Календарний план уроків з геометрії(8 клас) на 2 семестр

Про матеріал
Календарний план уроків з геометрії(8 клас) на 2 семестр складено відповідно до чинної програми та згідно з підручником Істера О.С. (Видавництво: Генеза) із зазначенням очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти до кожної з тем навчальної програми. У розробці подано приклад календаризації навчальних занять за триместровою системою навчання.
Перегляд файлу

                                                                       ПОГОДЖУЮ

                                                                       ____________Заступник з НВР ______________________

                                                                              Підпис                                            ПІБ

                                                                       _______________

                                                                                              Дата

                                                                                                                                                                         

Геометрія, 8 клас

2023-2024

 

   Істер О.С.

   Геометрія: підручник для  8-го кл. закладів загальної середньої освіти/ О.С. Істер.  – К.: Генеза, 2021. Рекомендовано МОН України(наказ МОН України від 22.02.2021 №243)

Математика. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом МОН України від 07.06.2017  № 804)

ІІ семестр

з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Кільк

годин

Дата

Примітка

Тема 3. Розв’язування прямокутних трикутників,  14 год.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:

·   властивості перпендикуляра і похилої;

·   означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

·   теорему Піфагора;

·  співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

31

Інструктаж із БЖД. Теорема Піфагора

1

10.01.24

§18(с. 132)

32

Теорема Піфагора

1

15.01

 

33

Теорема Піфагора

1

17.01

 

34

Перпендикуляр і похила, їх властивості

1

22.01

§19(с. 142)

35

Перпендикуляр і похила, їх властивості

1

24.01

 

36

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

29.01

 

37

Синус, косинус і тангенс гострого кута  прямокутного трикутника

1

31.01

§20(с. 147)

38

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

1

05.02

§20(с. 148)

39

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

1

07.02

 

40

Розв’язування прямокутних трикутників

1

12.02

§21(с. 156)

41

Розв’язування прямокутних трикутників

1

14.02

 

42

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

26.02

 

43

Контрольна робота з теми ″Розв’язування прямокутних трикутників″

1

28.02

 

44

Аналіз контрольної роботи

1

04.03

 

Тема 4.  Многокутники. Площі многокутників, 16  год.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює:

·   означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола;

·   теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записує та пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті;

зображує та знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює площі вказаних у змісті фігур;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач, зокрема знаходження площ реальних об’єктів;

розв’язує задачі на: розбиття многокутника на рівновеликі; дослідження рівноскладеності многокутників тощо

45

Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника

1

06.03

§22(с. 173)

46

Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

1

11.03

§22(с. 175)

47

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

1

13.03

§23(с. 179)

48

Площа прямокутника. Розв’язування задач

1

18.03

 

49

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

20.03

 

50

Площа паралелограма

1

25.03

§24(с. 184)

51

Площа паралелограма. Розв’язування задач

1

27.03

 

52

Площа трикутника

1

08.04

§25(с. 189)

53

Площа трикутника. Розв’язування задач

1

10.04

 

54

Площа трикутника. Розв’язування задач

1

15.04

 

55

Площа трапеції

1

17.04

§26(с. 195)

56

Площа трапеції. Розв’язування задач

1

22.04

 

57

Площа трапеції. Розв’язування задач

1

24.04

 

58

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

29.04

 

59

Контрольна робота з теми ″Многокутники. Площі многокутників″

1

01.05

 

60

Аналіз контрольної роботи

1

06.05

 

Повторення і систематизація вивченого, 7 год.

61

Чотирикутники

1

08.05

 

62

Подібність трикутників

1

13.05

 

63

Розв’язування прямокутних трикутників

1

15.05

 

64

Площі чотирикутників

1

20.05

 

65

Підсумкова контрольна робота

1

22.05

 

66

Аналіз контрольної роботи

1

27.05

 

67

Резерв

1

29.05

 

  Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Учень/учениця:

розв’язує задачі практичного змісту на: визначення відстані до недоступної точки; висоти предмета; знаходження кутів (кута підйому дороги, відкосу, кута, під яким видно деякий предмет) тощо

 

31.08.2023                                                 Учитель_________  _______________________

         Дата                                                                                                        Підпис                               ПІП учителя

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 8 клас, Планування
Додано
21 лютого
Переглядів
492
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку