9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

календарний план Карпюк 10 кл 3 год І- ІІ семестр

Про матеріал

календарний план до підручника Карпюк 10 кл 3 години на тиждень І- ІІ семестри.

попереджаю, що змістових ліній нема, тому що програми 10-11 класу будуть оновлюватись лише в цьому році. (змістові лінії є в оновленій програмі 5-9 класи)

Перегляд файлу

 

10 клас  І семестр

English 10 (Karpiuk)

 

 

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіюва

ння

Мовлення

Письмо

 

 

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit 1  People and Relationship.

 

 

 

Сім’я.

 

 

 

описувати людей;

-

 

характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

 

 

повідомляти про події, що мали місце в минулому, але вже не відбуваються в теперішній час;

- порівнювати події минулого із подіями сьогодення;

 

 

If the child is the youngest in the family, he will probably be very charming

[ æ ][ ei ]

Інтонація питальних речень.

 

Ст. 4.

Антоніми.

Впр. 2 ст.4-5

Впр. 2 ст.4

 

Впр.3  ст. 5

Впр. 5-а

 ст. 6

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

повсякденне життя

умови життя

міжособистісні стосунки

цінності, ідеали, норми поведінки

соціальні правила поведінки

ритуальна поведінка

 

розрізняти і продукувати незнайомі звуки

 розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки

 слухати і розуміти  звуковий потік і сприймати його

як осмислений ряд фонетичних елементів

 

Що впливає на особистість.

(доповідь)

 

 

Що впливає на особистість.

 

 

He is  generous, imaginative

[ e ]

[ i: ]

Словотворення.

Префіксація.

Прикметники.

Ст.6

 

 

 

Впр. 5-в ст.6

 

 

Впр. 6 ст.6

 

 

 

Риси характеру.

 

He used to have quite a temper when he was a child.

 

[ ɔ ][ɔu ]

Інтонація питальних речень.

Used to

 

Впр.1  ст. 7

 

 

 

Риси характеру мого

друга.

Впр. 2-3 ст.7

Впр. 4-5  ст.7

 

 

Друзі дитинства.

 

 

He used to play the piano

[ au]

 

Used to with

Infinitive Ст. 8

Ст. 10

Впр. 2 ст.10

Впр. 3-4 ст.10

Впр. 6 ст.9

 

Впр. 2ст.8

Впр. 4-5 ст.9

 

 

Відкрий себе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

He seems to be…

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

Used to +

infinitive

Ст. 12

Впр. 1 ст.12

Впр. 1 ст.12

Впр. 1, ст.10

Впр. 4 ст.13

Впр. 5 ст.13

 

 

Який я?

Анкетування.

 

He acts as if …

Буквосполучення “th”

 

Used to + infinitive

Впр. 6 ст. 15

 

 

Впр. 5 ст.13

Впр. 3 ст.14

Анкетування друзів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Особистість.

Позакласне читання.

 

 

порівнювати вчинки і ситуації;

- запитувати і надавати інформацію;

- висловлювати власні думки і припущення

 

You could say…, but also…

Буквосполучення “th”

 

 

 

Ст. 16-17

Впр.2 ст.16

1 збірник

Зовнішність

мого друга.

Впр. 5 ст.17

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур

вживання та вибір привітань

вживання та вибір форм звертання

вживання та вибір вигуків

правила вступу до розмови

 

Правила ввічливості

 

Вирази народної мудрості

уважно стежити за презентованою інформацією

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової

роботи

активно застосовувати мову, що вивчається

використовувати адекватні матеріали для

самостійного вивчення

знаходити, розуміти і при необхідності передавати

нову інформацію

  

 

Описати зовнішність друга.

 

 

 

 

Особистість і її стосунки з іншими.

 

… It’s true that …, but…

[ju: ]

[ Λ]

 

Ст. 19

Впр. 1  ст.18

 

Впр. 3  ст.19

Впр. 4 ст.19

Написати твір

Якості, притаманні креативній особистості.

 

 

 

Проектна робота.

Англомовний друг.

 

 

 

 

[ ð ]

[ Ɵ ]

 

Впр. 1ст.21

Впр. 1(a) ст.21

Впр.2 (в)  ст.21

Впр.2(а)  ст.21

Впр. 1(в) ст.21

Впр. 3ст.21

Мої стосунки з друзями.

(усне повідомлення)

 

 

 

Друг по листуванню.

 

 

 

[f]

[v]

 

 

 

 

 

збірник.

Презентація

проектів.

 

Мій найкращій друг.(написати

твір)

 

 

Поповнення мовного порт-фоліо.

 

 

 

 

[ au]

 

Перевір себе.

Впр. 2 ст.18

 

Впр. 5

ст. 17

 

Впр. 5-с

ст. 17

Впр. 5-в

ст. 17

Оформити постер

Мій англомовний друг.

 

 

Сім’я.

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

 

Впр. 1 ст.18

Впр. 4 ст.18

Впр. 3 ст.18

Впр. 4 ст.18

 

Описати обох сестер,

письмово.

 

 

Впр. 5-а

ст. 17

Unit 2 Choose the Career.

 

 

 

 

 

 

 

Робота.

 

 

This work requires an ability to …

 

[ au]

 

Словотворення.

Суфіксація.

Ст. 20

Впр.2-3

ст.20-22

 

Впр.6-7

ст.22

 

Впр.4 ст.33

 

 

Впр.1 ст.20

Впр.4 ст.22

 

 

Сучасні професії.

 

 

 

They need a person who can …

 

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

 

 

Впр.1

ст.23

збірник

Впр.5-6

ст.22

Впр.2-3

ст.23

 

 

Впр. 4

ст.23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Трудові вміння та навички.

 

характеризувати професійні якості людини;

 

розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 розповідати про свої захоплення, уподобання, мрії, аргументуючи власний вибір

 

- приймати або відхиляти пропозицію;

- запитувати і надавати інформацію;

 

- обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших

 

The applicants for this job need a …

 

[ e ]

[ i: ]

Tense Revision

Present Perfect

Present Perfect

Continuous

Ст. 25

Ст. 23

Впр 1-3

ст.25

 

Впр.6

ст.25

Впр.4

ст.25

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

повсякденне життя

умови життя

міжособистісні стосунки

цінності, ідеали, норми поведінки

соціальні правила поведінки

ритуальна поведінка

 

організовувати й застосовувати засоби навчання для

самоосвіти

визначати власні потреби та цілі

організувати власні стратегії для досягнення цих

цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей

сприймати новий досвід (нову мову, нових людей,

нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції, для того щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо)

 

Впр.5

ст.25

 

 

Професії та професійні навички.

 

My dad works in … as a …

[ au]

 

Present Perfect

Continuous

 

Ст. 26

Впр 4-5

ст.26

Впр 1, 6

ст.26

Впр 2b, 3,4

ст.27

Впр 2

ст.26

Впр 3ст.26

Впр 1

ст.27

Впр 2a

ст.27

 

 

Вимоги до особистісних якостей.

 

He has always been good at …so he has a degree in …

 

     [f]

    [v]

 

 

 

 

 

Ст. 27

Впр 1,3

ст.28

Впр 3a

ст.28-29

Впр 3b ст.29

 

Впр 2 ст.28

 

 

Вимоги до кваліфікації.

 

What have you been doing?

 

 

[u: ]

 

Ст. 28

 

Впр 4-5

 ст.30

 

Впр 6 ст.30

 

 

Написати об’яву

«Є вакансії».

 

 

 

Лексико-граматичний.

Освіта та професії.

 

The job in…seems a better choice because…

 

[ w ]

 

 

Ст. 31

Впр 1a,2

ст.31-32

Впр 3

ст.32-33

 

Впр 1b-c

ст.31

 

 

«Шукаю роботу»

Написати електронне

оголошення.

 

 

 

Листування. Стилі листів.

 

 

The job … doesn’t sound very suitable for … because...

[u: ]

 

Ст. 31

Впр 2-а

ст.31

 

Впр 3-а

ст.32

Впр 2-в

ст.31

 

Впр 4ст.33

 

 

 

Ділові листи.

Заяви. Оголошення.

 

 

[ ɔ ]

[ɔu ]

Ст. 33

Впр 3-в

ст.33

 

Впр 4ст.33

Презентація листів

Написати резюме про прийом на роботу.

 

 

Написати оголошення про прийом на роботу.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 3. Шкільне життя. (10 годин)

 

 

 

Шкільне життя..

 

- запитувати і надавати інформацію;

 

 

- висловлювати свою точку зору та аргументувати її;

 

 

 

- розповідати про свої захоп-лення, уподоб-бання, мрії, аргументуючи власний вибір;

 

 

 

 

 

- знаходити схожі риси і відмінності в освітніх системах різних країн;

 

 

 

 

 

 

- давати власну оцінку фактам;

- висловлювати припущення та прогнозувати ймовірність подій і наслідків

 

It’s obviously that ….

 

     [f]

    [v]

 

 

 

Ст. 37

Впр 4 ст.36

 

Впр 1 ст.52

 

Впр 2 ст.36

 

Впр 1 ст.36

 

Впр 5 ст.38

 

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур

 

вживання та вибір привітань

вживання та вибір форм звертання

вживання та вибір вигуків

правила вступу до розмови

 

Правила ввічливості

 

Вирази народної мудрості

знаходити, розуміти і при необхідності передавати

нову інформацію

використовувати нові технології

Впр 6 ст.38

 

 

 

Відношення британських підлітків до школи.

 

They provide students with …

[I ]

[i:]

 

Умовні речення

I типу.

Впр 1 ст.40

Впр 3-4 ст.41

 

Ст. 39

Впр 1 ст.39

Learn or study

 

Впр 6 ст.38

 

 

Впр 2, ст.39

Впр 2, ст.40

 

Впр 2,ст.40

(письмово)

Впр 5-6 ст.41

 

 

Заклади освіті.

 

If I don’t get into university I’ll go to the courses to get a driver’s license.

 

[ ʃ ]

 

Умовні речення

I типу.

 

Ст. 43

 

Впр 1 ст.42

Впр 3-4

 ст.42

Впр. 2 ст.42

Впр. 6 ст.43

(письмово)

Впр 5 ст.43

Знайти інформацію про систему освіти в Україні.

 

 

Система освіти в Україні.

 

If they offer…, I’ll attend…

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

 

Корисні фрази

Ст. 44

 

 

Впр 1-3

ст.44

Школи в Україні.

Впр.2

ст 44

Знайти інформацію про систему освіти за кордоном.

 

 

Школи у Великобританії

та США.

 

I’ll apply… if

they arrange…

 

 

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

Умовні речення

I типу.

 

Ст. 45

Впр 2 ст.45

 

Впр.3 А

ст 46

Впр. 4 ст 47

 

 

Впр.3 В

ст 46

Порівняти систему освіти в Україні та за кордоном (таблиця)

 

 

 

Англійська-мова міжнародного спілкування.

 

 

What’s your

opinion of…?

 

[ r ]

Умовні речення

I типу.

 

 

Впр. 5,

ст 47

 

збірник

 

Впр. 5,

 ст 47

 

Впр. 5, ст 47

переказ

 

 

Навчальні курси.

 

You’ve got a point there.

 

 [ ʒ ]

 

 

Власні назви

Впр 7 ст.48

 

Впр 6 ст.48

 

Написати заяву про прийом на курс.

 

 

 

Резюме про прийом на курс.

 

I don’t think so. The problem’s that…

 

 

 Ст.49

Впр 3 ст.50

збірник

Впр 2 ст.49

Впр 1 ст.49

Написати

оголошення про прийом на курс.

 

 

 

Який навчальний заклад обрати.

 

 

 

 

 

 

Корисні фрази

Ст. 51

Власні назви

Впр 4 ст.51

 

Впр 4 ст.51

Обговорення

 

 

Описати навчальний заклад свого міста (за вибором учня)

 

 

 

Перевір свої знання.

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

Впр 2 ст.52

Впр 1 ст.52

Впр 4

ст.52

Впр 3 ст.52

 

 

 

 

Розробити постер

«Мій навчальний заклад»

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

                                                                                     Unit 4. Національна кухня.

 

 

 

Національна кухня.

 

знаходити схожі риси і відмінності в національних кухнях своєї та інших країн;

- висловлювати своє враження та емоції у зв’язку з побаченим чи почутим;

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 описувати реалії рідної та іншомовної культур;

- висловлювати припущення щодо можли-вості виконання

дій, які б могли відбутись за певних умов;

-розповідати про свої уподобання;

- давати поради та реагувати на поради інших;

- запитувати та надавати інформацію

The main meal of the day is called …

 

[I ]

[i:]

 

 

Ст. 54-55

Впр 3ст.54

Впр 3ст.54

Впр 1ст.54

Впр 2ст.54

 

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур

 

розрізняти і продукувати незнайомі звуки

 розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки

 слухати і розуміти  звуковий потік і сприймати його

як осмислений ряд фонетичних елементів

 

 

уважно стежити за презентованою інформацією

усвідомлювати мету поставленого завдання;

ефективно співпрацювати під час парної та групової

роботи

активно застосовувати мову, що вивчається

використовувати адекватні матеріали для

самостійного вивчення

знаходити, розуміти і при необхідності передавати

нову інформацію

 

Впр 3ст.56

 

 

Національна британська

кухня.

 

It is well-known that …

It is brawn made from …

 

[ ʃ ]

 

 

Ст. 56

 

 

Впр 6ст.56

 

Впр 3ст.54

переказ

 

 

Страви української кухні.

 

I would cook fish with vegetables if I had one.

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

 

Ст. 57

Впр 1 ст.58

Впр 7ст.57

 

Впр 8ст.57

Впр 2ст.58

Впр 3ст.58

 

 

Лексико-граматичний.

Звичаї харчування у Великобританії.

 

If I were you I’d choose roast beef.

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

Умовні речення

II типу.

Впр 1 ст.59

 

 

 

Впр 2 ст.59

Впр 3-5

ст. 60

Впр 6 ст.60

 

 

Меню.

Меню під час посту.

 

If you were there, which items would you eat?

[ r ]

Умовні речення

II типу.

 

 

Впр 5

ст. 62

Впр 3-4ст. 61

Впр 1-2ст. 61

 

Моя улюблена страва.

(рецепт)

 

 

Приготування страв за рецептами.

 

The reasons I prefer … are …

 

 [ ʒ ]

 

 

Корисні фрази

Ст. 63

 

 

 

Впр 4

ст. 64

Ресторан з англійською кухнею в твоєму місті.

 

 

Українська

гостинність.

 

 

I’d say … is better because …

 

Впр 2

ст. 64

Впр 1

ст. 64

Впр 5

ст. 64

 

Впр 3

ст. 64

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

повсякденне життя

умови життя

міжособистісні стосунки

цінності, ідеали, норми поведінки

соціальні правила поведінки

ритуальна поведінка

 

Підготувати проект

«Я-власник ресторану»

 

 

Смаки. Уподобання.

 

 

 

I would cook

Корисні фрази

Ст. 66

Впр 6

ст. 65

 

Презентація

проектів

«Я-власник ресторану»

Впр 4

ст. 68

Впр 5

ст. 68

 

 

Поповнення мовного портфоліо

 

 

 

 

Впр.2 ст 69

Впр.1 ст 69

Впр.3

ст 70

Впр.4 ст 71

Впр.1-3

 ст 67

Меню української родини на день.

Описати рецепт традиційної української страви.

 

 

Повторення та систематизація.

 

 

 

 

If you had been

Three basic parts of a paragraph

 

 

Схожі риси

в

національних кухнях країн

Написати рецепт традиційної української страви.

Скласти святкове українське

меню.

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

Контроль аудіювання

 

 

Контроль читання

 

 

Контроль усного мовлення

 

 

Контроль письма

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас     ІI семестр

English 10 (Karpiuk)

 

 

Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Соціокультурна компетенція

Загально-навчальна компетенція

 

 

Дата

Підтема  ситуативного спілкування

Урок в НМК

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Фонети

ка

 

Граматичний матеріал

Лексичний матеріал

Читання

Аудіюва

ння

Мовлення

Письмо

 

 

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Unit 5   COMMUNICATION TECHNOLOGIES (10 годин)

 

 

 

Сучасні засоби комунікації і технології в нашому житті.

Reading

 

 

 

описувати предмети та явища;

- запитувати та надавати інформацію;

- обговорювати перспективи та аргументувати свою точку зору;

- розповідати про свої захоплення й уподобання;

 

   A computer is an electronic machine which can be used to …

 

[ æ ][ ei ]

Інтонація питальних речень.

Phrasal Verbs

 

an access, an attachment, a data, a device, hardware, input, output, software, a website, online, to surf, an icon, a device, to delete

PB

ex.2,3, 4, 5, pp.72-74; ex.7, p.75

WB

ex.3, p.48

PB

Article, p.p.72-74

PB

ex.1b, p.72;

 

PB

ex.1a,p.72ex.6, p.75;

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

повсякденне життя

умови життя

міжособистісні стосунки

цінності, ідеали, норми поведінки

соціальні правила поведінки

ритуальна поведінка

 

розрізняти і продукувати незнайомі звуки

 розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки

 слухати і розуміти  звуковий потік і сприймати його

як осмислений ряд фонетичних елементів

 

WB

ex.1,2*, p.47;

слова вчити

 

 

Сучасні технології

Reading and vocabulary

 

   A computer system consists of

   People use the Internet to access …

 

[ e ]

[ i: ]

 

an attachment,

a directory,

to click,  a blog, a Wikipedia

 

 

PB

ex.1,2, 3, p.76;

WB

ex.1, 2, p.49

 

PB

ex.8, 9, p.75

 

WB

ex.4*, p.48

WB

ex.1, 2, p.49

 

 

Комп’ютерне обладнання та основні операції.

Grammar

 

Scroll up to the top of the page

[ ɔ ][ɔu ]

Інтонація питальних речень.

Phrasal Verbs

 

to scroll up / down, hack into, to log off/out, to back up, to pick email, to zoom in/out, to print

out

 

PB Grammar Point, ex.1, 2, 3, p.77;

WB

ex.1, p.49; ex.2, p.50

 

 

 

PB

ex.4, p.77;

 

 

WB

ex.3*, p.50

 

 

 

Всесвітня мережа.

Listening

 

The Internet is a network of….

[ au]

 

 

to chat online, a web browser, to search out information, to compress files, a service provider, to get connected

;

PB

ex.3,4, p.79

PB

ex.1,2, 5, p.79;

WB

ex.1*,p.50

 

WB

ex.2*, p.51

 

 

Веб-ресурси.

Use of English

 

In my view, this one… We need to consider …

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

Phrasal Verbs

 

a website, a hypertext, a cyber café, a hacker,  a network

PB

ex.1a,p.80;

WB

ex.1, p.52

 

 

PB

ex.1b, p.80; ex.3, p.81

PB

ex2, p.81;

 

 

WB

ex.2, p.52; ex.3, p.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Улюблені сайти.

Use of English

 

 

 

розпитувати з метою роз’яс-нення і уточнен-ня інформації та надання необ-хідних відпові-дей;

 

- давати поради та реагувати на поради інших;

- аргументувати свій вибір

 

To my way of thinking …

Буквосполучення “th”

 

 

a website, a hypertext, a cyber café, a hacker,  a network

PB ex.1,2a, p.82;

WB

ex.1, p.53

 

PB

ex.4,5, p.83

 

PB

ex.2b, 3, p.82;

 

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

 

 

уважно стежити за презентованою інформацією

усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

WB

ex.2*,p.53

 

 

Інтернет-кафе.

 

Another  reason is that …

Буквосполучення “th”

 

 

 

a website, a hypertext, a cyber café, a hacker,  a network

WB ex.3,4, p.54

 

PB

ex.6, 7b, p.84; ex.8, p.85

PB

ex.7a,p.84

 

WB

ex.5*,p.54

 

 

 

Проектна робота      

 

 

[ju: ]

[ Λ]

 

 

PB ex.9, p.85 (group project)

 

 

 

Підготувати проект

 

 

Написання електронного листа.

Writing

 

 

[ ð ]

[ Ɵ ]

 

styles

of email messages

PB

ex.2, p.86; ex.4, p.87

PB

ex.5a,b; 6

p.88 - 89

 

 

PB

ex.1, p.86; ex.3, p.87;

WB ex.5,p.54 (step 6)

WB

ex.1,2*, p.55

Написати лист

PB

ex.7 A,B*, p.89;

 

 

 

Сучасні технології

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

 

Впр. 1 ст.18

Впр. 4 ст.18

Впр. 3 ст.18

Впр. 4 ст.18

 

Описати обох сестер,

письмово.

 

 

Впр. 5-а

ст. 17

Unit 6    IS THE EARTH IN DANGER? (10 годин)

 

 

 

 

 

 

 

Природні катаклізми

Reading

 

 

Natural disasters are becoming more frequent in Ukraine.

[ au]

 

 

a hurricane,

a landslide,

a frequency,

a threat,

a cause,

 

ex.1,3,p.97

 

 

 

PB

ex.2 p.97;

 

 

 

Слова вчити

WB

ex.1*, 2, p.60

 

 

Правила безпеки під час стих.лиха.

Vocabulary

 

 

Every year there are big and small disasters in Ukraine.

Буквосполучення “ng”

[ Ƞ ]

 

 

a reason,

resistant,

to respond,

to occur,

to damage

 

PB

ex.5,  pp.95-96 ;

 

PB

ex.6, p.96

 

 

 

WB

ex.4, pp.58-59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Пошуки причин і шляхів запобігання природнім стихійним лихам.

Grammar

 

характеризувати професійні якості людини;

 

розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 розповідати про свої захоплення, уподобання, мрії, аргументуючи власний вибір

 

- приймати або відхиляти пропозицію;

- запитувати і надавати інформацію;

 

- обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших

 

If we used bicycles, we would have less air pollution.

[ e ]

[ i: ]

Conditionals (I, II)

 

 

WB ex.1, p.60

 

PB

ex.3b,4, p.98

PB ex.1,2,3a, p.98;

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивча­ється, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

повсякденне життя

умови життя

міжособистісні стосунки

цінності, ідеали, норми поведінки

соціальні правила поведінки

ритуальна поведінка

 

організовувати й застосовувати засоби навчання для

самоосвіти

визначати власні потреби та цілі

організувати власні стратегії для досягнення цих

цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей

сприймати новий досвід (нову мову, нових людей,

нові способи поведінки тощо

WB

ex.2*, pp.60-61

 

 

Дії під час стих лиха

Listening

 

If an earthquake occurs …., you should …

Hurricanes are very strong winds that come form …

[ au]

 

Conditionals (I, II)

 

a sandstorm,

a tidal wave,

to affect,

to reduce,

to destroy,

to occur,

an accident,

to threaten,

to provoke,

a catastrophe

PB

ex.4, p.99

 

PB

ex.2,3, 5a,b, p.99

 

 

PB

ex.1, p.99;

WB

ex.1, pp.61-62;

 

WB ex.2, p.62

 

 

 

Спогади про стихійні лиха

Speaking

 

Make sure all windows are closed. Keep the fire doors closed.

     [f]

    [v]

 

 

 

 

 

 

WB ex.1,p.63

 

 

PB ex.1,2,3 p.100

WB

ex. 2*, p.63

 

PB ex.,4, p.100

 

 

Природні катаклізми

Use Your English

 

 

 

[u: ]

 

Conditionals (I, II)

 

 

PB

ex.1, 2a, p.101;

ex.3,4a, pp.102-103;

 

 

 

PB

ex.4b, p.103

PB

ex.2b, p.101;

 

WB

ex.1,2*,

p.64

 

 

Природні катаклізми

Use Your English

 

 

[ w ]

 

 

 

 

WB

ex.3, 4a, p.64-65

 

PB

ex.5,6,7, p.104

 

WB ex.4b, p.65

WB ex.4b, p.65

 

 

Робота над проектом      

 

 

[u: ]

 

 

 

PB

ex.7,

p.104;

 

 

 

PB

ex.8*,

p.104;

 

Підготувати проект

 

 

Написання замітки в газету.

Writing

 

 

[ ɔ ]

[ɔu ]

 

a stage,

a method,

to generate ideas, brainstorming, free writing, clustering

 

 

PB Writing Point, ex.1a, 2, pp.105-106

 

 

 

PB

ex.1b, 3, 4, p.105-106

 

WB

ex.1*, p.66

 

Написати замітку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Природні катаклізми

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit  7  THE WORLD OF PAINTING (10 годин)

 

 

 

Розвиток живопису в Україні

Reading 

 

- запитувати і надавати інформацію;

 

 

- висловлювати свою точку зору та аргументувати її;

 

 

 

- розповідати про свої захоп-лення, уподоб-бання, мрії, аргументуючи власний вибір;

 

 

 

 

 

- знаходити схожі риси і відмінності в освітніх системах різних країн;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 давати власну оцінку фактам;

- висловлювати припущення та прогнозувати ймовірність подій і наслідків

 

The painting … is regarded as a master-piece and belong to the period of …

It is represented by …

It is considered to be …

N. is highly praised by …

 

 

     [f]

    [v]

 

 

 

landscape, seascape, still-life, battle scene, water colours,

to capture,

to portray,

a trend, baroque,

to reflect,

a sitter, folk, abstraction, avant-garde, classicism, futurism, impressionism,

realism

 

 PB

ex.6,p.113; ex.2, 3, pp.114-115 PB

ex.2,p.113;

WB

ex.2, pp.70-71

 

 

 

PB

ex.7, p.113

PB

ex.1,p.114

 

 

 

 

 

 

вживання та вибір привітань

вживання та вибір форм звертання

вживання та вибір вигуків

правила вступу до розмови

 

Правила ввічливості

 

Вирази народної мудрості

 

 

 

 

 

 

 

 

знаходити, розуміти і при необхідності передавати

нову інформацію

використовувати нові технології

Слова вчити

WB

ex.5*,p.69ex.1, p.70

 

 

 

Розвиток живопису в Україні

Vocabulary

 

A. was a brilliant painter of seascape

[I ]

[i:]

 

Past Perfect Tense

 

landscape, seascape, still-life, battle scene, water colours,

to capture,

to portray,

a trend, baroque,

to reflect,

a sitter, folk, abstraction, avant-garde, classicism

PB

ex.6,p.113; ex.2, 3, pp.114-115;

WB

ex.2, pp.70-71

 

 

 

PB

ex.7, p.113

PB

ex.1,p.114

 

WB

ex.5*,p.69ex.1, p.70

 

 

 

Живопис Grammar

 

After I had finished I left.

Mary had been painting  since yesterday evening.

 

[ ʃ ]

 

 

Past Perfect Continuous

Tense

 

 

 

PB

Grammar Points, ex.1,2, 4, 6, pp.116-117

 

 

 

 

PB

ex.3, 5, p.116-117;

 

WB

ex.1,2,3,4, pp. 71-72; ex.5*,p.

73

 

 

 

 

Національна галерея в Лондоні Listening

 

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

 

an exhibition,

unique,

to highlight,

to avoid,

to recognize

 

 

PB

ex.5,p.119

 

PB

ex.3,4, p.118

 

 

PB

ex.1,2, p.118;

 

 WB

ex.1, p.73

 

WB

ex.2*,p.74

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Відвідування галереї Speaking

 

 

 

 

 

 

 

характеризувати професійні якості людини;

 

розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;

 

 розповідати про свої захоплення, уподобання, мрії, аргументуючи власний вибір

 

Why not to visit…?

It would be a good idea to …

 

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

Past Perfect Continuous

Tense

 

an exhibit,

an exponent,

an exposition,

an item,

to contain, to be on a display

PB

ex.2,p.120

 

 

PB

ex.1,3,4, pp.120 -122

WB

ex.1, 2 p.74-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норми поведінки

соціальні правила поведінки

ритуальна поведінка

 

організовувати й застосовувати засоби навчання для

самоосвіти

визначати власні потреби та цілі

організувати власні стратегії для досягнення цих

цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей

 

WB

ex.3*, p.76

 

 

Англійські живописці

Use Your English

 

We need to consider …

 

[ r ]

 

 

PB

ex.3, pp.123-124

WB

ex.1, p.76

 

PB

ex.4, p.124

PB

ex.1,2, p.123;

 

WB

ex.2*, p.77-78

 

 

Галереї Лондона Use Your English

 

For one thing…., for another …

 

[u: ]

 

Past Perfect Continuous

Tense

 

 

PB

ex.8, p.125-126

 

 

PB

ex.6,7, p.125;

ex.9, p.126

 

PB

ex.5, p.125,

ex.4*, p.80

WB

ex.3,pp.78 -79;

 

 

Робота над проектом 

 

 

[ w ]

 

 

 

 

PB

ex.9, p.126

 

 

 

 

Підготувати проект

 

 

Написання  есе.

Writing

 

 

 

[u: ]

 

 

an essay, drafting, revising,

editing,

proofreading,

cohesive devices, transitions,

coherence

PB Writing Point,p.127 ex.2a,3, p.128;

 

 

PB

ex.1, p.127; ex.2b,p.128

 

WB

ex.1,2*, p.80

 

Написати  есе.

 

 

 

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу з теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

                                                                                     Unit 8   DO YOU LIKE SPORTS? (10годин)

 

 

 

 

 

 

 [ ʒ ]

 

 

 

Спорт і дозвілля.

Reading

 

знаходити схожі риси і відмінності в національних кухнях своєї та інших країн;

- висловлювати своє враження та емоції у зв’язку з побаченим чи почутим;

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

 описувати реалії рідної та іншомовної культур;

- висловлювати припущення щодо можли-вості виконання

дій, які б могли відбутись за певних умов;

-розповідати про свої уподобання;

- давати поради та реагувати на поради інших;

- запитувати та надавати інформацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- висловлювати своє враження та емоції у зв’язку з побаченим чи почутим;

- пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;

 

 

 

I go jogging every week.

 

 

[I ]

[i:]

 

 

a cricket, an injury, jogging, riding, sailing,

a sport event

PB

ex.1,3, 4, pp.134-136;

WBex.2, .82

 

PB

ex.2, p.134;

PB

ex.5*,

p.136;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми

здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розрізняти і продукувати незнайомі звуки

 розуміти і зв'язувати незнайомі звукові відрізки

 слухати і розуміти  звуковий потік і сприймати його

як осмислений ряд фонетичних елементів

 

 

 

Слова

WB

ex.1, 3, p.82-83

 

 

Види спорту.

Vocabulary

 

I couldn’t imagine a life without sport.

 

 

[ ʃ ]

 

 

be in the open, to stay fit, a load of rubbish, an achievement,

a coach,

 

PB

ex.6,p.136ex.5,p.137

WB

ex.3, p.84

 

PB

ex.7,p.136 ; ex.1,2, 3, p.137

PB

ex.4,p.137

p.83

 

WB

ex.4*,p.83

 

 

Ставлення до занять спортом

Grammar

 

 

[au ]

[ ou]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фоне

Тика

 

 

[ æ ]

 

 

 

[ w ]

 

 

Tense Revision:

Past Tenses & Future Tenses

 

a contest,

a participant,

a referee,

to achieve,

to draw, to hit, to lose, to score, to play draughts, ski slope, a coach, a referee

PB

ex.1, 2, 4, 5, pp.138-139;

WB

ex.2, p.84

 

 

 

 

 

PB

ex.3, 6*,  pp.138-139;

 

WB

ex.1, p.84; ex.3, p.85

 

 

Американський футбол

Listening

 

 

Baseball dates back …

Cricket is peculiarly associated with England

 

 

[ w ]

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ei ]

[ ai ]

 

 

 

[ r ]

 

 

 

a league, to determine, to attend a game, associated football, rugby

 

PB

ex.7,p.141

WB

ex.1, p.85

PB

ex.4,5, p.140

 

PB

ex.2,3, p.140;

ex.6, 8, p.141;

 

PB

ex.1,p.140

 

WB

ex.2, p.85; ex.3*,p.86

 

 

 

Враження від проглянутих змагань

Speaking

 

 

- What did you think of the game?

- I liked it immensely!

 

[ r ]

Tense Revision:

Past Tenses & Future Tenses

 

tobogganing,

a disgrace,

an opposition, a pitch,

a promotion,

 

PB

ex.2, p.142 ex.4a,

p.143;

 

PB

ex.1, 2, 3, 4b, 5

pp.142-143

 

WB

1, 2* p.86;

 

Скласти діалог

 

 

Спорт

Use Your English

 

It was neither exciting nor skillful.

 

 [ ʒ ]

 

 

to oppose,

to promote,

to tackle,

to get injured

PB ex.1,2,5, p.144-145

 

 

 

 

PB

ex.4,pp.144-145;

PB

ex.3,p.144

WB

ex.1,p.87

WB

ex.2, p.87

 

 

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

Спортивні фанати

Use Your English

 

 

 

Tense Revision:

Past Tenses & Future Tenses

 

 

WB

ex.3, p.87

 

 

 

 

PB

ex.5,6, p.146

 

 

PB

ex. 7,8, p.146

 

 

Контроль читання

 

 

 

 

Робота над проектом 

My Favourite Sport

 

I go jogging every week.

I couldn’t imagine a life without sport.

 

 

Tense Revision:

Past Tenses & Future Tenses

 

a cricket, an injury, jogging, riding, sailing,

a sport event, to kick

 

Worksheets

“My Favourite Sport”

 

 

 

Підготувати проект

 

 

Контроль усного мовлення

 

 

 

 

Написання есе «Спорт у житті людей»

Writing

 

 

 

 

Methods of ordering: chro-nological, spatial, logical.

The concluding paragraph of an essay. A final comment.

 

 

PB

ex.6, 7, pp.148-149;

 

PB

ex.6, p.148

PB

ex.5,p.148 ex.8*,

p.149;

 

Написати есе

 

 

Контроль письма

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу теми  з метою корекції у подальшій роботі

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Кулініч Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Yekymenko Svitlana
  93 уроки - це аж ніяк не 4 години на тиждень))
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Міхачова Юлія Сергіївна
  Вітаю, КТП розраховане на чотири години на тиждень?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
7 січня 2018
Переглядів
6111
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку