Календарне-тематичне планування з англійської мови для 7 класу

Про матеріал

Календарне-тематичне планування з англійської мови для 7 класу за підручником КалініноїЛ.В. Поглиблне вивичення (5 годин на тиждень). Планування представлене із змістовими лініями відповідно до програми

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови на 2 семестр за підручником Калініної Л.В. для 7 класу

 

 

Коректировк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Дата

Сфера спілкування

Мовленнєві

фрази

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Лексика

Граматика

Д

Тема: «Велика Британія»

Очікуваний результат: Розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення, короткі розповіді на знайомі теми;  читає із задовільним рівнем розуміння прості тексти за сферою інтересів, використовує широкий діапазон простих мовленнєвих засобів у необхідних ситуаціях, які виникають під час подорожі чи перебування в країні, мова якої вивчається; пише особисті листи і записки; має достатній словниковий запас для висловлювання з деякою нерішучістю на повсякденні теми; вживає досить правильно поширені граматичні структури; володіє зрозумілою вимовою, правильно інтонує речення. 

 

Змістові лінії:

Безпека та екологічний розвиток:  Описує види екотуризму

Громадська відповідальність: Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

Здоров’я і безпека:

Підприємливість та фінансова грамотність: Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови

77

 

 

 

Опрацювання теми «Різдвян ісвіта у Великій Британії» через читання

 

Прослуховування презентації з теми

 

Читання додаткового тексту

 

 

 

доповнити діалог

Завдання за індивідуальними картками

78

 

 

 

Опрацюваняя теми «Різдвяна та традиційна кухня Британців» через письмо

 

 

Розпоідьза темою

 

Написання листа другові про традиції харчування у сімї

 

 

Доповнити речення

Написати листа

79

 

 

 

Опрацювання теми «Різниця святкування» через говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Завдання за індивідуальними карткамми

 

80

 

 

 

Опрацювання теми «Великобританія.

Англія та англій-

Ці.Символи Англії» через аудіювання

 

- They are different from…

 

“Dino’s Day in London

SB p. 106

Tapescript on unit 4.1.

SB Ex.1, p. 99

 

 

Writing an introduction to a narrative essay

SB p. 106

 

-continental;

-to be different from…

- security.

SB Ex.1 (a), p. 102-103

Present and Past Simple in active and passive voice

 

SB Ex.1 (b), p. 102-103

 

SB Ex.1 (c), p. 102-103

81

 

 

 

Опрацювання теми «Визначні памятки  Лондону» через аудіювання

 

- It’s not cricket;

-…is their stereotype.

 

 

Talking about England and the English

SB p.103-104

WB Ex. 53, p.37-38

 

 SB Ex. 1 (a,b),p. 99-100

 

Ex.2,

 p. 101-102

Завдання за індивідуальними картками

82

 

 

 

Опрацювання теми «Подорож Лондоном» через читання

 

 

Ex. 6 (a,b,c),

 p. 105-106

 

WB Ex. 54, p.37-38

 

 

Вставити пропущені літери в тексті

Вправи за прочитаним текстом

83

 

 

 

 Практика письма. Написання оповідання

 

 

 

 

 

 

 

Скласти оповідання

84

 

 

 

Опрацювання теми «Шотландія» через читання

- the Scots were driven off…

“My Heart’s in the Highland

SB Ex.1, p. 107

 

“The Free Scots”

SB p.111

How to write a body of a narrative essay

 

- fortress;

- castle;

- clan;

Revision:

the Present Perfect

Ex. 2, р.110-111

Додаткові завдання

85

 

 

 

 

Опрацювання теми «Символи Шотландії» через говоріння

- in other words…

- each clan…

 

 

Ex.6 (a), p. 113

 

SB p. 113-114

- tartan;

- to have a title.

 

SB

Ex.1 (a),

 p. 108-109

SB

Ex.1 (b),

 p. 108-109

 

86

 

 

 

Опрацювання теми «З історії Шотландії» через говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

WB Ex.57

 p.39-40

SB Ex. 1 (a,b,c),

 p. 109-110

 

SB

Ex.1 (c),

 p. 108-109

Завдання за індивідуальними картками

87

 

 

 

Опрацювання теми «Визначні люди

Шотландії» через аудіювання

 

 

Ex.6 (b), p. 113

 

WB Ex.58

 p.39-40

 

 

Скласти розповідь про видатну людину Шотоандії

88

 

 

 

 

 

Написання стислого перекладу прочитаного тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекласти текст

Переказ тексту

 

89

 

 

 

 

 

Узагальнюючий урок з теми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

90

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Запрошуємо до

Уельсу» через читання

- England conquered Wales

 

“Acrostic about Wales

SB p.114

SB Ex.1, p. 114

 

“The Prince of Wales”

SB p. 116-117

How to write an ending of a narrative essay

- to wrong;

-to rebel;

-to be ruled by…;

Revision:

yes/no questions in the passive voice

 

Ex. 1,

 p. 118

завдання за індивідуальними картками

91

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Символи Уельса» через говоріння

 

- the people of Wales argued…

- the prince of Wales…

 

Ex.2,

 p. 119

 

SB p. 119

WB Ex. 61

 p.42-43

-shield.

SB Ex. 4 (a), p. 116

SB Ex. 1, (a,) p.115

 

SB Ex. 1, (b,) p.115

SB Ex. 1, (c) p.115

 

 

92

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «З історії Уельсу» через письмо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Що можна побачити в Уельсі» через аудіювання

 

 

 

 

WB Ex. 62

 p.42-43

 

New Grammar: WH-questions in the passive voice

 

SB Ex. 4 (b), p. 116

Додаткові вправи

94

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Північна Ірландія» через читання

- in my view…

- …is an enjoyable

“Customs and Traditions of Ireland

SB Ex. 1, p. 120

 

“Talking about Ireland and the Irish”

SB p.123-124

Writing a narrative essay about a mind trip to Ireland

 

- to focus on…

- to mingle;

- to be positive about…

Revision

Ex. 2,

 p. 125

Ex. 3,

 p. 125

 

95

 

 

 

 

Опрацювання теми «Географічне

Положення» через говоріння

 

attraction

- …is in my list of likes

SB p. 126

Tapescript on Unit 4.4.

 

Ex. 1, p.126

 

SB p.126

 

SB Ex.1, p. 122-123

 

Вивчити слова

SB Ex.2, p. 122-123

 

96

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Традиції Північна

Ірландії» через аудіювання

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, p.126

 

WB Ex. 65, p.44-45

 

 

WB Ex. 66, p.44-45

97

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Ірландія та ірландці» через читання

 

 

 

 

 

 

Ex. 2, p. 125

Ex. 1, p. 124-125

 

 

 

Ex.3, p.125

Переказ тексту

 

98

 

 

 

 

Опрацювання теми «Відомі ірландці» через читання

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 1, p. 126

Ex.2, p.126

 

 

Ex. XII,p.126

Ex.XIII,p.126

 

99

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Уявна подорож до Уельсу» через письмо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скласти лист другу про подорож до Уельсу

 

100

 

 

 

Опрацювання теми «Мій прогрес з англійської» через говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скласти діалог

Доповнити речення

 

 

 

101

 

 

 

 

Розвиток граматичних навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконанання вправ за додатковою літературою

 

Виконання вправ за додатковою літературою

 

 

 

 

102

 

 

 

 

 

Узагальнюючий урок з теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

Тема: «Спорт»

Очікуваний результат: Розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення, короткі розповіді на знайомі теми;  читає із задовільним рівнем розуміння прості тексти за сферою інтересів, без підготовки вступає в розмову на теми, що стосується особистих інтересів та теми повсякденного життя; пише особисті листи і записки з наданням простої актуальної інформації; має достатній словниковий запас для висловлювання з деякою нерішучістю на повсякденні теми; вживає досить правильно поширені граматичні структури; володіє зрозумілою вимовою, правильно інтонує речення.

 

Змістові лінії:

Безпека та екологічний розвиток: 

Громадська відповідальність: Визначає власні спортивні уподобання та потреби

Здоров’я і безпека: Обговорює вплив на здоровя аматорського і професійного спорту 

Підприємливість та фінансова грамотність:

103

 

 

 

 

Опрацювання теми «Спорт в Україні» через говоріння

 

- Ukraine is famous for…

 

“Popular Ukrainian sports”

SB p.137

SB Ex. 1, p. 130

 

“About Sport preferences”

SB p. 135-136

How to write a leaflet

SB p.138

 

-gymnastics;

-tournament;

-track and field events.

The Present Perfect Active and Passive

Ex.3,

 p. 136

робота за додатковими картками

104

 

 

 

 

Опрацювання теми «Види спорту» через читання

 

-…popular in Ukraine

Tapescript on Unit 5.1.

 

 

 

WB Ex. 69, p.47

 

 

Вивчити члова

WB Ex. 70, p.47

 

105

 

 

 

 

 

Опрацювання теми  «Чому ми займаємося спортом» через аудіювання

 

- …is very exciting

 

 

 

 

 

 

 

 

 SB Ex.1 , (a),p. 133-134

 

SB Ex.1 (a,), p. 130-131

 

 

 

 

SB Ex.1 (b,), p. 130-131

SB Ex.1 (c,), p. 130-131

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми  «Популярні у підлітків види спорту» через письмо

 

 

 

Ex. 1,2,

 p. 137

 

 

 

 

 

Ex.2 (a,b), p. 132

SB Ex.1 , (b),p. 133-134

SB Ex.1 , (c),p. 133-134

 

107

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми  «Спорт в Україні» через говоріння

 

 

Прослуховування тематичних діалогів

 

 

 

Складання діалогу

 

Вивчити складений діалог

 

 

108

 

 

 

Опрацювання теми «Написання спортивного буклету» через письмо

 

 

 

 

 

 

 

Скласти план написання буклету

Завдання за картками

109

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Спорт у Великобританії» через читання

 

- I think it’s good when…

- children can sign up for…

“Too Fast”

SB p. 139

 

SB Ex. 1, p. 139

 

“Sports in BritainSB p.143-145

 

How to write a letter of invitation to a sport event

 

- amateur;

- newcomer;

- to be originated in…

 

Revision of all kinds of questions in

Вивчити слова

Завдання за додатковими картками

 

110

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Види спорту родом з Великобританії» через аудіювання

 

 

- every day is given for…

 

 

 

Ex. 1,2,

 p. 145-146

 

 

 

 

 

 

SB Ex. 1 (a,),

 p. 142-143

the Present Perfect Tense

SBEx.1(a,)

p. 140

 

SBEx.1(b,)

p. 140

SBEx.1(c,)

p. 140

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Спортивні турніри

Великобританії» через говоріння

 

 

 

 

Ex. 3,

 p. 141

 

SB p. 146-147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB Ex. 1 (b,),

 p. 142-143

SB Ex. 1 (c,),

 p. 142-143

 

 

 

112

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Який вид спорту з Великобританії я б хотів спробувати» через монологічне мрвоення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB Ex. 73 p.50-51

 

 

New Grammar:

yes/no questions in the Past Perfect

WB Ex. 74 p.50-51

Написати про свій улюблений вид спорту

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Написання запрошення на спортивне змагання» через письмо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB Ex.2(a), p.141-142

SB Ex.2(b), p.141-142

Додаткові завдання

 

 

 

114

 

 

 

 

 

 

Узагальнюючий урок з теми

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

115

 

 

 

 

Опрацювання теми «Спорт в США» через аудіювання

- Americans take up

“Skating Rhyme”

 

“I am his Brother”

How to design a sports page

SB p. 153

 

-spectacular;

-dressing room;

Revision

SB Ex. 1,2, p. 148

Вивчити слова

SB Ex. 1, p. 147

 

116

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Популярні види

спорту в США

Баскетбол в США» через читання

sport…

- Parents are sure…

- Many kinds of sport…

SB p. 148

Ex. 1,2,

 p. 153-154

 

WB Ex.77 p.53-54

 

-to be awarded…

Ex. 1,

 SB

p. 149-150

 

 

Вивчити слова

WB Ex.78p.53-54

 

117

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Хокей – улюблений американський спорт» через монологічне мовлення

 

 

 

 

SB p. 150-151

 

Ex. 2,

 SB

p. 149-150

 

Ex.3,

 p. 149

 

 

 

118

 

 

 

Опрацювання теми «Що я знаю про

Спорт США» через діалогічне мовлення

 

 

Ex. 1,

p. 154

 

 

How to write a paragraph about your attitude to winners/losers

 

 

 

Завдання за індивід індивіді картками

119

 

 

 

 

Опрацювання теми «Спортивні зірки» через письмо

- Do you think…is going to win?

 

 

 

 

 

“A Real Sport Star”

SB p. 158-159

 

 

 

 

 

Ex. 3,

 p. 157

 

 

 

“Making Prediction in Sport” SB p. 157-158

 

 

- underlog;

-top ranked loser;

-fan;

-to have loyalty to…

 

 

 

SB p. 158-159

 

 

120

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Спортивні зірки України» через аудіювання

 

- I bet they will

 

 

 

 

 

 

Tapescript on Unit 5.4.

 

 

 

 

Ex. 1, 159-160

 

 

 

SB p. 160

 

 

 

 

 

SB Ex. 1, p. 156-157

Revision

Вивчити правило

SB Ex. 2, p. 156-157

121

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Сергій Бубка та КеліКларк» через читання

 

 

 

 

-…is a great sport star

 

 

 

 

Ex. 2, р.159-160

 

 

 

 

WB Ex. 81p.56-57

 

 

WB Ex. 82p.56-57

Вивчити діалог

 

122

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Мій улюблений спортсмен» через говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 3, р.159-161

 

SB Ex. 2, p. 158

 

Описати свого улюбленого спортсмена

 

123

 

 

 

 

 

 

Опрацювання через аудіювання теми «A real Sport star»

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 4, р.164

 

Складання ліалогу

 

SB Ex. 2, p.161

Вико нання вправ за додаткомими картками

 

 

124

 

 

 

 

 

Домашнє читання.

 

 

 

Читання додаткової літератури

 

 

 

 

 

Виконання вправ

 

Переклад прочитаного тексту

Переказ тексту

 

 

125

 

 

 

 

 

 

Урок розвитку граматичних навичок.

 

 

 

 

 

 

 

Читання додаткового тексту з граматичнмми структурами

 

Граматичні вправи

 

 

 

 

126

 

 

 

 

Урок розвитку лексичних навичок

 

Вивчення нових слів

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

Викнаннядодаткових вправ

 

127

 

 

 

Проектна робота

 

 

 

 

 

 

 

Виконати проектну роботу

 

Узагальнюючий урок у теми

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені ЛО

Тема: «Кіно і театр»

Очікуваний результат: Здійснює обмін інформацією, який потребує простих пояснень на знайомі теми; розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення, короткі розповіді на знайомі теми;  читає із задовільним рівнем розуміння прості тексти за сферою інтересів, використовує широкий діапазон простих мовленнєвих засобів у необхідних ситуаціях, пише прості зв’язні тексти на різноманітні знайомі теми у мережах сфери інтересів; має достатній словниковий запас для висловлювання з деякою нерішучістю на повсякденні теми; вживає досить правильно поширені граматичні структури; володіє зрозумілою вимовою, правильно інтонує речення.

 

Змістові лінії:

Безпека та екологічний розвиток: 

Громадська відповідальність: Пояснює правила поведінки у закладах культури

Здоров’я і безпека:

Підприємливість та фінансова грамотність: Обговорює можливості замовлення квитків онлайн 

128

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Кіно та кінотеатр. Чи любиш ти кіно?» через письмо

 

- …is a big hit;

- The film has a long run;

“From the History of Cinema” SB p. 169

 

“Film Favourites” SB

p. 166-167

How to write an e-mail to your friend about your favourite film

- cartoon;

-blockbuster;

-acting;

-to be a big hit.

 

Revision: the verb “to make” in the meaning of “creation, production”

Вивчити слова

SB Ex. 1, p.163

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Жанри фільмів.

Улюблені фільми» Через читання

 

- I couldn’t drag my eyes off the screen.

 Tapescript on Unit 6.1.

 

Ex. 6, (a,b), p. 168

 

 

WB Ex.85-86, p.60

 

SB Ex. 1 (a,b,c),

p. 164-165

 

Вивчити слова

SB p. 169

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

Опрацювання теми «Відомі кінозірки» через говоріння

 

 

 

 

Ex.3,

 p. 167

 

 

 

SB Ex. 1 (a,), p. 165-166

New grammar construction make+object+basic form of the verb without to

 

SB Ex. 1 (,b), p. 165-166

 

 

SB Ex. 1 (c,), p. 165-166

Скласти діалог

 

 

Скласти діалог

 

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми  «Смаки у кінематографі» через аудіювання

 

 

 

 

 

 

Ex.3,

 p. 167

 

 

 

SB Ex. 2 (a,b),

 p. 165

132

 

 

 

Опрацювання теми через діалогічне мовлення

 

 

 

 

SB p. 170

 

 

SB Ex 1(a,b,c), p.171

 

 

133

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми  «Чи подобається тобі театр?Види театру» через монологічне мовлення

 

- I never miss a chance of…

- They say the performance

“Theatre Chant”

SB p. 170

 

 

SB Ex. 1, p. 170

 

 

 

 

How to write a personal letter about your theatre experience

- repertoire;

-scenery;

-rehearsal;

-amateur theatre.

Revision:

Let’s+infinitive without ‘to’

 

Вивчити слова

Завдання за індивід індивіді картками

 

134

 

 

 

 

 

Опрацювання теми  «У театрі.

Мій візит до театру» через письмо

 

- I enjoyed every minute of…

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 6 (a,b) p. 176-177

 

SB p. 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB Ex 1(a), p.171

 

SB Ex 1(b), p.171

SB Ex 1(c), p.171

 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

Урок розвитку граматични навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB Ex.89-p.62-63

SB Ex. 4 (a),

 p. 172-173

New GrammarLet+object+bare form without ‘to’

 

SB Ex.2, p. 171-172

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Практика написання листа – похід до театру» через письмо

 

 

 

“Theatre Experience”

SB

p. 173-175

 

SB Ex. 4 (b),

 p. 172-173

 

WB Ex.90,p.62-63

137

 

 

 

 

 

 

Узагальнюючий урок з теми.                                                                                                                                       Повторити вивчені ЛО

 

138

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Зустрічаємо зірок театру і кіно.

Українські зірки театру і кіно» через аудіювання

 

- I adore

- …is my favourite

-…is talented.

Proverbs SB p. 178

 

TheatreSB p. 181

How to design a poster

SB p. 182

 

- mature;

-renowned;

-to make the most of…

- to make a debut.

 

Revision of grammar

Ex. 1, p. 178-179

Ex. 2, p. 178-179

Ex. 3, p. 178-179

 

139

 

 

 

 

Опрацювання теми «Правила поведінки в театрі» через читання

 

 

 

Ex. 6 (a,b) p. 181-182

 

WB Ex.93-94, p.66-67

SB Ex.4 (a,),

 p. 179-180

 

SB Ex.4 (b),

 p. 179-180

SB Ex.4 (c),

 p. 179-180

 

140

 

 

 

 

Опрацювання теми «Мій улюблений актор/акторка» через діалогічне мовлення

 

 

 

SB Ex. 1, p. 178

 

 

 

WB Ex.93, p.66-67

WB Ex.94, p.66-67

 

 

141

 

 

 

 

 

Захист проектів.

 

 

 

 

 

Робота із словниками

Робота над проектом

 

 

 

142

 

 

 

 

Опрацювання теми «У театрі» через читання

 

 

 

Читання додаткової літератури

 

 

 

Переклад тексту

Переказ тексту

143

 

 

 

 

Опрацювання теми «Відомі фільми для дітей.Спільні інтереси» через письмо

- what do you think…?

- How do you compare…?

“Dovzhenko Films”

SB p.187-188

 

 

“A Book or a Film”

SB p. 185-186

How to write an e-mail of invitation

SB p. 187-188

- gripping;

-an outstanding plot;

- to share interests.

 

Revision

Вивчити слова

SB Ex. 1, p. 183

 

 

 

144

 

 

 

 

Опрацювання теми через діалогічне мовлення

 

- What’s your opinion…?

 

 

Tapescript on Unit 6.4.

 

 

 

 

WB Ex.97, p.68-69

 

 

WB Ex.98, p.68-69

Завдання за індивідуальними картками

 

 

145

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Книга чи фільм?» через монологічне мовлення

 

 

 

Ex. 6 (a,b), p. 187

 

 

SB Ex. 1,2 (a), p.184

 

SB Ex. 1,2 (b), p.184

 

146

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Опис походу в кіно»

Через аудіювання

 

 

SB Ex.,2 (a), p.184

 

 

SB Ex. 1,(a), p.185

 

 

Завданняза індивід індивіді картаками

147

 

 

 

 

Узагальнюючий урок                                                                                                                                                                повторити вивчені ЛО

 

Тема: «Україна»

Очікуваний результат: Веде діалоги, що потребує простих пояснень на знайомі теми; розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення, короткі розповіді на знайомі теми;  читає із задовільним рівнем розуміння прості тексти за сферою інтересів, використовує широкий діапазон простих мовленнєвих засобів у необхідних ситуаціях, пише прості зв’язні тексти на різноманітні знайомі теми у мережах сфери інтересів; має достатній словниковий запас для висловлювання з деякою нерішучістю на повсякденні теми; вживає досить правильно поширені граматичні структури; володіє зрозумілою вимовою, правильно інтонує речення.

 

Змістові лінії:

Безпека та екологічний розвиток:  Складає перелік місць для екотуризму у своєму регіоні

Громадська відповідальність: Робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури Києва

Здоров’я і безпека: Пояснює правила безпеки пересування Києвом 

Підприємливість та фінансова грамотність:

148

 

 

 

 

Опрацювання теми «Київ – столиця України» через читання

 

- as legend goes…

-according to…

 

“Yaroslav the Wise” SB p. 198

 

“Talking about Kyiv’s Past”

How to advertise special events

 

- immortal;

-to be named after;

Revision:

Numbers from 13-19,

 

Вивчити слова

SB Ex.1, p. 191

 

 

 

149

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Визначні місця Київа» через аудіювання

 

-the name of the city

 

Ex.3, p. 197

 

 

 

SB p.196

SB p.199

 

-as legend goes…

 

 

SB Ex. 1 (a,), p. 192-193

SB Ex. 1 (b), p. 192-193

SB Ex. 1 (c,), p. 192-193

150

 

 

 

Опрацювання теми «Що приваблює нас в Київі» через письмо

 

 

 

 

 

Ex. 6(a),

 p. 198

 

WB Ex.101, p.71

 

 

 

Ex. 6(a),

 p. 198

завдання за картками

151

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Написання флаєра щодо визн. місць Київа» через письмо

 

Tapescript on Unit 7.1.

 

 

 

SB Ex.4 (a,),

 p. 194-196

New Grammar:

Numbers greater than 100

 

SB Ex.4 (b,),

 p. 194-196

SB Ex.4 (c,),

 p. 194-196

152

 

 

 

Опрацювання теми «Презентування одного з історичних місць» через монологічне мовлення

 

 

 

Ex. 6(b),

 p. 198

 

Ex.102, p.71

 

SB Ex.2 (a), p.193-194

SB Ex.2 (b), p.193-194

Завдання за картками

153

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми Серце Київа. Визначні місця в центрі Київа.

Тур по Київу» через діалогічне мовлення

 

- I’m still under the impression of…

“Kyiv Rhyme” SB p. 201

SB Ex. 1, p. 200

 

“Touring Kyiv”

SB p.205-206

How to write a brochure

SB p.207-208

 

- guide;

-legendary;

-souvenir;

-a breathtaking view.

 

Grammar Revision: the usage of articles with the geographical names

 

Вивчити слова

Ex.3,

 p. 207

 

154

 

 

 

Практика написання брошури. Опрацювання теми через письмо

 

- …left me breathless;

-I couldn’t take my eyes off…

 

Ex 6 (a,b),

 p. 207

 

WB Ex.105-106, p.73-74

SB Ex.4 (a,b,c),

 p. 203-204

SB Ex. 1 (a,b),

 p. 201-202

New Grammar constructions ‘as…as’ ‘not so…as’

 

SB Ex.2 (a,), p.203

SB Ex.2 (b,), p.203

155

 

 

 

 

 

 

Опрацювання теми «Відомі українці.

Українці та історія України» через говоріння

 

- It’ll be interesting for you to know…

Quotes of great people

SB p. 209

SB Ex. 1, p. 208

Ex.1,2,

 p. 213-214

“Once and Forever”

SB p. 211-212

How to write a tourist flier

SB p.213

 

-country-men;

-noticeable;

- to make a will;

Revision SB Ex. 1 (a),

 p. 209-210

Ex. 1 (b),p. 209-210

Ex. 1 (c),p. 209-210

 

156

 

 

 

Опрацювання теми «Українці, якими я пишаюсь» через читання

 

-Thanks to…

-…reminds us of…

- …is revived

 

 

Ex. 3,

 p. 213

 

WB Ex.109, p.76-77

- to pay tribute to…

SB Ex. 4 (a,),

 p. 210-211

 

SB Ex. 4 (b,),

 p. 210-211
WB Ex.110, p.76-77

 

157

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа Україниїї квіти та дерева.

Урок –написання сторінки в довіднику про красу Київа навесні.

- Look how beautiful…

- What a wonderful view!

- Kyiv in blossom and in bloom is…

 

 

SB Ex.1, p. 214

 

 

How to write a page for a tourist guide book SB p.219

 

-gloriuos;

-horse chestnut;

-to be in full blossom;

- to have much to offer.

 

Revision

Вивчити слова

Ex.4,

 p. 217

 

158

 

 

 

 

Опрацювання теми «Асканія Нова» через говоріння

 

 

 

 

 

 

 

WB Ex.113, p.79-80

SB Ex. 4 (a,), p.216-217

 

Завдання за додатковими завданнями

159

 

 

 

 

Опрацювання теми «Козацтво в українській історії» через аудіювання

 

 

 

 

Ex. 6 (a,b), p. 218-219

“Talking about Kyiv in Blossom”

SB p. 216

 

 

 

SB Ex. 4 (b,), p.216-217

 

160

 

 

 

 

 

 

Урок-екскурсія по Запорізькій Січі.

 

 

 

“The Enchanted Place”

SB p. 219

Tapescript on Unit 7.4.

 

 

 

 

 

 

 

WB Ex.113, p.79-80

161

 

 

 

 

Домашнє читання.

 

 

 

 

Читання додаткової літератури

 

 

 

Переклад рочитаного тексту

переказ тексту

162

 

 

 

Повторення лексичного матеріалу.

 

 

 

 

 

 

163

 

 

 

Узагальнюючий урок з теми.

 

164

 

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

165

 

 

 

Контроль аудіювання.

 

 

 

 

 

 

166

 

 

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

167

 

 

 

Контроль говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Кавка Ольга Володимирівна
  Доброго дня. Чи маєте календарне планування для 7 класу на 1 семестр? Мій e-mail: olhakavka1@gmail.com
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Вовк Яніна Олексіївна
  Доброго дня. Чи маєте календарне планування для 7 класу на 1 семестр? Мій e-mail Yanucka15@yahoo.com
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (для спеціалізова-них шкіл з поглибленим вивченням англійської мови) 7 клас (Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.)
Додано
23 вересня 2018
Переглядів
1240
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку