14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 8 класі / 2 год. на тиждень

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 8 - Ж класі / 2 год. на тиждень

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

Карпюк О.Д., English (Year 8) (Англійська мова (8-й рік навчання)): підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2016.

Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Лібра Терра, 2016.

Дата

Сфера спілку­вання

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

Я і мої друзі (7 год.)

Unit 1. It's Your Life / Lesson 1. Family and Friends

 • 1.

Я і мої друзі. Прощавайте літ-ні канікули.

Введення лексичних одиниць.

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • -обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • -пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;
 • - оцінювати стан речей, події, факти

The hardest thing for me is …

I try very hard with …

Kind, reliable, sociable, helpful, understanding, ambitious, lazy, strict, honest, friendly, fair, complaining, amusing, jealous, overprotective, pessimistic

Past Simple

Впр.1,2 с.13 Впр.1, с.19

Впр. 1, с.4

Впр. 4, с.6

Впр.1, с.12

Впр.3, с.4

Впр. 6, с.7

РЗ впр. 1,2, с. 4

Впр.1, с. 14

РЗ впр.8,с 9

 • 2.

Чи ти хороший друг?

Формування лексичних навичок.

A person who … is …

Прикметники

Впр. 3, 18

Впр. 1, с. 19

РЗ впр. 1, 2, 3, с. 12

РЗ впр. 4, с. 12

Впр.5 с.14

 • 3.

Друзі та дружба. Формування навичок аудіювання та говоріння.

What does a true friend do?

What do you look like?

Brave, stubborn, thoughtful, selfish, serious, generous,

tidy, optimistic,

polite

Present Simple

Впр.1,2, с.19-20

Впр.1,с.21 Впр.2,с.22

Впр.5,с. 23

Впр.3, с.20 Впр.4, с.22 Впр.6, с.23

Впр.7, с.24

РЗ впр. 6,с. 7

РЗ впр. 7,8 с. 14

 • 4.

Порівняльний зворот. Розвиток граматичних навичок та навичок письма.

As … as

Not so … as

As…as or not so…as

Впр. 1, с. 25

РЗ впр. 8,9, с. 15

РЗ впр. 10,с. 16

Впр.13, с. 18

 • 5.

Чи ти справжній друг?

Розвиток навичок читання.

We have … in common

Catch up with, weirdo, pretend, came across, tease, get on with, have a lot in common

Впр.6, с.28, впр.4, с. 28

Впр.1, с.26

Впр.2,с.28

Впр. 5, с. 28

Впр. 5, с. 48 (вис. рів.)

 • 6.

Написання листа другу.

Вдосконалення навичок письм. мовлення.

Write back soon.

Keep in touch.

Thank you for your letter

ЛО теми

Tenses

Впр. 1, с. 29

Впр. 3. 47

РЗ впр. 14а, с. 20

РЗ впр.11, 16

РЗ впр. 12, с. 18

РЗ впр. 14,с. 19-20

 • 7.

Значення дружби.

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок (ЗУН).

The story isabout …

Devoted, generous, greedy, lonely, to bother, to devote

Впр. 3, 4, с. 56

Впр. 1, с. 54

Впр. 3, с. 29

Стиль життя (7год.)

Unit 1. It's Your Life / Lesson 2. Healthy Lifestyle

 • 8.

Стиль життя. Здоровий спосіб життя.

Введення лексичних одиниць.

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • -обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • -пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

оцінювати стан речей, події, факти

I didn't sleep a wink

I slept like a dog

Sleep is very important

Rapid,solve,nightmare,breathe,stage,previous,to relax,an eyelid

Article

Впр. 2, с. 30

Впр.1, с.30,

Впр. 4, с.31 Впр.5, с.32

Впр.2,с30

Впр. 6

Впр.7,с.32

РЗ впр. 1, с. 21

Впр. 4, с. 31

Здорові звички. Формування лексичних навичок.

How healthy is your diet?

A flavor, to depend on, fizzy, to be at risk, to take one's time

Adverbs, adjective

Впр. 4б, с. 35

Впр. 5, с. 35

Впр.1, с.33

Впр.2,с.34 Впр.4,с.35

Впр.5,с.35

Впр.3, с34

Впр. 6, с. 36

РЗ впр. 3, с. 21

Впр. 7, с. 36 (вис. рів.)

РЗ Впр. 2, с. 21

 • 9.

Бути здоровим важливо.

Майбутні часи.

Формування грамат. навичок.

I am coming/ going/ etc.

It arrives/ it finishes

Future Tenses

Why is exercising wise?

Впр. 2, с. 37

Впр. 1, с. 37

Впр.3,4 с.38

РЗ впр. 4, с. 23

впр. 5, с. 24

Впр. 6, 7, с. 39

 • 10.

Їжа та здоров'я. Розвиток навичок мовлення.

If you … you …

Atmosphere, treasure hunt, hiking, scenery

Tenses

Впр. 2б, с. 41

Впр. 4, с. 42

Впр.1, с.39, Впр.2а, с. 41

Впр.1,с.39 Впр.2, с.41

РЗ впр. 7а, с. 26

Впр.4,с.

42

РЗ впр. 6, с. 25, Впр. 7а, с. 26

Впр. 3, с. 41

РЗ впр. 7б, с. 27

 • 11.

Вільний час та хобі. Розвиток

навичок аудію- вання та письма. Активізація лексики.

I am good at …

I' m good at/interested …

I can't stand …

I'm tired of/bad at …

Tenses

Впр.7а, с.44, впр. 9, с. 45

Впр.6,с.43 Впр. 8, с. 44

Впр.7б), с.44

РЗ впр. 9, с. 29

РЗ впр. 8, с. 28

впр. 10, с. 30

 • 12.

Здоровий спосіб життя.

Написання електронних листів.

Вдосконалення навичок читання, письма й усного мовлення.

You should/shouldn't …

Why don't you …?

You'd better…

ЛО теми

Giving advice

РЗ впр. 2, с. 45

Впр.1, с. 45

РЗ впр. 12а, с. 31

РЗ впр. 13, с. 35

Впр. 3, с. 45

РЗ впр. 12б, с. 33

 • 13.

Час для читання. Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок з теми.

Devoted,generous,greedy,hard-working, to devote, to bother, lonely

Tenses

Впр.9, с.51

Впр.3,с.56 Впр.11, с.52

Впр. 12, с.53

Впр. 7, с. 50

Впр. 12, с. 53

Впр. 13, с. 53 (вис. рів.)

РЗ впр.14, с. 35

Література (6 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 1. Do You Need a Book?

 • 14.

Література.

Введення лексики. Формування лексичних навичок, розвиток навичок читання

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • -обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • -пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

оцінювати стан речей, події, факти

Books teach us ..

Stories can teach us …

Author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

Впр. 2, с. 116

Впр.4, с. 117

Впр. 1, с. 114

Впр.7, 119

РЗ впр. 1, с.52

Впр. 5, с. 117

Впр. 6, с. 119

 • 15.

Улюблений літературний герой. Розвиток навичок письма.

Пряма та непряма мова. Формування граматичних навичок.

…am/is/are done …

Active and Passive Voice. Present Simple

Впр. 1, с. 122

Впр. 3, с. 123

Впр. 8, с. 121

Впр. 2, с. 122

Впр. 4, с. 123

Впр. 5, с. 124

Впр. 7, с. 125

Впр. 6, с. 124 (вис. рів.)

 • 16.

Книги в нашому житті.

Улюблені письменники. Розвиток навичок аудіювання та говоріння.

This book is written by …

Fiction, non-fiction, author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

Впр. 6, с. 127

Впр. 7, с. 128

РЗ впр. 8, с. 55

Впр. 3, с. 127

Впр. 1, с. 125

Впр. 2а,с. 126

Впр. 1, с. 135

Впр. 2б, с. 127

РЗ

Впр. 3, с. 136 (вис. рів.)

РЗ впр. 3, 4 , с. 52-53

 • 17.

Шкільна бібліотека. Вибір книги для читання. Розвиток навичок усного мовлення.

What are you reading now?

What books do you like to read?

Imagination, truthful, true-to-life, to hold attention/interest, right aftersmth

Впр. 2, с. 129

Впр. 1,с . 129

Впр. 3, с. 130

Впр. 4, 5, 6, с. 131

Впр. 6, с. 131

РЗ впр. 5, с. 53

Впр. 6, 7, с. 54

РЗ впр. 9., с. 55

Впр. 10, с. 56

 • 18.

Моя улюблена книга.

Систематизація вивченого матеріалу.

… is the author of …. The book is about …

РЗ впр. 13, с. 58

Впр. 8а, с. 132

Впр. 7, с. 132

Впр. 8б, с. 132

РЗ впр. 14, с. 59

Впр. 11, 12, с. 57

Впр. 13, с. 58

РЗ впр. 10, с. 134

РЗ впр. 15, с. 59

 • 19.

Узагальнення ЗУН по темі.

Involved, poison, tutor, mystery

Впр. 4, с. 165

Впр. 1, 2, 3, с. 174

Впр. 5, с. 176

Впр. 4, с. 175

Впр. 1,2, с. 164

Впр. 7а, с. 167

Впр. 7, с. 177

Музика (6 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 2. Music Is Heard Everywhere

 • 20.

Музика у нашому житті. Музичні стилі та інструменти. Введення лексики та формування лексичних навичок.

 • -висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • -висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • -реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • -обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • -пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • -аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • -надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 • - розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

оцінювати стан речей, події, факти

I listen to ..

My …has always been crazy about ..

My … has never liked …

Concert, conductor, orchestra, composer, violin, flute, saxophone, guitar, organ, etc. rock'n'roll, hip-hop, disco, etc. choir, opera, symphony, etc. pianist, violinist, etc.

Впр. 4, с. 140

Впр. 1с, с. 138

Впр. 6, с. 140

Впр. 7, с. 141

Впр. 3., 139

РЗ впр. 1, с. 61

РЗ впр. 4, с. 62

Впр. 5, с. 140

РЗ впр. 2, с. 61

 • 21.

Музика повсюди. Відомі композитори.

Розвиток навичок читання.

What do you know about …?

Впр. 1, с. 141

Впр. 5, 6, с. 145

впр. 2, с. 143

впр.7, с. 146

Впр. 3, 4, с. 144

РЗвпр. 5, с. 63

РЗ впр. 6, 7, с. 64

 • 22.

Музиканти та виконавці. Розвиток навичок письма.

Пасивний стан мин прост часу. Формування грамат навичок.

… was performed/recorded/written…

Past Passive Simple

Впр. 3, с. 147

Впр.1, с. 146

Впр. 2,4, с.147

Впр. 6, с. 148

РЗ впр. 8, с. 65

Впр. 9, с. 66

Впр. 5, с. 148

РЗ впр. 10, с. 67

 • 23.

Музичні зірки. Розвиток навичок аудіювання та говоріння.

To be keen on

Впр. 1, 2, 3, с. 149

Впр. 6, с. 153

Впр. 4, с. 150

Впр. 7, с. 153

РЗ впр. 11, 12, с. 168

Впр. 8, с. 155 (вис. рів.)

Впр. 13, 14, с. 69-70

 • 24.

Відвідування музичних заходів.

Розвиток навичок письма.

I was interested in …/I wasn't interested in…

To lean over, to give a hand, to walk out

Впр. 1, с. 155

Впр. 2, с. 157

Впр. 8, с. 160

РЗ впр. 15, 16, с. 72

РЗ впр. 19, 20, с. 74-75

 • 25.

На концерті. Систематизація вивченого матеріалу.

Впр. 3, 4, с. 158

Впр. 5, с. 159

Впр. 17, 18, с. 73

РЗ впр. 23, 24, с. 78

 • 26.

Узагальнення ЗУН по темі.

What event did you attend? What happened during the event?

Впр. 12, с. 170

Впр. 10, 11, с. 168

Впр. 1, с. 162

Впр. 12, с. 169

Впр. 8, 9, с. 168

РЗ впр. 21, с. 76

Впр. 2, с. 163 (вис. рів.)

 • 27.

Контроль навичок аудіювання з теми «Література».

Підготуватися до контр. роботи з читання, повторення лексики.

 • 28.Й

Контроль навичок читання з теми «Я і мої друзі»

Повторити схему написання твору.

 • 29.

Контроль навичок письма з теми «Стиль життя», «Музика»

Повторити теми з усного мовлення.

 • 30.

Контроль навичок говоріння з теми (на вибір) «Я і мої друзі», «Стиль життя», «Література», «Музика».

Повторення вивч. матеріалу.

 • 31.

Аналіз контрольних робіт.

 • 32.

Підсумковий урок за І семестр.

Перегляд файлу

 


Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 8 - Ж класі / 2 год. на тиждень

 

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 

 • Карпюк О.Д., English (Year 8) (Англійська мова (8-й рік навчання)): підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2016.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Тернопіль: Лібра Терра, 2016.

 

Дата

 

Сфера спілку­вання

Мовленнєві функції

Мовленнєві зразки

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

Домашнє завдання

Я і мої друзі (7 год.)

Unit 1. Its Your Life / Lesson 1. Family and Friends

 1.  

 

 

Я і мої друзі.  Прощавайте літ-ні канікули.

Введення лексичних одиниць.

 • висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;
 •  оцінювати стан речей, події, факти

The hardest thing for me is …

I try very hard with …

Kind, reliable, sociable, helpful, understanding, ambitious, lazy, strict, honest, friendly, fair, complaining, amusing, jealous, overprotective, pessimistic

Past Simple

 Впр.1,2 с.13 Впр.1, с.19

Впр. 1, с.4

Впр. 4, с.6

Впр.1, с.12

Впр.3, с.4

Впр. 6, с.7

РЗ впр. 1,2, с. 4

Впр.1, с. 14

РЗ впр.8,с 9

 1.  

 

 

Чи ти хороший друг?

Формування лексичних навичок.

A person  who … is …

Прикметники

 

Впр. 3, 18

 

Впр. 1, с. 19

РЗ впр. 1, 2, 3, с. 12

РЗ впр. 4, с. 12

Впр.5 с.14

 1.  

 

 

Друзі та дружба. Формування навичок аудіювання та говоріння.

What does a true friend do?

What do you look like?

Brave, stubborn, thoughtful, selfish, serious, generous,

tidy, optimistic,

polite

Present Simple

Впр.1,2, с.19-20

 

Впр.1,с.21 Впр.2,с.22

Впр.5,с. 23

Впр.3, с.20 Впр.4, с.22 Впр.6, с.23

Впр.7, с.24

РЗ впр. 6,с. 7

РЗ впр. 7,8 с. 14

 1.  

 

 

Порівняльний зворот. Розвиток граматичних навичок та навичок письма.

As … as

Not so … as

 

As…as or not so…as

 

 

 

Впр. 1, с. 25

РЗ впр. 8,9, с. 15

РЗ впр. 10,с. 16

Впр.13, с. 18

 1.  

 

 

Чи ти справжній друг?

Розвиток навичок читання.

We have … in common

Catch up with, weirdo, pretend, came across, tease, get on with, have a lot in common

 

 

Впр.6, с.28, впр.4, с. 28

Впр.1, с.26

Впр.2,с.28

Впр. 5, с. 28

Впр. 5, с. 48 (вис. рів.)

 1.  

 

 

Написання листа другу.

Вдосконалення навичок письм. мовлення.

Write back soon.

Keep in touch. 

Thank you for your letter

ЛО теми

Tenses

 

Впр. 1, с. 29

Впр. 3. 47

РЗ впр. 14а, с. 20

РЗ впр.11, 16

РЗ впр. 12, с. 18

РЗ впр. 14,с. 19-20

 1.  

 

 

Значення дружби.

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок (ЗУН).

The story is  about

Devoted, generous, greedy, lonely, to bother, to devote

 

 

Впр. 3, 4, с. 56

Впр. 1, с. 54

 

Впр. 3, с. 29

Стиль життя (7год.)

Unit 1. It’s Your Life / Lesson 2. Healthy Lifestyle

 1.  

 

 

Стиль життя. Здоровий спосіб життя.

Введення лексичних одиниць.

 •       висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 •       висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 •       реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 •       обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 •       пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

 оцінювати стан речей, події, факти

I didn’t sleep a wink

I slept like a dog

Sleep is very important

Rapid,solve,nightmare,breathe,stage,previous,to relax,an eyelid

Article

Впр. 2, с. 30

Впр.1, с.30,

Впр. 4, с.31 Впр.5, с.32

Впр.2,с30

Впр. 6

Впр.7,с.32

РЗ впр. 1, с. 21

Впр. 4, с. 31

 

 

 

Здорові звички. Формування лексичних навичок.

How healthy is your diet?

A flavor, to depend on, fizzy,  to be at risk, to take one’s time

Adverbs, adjective

Впр. 4б, с. 35

Впр. 5, с. 35

Впр.1, с.33

Впр.2,с.34 Впр.4,с.35

Впр.5,с.35

Впр.3, с34

Впр. 6, с. 36

РЗ впр. 3, с. 21

Впр. 7, с. 36 (вис. рів.)

РЗ Впр. 2, с. 21

 1.  

 

 

Бути здоровим важливо.

Майбутні часи.

Формування грамат. навичок.

I am coming/ going/ etc.

It arrives/ it finishes

 

Future Tenses

 

Why is exercising wise?

Впр. 2, с. 37

Впр. 1, с. 37

Впр.3,4 с.38

РЗ впр. 4, с. 23

впр. 5, с. 24

Впр. 6, 7, с. 39

 1.  

 

 

Їжа та здоров’я. Розвиток навичок мовлення.

If you … you …

Atmosphere, treasure hunt, hiking, scenery

Tenses

Впр. 2б, с. 41

Впр. 4, с. 42

Впр.1, с.39, Впр.2а,      с. 41

Впр.1,с.39 Впр.2, с.41

РЗ впр. 7а, с. 26

Впр.4,с.

42

РЗ впр. 6, с. 25,  Впр. 7а, с. 26

Впр. 3, с. 41

РЗ впр. 7б, с. 27

 1.  

 

 

Вільний час та хобі. Розвиток

навичок аудію- вання та письма. Активізація лексики.

 

I am good at …

I’ m good at/interested …

I can’t stand …

I’m tired of/bad at …

 

Tenses

 

Впр.7а, с.44, впр. 9, с. 45

Впр.6,с.43 Впр. 8, с. 44

Впр.7б), с.44

РЗ впр. 9, с. 29

РЗ впр. 8, с. 28

впр. 10, с. 30

 1.  

 

 

Здоровий спосіб життя.

Написання електронних листів.

Вдосконалення навичок читання, письма й усного мовлення.

You should/shouldn’t …

Why don’t you …?

You’d better…

ЛО теми

Giving advice

 

РЗ впр. 2, с. 45

Впр.1, с. 45

РЗ впр. 12а, с. 31

РЗ впр. 13, с. 35

Впр. 3, с. 45

РЗ впр. 12б, с. 33

 1.  

 

 

Час для читання. Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок з теми.

 

Devoted,generous,greedy,hard-working, to devote, to bother, lonely

Tenses

Впр.9, с.51

Впр.3,с.56 Впр.11, с.52

Впр. 12, с.53

Впр. 7, с. 50

Впр. 12, с. 53

 

Впр. 13, с.  53 (вис. рів.)

РЗ впр.14, с. 35

Література (6 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 1. Do You Need a Book?

 1.  

 

 

Література.

Введення лексики. Формування лексичних навичок, розвиток навичок читання

 • висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 •       висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаче- ним (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

 оцінювати стан речей, події, факти

Books teach us ..

Stories can teach us …

Author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

 

 

Впр. 2, с. 116

Впр.4, с. 117

Впр. 1, с. 114

Впр.7, 119

РЗ впр. 1, с.52

Впр. 5, с. 117

Впр. 6, с. 119

 1.  

 

 

Улюблений літературний герой. Розвиток навичок письма.

 

Пряма та непряма мова. Формування граматичних навичок.

…am/is/are done …

 

Active and Passive Voice. Present Simple

 

Впр. 1, с. 122

Впр. 3, с. 123

Впр. 8, с. 121

Впр. 2, с. 122

Впр. 4, с. 123

Впр. 5, с. 124

Впр. 7, с. 125

Впр. 6, с. 124 (вис. рів.)

 1.  

 

 

Книги в нашому житті.

Улюблені письменники. Розвиток навичок аудіювання та говоріння.

This book is written by …

Fiction, non-fiction, author, genre, emotion, pattern, poet, poetry, novel, novelist, drama, dramatist, amusing, emotional

 

Впр. 6, с. 127

Впр. 7, с. 128

РЗ впр. 8, с. 55

Впр. 3, с. 127

Впр. 1, с. 125

Впр. 2а,с. 126

Впр. 1, с. 135

Впр. 2б, с. 127

РЗ

Впр. 3, с. 136 (вис. рів.)

РЗ впр. 3, 4 , с. 52-53

 1.  

 

 

Шкільна бібліотека. Вибір книги для читання. Розвиток навичок усного мовлення.

What are you reading now?

What books do you like to read?

Imagination, truthful, true-to-life, to hold attention/interest, right aftersmth

 

Впр. 2, с. 129

Впр. 1,с . 129

Впр. 3, с. 130

Впр. 4, 5, 6, с. 131

Впр. 6, с. 131

РЗ впр. 5, с. 53

Впр. 6, 7, с. 54

РЗ впр. 9., с. 55

Впр. 10, с. 56

 1.  

 

 

Моя улюблена книга.

Систематизація вивченого матеріалу.

is the author of …. The book is  about …

 

 

РЗ впр. 13, с. 58

Впр. 8а, с. 132

Впр. 7, с. 132

Впр. 8б, с. 132

РЗ впр. 14, с. 59

Впр. 11, 12, с. 57

Впр. 13, с. 58

РЗ впр. 10, с. 134

РЗ впр. 15, с. 59

 1.  

 

 

Узагальнення ЗУН по темі.

 

Involved, poison, tutor, mystery

 

Впр. 4, с. 165

Впр. 1, 2, 3, с. 174

Впр. 5, с. 176

Впр. 4, с. 175

Впр. 1,2, с. 164

Впр. 7а, с. 167

Впр. 7, с. 177

Музика (6 год.)

Unit 3. Your Preferences / Lesson 2. Music Is Heard Everywhere

 1.  

 

 

Музика у нашому житті. Музичні стилі та інструменти. Введення лексики  та формування лексичних навичок.

 • висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;
 • висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв'язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);
 • реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;
 • обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;
 • пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;
 • аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
 • надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;
 •  розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

 оцінювати стан речей, події, факти

I listen to ..

My …has always been crazy about ..

My … has never liked …

Concert, conductor, orchestra, composer, violin, flute, saxophone, guitar, organ, etc. rock’n’roll, hip-hop, disco, etc. choir, opera, symphony, etc. pianist, violinist, etc.

 

Впр. 4, с. 140

Впр. 1с, с. 138

Впр. 6, с. 140

Впр. 7, с. 141

 

Впр. 3., 139

РЗ впр. 1, с. 61

РЗ впр. 4, с. 62

Впр. 5, с. 140

РЗ впр. 2, с. 61

 1.  

 

 

Музика повсюди. Відомі композитори.

Розвиток навичок читання.

What do you know about …? 

 

 

Впр. 1, с. 141

Впр. 5, 6, с. 145

впр. 2, с. 143

впр.7, с. 146

Впр. 3, 4, с. 144

РЗвпр. 5, с. 63

РЗ впр. 6, 7, с. 64

 1.  

 

 

Музиканти та виконавці. Розвиток навичок письма.

Пасивний стан мин прост часу. Формування грамат навичок.

… was performed/recorded/written…

 

Past Passive Simple

 

Впр. 3, с. 147

 

Впр.1, с. 146

Впр. 2,4, с.147

Впр. 6, с. 148

РЗ впр. 8, с. 65

Впр. 9, с. 66

Впр. 5, с. 148

РЗ впр. 10, с. 67

 1.  

 

 

Музичні зірки. Розвиток навичок аудіювання та говоріння.

 

To be keen on

 

Впр. 1, 2, 3, с. 149

Впр. 6, с. 153

Впр. 4, с. 150

Впр. 7, с. 153

РЗ впр. 11, 12, с. 168

Впр. 8, с. 155 (вис. рів.)

Впр. 13, 14, с. 69-70

 1.  

 

 

Відвідування музичних заходів.

Розвиток навичок письма.

I was interested in …/I wasn’t interested in…

To lean over, to give a hand, to walk out

 

Впр. 1, с. 155

Впр. 2, с. 157

 

Впр. 8, с. 160

РЗ впр. 15, 16, с. 72

 

РЗ впр. 19, 20, с. 74-75

 1.  

 

 

На концерті. Систематизація вивченого матеріалу.

 

 

 

 

Впр. 3, 4, с. 158

Впр. 5, с. 159

 

Впр. 17, 18, с. 73

РЗ впр. 23, 24, с. 78

 1.  

 

 

Узагальнення ЗУН по темі.

What event did you attend? What happened during the event?

 

 

Впр. 12, с. 170

Впр. 10, 11, с. 168

Впр. 1, с. 162

Впр. 12, с. 169

Впр. 8, 9, с. 168

РЗ впр. 21, с. 76

Впр. 2, с. 163 (вис. рів.)

 

 1.  

 

 

Контроль навичок аудіювання з теми «Література».

Підготуватися до контр. роботи з читання, повторення лексики.

 1. Й

 

 

Контроль навичок читання з теми «Я і мої друзі»

Повторити схему написання твору.

 1.  

 

 

Контроль навичок письма з теми «Стиль життя», «Музика»

Повторити теми з  усного мовлення.

 1.  

 

 

Контроль навичок говоріння з теми (на вибір) «Я і мої друзі», «Стиль життя», «Література», «Музика».

Повторення вивч. матеріалу.

 1.  

 

 

Аналіз контрольних робіт.

 

 1.  

 

 

Підсумковий урок за І семестр.

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
Додано
3 вересня 2018
Переглядів
590
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку