18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Правила вживання апострофа"

Про матеріал

Матеріал уроку сприяє ґрунтовному засвоєнню учнями правил вживання апострофа шляхом самостійних висновків і системної перевірки якості знань, раціонального використання часу та удосконалення навичок самостійної і групової роботи, самооцінювання та взаємооцінювання навчальної діяльності, формування мовної, діяльнісної та соціокультурної компетентностей.

Перегляд файлу

 

                        Розробка уроку української мови в 5 класі

                    Тема: «Правила вживання апострофа»

Автор: Цикалюк Світлана Федорівна, вчитель української мови та літератури

 Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 46» Дніпровської міської ради

Анотація: Матеріал уроку сприяє ґрунтовному засвоєнню учнями правил вживання апострофа шляхом самостійних висновків і системної перевірки якості  знань, раціонального використання часу та удосконалення навичок самостійної і групової роботи, самооцінювання та взаємооцінювання навчальної діяльності, формування мовної, діяльнісної та соціокультурної компетентностей.

 

 Мета: повторити й систематизувати знання, здобуті в початко­вих класах та засвоїти нові правила вживання апострофа, удосконалити навички правильної вимови й написання слів з апострофом; формувати  вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, визначати  головне, робити  висновки; збагачувати словниковий запас; розвивати уважність, спостережливість, навички самостійної та  групової  роботи; вихову­вати  товариські  взаємини, інтерес до  мовних  явищ, пошану до українських національних традицій; сприяти формуванню мовної, діяльнісної та соціокультурної компетентностей, заохочувати  до  співпраці.

 

Цілевизначення для учнів:

     Я буду знати:

     де і чому вживати       апостроф;

 • коли апостроф ставити

не потрібно.

Я буду вміти:

правильно вимовляти слова з апострофом;

 • правильно писати слова на орфограму  апостроф”;
 • знаходити слова на орфограму  “апостроф”;
 • пояснювати написання слів з апострофом і без нього;
 • утворювати нові слова на орфограму  “апостроф”;
 • застосовувати знання і вміння, набуті на уроках літератури;
 • працювати самостійно, в парах та групах, приносячи  користь собі та іншим;
 • оцінювати свої знання та знання своіх однокласнмків  з темиАпостроф».

 

                                                   Перебіг уроку

 

І. Емоційне налаштування на урок

Час

1хв.

 

 

 

 

 

 

3хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3хв.

 

 

3 хв.

 

 

 

 

Бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

1

 

або

 

2

 

бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бонус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бал

 

Учитель (після привітання з учнями):

   Сідайте, любі п’ятикласники,

      Розпочинається урок.

      Я рада бачити вас знову –

       В нас зараз українська мова.

ІІ. Актуалізація опорних знань (перевірка домашнього завдання): з- поміж 20 слів, що знаходяться в скриньках  на столі в кожної групи (учні об’єднані в групи), знайти 10, які вживаються з м’яким знаком на місці пропусків та пояснити їх правопис правилом: порт…єра, кобзар…, п…ять,  любов…, пал…ці, б…єшся,  рибал…чин, нен…чин, волин…ський, змагаєт… ся, камін…чик, бачит…,  кав…ярня, мал…овничий, різ…бяр, гуцул…ський, лял…ці, м…ята, ател…є.

   - Які зі слів, що залишились, не пов’язані з  орфограмою «мякий знак»? Сформулювати тему уроку.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

   Мотивація навчальної діяльності.

(Записавши тему уроку, учні працюють з карткою «Цілевизначення», до якої повернуться в кінці уроку(додаток 1))

1.

а) Мовна розминка

Скоромовка: У Лук’яна в’язка м’яти,

    У Дем’яна  - дев’ять в’язок. 

 

 

Час

.

 

 

 

 

 

 

 

2хв.

 

 

 

 

 

 

10 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

1

 

2

бали

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

бали

Бонус

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Порівняльний аналіз:

в’язка – свято, з’явитись – роззява, сузір’я  - зоря,

бур’ян – буряк, подвір’я – гарячий, під’яремний - віддячити

в) Висновок:

Апостроф вживається для __________________________.

Пригадати, що відомо про апостроф з початкової школи.

2. Інтелектуально-дослідницька робота  Як? Де? Чому?

(додаток 2)

Морквяний, травяний, духмяний, торфяний, розвязати, відїжджати, пірячко, порядок, Вячеслав, Лукян.

3.

а) Робота з підручником (с. 154 (Єрмоленко С.Я.,

Сичова В.Т. Українська мова. 5 клас.- К.,2018)

б) Складання схеми до теми “Апостроф (за опрацьованим в групах правилом  на с. 154) (можна на ватмані – маркерами або фломастерами)

в) Вибіркова робота (за вправою 385 на сторінці 155) Фізкультхвилинка

      Встаньте, діти, усміхніться,

      Всі до сонця потягніться,

      Вліво, вправо нахиліться,

      Ще раз добре нахиліться,

       Раз присядьте, два присядьте-

       І за парти тихо сядьте.            

4. У гості до Літератури

Пошук слова (робота в групі)

(вибрати слова з довідки, поставивши їх у потрібній формі та виправивши помилки в написанні) (додаток 3)

У п’ятницю, у надвечір’я

Як туманцем потягло,

Сонце плавно у _____________

Спочивати попливло.

На подвір’ячку, під ______________,

Вся зібралася сім’я:

Відпочить, побути разом

Та послухать _______________

Вечоріє. На подвір’ї

Вся _________ рядком сидить…

Перше випливло ______________:

Бавить, манить і мигтить.

Час

 

 

2хв.

 

2 хв.

 

 

 

 

 

3хв.

 

 

2 хв.

 

 

3  хв.

 

 

3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

3 хв.

 

 

2 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-12

 

 

 

 

 

1-12

 

 

 

 

 

 

Бонус

 

1

або

2

бали

Довідка: сімя, вяз, сузіря, міжгіря, соловей.

 

5. Лінгвістичний аукціон  Хто більше? (учні називають по черзі слова з апострофом, не повторюючись).

ІІІ. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

       1. Бліц-опитування

        2. Самоперевірка

Медв…яний, п…ятсот, арф…яр, посер…йознішав, дзв…якнути, розв…язано, хутор…янин, св…ято, сузір…я, харків…янин, кет…яг, від…їзд, різьб…яр, мавп…яча, від…їжджати, при…їзд.

       3. Взаємооцінювання учнями  виконаного завдання 2. 

4. Учні працюють з карткою «Цілевизначення»,  відзначаючи в ній, чого вдалося досягти (індивідуально) (додаток 1)) та оцінивши свою діяльність на уроці (порівнявши її із набраними балами протягом уроку).

IV. Оцінювання (за результатом набраних балів, самооцінкою та взаємо оцінюванням)

V. Домашнє завдання:

1. Повторити правило за с.154.

2. Середній рівень: вправа 386 – с.156.

     Достатній рівень: самодиктант за вправою 387 –

     с. 156-157 

      Високий рівень: за вправами на с.154-157 скласти     словниковий диктант з 30 слів на різні правила орфограми апостроф(на картці).

VІ. Загальний висновок

     а) заспіваймо разом (звучить фонограма мелодії «Учать в школі»)

І тепер я буду знать,

Де апостроф написать.

Ну а ще запам’ятаю,

Де не треба.

Хто урок весь працював,

Добре тему цю вивчав,

Той навчався не для когось,

А для себе.

        б) завершальний етап 

 

                                                                                                        Додаток1

 

 Цілевизначення                                                  

      Я буду знати:

 • де і чому вживати апостроф;
 • коли апостроф ставити

не потрібно.

Я буду вміти:

 • правильно вимовляти слова з

апострофом;

 • правильно писати слова на орфограму  апостроф”;
 • знаходити слова на орфограму  “апостроф”;
 • пояснювати написання слів з апострофом і без нього;
 • утворювати нові слова на орфограму  “апостроф”;
 • застосовувати знання і вміння, набуті на уроках літератури;
 • працювати самостійно, в парах та групах, приносячи  користь собі та іншим;
 • оцінювати свої знання та знання своіх однокласнмків  з теми  Апостроф

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 2

    ЯК?ДЕ?ЧОМУ?

 

 

      м о р к в я н и й

т р а в я н и й

д у х м я н и й

т о р ф я н и й

р о з в я з а т и

в і д ї ж д ж а т и

п і р я ч к о

п о р я д о к

В я ч е с л а в

Л у к я н

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 3

У п’ятницю, у надвечір’я

Як туманцем потягло,

Сонце плавно у _____________

Спочивати попливло.

На подвір’ячку, під ______________,

Вся зібралася сім’я:

Відпочить, побути разом

Та послухать _______________

Вечоріє. На подвір’ї

Вся _________ рядком сидить…

Перше випливло ______________:

Бавить, манить і мигтить.

 

Довідка: сімя, вяз, сузіря, міжгіря, соловей.

 

 

doc
Додано
31 грудня 2018
Переглядів
526
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку