9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарно- тематичне планування

Про матеріал

Календарно- тематичне планування містить в собі змістовні лінії , мовний інвентар та комунікативну компетентність , які є необхідними при плануванні англійської мови згідно нових правил.

Підручника Алла Несвіт 3 клас 2 години на тиждень.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови ( IIсеместр)

для 3 класу за підручником Алли Несвіт ( 2 години)

 

 

 

 

 

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

 

Екологіч-

на безпека та сталий розвиток

Громадянсь-ка відповідаль-

ність

Здоров`я і безпека

Підприєм-ливість і фінансова грамотні-

сть

№ п/п

Да-

та

Тематика ситуативно-

го спілкування

Мовлен.

зразки

Грамати-ка

Лексика

Аудіюван-ня

Читання

Говоріння

Письмо

Д/з

 

 

 

 

32

 

Свята.Моє улюблене свято

Вміти розповідати про свята ;

вітати зі святом ; описувати

дії під час святкування.

 

Birhday New Year Christmas

Easter

Ex.1,2, p.70

Ex.2, p.70

Ex.3,4 p.70-71

 

Ex.1, 5 p.70-71( test)

 

 

 

Демонт-

срує розуміння  культурних цінностей

 

 

33

 

Вечірка з приводу Дня народження.

 

 

Вивчення структури have to / has to

To write the invitations;

To send, to clean, to open, to give, get

Ex.1, p.72

Ex.2, p.72

Ex.2, 4,p.72-73

dictation

Ex.5,2, p.72-73

 

Пояснює дії підготовки до дня народжена;

Розповідко про власне ден народж

 

 

 

 

 

 34

 

 

 

 

Запрошення на День народження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To dance, to sing, to play games, to eat cakes

 

 

 

Ex.2, p.74

 

 

 

Ex.1, p.74

 

 

 

Ex.3, p.75

 

 

 

Ex.5, p.75

 

 

 

Напис. запр. на свято

 

Пише запрошення на день народження

 

 

 35

 

Святкування Дня народження.

Представляти

Співрозмовників. Зпрошувати інформацію про співрозмовника. Запрошувати та реагувати на чиєсь запрошення.

 

Candles, a cake, presents, birthday party

Ex.3, p.77

Ex.2 (b), p.77

Ex.1, p.76

Ex.5, p.77

Ex.2, p.76

 

Вживаяєта вибир аєпривіта-ня. Правила ввічливості.

Пояснює правда поводження під час свята

 

 36

 

 

Мої подарунки на День народження.

 

 

  Артикль a (an)

Presents, birthday, of course

Ex.2, p.78

Ex.3, p.79

Ex.4, p.79

Ex.2, p.78

Ex.1, p.78

Ex.5, p.79

Ex.4, p.79

 

Виражає ставлення до отриманих подарунків

 

Організовує отримання бажаних подарунків

 37

 

 

Святкування Нового року та Різдва в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

Decorate, celebrate, postcards, Snow Maiden, New Year, Christmas

 

 

Ex.3, p.81

Ex.2, p.80

Ex.1, p.80

Ex.5, p.81

Ex.2, p.80 Ex.3, p.81

 

Демонструє розуміння цінностей культурної спадщини

 

 

  38

 

 

Святкування Нового року та Різдва в Англії та США.

 

Present Simple

 

Lights, have fun, send, buy, phone

Ex.2, p.82

Ex.1, p.82

Ex.4, p.83

Розкрити дужки в

Present Simple

 

Ex.5, p.83

 

Знайомиться та

розповідає про святкувався Різдва у Англії, США

 

Організовує план для підготовки до свята та реалізовує його

  39

 

 

Великдень в Україні.

 

Питальна форма в

Present Simple

 

 

A paska, an Easter egg, an Easter basket, an Easter present

 

Ex.4, p.85

Ex.2, p.84

Ex.3, p.85

Ex.3, p.87

Ex.1, p.84 Ex.4, p.85 (learn )

 

Демонструє розуміння

Релігійних цінностей

 

 

  40

 

 

Моє улюблене свято.Підсумкова робота з теми Holidays”

 

 

Запереч-на форма в

Present Simple

 

Often, sometimes, always

Ex.1, p.86

Ex.1, p.143

Ex.4, p.87

Ex.2, p.87

Ex.5, p.87

(write and learn)

 

Розповідає про своє улюблене свято

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Мій будинок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41

 

Моя квартира. Кімнати та речі в ній.

Описувати будинок, квартиру. Повідомляти про смаки, уподобання. Висловлювати схвальну або несхвальну оцінку предметам.

There is/ There are

 

A living room, a bedroom, the children’s room, a wardrobe, an armchair, a bookcase, a curtain

 

Ex.4, p.89

Ex.3, p.88

Ex.1, p.88

Ex.1, p.88

 

Ex.5, p.89

 

Знайомиться з назвами речей в будинку,

Розповідко про їх розміщення

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

Моя квартира. Кімнати та речі в ній.

 

 

A kitchen, a bathroom, a hall, a mirror, a sink, a towel, a fridge, a cooker, a cupboard, a carpet, stairs

 

Ex.5, p.91

Ex.3, p.90

Ex.1, p.90

Ex.1, p.90

Ex.3, p.90 Ex.1, p.90

(learn)

 

Розглядає інші кімнати та їх характерні ознаки

 

 

  43

 

 План будинку мого друга.

 

 

 

 

 

 

 

 

Downstairs, upstairs

Ex.3, p.93

Ex.1, p.92

Ex.2, p.92

 

Ex.4, p.93

 

 

 

Орієнтується в просторі будинку

Зображує схему власного будинку

  44

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя кімната. Опис кімнати.

 

Прийменники місця

On, under, behind, next to

Cosy, in front of, above, a drawer

Ex.1, p.94

Ex.4, p.95

Ex.2, p.94

 Ex.3, p.95

Ex.4, p.85

 

Описує власну кімнату, речі в ній

 

 

  45

 

 

 

 

 

 

Опис свого будинку, квартири.

 

 

 

Ex.1, p.96

Ex.2, p.96

 Ex.3, p.97

 Ex.5, p.97

 Learn about your flat (house)

 

Пише лист в якому описує місце проживання

 

 

  46

 

 

Допомога по господарству вдома.

 

 Present Simple

To feed the cat, to clean the floor, to water the plants, to wash the dishes, to walk the dog, to lay the table

 

Ex.1, p.98

 Ex.4, p.99

 Ex.3, p.99

Ex.2, p.98

Ex.1, p.98 (learn) Ex.3, p.99 (write)

 

Націлює на уміння ефективно взіємодіяти  разом у сім`ї, допомагати один одному

 

 

 47

 

 

 

 

 Будинок мого дядька.

Підсумкова робота з теми «Life at home”

 

Займенники

 He, his, her, its, she, they

 

Ex.2, p.101

Ex.1, p.100

Ex.4, p.101

Ex.3, p.101

Ex.1, p.100

(write and read)

 

Демонструє обізнаність з теми виконання поставлених завдань

 

 

 

 

 

ІІІ. Щоденне життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48

 

 

 

Мій ранок.

Запрошувати інформацію про співрозмовника. Визначати час. Виражати своє ставлення до чогось.

 

Wash, clean teeth, get up, have breakfast, make a bed

 

Ex.2, p.102

Ex.3, p.103

Ex.1, p.102

Ex.5,, p.103

Ex.1, p.102

(learn)

 

 

Обговорює ранковий режим

Розповідко про власний

 

 49

 

 

 

 

 

 

Годинник.

 

 

Past, a quarter, to, half, o’clock

Ex.3, p.105

Ex.1, p.104

Ex.2, p.104

Записати годи-нники

Ex.4, 5, p.105

 

 

 

Вивчає годинник, вчиться орієнтуватися в часі,та планува-

ти свій режим

 50

 

 

 

Робочий день моєї подруги.

 

Present Simple

Afternoon

Ex.2, p.106

Ex.1, p.106

Ex.3, p.106

Ex.4, p.107

Ex.5, p.107 (tell about your friend)

 

Знайомиться з режимом дня друзів та розп про  режим друга

Усвідомлює необхідність дотримання режиму дня

Вчиться

 51

 

 

Що я робив вчора? Минулий неозначений час.

 

Past Simple

Was, were

 yesterday

Ex.1, p.108

Ex.3, p.109

Ex.2, p.108

Ex.4, p.109

Ex.5, p.`09

 

Розповідає про діє вчора, порівнює дії вчора та сьогод

 

 

  52

 

 

Що робив мій друг вчора?

Минулий неозначений час.

 

 

 Past Simple

Was, were

At the circus, at the cinema, at the zoo

Ex.1, p.110

Ex.2, p.110

Ex.3, p.111

Вставити was, were в рече-ння

Ex.5, p.111

 

Обговорює вчорашні дії друга

 

 

  53

 

 

Що ми з друзями робили вчора?

Минулий неозначений час.

 

 

Past Simple

 

A playground, a pond, a wet dog, at home, at the beach, at the shops

Ex.1, p.112

Ex.2, p.112

Ex.3, p.113

Ex.3, p.113

Ex.1,2, p.112

 

Націлює на уміння жити в мирі , в злагоді співпрацювати, товариш увати

 

 

  54

 

 

Минулий неозначений час.

 

 

Past Simple

Неправи-льні дієслова

 

 

Ex.5, p.115

Ex.1, p.114

Ex.3, p.115

Ex.2, p.115

Ex.1, p.114

(read)

Ex.3, p.115

(write)

 

 

 

Порівнює минулий та теперішній час

Будує власні речення

  55

 

 

Мої вихідні.

 

 

 

Ex.2, p.116

Ex.1, p.116

Ex.4, p.117

 

Ex.3, p.117

Ex.5, p.117

Ex.5, p.117

(learn)

 

Усвідомлює  себе як учасника спільноти , активного члена суспільства

 

 

  56

 

 

Мій робочий день.

Минулий неозначений час.

 

 

Past Simple

 

Повторення ЛО по темі

Ex.1, p.118

 

Ex.2, p.118

Ex.3, p.118

Ex.5, p.119

 

Демонструє обізнаність з теми,застосовує минулий та тепер час

 

 

57

 

Підсумкова робота з теми «Daily life

Виконання тестової роботи

 

 

 

   

 

 

ІV. Вільний час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  58

 

 

Чим ми любимо займатися у вільний час.

 

Описувати щось. Повідомляти про смаки та уподобання. Виражати своє ставлення до чогось.

 

To skip, to collect stickers/ stamps, to ride a bike, to watch TV

 

Ex.3, p.120

Ex.2, p.120

Ex. 4, p.121

Напи-ши, що ти любиш та не любиш робити

Ex.5, p.121

 

Усвідомлює себе як активний член гуртка, особа,яка має певні інтереси.

 

 

 59

 

 

Що мій друг робитиме завтра. Майбутній неозначений час.

 

 

Future Simple

will

A playground, hopscotch, hide-and-seek, to play badminton

Tomorrow, next…

 

 

Ex.4, p.123

Ex.3, p.122

Ex.4, p.123

Розкрити дужки

Ex.5, p.123, Ex.3, p.122

 

Демонструє обізнаність у інтересах та захопленнях друга

 

 

 60

 

Моє хобі.

Майбутній неозначений час.

 

 

Future Simple

will

To roller blade, to go skateboarding, to go swimming

Ex.3, p.125

Ex.2, p.124

Ex.4, p.125

Розкрити дужки

Ex.5, p.125

 

Розповідає про власне хобі

 

 

 61

 

 У селі.

\.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1, p.126

Ex.1, p.126

Ex.2, p.127

Ex.4, p.127

Ex.4, p.127

(write)

 

 

Демонструє відповідальність, бажання допомагати родині, усвідомлює себе учаснику родини.

 

 

62

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Підгот.

До гов.

 

 

 

 

 63

 

Котроль

Говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгот. До контр. письма

 

 

 

 

  64

 

Контроль письма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підгот. До контр. чит.

 

 

 

 

  65

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

Повт. слова по темі

 

 

 

 

  66

 

 

Мої літні канікули.

Майбутній неозначений час.

 

 

 

 To fly a kite, a summer camp, to visit grandparents

Ex.3, p.129

Ex.2, p.128

Ex.4, p.129

Ex.3, p.129

Ex.1,2, p.128

 

 

 

Організовує та планує канікули

  67

 

 

Плани на літні канікули.

 

 

 

 

 To visit museums, to take photos, to travel, to go to the seaside

 

Ex.2, p.130

Ex.2, p.130

Ex.3, p.130

Ex.5, p.131

 Ex.1,2, p.130

 

 

 

  68  

 

 

 Плани на літні канікули.

Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 To make a sandcastle, to go fishing, to help grandparents, on the beach, to stay at home, in the village

 

Ex.2, p.132

Ex.3, p.133

Ex.1, p.132

Розкрити дужки

Ex.5, p.133

 

Порівнює відпочинок дітей та вибирає власний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
НУШ
Додано
12 січня 2018
Переглядів
849
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку