23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для 5 класу з українською мовою навчання за програмою 2013 р. зі змінами 2015, 2017 рр. (ІІ семестр)

Про матеріал

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ для 5 класу з українською мовою навчання за програмою 2013 р. зі змінами 2015, 2017 рр. (ІІ семестр)

4 години на тиждень

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

для 5 класу за програмою 2013 р. зі змінами 2015, 2017 рр.

ІІ семестр

Пор.№

Навчальний матеріал

Кіл.год.

Датапров.     

 

Позначення  на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів.

Орфографічний словник.

Орфограма (практично).

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.

Вимова і правопис префіксів роз-, без-Спрощення в групах приголосних.

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).

Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].

Основні випадки чергування у – в, і – й, з – із – зі (правила милозвучності).

Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с-), роз (розі-).

ТКР. Аналіз контрольних робіт. РЗМ. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я.

Основні правила переносу.

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення).

Правила вживання апострофа

3

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

4

 

 

Відомості із синтаксису

й пунктуації.

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні..

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення). 

Види речень за метою висловлення; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення).

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

РЗМ. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі

ТКР. Контрольний диктант. Аналіз контрольних робіт.

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

2

 

 

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

5

 

 

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.

РЗМ. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення.

Аналіз письмового переказу.

ТКР. Контрольний переказ. Аналіз контрольних робіт.

 

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).

РЗМ. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

 

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.

 

Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

ТКР. Контрольний твір. Аналіз контрольних робіт.

 

4

 

 

 

 

2

 

 

2

 

3

 

2

 

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Пряма мова. Діалог.

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Тире при діалозі.

РЗМ. Складання діалогів.

6

 

1

 

 

Повторення й узагальнення вивченого в кінці року.

Лексикологія.

Будова слова й орфографія.

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Синтаксис і пунктуація.

ТКР. Аналіз контрольних робіт.

РЗМ. Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добір синонімів, антонімів.

Читання речень (текстів) з дотриманням правил вимови слів та інтонування речень.

Написання речень і текстів з поясненням написання слів та вживання розділових знаків

6

 

 

 

2

3

 

 

docx
Додано
29 грудня 2018
Переглядів
926
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку