26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Календарно - тематичне планування 8 клас, географія

Про матеріал

Матеріал містить календарно - тематичне планування для курсу "Україна у світі: при­рода, населення" 8 клас. Зміст тем відповідає програмі. Подано перелік практичних робіт згідно нової програми.У програмі 8-го класу передбачено виконання 12 практичних робіт, 4 з яких є обов'язковими для оцінювання. Календарно - тематичне планування сформовано на один календарний рік.

Перегляд файлу

Календарно – тематичне планування

8- ___ клас

70 годин, 2 години на тиждень

з\п

№ уроку в темі

Зміст навчального матеріалу

Практична робота

к-ть год

дата

примітка

ВСТУП

1

1

Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України.  Джерела географічної інформації.

 

 

1

 

 

2

2

Географічні відомості про територію України в минулому.  Дослідження  Геродота, Г. Боплана,  С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження

 

1

 

 

Розділ І. Географічна карта та робота з нею                                    (6год)

Тема 1. Географічна карта.

3

 

 

3

1

Зображення України в  картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах.

 

1

 

 

4

2

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт

 

1

 

 

5

3

Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні  інтернет-джерела. Геоінформаційні та  сучасні навігаційні системи

 

1

 

 

Тема 2. Топографічні карти.

4

 

 

6

4

Топокарта. Читання та практичне використання топографічних карт

 

1

 

 

7

5

 

Практична робота

1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

 

1

 

 

8

6

Плани міст, схеми руху транспорту

Дослідження

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх  обґрунтування

 

1

 

 

9

7

Підсумково – узагальнюючий урок

 

1

 

 

Розділ ІІ. Географічний простір України                                            (7год)

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу                         

10

1

Політична карта світу, її елементи .

Практична робота

2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності  території України в градусах і кілометрах.

 

1

 

 

11

2

Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне).

Дослідження

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)

1

 

 

12

3

Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.

 

 

 

 

 

Тема 2. Формування території України

1

 

 

13           4        Територіальні зміни меж

                          України з ХХ ст.

 

 

 

14

5

Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його   проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

 

1

 

 

Тема 3. Україна на карті годинних поясів.

2

 

 

15

6

Міжнародна система відліку  часу. Годинні пояси.  Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах  світу. Час в Україні. 

Практична робота

3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.

 

1

 

 

16

7

Підсумковий урок

Дослідження

Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них  порівняно  з київським

1

 

 

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України                                  (34 год)

 

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси.

7

 

 

17

1

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня»

 

1

 

 

18

2

Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.

 

1

 

 

19

3

Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова.  Дослідження П. Тутковського. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.

Дослідження. Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір)

1

 

 

20

4

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні  рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини

 

1

 

 

21

5

Корисні копалини України, їх класифікація за використанням,  географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, «сланцевого газу», торфу, горючих сланців. 

Практична робота

4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

1

 

 

22

6

Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі.

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів

 

1

 

 

23

7

Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї  місцевості. 

 

1

 

 

Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси.

7

 

 

24

1

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні

 

1

 

 

25

2

Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони

 

1

 

 

26

3

Кліматичні показники: температура,  вологість повітря,  опади,  коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні.  Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси.

Практичні роботи

5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.

 

1

 

 

27

4

Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба. Б. Срезневський  – організатор метеослужби в Україні. Прогноз погоди за даними  синоптичної карти, народними прикметами.

Практичні роботи 6

Визначення причин відмінностей кліматичних  показників  різних регіонів України за аналізом кліматичної  карти.

 

 

1

 

 

28

5

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості.

Дослідження

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в  інтернет-джерелах, ЗМІ

1

 

 

29

6

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА І СЕМЕСТР

1

 

 

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси.

5

 

 

30

1

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри, твердий стік

 

1

 

 

31

2

Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.

Практична робота

7. Зазначення на контурній карті назв найбільших річок,  озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України. 

 

1

 

 

32

3

Озера, їх типи, особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали

 

1

 

 

33

4

Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони

 

1

 

 

34

5

Води суходолу своєї місцевості. 

 

1

 

 

Тема 4. Ґрунти та ґрунтові  ресурси.

 

2

 

 

35

6

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта ґрунтів.

Дослідження

Вплив людини на родючість ґрунтів

1

 

 

36

7

Ґрунтові  ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових  ресурсів.

Практична робота 8

 Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

 

1

 

 

 

Тема 5. Рослинність

1

 

 

37

8

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання.  Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості

 

1

 

 

 

Тема 6. Тваринний світ України.

2

 

 

38

9

Різноманітність тваринного світу.   Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з  їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості.

 

1

 

 

 

39

 

10

 

Підсумково – узагальнюючий урок

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Тема 7. Ландшафти України.

 

 

 

 

 

 

40

1

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.

 

 

1

 

 

41

2

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів.

 

1

 

 

42

3

Природні зони України: лісостепова, степова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів. 

 

1

 

 

43

4

Гірські ландшафти Українських Карпат,  особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 

1

 

 

44

5

Гірські ландшафти Кримських гір,  особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

 

1

 

 

45

6

Природні умови і ресурси Чорного моря і Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

 

1

 

 

46

7

 

Практична робота

9. Складання порівняльної характеристики природних зон  України (за вибором).

1

 

 

47

8

Ландшафти своєї місцевості

Дослідження

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України

1

 

 

 

Тема 8. Природокористування. 

 

4

 

 

48

9

Використання природно-ресурсного потенціалу України.  Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.       

Дослідження

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини

1

 

 

49

10

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.

Практична робота

10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

1

 

 

50

11

Моніторинг навколишнього середовища.

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку

Дослідження  (на вибір)

Вплив компонентів природи на здоров я людини

1

 

 

51

12

Підсумково – узагальнюючий урок

 

1

 

 

Розділ IV. Населення України та світу

 

13

 

 

 

Тема 1. Кількість населення в світі та Україні

3

 

 

52

1

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження   Чубинського.

Демографічна політика.

 

1

 

 

53

2

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення.

 

Практична робота

11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

1

 

 

54

3

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

 

1

 

 

 

Тема 2. Розселення.

 

 

 

 

 

55

4

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.

 

Дослідження

Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення

1

 

 

56

5

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення.

 

1

 

 

57

6

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

 

1

 

 

 

Тема 3. Етнічний склад населення.

 

2

 

 

58

7

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

 

1

 

 

59

8

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення

 

1

 

 

 

Тема 4. Релігійний склад населення.

 

1

 

 

60

9

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні

 

1

 

 

 

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні.

 

3

 

 

61

10

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів

 

1

 

 

62

11

Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення

Практична робота 12

1

 

 

63

12

Підсумково – узагальнюючий урок

 

1

 

 

64

13

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА І І СЕМЕСТР

1

 

 

Розділ V.  Природа та населення свого адміністративного регіону

 

 

 

65

1

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.

 

1

 

 

66

2

Природа регіону.

Особливості природних умов і ресурсів.

 

 

1

 

 

67

3

Населення регіону.

Кількість та структура населення.

 

1

 

 

68

4

Населення регіону.

Кількість та структура населення.

 

1

 

 

69

5

Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.

Дослідження (екскурсія)

Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

1

 

 

70

6

Підсумковий урок

 

1

 

 

 


docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
15 липня 2018
Переглядів
1348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку