22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Календарне планування з української мови для 5 класу на 2018-2019 н. р.

Про матеріал

Календарне планування створене на 2018-2019 навчальний рік, з метою допомогти вчителю підготувати відповідний урок без труднощів. Легко зорієнтуватися у фронтальних та індивідуальних видах робіт, які запропоновані програмою.

Перегляд файлу

Українська мова          5 клас

 

КАЛЕНДАОНЕ ПЛАНУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА 20___ –  20___ Н. Р.

5 КЛАС

 (122 год, 3,5 год на тиждень)

 

         ЗА ПРОГРАМОЮ: Українська мова. 5  9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013. 

Контрольні роботи

Об'єкти і форми контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми*

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо:

Переказ

 

1

 

 

1

 

Твір

-

 

-

 

Правопис:

Диктант

 

1

 

 

1

 

Розвиток мовлення (РМ)

11

 

13

 

Тематичне оцінювання

4

 

5

 

Перевірка зошитів

4

 

5

 

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

Діалог

 

1

 

 

-

 

Усний переказ

1

 

-

 

Усний твір

-

 

1

 

Читання вголос

-

 

1

 

 

 

 

І СЕМЕСТР

з/п

К-ть год

 

Дата. Клас

 

Тема, зміст навчального матеріалу

Д/з, повторення, примітки

 

 

 

 

 

 

 

Вступ. Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово.

 

 

1

1

 

 

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства.

Українська мова — державна мова України.

 

2

РМ1

ЧВ

1

 

 

РМ №1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо),   їх особливості.

Читання мовчки та вголос. Відповіді на запитання за змістом прочитаного.

 

 

3

РМ2

1

 

 

РМ№2. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й писемне, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування: ввічливість, привітність, доброзичливість, уважність до співрозмовника, стриманість, тактовність (практично).

 

4

РМ3

1

 

 

РМ№3. Складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру з використанням етикетних формул).

 

5

РМ4

1

 

 

РМ№4. Тема, основна думка тексту, мікротема. Простий план тексту. Будова тексту (зачин, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті.

 

6

1

 

 

Усні й письмові форми тексту (висловлення). Зміст, заголовок тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення.

 

7

РМ5

1

 

 

РМ №5. Типи мовлення: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища).

 

8

1

 

 

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речень.

Складання речень певного змісту за опорними словами.

 

9

РМ6

1

 

 

РМ №6. Особливості будови опису предмета (тварини). Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом.

 

10

КР1

ТО1

1

 

 

КР №1 «Повторення ви­вченого в початкових класах. Текст. Речення. Слово»: тестування, виконання завдань.

 

 

 

 

 

Лексикологія

11

1

 

 

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення).

 

12

1

 

 

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Тлумачний словник.

 

13

1

 

 

Лексична помилка та умовне позначення її (практично).

 

14

1

 

 

Групи слів за значенням. Синоніми (повторення й поглиблення).  Ознайомлення зі словником синонімів.

 

15

1

 

 

Антоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником антонімів.

 

16

1

 

 

Омоніми (повторення й поглиблення). Ознайомлення зі словником омонімів.

 

17

1

 

 

Пароніми. Ознайомлення зі словником паронімів.

 

18

1

 

 

Тренувальні вправи на повторення.

Робота з деформованим текстом (заміна повторюваних слів синонімами, використання синонімів як засобу зв’язку речень у тексті).

 

19

КР2

Ауд.

1

 

 

КР№2. «Лексикологія»: тестування.

Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

 

20

РМ7

1

 

 

РМ №7. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

21

РМ8

КП1

1

 

 

РМ №8. Контрольний докладний письмовий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом).

 

22

РМ9

ТО2

1

 

 

РМ№9. Аналіз письмового переказу.

 

 

Будова слова. Орфографія

 

23

1

 

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення − значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

 

24

1

 

 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення − значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей).

 

 

25

1

 

 

Спільнокореневі слова й форми слова.

Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

26

1

 

 

Незмінні й змінні слова.

Створення розповіді про відвідування зоопарку з використанням незмінних слів (назв тварин).

 

27

1

 

 

Правопис значущих частин слова (повторення).

 

28

1

 

 

Правопис значущих частин слова (повторення).

 

29

1

 

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

 

30

1

 

 

Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

31

1

 

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

32

КР3

1

 

 

КР  3. «Будова слова. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

33

РМ10

1

 

 

РМ№10. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

34

РМ11

ТО3

1

 

 

 

РМ№11. Аналіз письмового твору-опису предмета (тварини).

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфо­графія

 

35

1

 

 

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.

 

 

36

 

 

 

Приголосні тверді та м’які (повторення).

 

37

1

 

 

 Приголосні дзвінкі та глухі (повторення).

 

38

1

 

 

Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г.

Проговорювання скоромовок, виконання артикуляційних вправ.

 

39

1

 

 

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука).

Упорядкування за абеткою імен героїв улюблених мультфільмів.

 

40

1

 

 

Спів­відношення звуків і букв. Звукове позначення букв я, ю, є,ї та щ (повторення).

 

41

1

 

 

Спів­відношення звуків і букв. Звукове позначення букв я, ю, є,ї та щ (повторення).

 

42

1

 

 

Склад. Основні правила переносу.

 

43

 

1

 

 

Основні правила переносу.

 

44

1

 

 

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

 

45

1

 

 

Орфоепічна помилка (практично).

Виявлення й аналіз помилок у наголошуванні слів у своєму мовленні та мовленні інших людей.

 

46

КР4

ТО4

1

 

 

 

КР  4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

47

1

 

 

Орфографічний словник. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

 

48

1

 

 

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

 

49

1

 

 

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.

 

550

1

 

 

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.

 

51

1

 

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

52

КД1

 

1

 

 

 

Контрольний диктант №1

 

53

1

 

 

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

 

54

1

 

 

Уподібнення приголосних звуків. Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

 

55

1

 

 

Спрощення в групах приголосних.

 

56

1

 

 

Спрощення в групах приголосних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ СЕМЕСТР

57

1

 

 

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и].

 

58

1

 

 

Чергування [о], [е] з [і].

 

59

1

 

 

Чергування [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.

 

60

1

 

 

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

 

61

1

 

 

 Основні випадки чергування у – в (правила милозвучності).

 

62

1

 

 

Основні випадки чергування і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

 

63

 

1

 

 

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

 

64

1

 

 

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

 

65

1

 

 

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

 

66

1

 

 

Правила вживання апострофа.

 

67

1

 

 

Правила вживання апострофа.

 

68

1

 

 

Тренувальні вправи на повторення

 

69

КР5

1

 

 

КР  5. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»: тестування, виконання завдань.

 

70

РМ12

1

 

 

РМ№12. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

 

71

РМ13

1

 

 

РМ№13. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

72

РМ14

1

 

 

РМ№14. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

 

73

РМ15

1

 

 

РМ№15. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно  вивчати іноземну мову»).

 

74

РМ16

1

 

 

РМ№16. Аналіз письмового твору.

 

75

РМ17

ТО5

1

 

 

РМ№17. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови.

 

 

 

 

Відомості із синтаксису й пунктуації

76

1

 

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

 

77

1

 

 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.

Складання висловлення з використанням опорних словосполучень (наприклад: улюблені книжки, відповіді на запитання, запам’ятаю назавжди).

 

78

1

 

 

Речення, його граматична основа (підмет і присудок).

 

79

1

 

 

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).

 

80

1

 

 

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

 

81

1

 

 

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

 

82

1

 

 

 Тренувальні вправи на повторення.

 

83

РМ18

1

 

 

РМ№18. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу», «Чому потрібно знати звичаї свого народу», «Чого не можна купити за гроші», «Чому потрібно берегти природу»).

 

84

РМ19

1

 

 

РМ№19. Аналіз письмового твору.

 

 

85

КР6

ТО6

1

 

 

 

КР№6 «Словосполучення й речення. Члени речення»: тестування, виконання завдань.

 

Другорядні члени речення

86

1

 

 

Другорядні члени речення. Додаток

 

87

1

 

 

Другорядні члени речення. Означення

 

88

1

 

 

Другорядні члени речення. Обставина

 

89

1

 

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

90

КР7

ТО7

1

 

 

КР  7. «Другорядні члени речення»: тестування, виконання завдань.

 

 

 

Речення з однорідними членами

91

Ауд.

1

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

Аудіювання уривка з твору сучасної дитячої літератури, що містить однорідні члени речення. Формулювання відповідей на запитання за змістом прослуханого уривка з використанням однорідних членів речення.

 

92

1

 

 

Кома між однорідними членами.

 

93

1

 

 

Кома між однорідними членами.

 

94

1

 

 

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

 

95

 

1

 

 

 Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Складання висловлення «Мої улюблені квіти» («Шкільний сад», «Що ми побачили в лісі») з використанням узагальнювальних слів при однорідних членах речення.

 

96

РМ20

1

 

 

РМ№20.  Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

97

РМ21

КП2

1

 

 

РМ№21.  Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

 

98

РМ22

1

 

 

 

РМ№22.  Аналіз письмового переказу.

 

99

1

 

 

Звертання. Непоширені й поширені звертання.

Складання тексту вітальної листівки з нагоди Дня матері з використанням звертань.

 

100

1

 

 

Розділові знаки при звертанні (повторення).

 

101

1

 

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично).

 

102

1

 

 

Виділення вставних слів на письмі комами

 

103

РМ23

1

 

 

РМ№23.  Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

 

104

1

 

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

105

КР8

ТО8

1

 

 

 

КР  8. «Просте ускладнене речення»: тестування, виконання завдань.

 

106

 

 

 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

107

1

 

 

 

 

 

 

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

 

 

108

РМ24

1

 

 

РМ№24.  Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

 

109

1

 

 

Пряма мова.

 

110

1

 

 

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

 

111

1

 

 

Діалог.

Інсценування байки, текст якої містить діалог.

 

112

1

 

 

Тире при діалозі.

 

113

1

 

 

Тренувальні вправи на повторення.

 

114

КР9

ТО9

1

 

 

КР  9. «Складні речення. Пряма мова. Діалог»: тестування, виконання завдань.

 

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року

115

1

 

 

Лексикологія.

Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

 

116

1

 

 

 

Будова слова й орфографія.

 

117

1

 

 

 

Синтаксис і пунктуація.

 

 

118

1

 

 

Синтаксис і пунктуація.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків

 

 

119

1

 

 

Орфоепія й орфографія.

Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

 

120

1

 

 

Фонетика й графіка.

 

121

КД2

 

1

 

 

Контрольний диктант  2.

 

122

 

1

 

 

 

Підсумковий урок.

 

 

docx
Додано
2 серпня 2018
Переглядів
1723
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку