16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Календарно - тематичне планування

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з української мови (І семестр) для 8 класу (з російською мовою навчання).

Складено за такою навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання/ Н.Бондаренко та ін.. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07 червня 2017 року № 804) .

Перегляд файлу

 

 

Календарно - тематичне планування

Українська мова                                                                                                                                    8-А клас російською мовою навчання)

І семестр 2017-2018 н. р.

(30 год., 2 год. на тиждень)

(2 год. ущільнено на розсуд учителя)

Види контрольних робіт

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

 

2

 

Письмо:       переказ

1

 

1

 

                         твір

1

 

1

 

Правопис:     диктант

1

 

1

 

РМ – 16 год.

Усний переказ, діалог

 

усний твір,  читання вголос

 

 

№ уроку

 

                            Зміст матеріалу

Дата уроку

Примітки

План

Факт

План

Факт

ТЕМА 1. ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 7 КЛАСІ                               ( 3 год. + 2 РМ = 5 год.)

1.

 

Вступ. Мова–найважливіший засіб пізнання,спілкування і впливу

 

 

Інстр.БЖД

2.

 

Частини мови, їх значення та граматичні ознаки.                          Правопис числівників і займенників

 

 

 

3.            

 

РМ № 1. Поглиблення знань про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення

 

 

РМ № 1

4.

 

РМ 2. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки (як засіб засвоєння почутого)

 

 

РМ № 2

5.

 

Контрольний диктант

 

 

КД № 1

ТЕМА 2.1.СИНТАКСИС.ПУНКТУАЦІЯ.ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ. Просте речення. Двоскладні речення. Головні й другорядні члени речення (10 год. + 6 РМ = 16 год.)

6.

 

Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

 

 

 

7.

 

Речення.  Види речень за метою висловлювання, за інтонацією, за будовою; розділові знаки в них. 

 

 

 

8.           

 

Прості й складні, двоскладні й односкладні речення.  Порядок слів у реченні. Логічний наголос              

 

 

 

9.

 

РМ № 3. Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'ятки історії та культури в художньому стилі

 

 

РМ № 3. Усн.пер.

10

 

РМ № 4. Складання й розігрування діалогу – обміну думками та враженнями від телепередач, присвячених вивченню та збереженню пам’яток історії та культури

 

 

РМ № 4.

11.

 

Просте речення. Двоскладні речення                                    Головні члени речення. Підмет, способи його вираження 

 

 

 

12.

 

Простий присудок.  Складений дієслівний присудок

 

 

 

13.

 

Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком

 

 

 

14.

 

РМ № 5. Стислий письмовий  переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі (за планом)

 

 

РМ № 5

15.

 

Контрольний переказ

 

 

КП № 1

16.

 

Другорядні члени речення.                                                                            Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

 

 

 

17.

 

РМ № 6. Докладний письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії і культури в публіцистичному стилі (за  планом, із використанням прикладок)

 

 

РМ № 6. 

18

 

РМ № 7. Ділові папери. План роботи                                                  Додаток як другорядний член речення                                                                 

 

 

РМ № 7. 

19.

 

Види обставин (за значенням), способи вираження їх.  Порівняльний зворот, виділення його комами

 

 

 

20.

 

РМ № 8.  Повідомлення на тему про мову, що вима­гає зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі

 

 

РМ № 8. 

21

 

Контрольна робота № 1 з мовної теми  «Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики. Просте речення. Двоскладні речення. Головні й другорядні члени речення»

 

 

КР № 2

ТЕМА 2.2. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ.                                Односкладні  речення. Неповні речення  ( 7 год. + 2 РМ = 9 год.)

22.

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові, неозначено-особові речення 

 

 

 

23.

 

РМ № 9. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі (за складним планом)   

 

 

РМ № 9             

24.

 

Контрольний твір

 

 

КТ № 1

25.

 

Узагальнено-особові речення

 

 

 

26.

 

Безособові речення

 

 

 

27.

 

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні)

 

 

 

28.

 

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях

 

 

 

29.

 

РМ № 10. Складання та розігрування діалогу-розпитування або домовляння (телефонної розмови) з використанням неповних речень односкладних речень

 

 

РМ №10. Діалог

30.

 

Контрольна робота № 2 з мовної теми «Синтаксис. Пунктуація.  Елементи стилістики. Односкладні  речення. Неповні речення»

 

 

КР № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
2 вересня 2018
Переглядів
412
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку