Календарне планування з української літератури(поглиблене вивчення)

Про матеріал

Планування складено за програмою, рекомендованою МОНУ: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували М.П.Бондар, Н.В.Левчик, Р.В.Мовчан, В.І.Цимбалюк, М.М.Сулима; за редакцією Р.В.Мовчан. 2018 рік

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

з української літератури для 9 класу

(поглиблене вивчення)

(140 год. на рік:  4 год. на тиждень)

(текстуальне вивчення творів – 120 год., позакласне читання – 8 год., уроки розвитку зв’язного мовлення – 8 год., резервний час – 4 год.)

 

за програмою, рекомендованою МОНУ:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Програму підготували М.П.Бондар, Н.В.Левчик, Р.В.Мовчан, В.І.Цимбалюк, М.М.Сулима;  за редакцією Р.В.Мовчан.  –відповідає Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. (№ 1392). Програму оновлено відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України  №52 від 13.01.2017р. та № 201 від 10.02. 2017р.

 

 

  ,,Погоджено                                            ,,Затверджено

____________2018р.                                   ____________ 2018р.                  _________                                                        ________

 

І семестр

п/п

Зміст програмового матеріалу

Дата

Повторення

Д/З

 

Вступ

1

 

 

1

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Складність і специфіка розвитку української літератури.  Творча індивідуальність митця. Художній твір – нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм національних та загальнолюдських цінностей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

ТЛ: аналіз художнього твору, контенкст, естетика.

 

 

 

Усна народна творчість

7

 

 

2

Початки художньої творчості народу.( народна обрядовість). Специфіка  фольклору як усної народної творчості, йогороль у житті народу, у збагаченнінаціональної літератури

 

Фольклор

 

3

Весілля − один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: «До бору, дружечки, до бору…», «А брат сестрицю та й розплітає…», «Розвий, сосно, сімсот квіток…», «Летять галочки у три рядочки…», «Ой матінко, та не лай мене…», «Горіла сосна, палала…» (на вибір).

 

Види усної

народної

творчості

 

4

Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г.Квітка-Основ’яненко, І.Котляревський, Т.Шевченко, Марко Вовчок, П.Куліш, М.Стельмах, У.Самчук та ін. ).

 

Календарно-обрядові пісні

 

 

Родинно-побутові пісні

 

 

 

5

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень(про кохання, про сімейне життя,жартівливі). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка, образотворчі засоби пісні. «Місяць на небі, зiроньки сяють…»?. 

ТЛ: народна пісня (поглиблено)

 

Фольклор

 

6

  «Цвіте терен, цвіте терен». Аналіз текстів, визначення їхніх мотивів, тематики, художньо-поетичних засобів, образи-символи. Жартівливі пісні. «Ой під вишнею, під черешнею…»

 

Художні засоби

 

 

Українські народні балади

 

 

 

7

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні тощо). Художня майстерність. Аналіз балади «Ой летіла стріла».

ТЛ: балада (поглиблено).

 

Балади

 

8

Аналіз балад «Ой на горі вогонь горить…». Прийом метаморфози (перетворення людини в рослину) в баладі «Ой чиє ж то жито…».

 ТЛ: метаморфоза.

 

Метафори

 

9

РЗМ№1 Дискусія на тему: «Світове значення української народної творчості»

 

УНТ

 

10

Контрольна робота з теми «Усна народна творчість». Тести

 

УНТ

 

 

Запис у журналі: ТЕМАТИЧНА

 

 

 

 

Давня українська література

23

 

 

 

Українська середньовічна література ХІ-ХVст.

4

 

 

11

Розвиток писемності після хрещення Руси-України(988). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, «Ізборник Святослава»).

 

 

 

 

Перекладна церковна література. Біблія(фрагменти)

 

 

 

12

Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Притча про сіяча

ТЛ: притча (поглиблено)

 

Найдавніші рукописні книги

 

13

Біблія як Святе  Письмо (Старий та Новий Заповіт) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга псалмів, Пісня пісень).

 

Найдавніші рукописні книги

 

14

Українські переклади Біблії(П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький, І.Огієнко, І.Хоменко та ін..). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

 

Біблія

 

15

РМ №2. Добір крилатих виразів із Біблії, їх коментування. (Письмово.)

 

Крилаті вислови

 

 

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України

6

 

 

16

Літописи як історико-художні твори.

.Літопис Руський («Повість временних літ», «Київський літопис», «Галицько-Волинський літопис»). Нестор Літописець. «Києво-Печерський патерик» як пам’ятка  житійної літератури, місце його укладання, головні герої.

ТЛ: літописи

 

Літопис

 

17

«Поученьє  Володимира Мономаха».

«Слово про закон і благодать» Іларіона – зразок ораторської прози.

 

 

 

18

«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади й переспіви його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства.

ТЛ: ліро-епіка (поглиблено), героїчна поема.

 

Поема

 

19

«Слово о полку Ігоревім». Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі.  Наскрізна ідея патріотизму

 

Композиція

 

20

«Слово о полку Ігоревім». Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви.

 

Образи-

символи

 

21

«Слово о полку Ігоревім». Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

 

Х-ка

образів

 

22

Позакласне читання№1 Дерево пам’яті. Книга українського історичного оповідання.

 

 

 

23

Контрольна робота №2 з теми «Українська середньовічна література» та «Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України»(відповіді на питання)

 

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України

 

 

Запис у журналі: ТЕМАТИЧНА

 

 

 

 

Українська література Ренесансу і доби Бароко.

5

 

 

24

 

Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський, Феофан Прокопович – видатні діячі української культури

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

 

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України

 

25

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи  (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) та «Історію русів»

ТЛ: козацькі літописи, вертеп, інтермедія.

 

Літописи

 

26

 Давня українська драматургія (шкільна драма, інтермедія). Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

ТЛ: вертеп, інтермедія

 

Драма

 

 

Григорій Сковорода

 

 

 

27

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали.

 

 

 

28

Збірки «Сад божественних пісень", «Байки Харківські", філософські трактати. Біблійна основа творчості Г.Сковороди та його вчення про самопізнання і «сродну працю». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості притч збірки «Байки Харківські»

 

Байка

 

29

Збірка « Сад Божественних пісень». Тематика  віршів, поетичний образ Саду.  «Пісня 28» зі збірки, її ідейний зміст. Критика тогочасного суспільного ладу, його несправедливості  в поезії Г. Сковороди («Всякому місту – звичай і права»). Уславлення свободи як найвищої цінності людини «Delibertate»..

 

Лірика

 

 

Запис в колонку напам’ять

 

 

 

30

Повчальний характер і художні особливості збірки «Байки харківські». Образне втілення ідеї «сродної праці» («Бджола і Шершень»). Майстерність діалогічної форми викладу. Мудрість і лаконізм афористичних висловів Г.Сковороди, його місце  в українській літературі та філософській світовій думці.

Теорія літ.: афоризм, трактат.

 

Байка. Її особливості

 

31

РЗМ№3.  Письмовий твір на тему «Діалоги із Г.Сковородою про смисл і цінності життя»

 

 

 

32

Позакласне читання. №2. Вишенський І. твори (в перекладі В. Шевчука).

 

Вишенський

 

33

Література рідного краю №1

 

 

 

34

Контрольна робота №3: «Українська література Ренесансу і бароко».Тести

 

Українська література Ренесансу і бароко

 

 

Запис у журналі: ТЕМАТИЧНА

 

 

 

 

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

35

Суспільно-історичні, культурні  обставини становлення нової української літератури. Літературний процес кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу − предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

9

Художній напрям

 

 

Іван Котляревський

 

 

 

36

Творчість І.Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч.

ТЛ: літературний напрям, течія, поглиблення знань про силабо-тонічне віршування

 

Силабо-тонічне віршування

 

37

Історія появи поеми «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі(картинки пекла). Теорія літ.: травестія, пародія, бурлеск, алюзія.

 

Поема

 

38

 Втілення в образах поеми волелюбних прагнень українського народу, його високих моральних якостей.

 

 

 

39

«Енеїда» як енциклопедія українських звичаїв, побуту, обрядів.  Особливості жанру.

 

 

Жанри

лірики

 

 

Запис в колонку:напам’ять (уривок на вибір)

 

 

 

40

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки.

 

Драма

 

41

 Показ  моральної вищості представників трудового народу (Петра, Миколи, Терпилихи) над  представниками вищих верств суспільства (Виборним, Возним).

 

Х-ка образів

 

42

Драматургічна майстерність автора. Роль пісні у творі.

 

 

 

43

 Т.Шевченко про значення творчості І.Котляревського в українській літературі.  Узагальнюючий урок.

 

Творчість

Котляревського

 

44

Література рідного краю №2

 

 

 

45

Позакласне читання№3. І. Котляревський «Москаль-чарівник» - перший водевіль нової української літератури.

 

Творчість

Котляревського

 

46

Контрольна робота №5 Контрольний твір за творчістю І.Котляревського

 

Творчість

Котляревського

 

 

  Григорій Квітка-Основ’яненко

7

 

 

47

Батько української прози, один з перших у Європі «творців людової повісті» (І.Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло  творів.

ТЛ: сентименталізм.

 

Проза

 

48

   «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова,  перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. 

 

Жанри

прозових

творів

 

49

 Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору.

 

Х-ка персонажів

 

50

Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь). Композиція повісті.

 

Х-ка персонажів

 

51

Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя.

 

Повість

 

52

РЗМ№4 Усний твір-характеристика персонажів повісті «Маруся».

 

 

 

53

Оповідання «Салдацький патрет» як зразок бурлескно-реалістичних творів письменника. Природа сміху в оповіданні: гумористичне зображення оточення і самого маляра.

 

Оповідання

 

54

Підтекст твору: полеміка з некомпетентними критиками, які виносили суворий присуд новому українському письменству.

П. Куліш про Г. Квітку.

 

 

Творчість

Квітки-

Основ’яненка

 

55

Позакласне читання№4.  Оповідання Оксани Забужко зі збірки «Сестро, сестро».

 

Творчість

Квітки-

Основ’яненка

 

56

Література рідного краю №3. 

 

 

 

57

Контрольна робота №6 за  темою

 «Г. Квітка-Основ’яненко». Тести.

 

 

 

Творчість

Квітки-

Основ’яненка

 

 

Література українського романтизму

8

 

 

58

Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язокіз ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й полтавщині, у західній Україні («Руська трійця»).Поети-романтики(Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка, М. Костомаров, А.Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О.Афанасьєв-Чужбинський. М.Шашкевич).

ТЛ: романтизм.

 

Літературні напрями

 

59

Балада «Рибалка» П. Гулака-Артемовського (мотив сильнішого за людину потягу, уособлення в образі русалки).

 

Балада

 

60

Засоби романтичного зображення

 ( «Соловейко» М. Костомарова). Приховане порівняння: соловейко і «співець»-поет. Відгук співу в романтично настроєній душі.

ТЛ:  романс.

 

Романтизм

 

61

Євген Гребінка. Вірш « Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини.

 

 

Лірика

 

62

Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами( «Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Черные очи» та ін.)

 

 

Художні

 засоби

 

63

Маркіян Шашкевич – основоположник нової української літератури на західних землях. Фольклорні мотиви у «Веснівці»

М. Шашкевича, змалювання краси рідної природи, образотворчі засоби поезії

 

Фольклорні

мотиви

 

64

Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.

 

Романтизм

 


Контроль за виконанням програми за І семестр

Форми контролю

Кількість за програмою

Відмітка про виконання

№ уроку

Дата проведення

Контрольні роботи у формі:

6

 

 

Контрольного класного твору

2

 

 

Виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

4

 

 

Уроки розвитку мовлення

4

(2у – 2п)

 

 

Уроки позакласного читання

4

 

 

Контрольний домашній твір

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Українська література 9 клас (Борзенко О.І., Лобусова О.В.)
Додано
4 вересня 2018
Переглядів
1576
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку