Календарно тематичне планування

Про матеріал
Календано-тематичне планування уроків алгебри на початків аналізу для учнів 10 класу - 2 години на тиждень
Перегляд файлу

Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 -Б клас 

 

(2 години на тиждень; у I семестрі — 32 год,  у II семестрі — 38 год)

 

Складено до підручника:  Мерзляк А. Г. Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський,В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2018. —

 

 Згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року, з урахуванням додаткових годин варіативної частини навчального плану

 

 

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Повторення матеріалу ( 7 год)

 1.                

 

Інструктаж з БЖД.

Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною

 

 1.                

 

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

 

 1.                

 

Квадратична функція

 

 1.                

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                

 

Числові послідовності. Арифметична та геометрична прогресії

 

 1.                

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.                

 

Діагностична робота

 

 

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (17 год)

 

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

 1.                

 

Числові функції. Способи задання функцій

 

 1.                

 

Властивості функції

 

 1.           

 

Парні та непарні функції.  Самостійна робота

 

 1.           

 

Степенева функція з натуральним показником

 

 1.           

 

Степенева функція з цілим  показником

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

 Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Контрольна робота № 1

 

 

Корінь n-го степеня. Степенева функція ( 9 год)

 1.           

 

Аналіз к/р. Означення кореня n-го степеня

 

 1.           

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

 1.           

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

 1.           

 

Означення та властивості степеня з раціональним показником

 

 1.           

 

Означення та властивості степеня з раціональним показником

 

 1.           

 

Ірраціональні рівняння, їх розв’язування

 

 1.           

 

Ірраціональні рівняння, їх розв’язування.

Самостійна робота

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ.

 

 1.           

 

Контрольна робота № 2

 

 

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (23 год)

 

 

Аналіз к/р. Урок узагальнення і систематизації знань

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

 1.           

 

Радіанна міра кутів

 

 1.           

 

Тригонометричні функції числового аргументу

 

 1.           

 

Знаки значень тригонометричних функцій.

Парність і непарність тригонометричних   функцій

 

 1.           

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

 1.           

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій Самостійна робота

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.           

 

Контрольна робота № 3

 

 1.           

 

Аналіз к/р. Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

 

 1.           

 

Формули додавання

 

 1.           

 

Наслідки з формул додавання

 

 1.           

 

Формули зведення

 

 1.           

 

Спрощення тригонометричних виразів

 

 1.           

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

 1.           

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

 1.           

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.           

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції»

 

Тема 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (18 год)

 

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

 1.           

 

Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

 

 1.           

 

Поняття похідної

 

 1.           

 

Поняття похідної

 

 1.           

 

Правила обчислення похідних

 

 1.           

 

Правила обчислення похідних

 

 1.           

 

Рівняння дотичної

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 1.           

 

Контрольна робота № 4

 

 1.           

 

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

 

 1.           

 

Точки екстремуму функції

 

 1.           

 

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

 

 1.           

 

Розв’язування задач і вправ

 

 1.           

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.           

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

 1.           

 

Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.           

 

Контрольна робота № 5

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ( 9 год)

 1.           

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

 1.           

 

Властивості степенів

 

 1.           

 

Тригонометричні функції

 

 1.           

 

Тригонометричні рівняння

 

 1.           

 

Тригонометричні рівняння

 

 1.           

 

Похідна та її застосування

 

 1.           

 

Підсумкова контрольна робота за рік №6

 

 1.           

 

Узагальнення і систематизація знань

 

 1.           

 

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
4 листопада 2023
Переглядів
629
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку