЇНСЬКА ПРОЗА 70—90-х років ХІХ ст. (16)

Іван Нечуй-Левицький (1838—1918) 

Основні віхи життя І. Нечуя-Левицького.

Творчість письменника — новий імпульс української літератури: “колосальне всеобіймаюче око України” (І.Франко). Загальна характеристика творчості І.Нечуя-Левицького.

 

1

 

6,7

 

“Кайдашева сім’я” — соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, вічна актуальність проблеми батьків і дітей. Особливості сюжету і композиції.

 

2

 

8,9

 

Майстерність змалювання характерів старих Кайдашів (Омелька і Марусі), їхніх синів (Карпа і Лавріна), невісток (Мотрі й Мелашки).

 

2

 

10

 

Традиції народного побуту і моралі, цінності національної етики засобами комічного (гумор, художні тропи). Оцінка “Кайдашевої сім’ї”                                  І. Франком.

 

1

 

11

 

РМ № 1.  Письмова творча робота (українська ментальність).

 

1

 

12

 

Історична повість “Князь Єремія Вишневецький”. Проблематика твору, його патріотичний пафос.

 

1

 

13

 

Образ Максима Кривоноса у творі. Любов Єремії до Тодозі Світайлихи, її оцінка. Засудження зради Єремії Вишневецького.

 

1

 

14

 

Особливості композиції твору. Художня майстерність. Основні риси стилю митця. Значення творчості письменника, вшанування його пам’яті.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка. Поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

 

1

 

15

 

Панас Мирний (П. Рудченко)

Панас Якович Рудченко — “перший симфоніст української прози” (О.Гончар). Життєвий і творчий шлях письменника. Загальна характеристика його творчості, її тематична і жанрова різноманітність.

1

 

16,17

 

Роман “Повія” у творчому доробку письменника.

 

2

 

18, 19

 

Перший в українській літературі соціально-психологічний роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Історія його створення, співавторство з Іваном Біликом.

2

 

20, 21

 

Складність і суперечливість характеру Чіпки — головного героя роману, його еволюція від правдошукача до розбійництва. Типове й екстремальне у долі героя. Люди “соціального дна” у романі. Роздум над проблемою життєвого вибору персонажів (Чіпки, Грицька, Максима).

2

 

22

 

Жіночі образи у творі (Мотря, Галя), утвердження в них народних поглядів на духовне здоров’я людини.

 

1

 

 

23

 

Ідейне спрямування твору, алегоричність його назви. Художня майстерність (пейзажі, художні деталі, портрети, мовні достоїнства).

 

1

 

24

 

ТЛ: Епос та його жанри. Соціально-психологічний роман. Індивідуальний стиль письменника. Поглиблення поняття про сюжет і композицію (дві сюжетні лінії у творі).

 

1

 

25

 

Борис Грінченко

Життя і різножанрова творчість Б. Грінченка, його багатогранна діяльність як митця і вченого (письменника, фольклориста, етнографа, літературного критика), педагога, автора 4-томного словника української мови, організатора і голови товариства “Просвіта”, перекладача, “робітника без одпочинку” (І. Франко)

 

1

 

26-27

 

Оповідання “Каторжна”, утвердження в ньому прагнення людини до любові, добра

Майстерне відтворення психології дитячої душі в оповіданні “Дзвоник”.. Огляд інших творів письменника (дилогія про “українське село” “Серед темної ночі” та “Під тихими вербами”, повість “Сонячні промені” про просвітительську діяльність інтелігенції, драма “Степовий гість”).

 

2

 

28

 

Майстерне відтворення психології дитячої душі в оповіданні «Дзвоник». Образ головної героїні твору. Огляд інших творів письменника (дилогія про українське село — «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами», повість «Сонячний промінь» про просвітительську діяльність інтелігенції, драма «Степовий гість»). Значення творчості         письменника в історії української літератури.

 

1

 

29

 

Контрольна робота № 1 «Творчість І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка» (тест)

 

1

 

30, 31

 

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70—90-х pp. XIX ст. (15)

Театральні трупи М.Кропивницького (1882) та М.Старицького (1883), їхні провідні актори (І.Карпенко-Карий, М.Садовський, П.Саксаганський, М.Садовська-Барілотті, М.Заньковецька, Л.Ліницька та ін.). Родина Тобілевичів та український театр. Тісний зв’язок театру з музикою. Розвиток драматургії. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного, Б.Грінченка та ін. Створення професійного театру в Галичині (1864). Театр “Руська бесіда” у Львові. Роль І.Франка у становленні національного професійного театру. Популярність “театру корифеїв” в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

2

 

32

 

Іван Карпенко-Карий (І.Тобілевич)

Життєвий і творчий шлях письменника. Багатогранність його літературної та театральної діяльності.

 

1

 

33

 

Жанрова різноманітність драматичних творів І.Карпенка-Карого: соціально-психологічна драма (“Наймичка”), сатирична комедія (“Хазяїн”, “Суєта”), історична трагедія (“Сава Чалий”).

1

 

34

 

ПЧ  І.Карпенко-Карий. “Хазяїн”

 

1

 

35

 

Комедія “Мартин Боруля”, її багаторічне життя на сцені. Прагнення стати дворянином як міф про краще життя.

 

1

 

36

 

Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Інші образи у п’єсі (Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандальова).

1

 

37

 

Історична трагедія “Сава Чалий” — одне з вершинних явищ української драматургії ХІХ ст. Історична основа твору.

 

1

 

38

 

Сава Чалий як історичний діяч і уособлення трагічної самотності неординарної особистості

 

1

 

39, 40

 

Образ Гната Голого — ватажка повстання, мужнього патріота, борця проти соціального і національного поневолення. Значення творчості  І. Карпенка-Карого, вшанування його пам’яті.                                      ТЛ: Драма, її особливості. Жанри драматичних творів (поглиблено).

2

 

41

 

Контрольна робота № 2. Контрольний класний твір за мистецькою спадщиною І. Карпенка-Карого.

 

1

 

42

 

Михайло Старицький

Життя і творчість Михайла Старицького, його багатогранна діяльність як поета, прозаїка, драматурга, перекладача, організатора театральної справи. Загальна характеристика творчості письменника.

1

 

43

 

Михайло СТАРИЦЬКИЙ «До молоді», «Гетьман», «Виклик», або «Облога Буші»                                              Поезія М. Старицького, її мотиви, патріотичний характер.

 

1

 

44

 

РМ № 2. Усний навчальний міні-твір (за опрацьованим на уроці матеріалом).

 

1

 

45, 46

 

Оригінальна драматургічна творчість: п’єси «Не судилось», «Талан», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Художня проза письменника — основоположника історичнопригодницької повісті та роману, використання традицій романів В. Скотта (трилогія «Богдан Хмельницький», дилогія «Молодість Мазепи», «Руїна»). Історикоромантична повість «Облога Буші», її пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілітаристське спрямування.

2

 

47

 

Історико-романтична повість “Оборона Буші”, її пригодницький сюжет, драматизм, сценічність, антимілітаристське спрямування. Шлях помсти і крові як трагічна сторінка в житті українського та польського народів. Образи та символи твору.

1

 

48

 

«Талан» — драма з життя української інтелігенції, змалювання нелегкої долі акторів. Марія Заньковецька як прототип образу Лучицької.                        ТЛ: соціальнопобутова драма

1

 

49

 

Контрольна робота №. «Творчість                                     М. Старицького» (тест)

1

 

50

 

СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 70—90-х рр. ХІХ ст.

Новий етап у розвитку української поезії.

1

 

51, 52

 

 На вибір: Яків ЩОГОЛЕВ (огляд) Стисла розповідь про поета. Збірка поезій «Ворскло» та «Слобожанщина». Вірші про при значення поета й поезії («Струни»), про красу при роди («Осінь», «Травень»). Майстерність версифікації («Косарі»). Ліризм і задушевність поезії.

2

 

53,54

 

На вибір: Іван МАНЖУРА (огляд) Стисла розповідь про поета. Збірки поезій «Степові думи та співи». Поетичне відтворення важкого становища заробітчан («З заробітків»), життя селян («На степу і у хаті»). Майстерність інтимної лірики, її мелодійність («Лелії»). Демократична спрямова ність поезії. Краса й історична доля українського степу у творчості Я. Щоголева та І. Манжури.

2

 

55, 56

 

На вибір: Павло ГРАБОВСЬКИЙ (огляд) Стисла розповідь про життя поета, який творив у засланні (збірки «Пролісок», «З півночі», «Кобза»). Поєднання в поезії високих громадянських мотивів («До РусіУкраїни») та інтимної лірики («До Н.К.С.», «До матері»). Перекладацька діяльність                               П. Грабовського. Вірш «Я не співець чудовної природи» як естетичне кредо письменника. Поетичний цикл «Веснянки», його спорідненість із «Веснянками» І. Франка.

2

 

57

 

Контрольна робота № 4. «Сторінки української поезії» (тест)

 

1

 

58

 

ПЧ  І.Франко. “Терен у нозі”, “Основи суспільності”, “Для домашнього вогнища” (на вибір учнів).

1

 

59

 

Література рідного краю

1

 

60

 

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу за І семестр

1

 

 

ІІ семестр

Контроль за виконанням програми з української літератури в ІІ семестрі (10 клас)

 

Класи

 

За планом

Семестри

І

ІІ

 

 

Контрольні роботи

у формі:

 •                      контрольного класного твору;
 •     виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4

 

1

 

 

3

4

 

1

 

 

3

Уроки розвитку мовлення*  (РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Уроки позакласного читання

(ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

61

 

Іван Франко

Життєвий і творчий шлях І.Франка — видатного українського письменника, вченого, громадського діяча.

 

 

 

1

 

 

62

 

Поезія І.Франка, її новаторство, гуманістичний пафос. Збірка “З вершин і низин” як важливий етап у розвитку української літератури. Загальне уявлення про її композицію (основні цикли). Програмний вірш “Гімн”, (“Замість пролога”) утвердження в ньому важливих загальнолюдських ідей — прагнення людини до свободи, до людського поступу, нового щасливого життя, вираження незламного оптимізму, проголошення великої перетворюючої сили “науки, думки, волі”. Образи будівничих нового життя в поезії «Каменярі»

 

1

Вивчити напам’ять

“Гімн”

 

 

63

 

Новаторство поетичного циклу «Веснянки». Багатогранний образ весни в циклі («Дивувалась зима...», «Гріє сонечко!..»). Різноманітність ритмомелодики. Майстерне вживання антитези, поетично го паралелізму. Поезія «Гримить! Благодатна пора наступає...». Цикл «Україна», вираження в ньому патріотичних почуттів, благодатних надій на соціальне та національне визволення народу («Моя любов», «Не пора, не пора, не пора...»). Віршзаклик «Розвивайся ти, високий дубе...», поетичний паралелізм і поетична антитеза.

 

 

1

 

 

64, 65

 

Поетична збірка «Зів’яле листя», її висока оцінка М. Коцюбинським. Місце любовної теми у творчості І. Франка. Автобіографічні мотиви в збірці. Майстерне вираження широкої емоційної гами по чуттів у драмі ліричного героя («Тричі мені являлася любов...», «Як почуєш вночі край свойого вікна...», «Розвійтеся з вітром, листочки зів’ялі...»). Тісний зв’язок поезій з фольклором («Червона калино, чого в лузі гнешся?..»). Вірш «Чого являєшся мені у сні...» — поетична перлина збірки. Поетичне протиставлення краси дівчини її характерові в поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...». Яскравість поетичних порівнянь у вірші. Роль риторичних запитань. Поетичний образ нестерпного душевного болю у вірші «Безмежнеє поле в сніжному завою...». Утвердження невмирущості справжніх людських почуттів, ідеалів кохання («Хоч ти не будеш цвіткою цвісти...»).

 

 

2

Вивчити напам’ять

“Чого являєшся мені у сні...”

 

66

 

І. Я. Франко. Збірка “Мій Ізмарагд”, де зібрані зразки філософської та громадянської поезії. Використання в ній біблійних мотивів і образів, звернення до жанрів легенди та притчі (“Притча про приязнь”, “Легенда про Пілата”). “Декадент” — поетичне кредо І.Франка. Полемічний характер вірша. Вираження в ньому життєствердної позиції ліричного героя-митця, думки про високе призначення поета і поезії, які повинні служити народові. Інші поетичні збірки І.Франка (“Із днів журби”, “Semper tiro”).

Особливості поетичного стилю І.Франка.

1

 

67

 

Філософська поема “Мойсей” — одна з вершин творчості І.Франка. Композиційне та ідейне значення прологу до поеми як духовного заповіту українському народові.

 

1

 

68

 

Образ Мойсея у поемі, розкриття складності його характеру, близькість до сподвижницької постаті самого Франка. Вивчити нап. уривок з прологу до поеми

1

 

69

 

Загальна характеристика прози І. Франка (ідеї, проблеми, художні шукання на шляху модернізму).

Цикл “Бориславські оповідання”, зображення в ньому трагічної долі заробітчан (“Ріпник”). Правдиві картини життя тогочасної школи, образи дітей (“Грицева шкільна наука”). Повість “На дні” як високохудожній твір про “соціальне дно”. Інші повісті І.Франка (“Захар Беркут”, “Борислав сміється”, “Основи суспільності”, “Для домашнього вогнища”). Новаторство у створенні образу Бенедя Синиці як організатора робітничого страйку в повісті “Борислав сміється”.

1

 

70

 

        Новела “Сойчине крило”, зображення в ній жіночої долі в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Гуманістичний пафос новели.

1

 

71

 

Повість “Перехресні стежки”. Особливість жанру (соціально-психологічна повість). Змалювання життя і побуту провінційної інтелігенції.

 

1

 

72

 

Трагічна доля Регіни, її нерозділеного кохання. Протиставлення образів Рафаловича і Стальського, зображення громадської діяльності першого.

 

1

 

73

 

Феміністичні ідеї у творі, їхній перегук із творчістю О.Кобилянської. Художня майстерність твору.

 

1

 

74, 75

 

Драматургія І.Франка. Соціально-психологічна драма “Украдене щастя”. Фольклорна основа твору (“Пісня про шандаря”). Соціально-психологічний конфлікт у п’єсі. Майстерність зображення трагічної долі героїв (Анни, Михайла, Миколи).

2

 

76

 

Публіцистична діяльність І.Франка (стаття “Що таке поступ?”). Літературознавча праця “Із секретів поетичної творчості”.

Значення творчості І.Франка.

1

 

77

 

 Вшанування пам’яті митця. Видання 50-томного зібрання творів письменника. ТЛ: Поглиблення поняття про ліричні жанри (сонет, веснянка, гімн, терцини, філософcька лірика). Ліричний цикл. Філософська поема. Ліричний герой. Поетичний образ, його різновиди. Віршові розміри (повторення). Образотворчі засоби ліричного твору.

1

 

78,79

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця ХІХ – початку XX ст.

Національно-визвольний рух в Україні на початку ХХ ст. та його вплив на літературний процес, Початок нового етапу в розвитку новітньої української літератури епохи модернізму. Новаторські пошуки письменників у контексті розвитку світової літератури (європейський літературний імпресіонізм К. Гамсуна, А.Чехова).

ТЛ: модернізм та його тенденції.

2

 

80

 

Михайло  Коцюбинський

Життєвий і творчий шлях. Коцюбинськийновеліст. Ранній період творчості письменника.

1

 

81

 

Новелістична акварель «На камені». Майстер ність художньої деталі й зорових образів.

 

1

 

82

 

Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі «Цвіт яблуні». Посилення соціальної спрямованості новел і оповідань у другий період творчості.

1

 

83, 84

 

Лірико-психологічна новела “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії в прозі” як  невеличкий імпресіоністичний шедевр. Автобіографічна основа твору. Оригінальність жанру, своєрідність композиції, смисл назви. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Майстерність зображення картин природи у творі у стилі імпресіонізму

2

 

85

 

Останні новели М.Коцюбинського (“Хвала життю!”, “На острові”), вираження в них оптимістичної віри в торжество життя на землі.

Повість “Fata morgana”, висвітлення в ній проблеми людини і землі (образ Маланки). Ідейне і композиційне значення опису “Ідуть дощі…”. Місце повісті серед визначних прозових творів світової літератури початку XX ст.

1

 

86

 

Повість “Тіні забутих предків”. Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер.

 

1

 

87

 

Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів та трагічної долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.  Особливості стилю прози                                          М. Коцюбинського, її новаторство, місце в українській і світовій літературах. Вшанування пам’яті письменника.

ТЛ: імпресіонізм, новела, психологічна новела.      

1

 

88

 

Контрольна робота № 5. «Творчість І. Франка,                      М .Коцюбинського» (тест)

 

1

 

 

89

 

Ольга Кобилянська

Життєвий і творчий шлях буковинської письменниці періоду раннього українського модернізму, «пишної троянди в саду української літератури» (М. Старицький).

1

 

90

 

Своєрідність новел письменниці (неоромантичне змалювання дійсності, поетичність, психологізм). Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист («Битва»). Образи нових жінокінтелектуалок — талановитої піаністки Софії, гордої духом Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі в новелі «Valse melancholique». Глибоке відтворення внутрішнього світу героїнь через мелодію вальсу .

1

 

91, 92

 

Ідея емансипації жінки у творчості                                                 О. Кобилянської, образи Олени та Наталії («Людина», «Царівна»). Романтичне змалювання дійсності, гімн високим людським почуттям (повість «В неділю рано зілля копала…»). Ліричні та драматичні елементи в епічному творі.

2

 

93- 97

 

Соціальнопсихологічна повість «Земля». Глибоке психологічне трактування в ній проблем: людини й землі, злочину і кари на українському матеріалі. Модерністська проблема сакральномістичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічно го прагнення селянина бути господарем на ній. Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка — утілення цінностей народної моралі; Сава і Рахіра — уособлення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської. ТЛ: взаємопроникнення літературних родів і жанрів (використання засобів лірики та драми в епічному творі.

5

 

98

 

ПЧ О. Кобилянська. «У неділю рано зілля копала».

1

 

 

99

 

Василь Стефаник

Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника, неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі. “Се найвищий тріумф поетичної техніки” (І.Франко).

 

 

 

1

 

100

 

Два періоди творчості В.Стефаника. Змалювання трагічного становища галицького селянства в ранній творчості (Збірки новел “Синя книжечка”, “Камінний хрест”, “Дорога”).

Новела “Новина”, її ідейний зміст, художня майстерність, образ Гриця Летючого.

1

 

101

 

Новела “Камінний хрест”. Історична основа твору (психологічне розкриття теми еміграції галицького селянства в Канаду). Сюжетно-композиційні особливості (в центрі новели — трагічна подія).  РМ № 3. Диспут на тему «Чи варто покидати рідний край».

1

 

102

 

Творчість В.Стефаника другого періоду (збірка “Земля”), її антивоєнне спрямування, гуманістичний та патріотичний пафос, зображення наростання національно-визвольного руху в Галичині, боротьби Січових стрільців за незалежну соборну Україну (“Марія”, ”Сини”).

Новела “Марія”. Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки.

Вшанування пам’яті письменника. ТЛ: експресіонізм, поезія в прозі.

1

 

103

 

Контрольна робота № 6. «Творчість О.Кобилянської та В.Стефаник» (тест)

Література рідного краю

1

 

 

104

 

 

 

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач)

Життєвий і творчий шлях письменниці, що мужньо вела тридцятилітню боротьбу з невиліковною хворобою. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.

1

 

105

 

Збірка поезій “На крилах пісень”, її місце в літературі, висока оцінка її І.Франком. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Основні цикли поезій: “Подорож до моря”, “Сім струн”, “Мелодії”, “Невільничі пісні”, “Пісні про волю”.

 

1

 

106

 

Мотиви поетичної творчості Лесі Українки: ідея патріотизму (“Сторононько рідна! коханий мій краю!..”), утвердження незламності духу людини (“Хто вам сказав, що я слабка...”), призначення поета і поезії (“Слово, чому ти не твердая криця...”), прагнення до волі (“Мріє, не зрадь!..”), краса рідної природи (“Нічка тиха і темна була”), інтимна лірика (“Квіток, квіток...”, “Ви щасливі, пречистії зорі...”).

 

1

 

107

 

Вірш “Contra spem spero!”. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у поезії. Афористичність мови.

Вивчити напам’ять вірш “Contra spem spero”.

1

 

108

 

Громадянські мотиви у поезії “І все-таки до тебе думка лине...”, вираження у ній співчуття патріотки до страждань свого народу. Емоційно наснажені епітети у творі. Заклик до активних дій за визволення рідного краю.

1

 

109

 

Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики і образотворчих засобів у вірші “Хвиля”.

Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну…” Поезія в прозі “Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами…”. Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах “Все-все покинуть, до тебе полинуть…”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!”, «Квіток, квіток…». Поєднання патріотичних мотивів із співчуттям до болю інших народів у поезії “Дим”. Майстерність у володінні білим віршем. Філософська лірика («To be or not to be?..»). 

Особливості поетичного стилю Лесі Українки, її новаторство в галузі ритміки, строфіки.

1

 

110

 

Драматургія Лесі Українки як вершина її творчої майстерності, новаторство, сміливе звернення до світових образів і мотивів (“Одержима”, “Кассандра”, “Камінний господар”), до історії свого народу (“Бояриня”).

“Бояриня”, історична основа драматичної поеми. Майстерність відображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві.

1

 

111

 

Драматична поема “Одержима”, її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам.

1

 

112

 

“Лісова пісня” — шедевр світової драматургії. Оригінальність жанру (драма-феєрія). Фольклорно-міфологічна форма сюжету, піднесена до філософських узагальнень. Особливості композиції (переплетення життя двох світів — світу природи і людини).

1

 

113

 

Майстерне розкриття у творі загальнолюдських проблем (взаємини людини з природою, людина і власність, краса в людському житті, вірність і зрада, вічність життя).

1

 

114

 

Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Роздвоєність душі Лукаша. Вивчити напам’ять останній монолог Мавки.

1

 

 

115

 

Природа і людина у творі. Мистецтво (зокрема музика) в житті людини. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі людини, дійсністю і мрією. Звеличення почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіту творчих сил людини. ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія, білий вірш, драматична поема.

1

 

116

 

Контрольна робота № 7. Контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки.

 

1

 

117

 

Микола Вороний

Життя і творчий шлях поета-новатора, “ідеолога” модернізації української літератури, першого представника українського символізму. Літературна полеміка з І.Франком про роль мистецтва в житті народу.

1

 

118

 

Вірш “Іванові Франкові”, заклик рівнятися на модерністські течії в новій літературі, на багатогранну поезію, що підносить красу в житті.

Пейзажна лірика М.Вороного. Вірш “Блакитна Панна”, неоромантичне змалювання природи, єдність краси природи і мистецтва. Образотворчі засоби твору.

1

Вивчити нап.   вірш “Блакитна Панна

120

 

Інтимна лірика поета, відображення в ній краси і багатства почуттів ліричного героя, душевних страждань через нерозділене кохання (“Ти не любиш мене”). Уславлення безкорисливої материнської любові (“Легенда”).

1

 

121

 

Вірш “Інфанта” написаний в дусі французького та російського символізму. Мотив самотності в земному житті. Узагальнено-ідеалізованим жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень.

1

 

122

 

Новаторство М.Вороного в українській поезії.

Поема “Євшан-зілля”, її патріотичний зміст, проблема історичної пам’яті у творі (узагальнююче повторення). ТЛ: символізм.

1

 

123

 

РМ № 4.  Письмова творча робота (за поетикою віршів М. Вороного).

1

 

124

 

Олександр Олесь (Кандиба)

 Життя і творчість митця. Неоромантичні, символістські тенденції у його творчості.

 

1

 

125

 

Збірка поезій “З журбою радість обнялась” як ліричний документ епохи.

Вірш “О слово рідне! Орле скутий!..”

 

1

 

126

 

Алегоричний образ народного співця як лебедя — символу незнищенності української нації (“Лебідь”). Віра у щасливе майбутнє народу, його соціальне і національне визволення (“Яка краса: відродження країни!..”).

“Чари ночі” — шедевр інтимної лірики О.Олеся, мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про необхідність жити в гармонії з природою.

1

 

127

 

Символізм драматичного етюду “По дорозі в Казку”. Дорога в Казку — символ духовних поривань людини до кращого життя. Вивчити нап. одну з поезій О.Олеся

 

1

 

128

 

Поетичність і психологізм драматичних творів О.Олеся. Особливості поетичного стилю О.Олеся. ТЛ: драматичний етюд.

 

1

 

129

 

Володимир Винниченко

Життєвий і творчий шлях письменника, його багатогранна літературна, громадська і політична діяльність, еміграція.

Публіцистичний твір В.Винниченка “Відродження нації”. Щоденник В.Винниченка. Захоплення митця живописом. Рання творчість В.Винниченка, її новаторство. В.Винниченко — новеліст. Ідейно-стильові особливості збірки “Краса і сила”.

1

 

130

 

“Момент” — неореалістична новела про філософські проблеми життя і щастя. Проблематика твору (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності). Образ Панни як втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіоністичні мотиви в новелі.

1

 

131

 

Неореалістичні тенденції в оповіданнях та новелах письменника: гострий соціальний і психологічний конфлікт, зображення героя у незвичайних ситуаціях, динамічність сюжету, психологічна характеристика персонажів, елементи імпресіонізму.

1

 

132

 

Романістика письменника. Створення першого в українській літературі науково-фантастичного роману-утопії (“Сонячна машина”).

Шукання нового літературного героя (роман “Записки кирпатого Мефістофеля”).

1

 

133

 

Популярність В. Винниченка-драматурга на світовій сцені. Драматичні твори письменника, їхнє жанрово-тематичне багатство, художня майстерність (“Дисгармонія”, “Пророк”, “Чорна Пантера і Білий Ведмідь”, “Між двох сил”, “Гріх” та ін.).

1

 

134

 

Морально-філософські проблеми у драмі В.Винниченка “Гріх” та їхня актуальність у наш час.

ТЛ: неореалізм, психологічна драма.

 

1

 

135

 

Інші письменники кінця XIX – початку XX ст.

Володимир САМІЙЛЕНКО — видатний український лірик, гуморист. Патріотичні мотиви в ліриці («Україна», «Українська мова»). Сатиричні і гумористичні твори («Патріот Іван»).

1

 

136

 

Степана ВАСИЛЬЧЕНКА («Талант»).

 

1

 

137

 

Новаторські шукання новелістів (М. Черемшина,                 Л. Мартович, О. Маковей та ін.). Новаторські пошуки в драматургії (С. Черкасенко)

 

1

 

138

 

Контрольна робота № 8. «Творчість М.Вороного, О.Олеся. В. Винниченка, С.Васильченка,                                         С. Черкасенка» (тест)

 

1

 

139

 

ПЧ. Бесіда за трагедією В. Винниченка «Гріх» (або за романом «Записки кирпатого Мефістофеля»)

 

 

 

140

 

 

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу за рік.

 

1

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Заярна Олена Вікторівна
  Календарно - тематичне планування складено відповідно оновленої програми, має логічну послідовність викладу навчального матеріалу; враховано уроки РЗМ та контрольних робіт.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Заярна Олена Вікторівна
  Календарно - тематичне планування складено відповідно оновленої програми, має логічну послідовність викладу навчального матеріалу; враховано уроки РЗМ та контрольних робіт.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
10 січня 2018
Переглядів
2202
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку