8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови на І семестр у 9 класі / 2 год. на тиждень

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови

на І семестр у 9-Є,Ж класі / 2 год. на тиждень

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

Карпюк О.Д., Англійська мова (9-й рік навчання) (English (the 9th year of studies)): підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2017.

Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2017.

Тема 1. Я, моя родина, мої друзі

7 год.

Тема 2. Молодіжна культура. Одяг

7 год.

Тема 3. ЗМІ (Засоби масової інформації)

6 год.

Тема 4. Робота та професія

7 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Підсумковий урок за І семестр. Аналіз к.р.

1

Всього:

32 год.

п/п

Дата

При-мітка

Сфера

спілку­вання

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Аудію-вання

Говоріння

Читання

Письмо

Тема 1. Я, моя родина, мої друзі (7 год.)

 • 1.

1) Я, моя родина, мої друзі. Люди навколо тебе.

Введення лексики по темі.

Although, injustice, digi­tal, the sense of humour

Dialogue

Ex.5, p.8

Ex.2, p.6 Ex.3, p.7. Ex.6, p.8

Compare your interests and your partner's ones

Ex.6, p.8-9. (дати пис. відпов. на запит.)

 • 2.

2)Що ти за людина?

Формування навичок аудіювання та говоріння.

Ex.8, p.10.

Ex.9 a, p.10. Ex.10, p.11

Еx.11, p.11,12.

Making up sen­tences

getting to know each other survey

Ex.10, p.11.

 • 3.

3)Автобіографія.

Розвиток граматичних навичок та навичок письма.

Verb forms Gerund

Ex.2, p.13.

Ex.3, p.14.

Ex.5, p. 14.

Making up sen­tences

Ex.4, p.14. (підгот розповідь про себе)

 • 4.

4)Більше про тебе та твого друга.

Розвиток навичок читання.

Divorce, female, male, single

Ex.1, p.16. Ex.3, p.16. Ex.4, p.17.

Ex.2, p.16. Ex.5, p.18. Ex.7, p.19.

Ex.1, p.15.

Making up sen­tences

Ex.6, p.19.

 • 5.

5)Мої контактні та

особисті данні.

Вдосконалення навичок читання та усного мовлення.

Chatterbox, to admire, to complain, to prove, to rely, gossipy

Verb forms Gerund

Ex.4, p.14.

Ex.2, p.20. Ex.4, p.21. Еx.5b,p.22.

Ex.6, p.23

Ex.1, p.19.Еx.5a,p.22.

Ex.3, p.20.

Ex.7, p.23.

 • 6.

6)Дозвольте представитись. Систематизація вивченого матеріалу.

Hang out, outfit, soft­ware, trend, victim, to grab, to irritate, casual, fascinated, picky

Verb forms Gerund

Ex.1, p.25.

Ex.1, p.27. Ex.3, p.29. Ex.4b,p.30.

Ex.1, p.24.

Ex.2, p.28. Ex.5b,p.31.

Chart with positive and negative traits of the text character

Ex.4a, p.30.

Ex.2, p.26.

 • 7.

7)Шляхи розвитку твоєї особистості.

Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

Ex.5b, p.31. (напис розпов про свої інтереси та індивід особливості)

Тема 2. Молодіжна культура. Одяг (7 год.)

 • 8.

1)Молодіжна культура. Введення нових ЛО та формування лексичних навичок.

Hang out, outfit, soft­ware, trend, victim, to grab, to irritate, casual, fascinated, picky

Ex.1, p.27. Ex.3, p.29. Ex.4b,p.30.

Ex.2, p.28. Ex.5b,p.31.

Ex.4a,p.30.

Ex.7, p. 34.

 • 9.

2)Течії молодіжної культури.

Розвиток грамат. навичок та навичок письма.

Gerund

in Passive / Active.

To be or -ing

Ex.5, p.34. Ex.8, p.35.

Ex.1, p.32.

Ex.2, p.33. “My Friend's Problem”

Ex.1, p.32. Ex.3, p.34. Ex.4, p.34.

Ex.3-4. p.38.(письм.)

 • 10.

3)Ми такі різні. Модні тенденції.

Розвиток навичок аудіювання та говоріння.

Well groomed, hostel, coloured hair, message, smart clothes, scooter, ac­cessories

Ex.2b,p.36. Ex.5, p.38.

Ex.3, p.38.

Ex.3, p.38. “Teens”

Ex.2a,p.36. Ex.2c,p.37.

Ex.2d, p.41. (підготувати презентацію про себе)

 • 11.

4)Мода та елементи одягу. Розвиток на­вичок читання

та діалогічного мовлення.

Gerund in Passive / Active.

To be or -ing

Ex.2a,p.39.

You preferences.

Ex.1,p.39. Ex.2b,p.40.

Ex.2d,p.41. Ex.3, p.41. Ex.5, p. 41.

Ex.2a, p.42.

Ex.2с,p.40.

Ex.1, p.42.

Essay “How to start a youth club”

Ex.2, p.42. (створити проект молодіжного клубу)

 • 12.

5)Молодіжні організації

та клуби.

Розвиток навичок говоріння та письма.

Computer geek, fasci­nated, enjoys, fashion­, conscious, hip hoppers

Gerund in Passive / Active.

To be or -ing

Ex.2b,p.44.

Ex.2a,p.43. Ex.3, p.45. Ex.6, p.47.

Ex.1, p.43. Ex.4, p.46. Ex.5, p.46.

Ex.4-5, p.46.

 • 13.

6)Клуби за інтересами.

Вдосконалення навичок читання та монологічного мовлення.

Criteria, a dignity, to avoid, a reliability, to judge, desperate, shallow,

Text

“E-mails”

Ex.8, p.49. Ex.10,p.52.Ex.12,p.53.

“DO YOU KNOW?”

Box, p.50.

Ex.9a,p.50. Ex.11,p.52

Ex.9b,p.51. Completing the table

Ex.13, p. 53. (підготувати постер або проект про себе)

 • 14.

7)Time for Reading.

Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

A belief, a conclusion, an

image, a movement, an opportunity, unemploy­ment, wealth, to consume, to enable

Gerund in Passive /Active.

To be or -ing

Ex. 2 b, p. 57. Ex. 3, p. 57

Ex. 1 b, p. 54. Reading the tips

Ex. 1 a, p. 54. Ex. 2 a, p. 57. Completing the chart

Повторити лексичний та граматичний матеріал

Тема 3. ЗМІ / Засоби масової інформації (6 год.)

 • 15.

1)Засоби масової інформації.

Введення нових ЛО та формування лексичних навичок.

Website, chat room, na­tive speaker, education, excitement, a network, to connect, to download, to surf, password, blogger

Ex.2, p.62.

Ex.2, p.63. Ex.5, p.66. Ex.6, p.66. Ex.9, p.69.

Ex.1b, p.62. Ex.2, p.63. Ex.5, p.66. Ex.6, p.66.

Ex.3, p.64.Completing the table.

Ex.4, p.65.

Ex.7, p.68.

 • 16.

2)Інтернет, телебачення та радіо.

Формування навичок аудіювання та говоріння.

A brand, to advertise, to switch channels, to turn off the sound, to jump to con­clusion, to take a picture, an addict, an expert, con­trary, to conduct a survey

Ex.1, p.69. Ex.2a, p.70.

Dialogues Ex.2b,p.71.

Ex.3, p.71. Ex.4b,p.72. Ex.5, p.72.

Ex.4a, p.72.

Ex.5, p.72-73.(провести опитування та презентувати результати)

 • 17.

3)Спілкування в мережі Інтернет: переваги та недоліки.

Розвиток грамат. навичок та навичок письма.

Compound sentences. Relative defining and non-defining clauses.

Ex.6, p.76-77.

Ex.4, p.76. Completing the dialogue

The Letter

Ex.1, p.73 . Ex.2a,b; p.74

Ex.3, p.75.

Ex.6, p.76-77. Ex.3, p.75.

 • 18.

4)Ваш Інтернет-партнер. Розвиток навичок говоріння та

пи­сьма.

Commercial, politics, preference, to advertise, to plug, to roar

Relative defining and non-defining clauses

Ex.2a, p.78.

“Solve a Prob­lem” Speaking Game.

Ex.2b-с,p.78. Ex.7, p.82.

Ex.3, p.79. Ex.4, p.80. Ex.5, p.81.

Completing the table

Ex.6, p.81.

 • 19.

5)ЗМІ в нашому житті. Вдосконалення навичок читання та усного мовлення.

Relative pronouns:

who / what / which / when / where / that

Ex.1, p.82. (Reconstruct the description)

“Victoria's essay”. “Descriptions of British TV show”

Ex.1, p.82.

Making a plan

Ex.6, p.87.

 • 20.

6)Моя улюблена радіо-, телепередача.

Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

Ex.5a, p.89.

Тема 4. Робота та професія (7 год.)

 • 21.

1)Робота і професія. Введення нових ЛО та формування лексичних навичок.

Employed, to affect, employment, a career, cer­tain, in smb's footsteps, available, an aptitude, unem-ployed, to require

“Digital Age”

Ex.5 b,p.87.

Ex.6, p.87.

Ex.1, p.83. Ex.4, p.86.

Ex.2, p.85. Ex.5a, p.87.

Ex.6, p.92.

 • 22.

2)Незвичайні вакансії або незвичайні люди.

Формув. навичок аудіюван.

та говоріння.

A career, a job, a profes­sion, an occupation

Relative defining and non-defining clauses

Ex.2, p.88. Ex.3, p.88. Ex.4, p.88.

Ex.1, p.87. Male and female occupations' discussion.

Ex.6, p.89.

Ex.5, p.89.

Ex.5, p.95.

(дати письм. відпов. на запит.)

 • 23.

3)Характеристика професій.

Розвиток граматичних навичок та навичок письма.

To take up, babysitting, to be excited about, a cam­paign, a volunteer, to work hard

Relative pronouns:

who/ what / which / when / where / that.

Ex.1a, p.90. Ex.4, p.91.

Ex.3, p.91. Ex.5,7; p.92. Expressing agreeing and disagreeing. Ex.3-4, p.94. Ex.7-8, p.96.

Ex.1a, p.93. Ex.5, p.95.

Writing a Poem.

Ex.1b, p.90. Ex.2, p.91. Completing the sentences

Ex.1b, p.94.

Ex.7a, p.101.

 • 24.

4)Це змушує мене відчувати себе краще. Нахили та здібності.

Розвиток навичок говоріння.

Relative pronouns:

who / what / which / when / where / that

Ex.1a, p.97. Ex.lb, p.97.

“Summer Jobs”

Matching the words

Ex.14, p.107. (письм. відпов. на запитання)

 • 25.

5)Професійні якості. Ще раз про телебачення. Вдосконалення навичок читання, письма та усного мовлення.

Relative defining and non-defining clauses

“Watching TV” Ex.5, p.99.

Ex.2, p.98. Ex.4, p.99. Ex.5b, p.100.

Ex.7b, p.102.

Ex.7c, p.102.

Ex.1, p.98. Ex.9, p.103.

Ex.7a, p.101.

Writing a short story

Ex.2, p.98.

Ех.8, p.102.(filling in the table)

Ex.6, p.113.

 • 26.

6)Світ професій. Вибір професії.

Систематизація вивче­ного матеріалу по темі.

Ex.13a,p.105.

Ex.15, p.107.

Ex.10,p.103.

Ex.12a,p.104.

Ex.11,p.104.

Ex.12b,p.105

Ex.13b,p.107

Повторити лексичний та граматичний матеріал.

 • 27.

7)Бесіда по тексту домашнього читання. Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

An announcer, confidence, a majority, a representa­tive, a technician, a vision, to go on air, worldwide

Relative pronouns:

who/ what / which/when/ where/ that

Ex.2, p.108.

Ex.1, p.108. Ex.3, p.112. Ex.4, p.112. Ex.5, p.113.

Ex.1, p.108.

Completing the sentences

Повторити граматичний матеріал

за І семестр.

 • 28.

Контроль навичок аудіювання з теми «Я, моя родина, мої друзі»

Повтор. лексику.

 • 29.

Контроль навичок читання з теми «Молодіжна культура. Одяг»

Підгот. твір по темі, повт. структуру листа.

 • 30.

Контроль навичок письма з тем «Засоби масової інформації», «Робота і професія»

Підготув. розповідь.

 • 31.

Контроль навичок говоріння з вивчених тем.

Повтор. граматику.

 • 32.

Аналіз к.р.

Підсумковий урок за Iсеместр.

Перегляд файлу

 

Календарно - тематичне планування уроків англійської мови

на І семестр у 9-Є,Ж класі / 2 год. на тиждень

 

Планування складено за програмою «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, Київ, 2017р.

 

 • Карпюк О.Д., Англійська мова (9-й рік навчання) (English (the 9th year of studies)): підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: «Видавництво Астон», 2017.
 • Карпюк О.Д., Робочий зошит з англійської мови для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Лібра Терра, 2017.

 

Тема 1. Я, моя родина, мої друзі

7 год.

Тема 2. Молодіжна культура. Одяг

7 год.

Тема 3. ЗМІ (Засоби масової інформації)

6 год.

Тема 4. Робота та професія

7 год.

К.р. (аудіювання)

К.р. (читання)

К.р.(письмо)

К.р. (говоріння)

1

1

1

1

Підсумковий урок за І семестр. Аналіз к.р.

1

Всього:

32 год.

 

п/п

Дата

При-мітка

Сфера

спілку­вання

Мовна компетенція

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

Аудію-вання

Говоріння

Читання

Письмо

Тема 1. Я, моя родина, мої друзі (7 год.)

 

 1.    

 

 

 

 

 

1) Я, моя родина, мої друзі.   Люди навколо тебе.                                             

Введення лексики по темі.

Although, injustice, digi­tal, the sense of humour

 

Dialogue

Ex.5, p.8

Ex.2, p.6 Ex.3, p.7. Ex.6, p.8

Compare your interests and your partner’s ones

Ex.6, p.8-9. (дати пис. відпов. на запит.)

 1.  

 

 

2)Що ти за людина?

Формування навичок аудіювання та говоріння.

Ex.8, p.10.

Ex.9 a, p.10. Ex.10, p.11

 

 

 

Еx.11, p.11,12.

Making up sen­tences

getting to know each other survey

Ex.10, p.11.

 1.  

 

 

3)Автобіографія.

Розвиток граматичних навичок та навичок письма.

 

Verb forms Gerund

Ex.2, p.13.

Ex.3, p.14.

 

Ex.5, p. 14.

 

Making up sen­tences

Ex.4, p.14. (підгот розповідь про себе)

 1.  

 

 

4)Більше про тебе та твого друга.

Розвиток навичок читання. 

Divorce, female, male, single

 

Ex.1, p.16. Ex.3, p.16. Ex.4, p.17.

Ex.2, p.16. Ex.5, p.18. Ex.7, p.19.

Ex.1, p.15.

Making up sen­tences

Ex.6, p.19.

 1.  

 

 

5)Мої контактні та

особисті данні.

Вдосконалення навичок читання та усного мовлення.

Chatterbox, to admire, to complain, to prove, to rely, gossipy

Verb forms Gerund

Ex.4, p.14.

 

Ex.2, p.20. Ex.4, p.21. Еx.5b,p.22.

Ex.6, p.23

Ex.1, p.19. Еx.5a,p.22.

Ex.3, p.20.

Ex.7, p.23.

 1.  

 

 

6)Дозвольте представитись. Систематизація вивченого матеріалу.

Hang out, outfit, soft­ware, trend, victim, to grab, to irritate, casual, fascinated, picky

Verb forms Gerund

 

Ex.1, p.25.

Ex.1, p.27. Ex.3, p.29. Ex.4b,p.30.

Ex.1, p.24.

Ex.2, p.28. Ex.5b,p.31.

Chart with positive and negative traits of the text character

Ex.4a, p.30.

Ex.2, p.26.

 1.  

 

 

7)Шляхи розвитку твоєї особистості.

Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.  

 

 

 

 

 

 

Ex.5b, p.31. (напис розпов про свої інтереси та індивід особливості)

Тема 2. Молодіжна культура. Одяг (7 год.)

 1.  

 

 

1)Молодіжна культура. Введення нових ЛО та формування лексичних навичок.

Hang out, outfit, soft­ware, trend, victim, to grab, to irritate, casual, fascinated, picky

 

 

Ex.1, p.27. Ex.3, p.29. Ex.4b,p.30.

Ex.2, p.28. Ex.5b,p.31.

Ex.4a,p.30.

Ex.7, p. 34.

 1.  

 

 

2)Течії молодіжної культури.

Розвиток грамат. навичок та навичок письма.

 

Gerund

in Passive / Active.

To be or -ing

 

Ex.5, p.34. Ex.8, p.35.

Ex.1, p.32.

Ex.2, p.33. My Friend’s Problem”

Ex.1, p.32. Ex.3, p.34. Ex.4, p.34.

Ex.3-4. p.38. (письм.)

 1.  

 

 

3)Ми такі різні. Модні тенденції.

Розвиток навичок аудіювання та говоріння.

Well groomed, hostel, coloured hair, message, smart clothes, scooter, ac­cessories

 

Ex.2b,p.36. Ex.5, p.38.

Ex.3, p.38.

Ex.3, p.38. “Teens”

Ex.2a,p.36. Ex.2c,p.37.

Ex.2d, p.41. (підготувати презентацію про себе)

 1.  

 

 

4)Мода та елементи одягу.   Розвиток на­вичок читання

та  діалогічного мовлення.

 

Gerund in Passive / Active.

To be or -ing

Ex.2a,p.39.

You preferences.

Ex.1,p.39. Ex.2b,p.40.

Ex.2d,p.41. Ex.3, p.41. Ex.5, p. 41.

Ex.2a, p.42.

Ex.2с,p.40.

Ex.1, p.42.

Essay “How to start a youth club”

Ex.2, p.42. (створити проект молодіжного клубу)

 1.  

 

 

5)Молодіжні організації

та клуби.  

Розвиток навичок говоріння та письма.

Computer geek, fasci­nated, enjoys, fashion­, conscious, hip hoppers

Gerund in Passive / Active.

To be or -ing

 

Ex.2b,p.44.

Ex.2a,p.43. Ex.3, p.45. Ex.6, p.47.

Ex.1, p.43. Ex.4, p.46. Ex.5, p.46.

Ex.4-5, p.46.

 

 1.  

 

 

6)Клуби за інтересами.

Вдосконалення навичок читання та монологічного  мовлення.

Criteria, a dignity, to avoid, a reliability, to judge, desperate, shallow,

 

Text

E-mails

Ex.8, p.49. Ex.10,p.52.Ex.12,p.53.

DO YOU KNOW?”

Box, p.50.

Ex.9a,p.50. Ex.11,p.52

Ex.9b,p.51. Completing the table

Ex.13, p. 53. (підготувати постер або проект про себе)

 1.  

 

 

7)Time for Reading.

Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

A belief, a conclusion, an

image, a movement, an opportunity, unemploy­ment, wealth, to consume, to enable

Gerund in Passive  /Active.

To be or -ing

 

Ex. 2 b, p. 57. Ex. 3, p. 57

Ex. 1 b, p. 54. Reading the tips

Ex. 1 a, p. 54. Ex. 2 a, p. 57. Completing the chart

Повторити лексичний та граматичний матеріал

Тема 3. ЗМІ / Засоби масової інформації (6 год.)

 1.  

 

 

1)Засоби масової інформації.   

Введення нових ЛО та формування лексичних навичок.   

Website, chat room, na­tive speaker, education, excitement, a network, to connect, to download, to surf, password, blogger

 

Ex.2, p.62.

Ex.2, p.63. Ex.5, p.66. Ex.6, p.66. Ex.9, p.69.

Ex.1b, p.62. Ex.2, p.63. Ex.5, p.66. Ex.6, p.66.

Ex.3, p.64. Completing the table.

Ex.4, p.65.

Ex.7, p.68.

 1.  

 

 

2)Інтернет, телебачення та радіо.

Формування навичок аудіювання та говоріння.

A brand, to advertise, to switch channels, to turn off the sound, to jump to con­clusion, to take a picture, an addict, an expert, con­trary, to conduct a survey

 

Ex.1, p.69. Ex.2a, p.70.

Dialogues Ex.2b,p.71.

Ex.3, p.71. Ex.4b,p.72. Ex.5, p.72.

Ex.4a, p.72.

 

Ex.5, p.72-73. (провести опитування та презентувати результати)

 1.  

 

 

3)Спілкування в мережі Інтернет: переваги та недоліки.

Розвиток грамат. навичок та навичок письма.

 

Compound sentences. Relative defining and non-defining clauses.

Ex.6, p.76-77.

 

Ex.4, p.76. Completing the dialogue

The Letter

Ex.1, p.73 . Ex.2a,b; p.74

Ex.3, p.75.

Ex.6, p.76-77. Ex.3, p.75.

 1.  

 

 

4)Ваш Інтернет-партнер.   Розвиток навичок говоріння та

пи­сьма.

Commercial, politics, preference, to advertise, to plug, to roar

Relative defining and non-defining clauses

Ex.2a, p.78.

“Solve a Prob­lem” Speaking Game.

Ex.2b,p.78. Ex.7, p.82.

Ex.3, p.79. Ex.4, p.80. Ex.5, p.81.

 

Completing the table

Ex.6, p.81.

 1.  

 

 

5)ЗМІ в нашому житті.  Вдосконалення навичок читання та усного  мовлення.

 

Relative pronouns:

who / what / which / when / where / that

 

Ex.1, p.82. (Reconstruct the description)

Victorias essay”. “Descriptions of British TV show”

Ex.1, p.82.

Making a plan

Ex.6, p.87.

 1.  

 

 

6)Моя улюблена радіо-, телепередача.

Узагальнення знань, умінь  та навичок по темі.

 

 

 

 

 

 

Ex.5a, p.89.

Тема 4. Робота та професія (7 год.)

 1.  

 

 

1)Робота і професія. Введення нових ЛО та формування лексичних навичок.

Employed, to affect, employment, a career, cer­tain, in smb’s footsteps, available, an aptitude, unem-ployed, to require

 

“Digital Age”

Ex.5 b,p.87.

Ex.6, p.87.

Ex.1, p.83. Ex.4, p.86.

Ex.2, p.85. Ex.5a, p.87.

Ex.6, p.92.

 

 1.  

 

 

2)Незвичайні вакансії або незвичайні люди.

Формув. навичок аудіюван.

та говоріння.

A career, a job, a profes­sion, an occupation

Relative defining and non-defining clauses

Ex.2, p.88. Ex.3, p.88. Ex.4, p.88.

Ex.1, p.87. Male and female occupations’ discussion.

Ex.6, p.89.

Ex.5, p.89.

Ex.5, p.95.

(дати письм. відпов. на запит.)

 1.  

 

 

3)Характеристика професій.

Розвиток граматичних навичок та навичок письма.  

To take up, babysitting, to be excited about, a cam­paign, a volunteer, to work hard

Relative pronouns:

who/ what / which / when / where / that.

Ex.1a, p.90.  Ex.4, p.91.

 

Ex.3, p.91. Ex.5,7; p.92. Expressing agreeing and disagreeing. Ex.3-4, p.94. Ex.7-8, p.96.

Ex.1a, p.93. Ex.5, p.95.

Writing a Poem.

Ex.1b, p.90. Ex.2, p.91. Completing the sentences

Ex.1b, p.94.

Ex.7a, p.101.

 1.  

 

 

4)Це змушує мене відчувати себе краще. Нахили та здібності.

Розвиток навичок говоріння.

 

Relative pronouns:

who / what / which / when / where / that

 

Ex.1a, p.97. Ex.lb, p.97.

“Summer Jobs”

Matching the words

Ex.14, p.107. (письм. відпов. на запитання)

 1.  

 

 

5)Професійні якості. Ще раз про телебачення.  Вдосконалення навичок читання, письма та усного  мовлення.

 

Relative defining and non-defining clauses

Watching TVEx.5, p.99.

Ex.2, p.98. Ex.4, p.99. Ex.5b, p.100.

Ex.7b, p.102.

Ex.7c, p.102.

Ex.1, p.98. Ex.9, p.103.

Ex.7a, p.101.

Writing a short story

Ex.2, p.98.

Ех.8, p.102. (filling in the table)

Ex.6, p.113.

 1.  

 

 

6)Світ професій.  Вибір професії.

Систематизація вивче­ного матеріалу по темі.

 

 

 

Ex.13a,p.105.

Ex.15, p.107.

Ex.10,p.103.

Ex.12a,p.104.

Ex.11,p.104.

Ex.12b,p.105

Ex.13b,p.107

Повторити лексичний та граматичний матеріал.

 1.  

 

 

7)Бесіда по тексту домашнього  читання.  Узагальнення знань, умінь та навичок по темі.

An announcer, confidence, a majority, a representa­tive, a technician, a vision, to go on air, worldwide

Relative pronouns:

who/ what / which/when/ where/ that

Ex.2, p.108.

Ex.1, p.108. Ex.3, p.112. Ex.4, p.112. Ex.5, p.113.

 

Ex.1, p.108.

Completing the sentences

Повторити граматичний матеріал

за І семестр.

 1.  

 

 

Контроль навичок аудіювання з теми «Я, моя родина, мої друзі»

Повтор. лексику.

 1.  

 

 

Контроль навичок читання з теми «Молодіжна культура. Одяг»

Підгот. твір по темі, повт. структуру листа.

 1.  

 

 

Контроль навичок письма з тем   «Засоби масової інформації»,  «Робота і професія»

Підготув. розповідь.

 1.  

 

 

Контроль навичок говоріння з вивчених тем.

Повтор. граматику.

 1.  

 

 

Аналіз к.р.

Підсумковий урок за I семестр.

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
4 вересня 2018
Переглядів
1463
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку