23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ з алгебри і геометрії для учнів 9 класів за оновленою програмою (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) на 2017

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з алгебри і геометрії для учнів 9 класів за оновленою програмою

(наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) на 2017 – 2018 навчальний рік

Перегляд файлу

                                   Алгебра   9 клас

70 годин (2 години на тиждень): I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин.

Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Навчальний підручник: Бевз Г. П. Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2017.

 

 

№ урокуу

Тема уроку

Кіль-ть годин

Дата прове-дення

При­мітка

Тема 1. Числові нерівності (7 год)

1-2

Вступний інструктаж з  ТБ  .Повторення .

 Діагностична к\р

2

 

 

3

 Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

1

 

 

4

Числові нерівності. Доведення числових нерівностей.

1

 

 

5

Основні властивості числових нерівностей.

1

 

 

6

Основні властивості числових нерівностей.

1

 

 

7

Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання зна­чення виразу.

1

 

 

8

Розв'язування вправ. Підсумковий урок.

1

 

 

9

Контрольна робота № 1

1

 

 

Тема 2. Нерівності з однією змінною. Системи нерівностей (7 год)

10

Нерівність з однією змінною. Система та сукупність не­рівностей з однією змінною.

1

 

 

11

Числові проміжки. Переріз і об'єднання проміжків.

1

 

 

12

Розв'язування систем (та сукупностей) лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

 

13

Розв'язування вправ. Підсумковий урок.

1

 

 

14

Контрольна робота № 2

1

 

 

Тема 3. Квадратична функція. Квадратична нерівність (10 год)

15

Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

1

 

 

16

Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

1

 

 

17

Найпростіші перетворення графіків функцій.

1

 

 

18

Найпростіші перетворення графіків функцій.

1

 

 

19

Функція , її властивості та графік.

1

 

 

20

Функція , її властивості та графік.

1

 

 

21

Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерівно­стей.

1

 

 

22

Квадратна нерівність. Розв'язування квадратних нерів­ностей.  

1

 

 

23

Підсумковий урок з теми «Функції. Властивості функції. Функція у = ах2 + bх + с. Розв'язування квадратних нерів­ностей».

1

 

 

24

Контрольна робота № 3

1

 

 

Тема 3. Система рівнянь з двома змінними (10 год)

25

Графік рівняння з двома змінними.

1

 

 

26

Системи рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь з двома змінними.

1

 

 

27

Розв'язування систем рівнянь з двома змінними.

1

 

 

28

Розв'язування систем рівнянь з двома змінними. Узагальнення матеріалу вивченого за І семестр.

1

 

 

29

  Розв'язування систем рівнянь з двома змінними.

1

 

 

30

Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.

1

 

 

31

Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.

1

 

 

32

Розв'язування текстових задач складанням систем рівнянь з двома змінними.

1

 

 

33

Підсумковий урок з теми «Системи рівнянь з двома змін­ними».

1

 

 

34

Контрольна робота № 4

1

 

 

Тема 4. Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ   (8год)

35

Корекція знань, умінь та навичок   Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

1

 

 

36

[Перестановки, розміщення,комбінації]

1

 

 

38

Випадковий дослід та випадкова подія. Ймовірність події. Відносна частота події

1

 

 

42

Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення

1

 

 

43

Графічне представлення інформації про вибірку

2

 

 

44

Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми: «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики»

1

 

 

45

Контрольна робота № 5

1

 

 

Тема 5. Числові послідовності (10 год)

 

 

 

 

 

 

46

   Числові послідовності.Арифметична прогресія.  Формула п-го члена

2

 

 

47

Сума перших п членів арифметичної прогресії.  

1

 

 

48

Геометрична прогресія.

1

 

 

49

Геометрична прогресія. Формула п-го члена геометричної прогресії.  

1

 

 

50

Сума перших п членів геометричної прогресії.

1

 

 

51

Сума перших п членів геометричної прогресії.  

1

 

 

52

Нескінченна геометрична прогресія (| q | < 1) та її сума.

1

 

 

53

Підсумковий урок з теми «Числові послідовності».

1

 

 

54

Контрольна робота № 6

1

 

 

Тема 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу (16 год )

55

Числові та лінійні нерівності.

2

 

 

56

Лінійні нерівності та їхні системи.

2

 

 

57

Функції та їхні властивості. Квадратична функція.

2

 

 

58

Нерівності з однією змінною.

2

 

 

59

Системи рівнянь з двома змінними.

2

 

 

60

Числові послідовності.

2

 

 

61

Прикладна математика.

1

 

 

62

Річна контрольна робота № 7

1

 

 

63

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Розв'язування цікавих задач.

1

 

 

64

Підсумковий урок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Геометрія   9 клас

70 годин (2 години на тиждень): I семестр — 32 години, II семестр — 38 годин.

Навчальна програма: Математика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Навчальний підручник: Бевз Г. П. Геометрія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2017.

Зміст навчального матеріалу

К -ть год

Дата

Прим

1

Повторення матеріалу за 8 клас.

1

 

 

2

Повторення матеріалу за 8 клас.

1

 

 

3

  Тема : Координати на площині (11год.).

 Косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

1

 

 

4

Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180°.

1

 

 

5

Тригонометричні тотожності.

1

 

 

6

Тригонометричні тотожності.

1

 

 

7

Декартові координати.

1

 

 

8

Декартові координати.

1

 

 

9

Відстань між точками.

1

 

 

10

Рівняння кола.

1

 

 

11

Рівняння прямої. Самостійна робота № 1.

1

 

 

12

Розв’язування задач.

1

 

 

13

Контрольна робота № 1.

1

 

 

14

Тема :Вектори на площині.(14 год)

Вектори.

1

 

 

15

Вектори.

1

 

 

16

Координати вектора.

1

 

 

17

Координати вектора.

1

 

 

18

Додавання і віднімання векторів.

1

 

 

19

Додавання і віднімання векторів.

1

 

 

20

Множення вектора на число.

1

 

 

21

Множення вектора на число.

 Самостійна робота № 2.

1

 

 

22

Скалярний добуток векторів.

1

 

 

23

Скалярний добуток векторів.

1

 

 

24

Застосування векторів.

1

 

 

25

Застосування векторів.

1

 

 

26

Розв’язування задач.

1

 

 

27

Контрольна робота № 2.

1

 

 

28

Тема : Розвязування трикутників (12 год)

Теорема косинусів.

1

 

 

 

28

Тема : Розвязування трикутників (12 год)

Теорема косинусів.

1

 

 

29

Теорема косинусів.

1

 

 

30

Теорема синусів.

1

 

 

31

Теорема синусів.

1

 

 

32

Розв'язування трикутників.

1

 

 

33

Розв'язування трикутників.

1

 

 

34

Формули для знаходження площі трикутника.

1

 

 

35

Формули для знаходження площі трикутника.

1

 

 

36

Розв’язування задач.

 Самостійна робота № 3.

1

 

 

37

Розв’язування задач.

1

 

 

38

Розв’язування задач.

1

 

 

39

Контрольна робота № 3.

1

 

 

40

Тема :Правильні многокутники та їх властивості.   Довжина кола. Площа круга.

                (12 год)

 Правильні многокутники та їх властивості

1

 

 

41

Правильні многокутники та їх властивості.

1

 

 

42

Правильні многокутники та кола.

1

 

 

43

Правильні многокутники та кола.

1

 

 

44

Правильні многокутники та кола.

1

 

 

45

Довжина кола і дуги кола.

1

 

 

46

Довжина кола і дуги кола.

1

 

 

47

Площа круга та його частин.

1

 

 

48

Площа круга та його частин.

1

 

 

49

Розв’язування задач.

 Самостійна робота № 4.

1

 

 

50

Розв’язування задач.

1

 

 

51

Контрольна робота № 4.

1

 

 

52

 Тема : Геометрічні переміщення.(7 год)

Переміщення та його властивості.

1

 

 

53

Симетрія відносно точки.

1

 

 

54

Симетрія відносно прямої.

1

 

 

55

Поворот.

1

 

 

56

Паралельне перенесення.

1

 

 

57

Рівність фігур.

1

 

 

58

Контрольна робота № 5.

1

 

 

59

 Тема : Повторення.(12 год)

Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників.

1

 

 

60

Трикутники. Види трикутників. Площа трикутника.

1

 

 

61

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.

1

 

 

62

Теореми косинусів і синусів.

1

 

 

63

Розв’язування трикутників.

1

 

 

64

Правильні многокутники.

1

 

 

65

Розв’язування вправ на знаходження площ реальних об’єктів.

1

 

 

66

Декартові координати на площині.

1

 

 

67

Геометричні перетворення.

1

 

 

68

Вектори на площині.

1

 

 

69

Підсумкова контрольна робота.

1

 

 

70

Підбиття підсумків за рік.

1

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Олішкевич Валентина Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Алгебра, 9 клас, Планування
Додано
10 січня 2018
Переглядів
1104
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку