Календарно - тематичне планування

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з історії, 2019 - 2020 н. рік. Розроблено з урахуванням нових змін внесених до програми у 2017 році. Домашні завдання вказані за підручником "Вступ до історії" автор В.С. Власов

Перегляд файлу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (Вступ до історії) 5 клас

(35 навчальних уроки з них: 6 уроків узагальнення знань та контролю навчальних досягнень учнів,

6 практичних занять,), 1 година на тиждень

Складено за програмою  «Історія України (Вступ до історії)» -  Оновлена, укладена відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 52 від 13 січня 2017 р. і № 201 від 10 лютого 2017 р. (Інтернет – ресурс).

№ уроку

Дата уроку

Результати навчально-пізнавальної

діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

(за підручником авт. Власов В.С)

Примітки (наочність, випереджувальне д/з тощо)

Запланована

Фактич-на 

Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ

1

 

 

Розумію:

 • значення термінів «історія» й «історик»;
 • мотиви інтересу (звернення) людини до минулого;
 • взаємопов’язаність минулого, теперішнього і майбутнього;
 • завдання історії як шкільного предмета.

Умію:

 • використовувати термін «історія» в різних значеннях (як оповідь, як досвід, як живу пам’ять про життя людей у минулому, як науку);
 • вправно користуватися підручником.

Вступ. Що вивчає історія.

Що таке минуле, сучасне і майбутнє. Багатоманітність історії. Історія як наука та навчальний предмет. Історія України – складова європейської історії. Підручник з історії.

§1 с 7 – 12 Запитання і завдання с.13 № 1 – 4 , № 5 за баж.

 

Тема 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

2

 

 

Знаю:

 • назви і хронологічні межі періодів європейської історії за культурними епохами: Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час.

Розумію:

 • відмінність між календарним та історичним часом;
 • умовний характер прийнятих для вимірювання часу одиниць;
 • поняття «історична хронологія», «ера», «період (епоха)», «тисячоліття», «століття», «хронологічна таблиця»;
 • необхідність встановлення хронологічної послідовності подій;

Умію:

 • співвіднести рік – століття – тисячоліття;
 • визначити тривалість історичної події;
 • побудувати шкалу історичного часу і встановити за її допомогою хронологічну послідовність подій;

створити і заповнити хронологічну таблицю.

Календарний та історичний час. Підрахунок історичного часу.

§2 с 14 – 18 Запитання і завдання с.19 № 1 –  2усно , № 3 – 4 письмово.

 

3

 

 

Культурні епохи європейської історії. (Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час). Історія України на шкалі часу.

 

§3 с 20 – 26 Запитання і завдання с.27 № 1 – 3 письмово, № 4 - 5 усно.

Орієнтовний перелік важливих фактів (явищ) історії України для роботи зі шкалою часу:

Київська держава (княжа Русь-Україна. ІХ–ХІІІ ст.); Королівство Руське (Галицько-Волинська держава. ХІІІ – середина ХІV ст.); Козацька республіка / Військо Запорозьке / Гетьманщина (середина ХVІ – ХVІІІ ст.); творення нової України, держава Україна (ХІХ–ХХ ст.).

Події історії рідного краю (на вибір учителя).

4

 

 

Практична робота № 1: Лічба років в історії, або як розв'язувати хронологічні задачі, робота зі шкалою часу.

Завершити виконання завдань практичної роботи в зошиті

 

 

5

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання «Вступ» та «Відлік часу в історії». Урок - гра

С. 32 - 33

 

Тема 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

6

 

 

Знаю:

 • як описати і показати на карті: а) кордони та столиці: Київської держави, Королівства Руського (Галицько-Волинської держави),
 • Козацької республіки / Війська Запорозького / Гетьманщини, сучасної України; б) територіальні межі окремих історико-географічних регіонів України; в) територіальне розташування рідного міста/селища/села.

Розумію:

 • територію як місце, де відбувалися (розгорталися в часі) історичні події;
 • поняття «історична карта», «контурна карта»; «історико-географічний регіон», «державний кордон»;
 • відмінність між географічною (фізичною) та історичною картами;
 • як природні умови можуть впливати на життя людей (на прикладі окремих історико-географічних регіонів України);
 • як історики визначають: а) територіальні межі (кордони) Київської держави,

Географічний та історичний простір. Робота з історичною картою.

§5 с 34 – 41 Запитання і завдання с.41  № 1 - 4 усно.

Історико-географічні регіони України для роботи з картою:

Середнє Подніпров’я, Чернігово-Сіверщина, Галичина, Волинь, Поділля, Буковина, Закарпаття, Донщина, Слобожанщина, Північне Причорномор’я, інші.

7

 

 

Україна на картах (мапах) упродовж історії. Територіальні межі (кордони) Київської держави, Королівства Руського (Галицько-Волинської держави), Козацької республіки / Війська Запорозького / Гетьманщини та їх зміни.

§6 с 42 – 49 Запитання і завдання с.50 № 1 – 2 письмово

8

 

 

Історико-географічні регіони України та їх особливості.

 

§6 с 50 Запитання і завдання с.50 № 3

Підготовити контурні карти для виконання практичної роботи.

9

 

 

Практична робота № 2: Навчаймося роботи з

картами, або контурні карти на уроці історії.

§7 Запитання і завдання с.55 № 1 – 2  на вибір

Повторити § 5 - 7 підготуватись до уроку узагальнення.

 

10

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Де відбувається історія».

С. 55 - 56

 

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

11

 

 

Знаю:

 • різновиди історичних джерел (наводжу приклади);

Розумію:

 • історичне джерело як усе те, що було створене в минулому людьми і збереглося;
 • як історики довідуються про минулі часи на основі археологічних розкопок, писемних, речових і усних джерел та як працюють із джерелами;
 • які способи для виявлення, дослідження і збереження історичних джерел використовують сучасні історики;
 • відмінність між минулою дійсністю та джерельними відомостями про неї: як обставини життя, погляди і бажання людей можуть впливати на зміст історичних джерел;
 • як і де зберігають історичні джерела (музей, архів, бібліотека, історико-архітектурний заповідник);
 • поняття: а) «речове джерело», «археологія», «експонат»; б) «писемне джерело», «піктографічне (малюнкове) письмо», «ієрогліфічне письмо», «абеткове письмо», «літопис»; в) «усне джерело»,
 • «міф», «легенда», «прислів’я»; в) «музей», «архів».

Умію:

 • розрізнити історичні джерела за видами;
 • поставити запитання до змісту історичних джерел;
 • визначити час і місцевість, де були створені вказані учителем джерела з історії України;
 • розпізнати відомості про осіб і події та судження про них.

Історичні джерела та їх різновиди .Коли речі починають говорити, або що таке археологія.

§8 с 58 – 65 Запитання і завдання с.65 № 1 усно, № 2 письмово, № 3за баж..

 

12

 

 

Провідники в минуле, або писемні історичні джерела.

§9 с 66 – 72 Запитання і завдання с.72 № 2 – 3 письмово, № 1 усно.

 

13

 

 

На крилах пісні, або усні джерела історії.

§10 с 73 – 79 Запитання і завдання с.79 № 1 - 2 усно, № 3 письмово.

 

14

 

 

Практична робота № 3: Навіщо нам  історичні джерела, і як з ними працювати.

 

§11 с 84

Принести  фотографії своїх  найближчих родичів

15

 

 

Практична робота № 4: Про що можна довідатися з сімейного фотоальбому..

§12 Запитання і завдання с.87

Повторити § 8 – 12 підготуватись до уроку узагальнення.

 

 

16

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Джерела до вивчення історії».

 

Тема 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

17

 

 

Знаю:

 • 988 р. – хрещення Русі;
 • 1253 р. – коронація Данила Галицького;
 • 1648 р. – початок визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Утворення Української козацької держави;
 • 1917–1921 рр. – Українська революція. Формування національної державності;
 • 1932–1933 рр. – Голодомор як геноцид українського народу;
 • 1939–1945 рр. – трагедії й звитяги українського народу в роки Другої світової війни;
 • 24 серпня 1991 р. – Акт проголошення незалежності України;
 • 28 серпня 1996 р. – ухвалення Конституції України;
 • 2013–2014 рр. – Революція Гідності.

Розумію:

 • пам’ятку історії як скарб, гордість і надбання народу;
 • поняття «історична пам’ять», «пам’ятка історії», «пам’ятник», «права людини і громадянина», «конституція»;
 • як і навіщо турбуватися про пам’ятки історії рідного краю.

Умію:

 • розпізнати історичні пам’ятки і пам’ятники;
 • описати пам’ятку історії;
 • показати на карті місцевість, де розташовані вказані вчителем пам’ятки історії України; визначити епоху, в яку вони виникли;
 • відшукати (у бібліотеці, за допомогою електронних ресурсів) і впорядкувати (поставити запитання, скласти план) інформацію про пам’ятки і пам’ятники, що встановлені в Україні, у рідному краї;
 • розповісти про події, життєвий шлях осіб, яким зведено пам’ятники;
 • наводити приклади порушення прав людини у минулому;

розпізнати символічний зміст пам’ятників

Історичні пам'ятки. Київська Русь та Галицько – Волинська держава.

 

§13 с 90 – 97 Запитання і завдання с.98  1  на вибір

Орієнтовний перелік пам’яток і пам’ятників України для навчальної роботи:

пам’ятники Володимиру Великому і княгині Ользі (м. Київ), Софійський собор (м. Київ), пам’ятник королеві Данилу (м. Львів), резиденція Богдана Хмельницького (м. Чигирин), пам’ятник Богдану Хмельницькому (м. Київ), ханський палац (м. Бахчисарай), пам’ятник Михайлові Грушевському (м. Київ), пам’ятник Героям Крут (Чернігівська обл.), Меморіал воїнам УГА (Личаківський цвинтар у Львові), Національний музей «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні» (м. Київ), меморіальний простір у Бабиному Яру (м. Київ), монумент «Батьківщина-мати» і Національний музей історії України у Другій світовій війні (м. Київ), монумент Незалежності (м. Київ), Меморіал Героям Небесної Сотні (м. Київ).

Пам’ятки історії й пам’ятники рідного краю (на вибір учителя). Це можуть бути замки і палаци, фортеці, храми і монастирі, вулиці й площі, парки і сади, заповідники тощо.

18

 

 

І слава і воля, або українське козацтво в народній пам'яті.

§14 с 99 – 104 Запитання і завдання с.104  № 1 - 3 письмово.

 

19.

 

 

Буремні роки, або українська революція

§15 с 105 – 112 Запитання і завдання с.112 № 1 усно, № 2 письмово.

 

20

 

 

Жнива скорботи, або Голодомор як геноцид українського народу.

§16 с 113 – 119 Запитання і завдання с.117 Прочитати оповідання і опрацювати його

 

21

 

 

Маки пам'яті, або Україна в Другій світовій війні

§17 с 120 – 127 Запитання і завдання с 127 № 1  - 3

 

 

22

 

 

Під високочолим небом, або Україна незалежна.

§18 с 128 – 133 Запитання і завдання с.133 № 1 - 2

 

 

23

 

 

Практична робота № 5: Розповідь про пам’ятку історії або пам’ятник, установлений у рідному краї (на вибір)

§19 – 20

Повторити § 13 – 20 підготуватись до уроку узагальнення.

24

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Історія України в пам'ятках».

 

Тема 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

25

 

 

Знаю:

 • імена руських і козацьких літописців, назви їхніх праць;
 • імена українських істориків та назви головних їхніх досліджень.

Розумію:

 • значення для людини пам’яті про власне минуле, минуле родини, народу;
 • взаємопов’язаність історичних подій;
 • правила, якими керуються історики в дослідницькій роботі;
 • поняття «історичний факт», «історична особа», «історичний образ», «історичне дослідження».

Умію:

 • відрізнити науково-популярний історичний текст від художнього;
 • підготувати повідомлення про історичний факт, спираючись на відомості з кількох джерел;
 • зіставити вибрані події з історії родини, рідного краю та України;

пояснити своє ставлення до історичних фактів і осіб, подій власного життя.

За літописним рядком, або як історики досліджують княжу добу.

§21 с 143 – 150 Запитання і завдання с.150 Прочитати оповідання і опрацювати його.

 

26

 

 

Щоб козацька слава повік не пропала, або як історики досліджують козацьку добу.

§22 с 151– 158 Запитання і завдання с.157  Роздивитись картину та дати відповіді на запитання до неї.

 

27

 

 

Сторіччя ідей, або хто заклав підвалини української історичної науки.

§23 с 159 – 165 Запитання і завдання с.164  на вибір.

 

28

 

 

Практична робота № 6:

І словом і пензлем, або чим відрізняється наукове і мистецьке осмислення минулого.

§24 с 166 – 171 Запитання і завдання с.171 № 1 усно, № 2 письмово.

 

 

29

 

 

Садок вишневий коло хати, або що визначало продовж історії заняття мешканців українських сіл.

§25 с 172 – 179 Запитання і завдання с.178

 

30

 

 

Як впродовж історії змінювалося життя у містах.

§26 с 180 – 186 Запитання і завдання с.186

 

31

 

 

Усе має минуле, або як винаходи змінюють буденне життя.

§27 с 187 – 193 Запитання і завдання с.193 № 1 - 3

 

 

32

 

 

Світло науки та знання, або якою впродовж історії була освіта і як наукові знання впливали на буденність.

§28 с 194 – 201 Запитання і завдання с.201 на вибір

 

 

33

 

 

Практичне заняття № 7:

Пригадаймо найважливіше

§29

 

34

 

 

Узагальнення. Тематичне оцінювання за темою «Усе має минуле».

 

 

35

 

 

 

Узагальнення до курсу

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (Вступ до історії) 5 клас (Власов В.С.)
Додано
27 серпня
Переглядів
702
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку