20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарно - тематичне планування. Українська мова. 8 клас (ІІ семестр)

Про матеріал

Календарно - тематичне планування з української мови (на І семестр) для 8 класу (з російською мовою навчання).

Складено за такою навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання/ Н.Бондаренко та ін.. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.червня 2017 року № 804) .

Перегляд файлу

 

Календарно - тематичне планування

Українська мова

8-А клас російською мовою навчання)

ІІ семестр

(38 год., 2 год. на тиждень)

№ уроку

Зміст уроку

Дата уроку

Примітки

План

Факт

План

Факт

ТЕМА 2.3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ. Однорідні члени речення. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)                                                              (15 год. + 4 РМ = 19 год.)                                                                                                                                               

31

 

РМ № 11. Твір-повідання за поданим кінцем

 

 

РМ № 11

32.

 

Просте ускладнене речення. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком)

 

 

 

33

 

Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома між однорід­ними членами речення

 

 

 

34-35.

 

Однорідні й неоднорідні означення. Побудова речень із сполучниками не лише..., а й..., як…, так і...                                                             

 

 

 

36.

 

РМ № 12. Особливості будови памяток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису памятки

 

 

РМ № 12

37

 

Контрольний переказ

 

 

К П  № 2

38-39.

 

Узагальнювальні слова в ре­ченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах

 

 

 

40.

 

РМ № 13.  Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень або за картиною в художньому стилі (за складним планом)

 

 

РМ № 13

41.

 

Контрольний диктант

 

 

КД № 2

42-43.

 

Речення  зі звертаннями. Звертання непоширені й поширені. Форми звертань у діалозі, приватних листах та в офіційних документах

 

 

 

44.

 

Розділові знаки в реченнях зі звертаннями

 

 

 

45.

 

Вставні слова й словосполучення, їх групи за  значенням

 

 

 

46.

 

Розділові зна­ки в реченнях зі вставними словами

 

 

 

47.

 

РМ № 14. Усне повідомлення (інтерв’ю) в публіцистичному стилі (на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу                                                                   

 

 

РМ № 14

48.

 

Вставні речення. Розділові зна­ки при них                                        

 

 

 

49

 

Контрольна робота № 3 з мовної теми «Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»

 

 

КР № 3

ТЕМА 2.4. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ.                                     Речення з відокремленими членами                                                                                                                      (18 год. + 2 РМ = 20 год.)

50.

 

Речення з відокремленими членами                                   Поняття про відокремлення

 

 

 

51.

 

Відокремлені й невідокремлені означення, способи їх вираження

 

 

 

52.

 

Роз­ділові знаки в реченнях з  відокремленими означеннями

 

 

 

53.

 

Відокремлені прикладки

 

 

 

54-55.

 

Відокремлені додатки. Роз­ділові знаки в реченнях з  відокремленими додатками

 

 

 

56.

 

Відокремлені обставини, способи їх вираження

 

 

 

57

 

РМ № 15. Письмовий твір-опис пам’ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

 

 

РМ № 15

58

 

Контрольний твір

 

 

КТ № 2

59.

 

Роз­ділові знаки в реченнях з  відокремленими обставинами

 

 

 

60.

 

Відокремлені уточнювальні члени речення. Роз­ділові знаки в реченнях з уточнювальними членами

 

 

 

61.

 

Узагальнення й систематизація знань із теми «Речення з відокремленими членами»                                                                                     

 

 

 

62.

 

Пряма і непряма мова як способи передачі чужого мовлення. Розділові знаки при прямій мові

 

 

 

63.

 

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові знаки при цитаті

 

 

 

64.

 

Діалог і полілог. Розділові знаки в діалозі та полілозі

 

 

 

65

 

Повторення та узагальнення вивченого. Просте неускладнене речення. Розділові знаки в ньому

 

 

 

66

 

Розділові знаки в простому ускладненому реченні

 

 

 

67

 

РМ № 16.  Написання речень (текстів) з поясненням правопису слів та вживання розділових знаків. Підбиття підсумків за рік                                                                                   

 

 

РМ № 16

68.

 

Контрольна робота № 4 з мовної теми                                  «Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики.                      Речення з відокремленими членами» 

 

 

КР № 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
2 вересня 2018
Переглядів
756
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку