2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування 7 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови зі змістовими лініями для 7 класу на I та ІІ семестр 2019-2020 н.р

(до підручника О. Карп'юк)

3 год/тиждень

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 класу на I семестр 2019-2020 н.р

(до підручника О. Карп'юк)

Дата

-№ п\п

Тематика

спілкування

Очікувані результати

Сфера спілкування

Змістові лінії

Мовний

інвентар

Вибір комунікативних видів

діяльності

Домашнє завдання

Екол. безпека та сталий ровиток

Громад. відпо-

відальність

Здоровя і

безпека

Підприємливість

та фінансова

грамотність

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

STARTING UP

1.

Знову до школи

pp.4-6

Вміти запитувати

та

надав. інформацію

про відпочинок в

літку

Освітня

Демонстр. розуміння

потреби працюв. разом.

Повторення лексики

класного

вжитку

Ex.1,2,4,5 -pp.4-6

Ex.3-p.5

UNIT 1. IN AND OUT OF SCHOOL

Lesson 1. IN SCHOOL

2.

У школі

Vocabula-ry

pp.8-9

Вміти розповідати

про перебування у школі

Освітня

Обговорює

шкільні правила.

canteen, gym, locker, library,

headmaster, science lab, stuff

Prepositions of Place

Ex.1,2-pp.8-9

Ex.3-p.9

Ex.4-pp.9

3.

Поза-класна діяльність

Listening

pp.10-12

Вміти пропонувати, приймати,

відхиляти пропозиції участі в позашкільній діяльності

Освітня

Обговорює участь

у шкіл.еколог.

заходах.

сourt, pitch, activity,aid, facility,Biology, Chemistry,choir, orchestra,Physics,Technology

There is /

There are

Ex.2-p.11

Ex.4-p.12

GB ex.1,2,3,

4a –

pp.3-5

Ex.1,3-p.10

4.

Дистан-ційне навчання

Reading

pp.13-15

Вміти аргументувати власну думку

Освітня

Демонстр.

розуміння

потреби працюв.

разом.

boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, be close to, show around

Ex.1,2,3,

5a-

pp.13-15

Ex.5b-p.15

Ex.4-p.14

WB ex.6-p.9

5.

Обов'язки в школі. Розвиток граматичних навичок

Grammar

pp.16-17

Вміти розповідати

про свої обов'язки в школі

Обговорює шкільні правила.

Modal Verbs:

have to, must, mustn't, need, needn't

Ex.1,2,4-pp.16-17

Ex.3-p.17

GB ex.6-p.7

6.

Модальні дієслова.

Розвиток граматичних навичок

Освітня

Ex.1,2,4-pp.16-17

Ex.3-p.17

GB ex.6-p.7

7.

Обов'язки вдома. Розвиток навичок говоріння

Вміти розповідати

про свої обов'язки

вдома

Особистісна

GB ex.7,8,10-pp.8-11

GB ex.9,11-pp.9-12

8.

Правила для учнів

Speaking

pp.18-20

Вміти висловлювати свою точку зору

Освітня

Ex.2-p.19

Ex.1-pp.18-19

Ex.3,4b,5-pp.19-20

Ex.4a-p.20

9.

Опис класної кімнати

Writing

p.21

Вміти описувати

свою класну кімнату

Освітня

Впорядкуван.власного

робочий день з дотрим.

здорового способу життя.

Ex.2-p.21

Ex.1-p.21

10.

Захист проекту на тему:

«Школа моєї мрії»

Вміти розповісти

Про школу своєї мрії

Освітня

11.

Підсумковий урок з теми: « IN SCHOOL»

Тема-тична№1

UNIT 1. IN AND OUT OF SCHOOL

Lesson 2 . AFTER SCHOOL

12.

Після школи Vocabula-ry & Reading

pp.22-23

Вміти аргументувати власну думку

Освітня

Свідчить на користь

необхідності толерантного

ставл.до людей з особл.

навчальними потребами.

take part in, go for, practice, surf the net

Ex.1-p.22

Ex.2,3-p.23

13.

Позашкільна діяльність Vocabula-ry & Reading

pp.24-25

Вміти пропонувати, приймати,

відхиляти пропозиції участі в позашкільній діяльності

Освітня

Дискутує довкола питань про

свою роль і місце у Сучас-

ному мультилінгвль-

ному та полікультурному

середовищі.

event, member, dream, practice, try out, handy, be keen on, get together, round, join in

Ex.4-p.24

Ex.5,6-p.25

14.

Спілкування в режимі online Listening

pp.26-28

Вміти обмінюватись думками

по вивченій темі

Освітня

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – з англ.).

information,net-working, safety, to download,

to join, to post, online, dangerous, safe, social, get upset, keep repeating

too / enough

Ex.1,2,5-pp.26-28

Ex.3,4-p.27

15.

Спілкування в режимі online Grammar

pp.29-30

Вміти обмінюватись думками

по вивченій темі

Освітня

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – з англ.).

too / enough

Ex.2,3-pp.29-30

GB ex.15-pp.15-16

Ex.1-p.29

GB ex.13,14-pp.13-15

GB ex.17-pp.17-18

16.

Соціальні мережі

Grammar

Вміти надавати

додаткову інформацію

про соціальні мережі

Освітня

GB ex.20-p.19

Ex.4,5-p.30

GB ex.18-p.18

GB ex.19-pp.18-19

17.

Позаклас-на діяльність

Speaking

pp.31-33

Вміти аргументувати

власну думку

Освітня

Обговорює

участь у шкільн.

екологічних

заходах.

dull, tiring, awful, boring, brilliant, fantastic

Ex.2-p.32

Ex.1-p.31

Ex.3-p.33

18.

Позаклас-на діяльність

Speaking & Writing

pp.33-34

Освітня

announcement, assembly hall, performance, tournament,

to announce, ttend,exciting, to perform

Ex.4,5-pp.33-34

Ex.1,2-p.34

19.

У школі

Look Back

pp.35-37

Вміти виражати свою думку

Освітня

Пропонує варіанти участі школи/

класу в житті громади.

Повторення і систематизація

Ex.1,2,3,5-pp.35-38

Ex.4-p.36

Ex.9-pp.40-41

20.

Правила безпеч-ного вико ристання інтернету

Look Back

pp.38-39

Вміти розповідати

про правила безпечного вико- ристання інтернету

Освітня

У спілкуванні дотримується толерантності

та принципу «no hate speech» (мова

проти ненависті – з англ.).

Повторення і систематизація

Ex.6b,7-pp.38-39

Ex.6a,8-pp.38-39

Ex.10-p.41

21.

Після школи Look Back

Вміти описувати

події після школи

Освітня

Повторення граматичного матеріалу

GB Progress Test 1 pp.20-22

22.

Робота з Європейським мовним портфоліоReading 4 Fun

pp.42-43

Вміти пропонувати, приймати, відхиляти різноманітні

нововведення

Освітня

Ex.1,2-pp.42-43

Ex.3,4-p.43

Learning Diary

pp.44-45

Learning Diary

p.46

23.

Урок домаш-нього читання

Read MeBook

Вміти

висловлювати

свої враження

Lesson 1. The Importance of Colour pp.4-9

24.

Підсумковий урок з теми: « AFTER SCHOOL»

Тема-тична№2

UNIT 2. AT HOME

Lesson 1. DOING CHORES

25.

Викона-ння хатньої роботи

Listening & Voca-bulary

pp.48-49

Вміти описувати хід виконання хатньої роботи

Особистісна

Розповідає про

розподіл обов'язків

у родині.

mess, pick up, tidy up, cozy, get upset, broom, mop, share

Ex.3,4-p.49

Ex.1-p.48

Ex.2-p.49

26.

Викона-ння хатньої роботи

Listening & Voca-bulary

pp.48-49

Вміти описувати хід виконання хатньої роботи

Особистісна

Розповідає про

розподіл обов'язків

у родині.

Ex.5,8-pp.50-51

Ex.6-p.50

27.

Домашні обов'язки

Reading

pp.52-56

Вміти описувати свої

домашні обов'язки

Особистісна

Розповідає про

розподіл обов'язків

у родині.

Демонструє розуміння

цінності праці та працьови-тості для досяг-я лдобробуту

to boil, to cut, to dry, to fry,

to pour, to prefer, to serve, pan, do chores, do house-holding, frying pan, kettle, teapot, tablecloth, dishwasher

Ex.6-p.56

Ex.1,2-pp.52-54

Ex.4-p.55

Ex.3-pp.54-55

Ex.5-p.55

28.

Домашні обов'язки

Grammar

Вміти описувати свої

домашні обов'язки

Особистісна

Розповідає про

розподіл обов'язків

у родині.

Some /any; much / many

GB ex.1,2-pp.23-24; ex.5-pp.26-27

GB ex.3,4-pp.24-26

GB ex.7-p.29

29.

Відношення до домашніх обов'язків

Grammar

pp.57-58

Вміти розпитувати з

метою роз'яснення та уточнення інформації

про відношення до домашніх обов'язків

Особистісна

Наводить приклади

взаємодопомоги

членам родини.

Anybo-dy, somebody, everybody, nobody etc.

Ex.1,2,3,4-pp.57-58

GB ex.9,10,11-pp.31-34

GB ex.12-pp.34-35

30

Відношення до домашніх обов'язків

Grammar

pp.57-58

Вміти розпитувати з

метою роз'яснення та уточнення інформації

про відношення до домашніх обов'язків

Особистісна

Наводить приклади

взаємодопомоги

членам родини.

Anybo-dy, somebody, everybody, nobody etc.

Ex.1,2,3,4-pp.57-58

GB ex.9,10,11-pp.31-34

GB ex.12-pp.34-35

31.

Вико-нуємо хатню роботу самі

Speaking

pp.59-60

Вміти описувати виконання хатньої роботи

Особистісна

Обговор. особливості

взаємодії особистості

та групи.

Ex.1,2,3,4-pp.59-60

32.

Виконуємо хатню роботу самі

Speaking

pp.61-63

Вміти

висловлювати

свої враження

Особистісна

Обговор. особливості

взаємодії особистості

та групи.

washing machine, vacuum cleaner, hairdryer, micro-wave oven, elect-ric saw, toaster, to switch on/ off, turn on / off

Ex.6-p.62

Ex.5,7,8-pp.61-63

33.

Щоденні домашні обов'язки

Writing

p.63

Вміти розповідати

про щоденні домашні обов'язки

Особистісна

Демонструє розуміння

цінності праці та працьови-тості для досяг-я лдобробуту

Ex.1-p.63

Ex.2-p.63

34.

Захист проекту на тему «Домашні обовязки в моїй родині».

Особистісна

Повторити граматичний та лексичний матеріал

35

Підсумковий урок з теми: «DOING CHORES»

Тема-тична№3

UNIT 2. AT HOME

Lesson 2. ALL ABOUT FOOD

36.

Все про їжу Reading

pp.64-66

Вміти надавати інформацію про їжу

Особистісна

Розподіляє кошти

на продукти

харчування.

Acid, to repair, to smell, to increase, carbohydrate,

Ex.1b,3-pp.64-66

Ex.1a,2-pp.64-65

37.

Все про їжу

Reading

pp.67-68

Вміти запитувати та надавати інформацію про їжу

Особистісна

Наводить приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

immunity, zinc, organic, protein, successful, as much as possible

Ex.4,5,6-pp.67-68

38.

Приготування їжі

Vocabula-ry

pp.69-71

Вміти розпитувати про приготування їжі

Особистісна

Обговорює особливості

харчування у підлітковому віці

та харчові звички

peel, slice, mash, mix, boil, chop, pepper, vinegar, napkin, bowl, fork, knife, spoon

Ex.1,2,3-pp.69-70

Ex.4,5-pp.70-71

39.

Накриваємо на стіл

Listening

pp.71-73

Контроль навичок аудіювання

Вміти запитувати та надавати інформацію про сервірування

столу

Особистісна

Наводить приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

dish, method, set, to spread, festive, lay the table

Ex.2-p.72

Ex.1,3,4-pp.71-73

40.

Споживання їжі Grammar

pp.74-75

Вміти описувати способи обробки та споживання продуктів харчування

Особистісна

Складає перелік покупок.

a lot of / lots of, a little, a few

Ex.2,4-pp.74-75

Ex.1,3-pp.74-75

GB ex.6-pp.27-29

GB ex.8-p.30

41.

Спожива-ння їжі Grammar

Вміти описувати способи обробки та споживання продуктів харчування

Особистісна

Revision of tenses

GB ex.14,15-pp.36-38; ex.18-p.40

GB ex.13-pp.35-36; ex.16,17, 19-pp.38-41

GB ex.20-p.41

42.

Рецепти з кулінарної книги Speaking

pp.76-77

Контроль навичок говоріння

Вміти розповідати про приготування їжі

Особистісна

Обговор. особливості

харч-ня у Підлітков.

віці та харч. звички.

experience, arrange, follow, recipe, dish

Ex.3a-p.77

Ex.1,2,3b-pp.76-77

43.

Рецепти з кулінарної книги Speaking

pp.78-79

Вміти описувати кухонні прилади та посуд

Особистісна

Розподіляє кошти на продукти харчування

Ex.4-p.78

Ex.5,6-pp.78-79

44.

Традиційні українські страви Контроль навичок письма

Вміти розповідати про улюблені страви

Особистісна

Ex.2-p.79

Ex.1-p.79

45.

Виконання хатньої роботи Look Back

pp.80-83

Вміти давати детальний опис виконанню хатньої роботи

Особистісна

Наводить приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

Повторення і систематизація

Ex.3-p.81

Ex.1,2-p.80

Ex.4,5,6-pp.81-82

Ex.7a-pp.82-83

46.

«Чоловік, який не мив посуду» Контроль навичок читання

pp.85-87

Вміти

аргументувати

власну думку

Особистісна

Наводить приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

Ex.1-pp.85-86

Ex.2,3,4,5-p.87

47.

Підсумковий урок з теми: «ALL ABOUT FOOD»

Повторення граматичного матеріалу

48.

Підсумковий урок за семестр

Тема-тична№4

Повторення граматичного матеріалу


ІІ семестр

Дата

-№ п\п

Тематика

спілкування

Очікувані

результати

Сфера спілкування

Змістові лінії

Мовний

інвентар

Вибір комунікативних видів

діяльності

Домашнє завдання

Екол. безпека та сталий ровиток

Громад. відпо-

відальність

Здоровя і

безпека

Підприємливість та фінанс. грамотність

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

UNIT 3. A SOUND MIND IN A SOUND BODY

Lesson 1. SPORTS FROM A TO Z

Види

спорту

Vocabula-ry

pp.92-93

Вміти вести дискусія

про різні види спорту

Публічна

Переконує в необхідності

Дотрим. особистої гігієни, займаючись спортом.

Bobsleigh, water polo, rowing, sailing

Ex.1, 2

Сучасні Олімпійські ігри Reading

pp.93-96

Вміти надавати

додаткову інформацію

про спортивні ігри

Публічна

A flame, a mascot, a spirit, a wheelchair, to compete,

Ex.2, 3

Ex.1

Символіка Олімпійських ігор Reading

pp.96-97

Вміти надавати

додаткову інформацію

про Символіку Олімпійських ігор

Публічна

Наводить приклади

впливу відомих спорт-в

на популяризацію

фізичної культури , спорту.

to light, to represent, to take place, to take part, across the world

Ex.3, 4

Ex.4, 5

Ex.6

Сучасні міжнародні спортивні події

Вміти пропонувати, приймати, відхиляти різноманітні

нововведення

Публічна

Визначає власні

спортивні

уподобання та

потреби.

A question tag

p.211

p.98

Ex.1

GB ex.1, 2-p.46-47

Ex.2, 3

Ex.4

Сучасні міжнародні спортивні події Grammar

pp.99-100

Публічна

Переконує в необхідності

дотримання особистої гігієни, займ.спортом.

A question tag

p.211

Ex.5a, 5b -p.100

GB ex.3 -p.47-48

Listening

pp.100-102

Вміти аргументувати власну думку

Публічна

Champ, to shoot, competition, freestyle,to cheer, membership, fabulous, junior, training session, squash, to apply, a defender, a whistle, a foul

A question tag

p.211

Обговорюємо спортивні матчі

Listening

pp.103-105

Вміти розпитувати з

метою роз'яснення та уточнення інформації

Публічна

Висловлює повагу до

спортсменів з обмеженими можливостями.

Champ, competition, freestyle, membership, fabulous, junior, training session, squash, to apply, a defender, a whistle, a foul, to cheer, to shoot

A question tag

Ex.6

Ex.6

Ex.7a, 7b

Найпопулярніші види спорту в Україні Speaking

pp.105-106

Вміти вести дискусія

Про Найпопулярніші види спорту

Публічна

Дає поради щодо техніки

безпеки під час спортивних

занять і змагань.

Ex.2

Ex.1, 2

Ex.3

Захист проекту «Мій улюблений спортсмен» Writing

p.107

Вміти охарактеризувати свого улюбленого спорсмена

Публічна

Наводить приклади

впливу відомих спорт-в

на популяризацію

фізичної культури , спорту.

Ex.1

GB ex.4 -p.48-49

Ex.1

Ex.2

Спортивні досягнення укр.. спортс-менів

Look

Back

Вміти надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

Публічна

Висловлює повагу до

спортсменів з

обмеженими

можливостями.

A question tag

GB ex.5 -p.50

Домашнє читання. Розвиток навичок читання

Read MeBook

Lesson 3. Elephant polo pp.16-22

Підсумковий урок з теми:

«SPORTS FROM A TO Z »

Тема-тична№1

UNIT 3. A SOUND MIND IN A SOUND BODY

Lesson 2. DOCTOR! DOCTOR!

Захворю-вання та їх симптоми

Vocabula-ry

pp.108-110

Вміти надавати інформацію про захворювання та їх симптоми

Особистісна

Дискт. Щодо питань екології життя та здоров'я людини.

Headache, earache, backache, tummy ache, bad leg, cold, rash, dizzy, stomachache, bruise, flu, cough, hay fever

Ex.1

Ex.6

Ex.2, 3, 4

Ex.5

Медичний огляд під час хвороби

Reading

pp.111-113

вміти висловлювати свої враження від медичного огляду

Особистісна

Дає поради щодо правил поведінки під час епідемії.

An accident, a disease, a dentist office, a pill, a

Ex.1b, 2

Ex.1a, 4

Візит сімейного лікаря Reading

pp.113-115

Вміти описувати візит до лікаря

Особистісна

surgeon, a symptom, a treatment, private, regular, regularly, to make an appointment

Ex.3, 5

Ex.7, 8

Ex.6

Захворювання та їх лікування Grammar

pp.115-117

Вміти розпитувати з метою роз'яснення та уточнення інформації

Особистісна

The Past Perfect Tense

p.205

p.115, 116

Ex.3

Ex.1

Ex.2

GB ex.7,8,9 -p.51-53

Виконуємо поради лікаря Grammar

pp.118-119

Вміти пропонувати, приймати, відхиляти поради лікаря

Особистісна

Обговорює шляхи профілактики захворювань.

The Past Perfect Tense

p.205

Ex.4

Ex.5, 6

Ex.7

GB ex.10, 11, 12 –

p.53-55

Виконує-мо поради лікаря Listening

pp.119-120

Особистісна

Ex.1, 2, 4, 5

Ex.5

Ex.4

Ex.3

GB ex.13,14- p.56-57

Звертає-мось за допомо-гою до лікаря Speaking

pp.121-123

Вміти розповідати про візит до лікаря

Особистісна

Дає поради щодо правил поведінки під час

хвороби

An ambulance, blood, a chest, an injection, a pain, an X-ray, to bleed

Ex.2

Ex.1, 4, 5, 6, 8

Ex.3

Ex.7

Розпоря-док дня під час хвороби Writing

p.124

Вміти надати інформацію який повинен бути розпорядок дня

Особистісна

Дискут. Щодо питань екології життя та здоров'я людини.

p.124

GB ex.16,17 -p.60-61

Ex.1, 2

p.66

Як вберегтися від захворювань? Look
Back

pp.125-127

Вміти надати інформацію

як бути здоровим

Особистісна

Дає поради щодо правил

поведінки під час хвороби

Повторення і систематизація

Ex.1, 2, 4a, 5

Ex.3, 4b

GB ex.18 -p.62

Як вберегтися від захворювань? Look Back

pp.128-131

Особистісна

Повторення і систематизація

Ex.8c

Ex.8a, 8b

Ex.6, 7

Ex.9, 10

Візит до лікаря LookBack

Вміти описувати візит до лікаря

Особистісна

Обговорює шляхи профілактики

захворювань.

Повторення граматичного матеріалу

GB Progress Test 3 pp.63-65

“He was only wrong by two!” Reading 4 Fun

pp.132-133

Особистісна

Ex.1

Ex.1

Ex.3

Ex.2

Ex.4

Підсумковий урок з теми:

OCTOR! DOCTOR!

Тема-тична№2

UNIT 4. LEISURE TIME

Lesson 1. ENTERTAIN YOURSELF!

Мій улюблю-ний фільм Vocabula-ry pp.138-139

Публічна

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

Comedy, science fiction film, cartoon, horror film, action film, thriller, enter-tainment, leisure, to entertain, to have leisure

Ex.1,2,6

Ex.3,4,5,7

Порівняння та обговоре- ння най-відомі-ших фільмів

Listening

pp.140-141

Вміти розпитувати з метою роз'яснення та уточнення інформації

Публічна

Gripping, pre-dictable, awful, exciting, spec-tacular, convin-cing, fascinating, confusing

Ex.3

Ex.1,2

Перегляд фільмів у кінотеатрі

Listening

pp.141-142

Вміти розпитувати про перегляд фільмів у кінотеатрі

Публічна

A character, a plot, a title, catchy

Ex.4,6

Ex.5,7

Різні види кіно-фільмі

Reading

pp.142-145

Вміти надавати інформацію про різні види кінофільмів

Публічна

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн

An adventure, a documentary, a power, a roman-ce, a teenager, enjoyable

Ex.1,2

Ex.4

Ex.3

Улюблені кіногерої сучасних підлітків

Grammar

p.146

Вміти розповідати про улюблені кіногерої сучасних підлітків

Публічна

GB ex.1,2,5,6 -p.66-71

GB

ex.3,4

p.68-69

Враження від перегляду кінофільму Grammar

p.147

Вміти висловлювати

свої враження від

побаченого

Публічна

Обговорює можливості замовлення квитків

онлайн

Relative and Reflexive Pronouns

GB ex.1,2,5,6 -p.66-71

GB

ex.3,4

p.68-69

Театраль-не мис-тецтво минулого та сучас-ності Speaking

pp.148-149

Вміти надавати оцінку театральному мистецтву як в минулому так і в сучасності

Публічна

Пояснює правила поведінки у закладах культури.

An action, an audience, a cast, a performance, a play, a scenery, a stage, to act, to perform, to stage

Ex.1,3

GB ex.7,8,9 -p.71-73

Ex.2

GB

ex.10

p.73

Рекомендації щодо перегляду фільму чи вистави Speaking

pp.150-151

Вміти аргументувати власну думку

Публічна

Ex.4

Ex.4,5,6,7

Відгук на кінофільм після його перегляду Writing

p.152

Вміти оцінити кінофільм після його перегляду

Публічна

Ex.1

Ex.1

Захист проекту « Мій улюблений фільм»

Lesson 5. Troy. The Trojan Horse pp.30-35

Підсумковий урок з теми:

«ENTERTAIN YOURSELF!»

Тема-тична№3

UNIT 4. LEISURE TIME

Lesson 2. PLACES OF INTEREST

Вирушаємо у подорож

Vocabula-ry

pp.153-154

Вміти розповідати про підготовку до подорожі

Публічна

Обговор. питання, пов'яз. із збереженням навкол.

середовища у своєму регіоні та державі .

Guide book, go sightseeing, art gallery, look round, tour

Ex.1,2

Ex.4

Ex.3

Визначні місця Лондона

Reading

pp.155-157

Вміти надавати інформацію про визначні місця Лондона

Публічна

Визначає орієнтовну

вартість Перебув. в країні

виучуваної мови.

An architect, a dome, heating, a skyscraper, to collapse

Ex.1

Ex.1

Ex.2

Визначні місця Києва Reading

pp.158-161

Вміти надавати інформацію про визначні місця Києва

Публічна

Робить повідомлення

про основні пам'ятки

історії та культури

Києва

To destroy, to save, to whisper, huge, medieval, a government, elections, a law, saint, a patron saint, a cave, to be buried, a slav

Ex.3,4,5

Ex.6

Подорож по Австралії Listening

pp.162-164

Вміти розповідати про подорож до Австралії

Публічна

Описує види

екотуризму.

Ex.1a,3,4

Ex.1b,2

Ex.4

Визначні місця Великобританії Grammar

p.165

Вміти надавати інформацію про визначні місця Великобританії

Публічна

Демонструє розуміння

Цінності культурного

розмаїття та потреби жити

разом у мирі.

Past Tenses

Ex.1a

Ex.2

Ex.1b

GB

ex.13,14 -p.75-77

GB

ex.15 –

p.78-79

Визначні місця України

Grammar

p.166

Вміти надавати інформацію про визначні місця України

Публічна

Складає перелік місць

Для екотуризму у

своєму регіоні.

Past Tenses

Ex.3

GB

ex.17-

p.81-82

GB

ex.16,18 -p.80-82

Ex.4

Ласкаво просимо до Лондона

Speaking

pp.167-168

Вміти пропонувати відвідати Лондон

Публічна

Порівнює типові для різних

культур вербальні та невербальні норми

поведінки.

An observation, to afford, to observe, fashionable, impressive, magnificent

Past Tenses

Ex.2a,4a

Ex.1,2b,4b

Ex.3

Ласкаво просимо до Києва

Speaking

pp.169-170

Контроль навичок говоріння

Тема-тична№4

Вміти пропонувати відвідати Київ

Публічна

Порівнює Київ з іншими

європейськими столицями.

ЛО теми

Ex.7a

Ex.6,7b,8

Улюблені місця рідного міста

Writing

p.171

Вміти розповісти про улюблені місця рідного краю

Публічна

Обговор. питання, пов'яз. із збереженням навк

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 класу на I семестр 2019-2020 н.р

(до підручника О. Карпюк)

Дата

-№ п\п

Тематика

спілкування

 

Очікувані результати

Сфера спілкування

 

Змістові лінії

 

Мовний

інвентар

 

Вибір комунікативних видів

діяльності

Домашнє завдання

 

 

 

 

Екол. безпека та сталий ровиток

Громад. відпо-

відальність

Здоровя і

безпека

Підприємливість

та фінансова

 грамотність

Лексика

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

STARTING UP

1.

Знову до школи

pp.4-6

Вміти запитувати

та

надав. інформацію

 про відпочинок в

 літку

Освітня

 

Демонстр. розуміння

потреби працюв. разом.

 

 

Повторення лексики

класного

вжитку

 

 

 

Ex.1,2,4,5 -pp.4-6

Ex.3-p.5

 

UNIT 1. IN AND OUT OF SCHOOL

Lesson 1. IN SCHOOL

2.

У школі

Vocabula-ry

pp.8-9

Вміти розповідати

про перебування у школі

Освітня

 

Обговорює

шкільні правила.

 

 

canteen, gym, locker, library,

headmaster, science lab, stuff

Prepositions of Place

 

Ex.1,2-pp.8-9

Ex.3-p.9

Ex.4-pp.9

 

3.

Поза-класна діяльність

Listening

pp.10-12

Вміти пропонувати, приймати,

відхиляти пропозиції участі в позашкільній діяльності

Освітня

Обговорює участь

у шкіл.еколог.

заходах.

 

 

 

сourt, pitch, activity,aid, facility,Biology, Chemistry,choir, orchestra,Physics,Technology

There is /

There are

Ex.2-p.11

Ex.4-p.12

GB ex.1,2,3,

4a –

pp.3-5

Ex.1,3-p.10

 

 

4.

Дистан-ційне навчання

Reading

pp.13-15

Вміти  аргументувати власну думку

Освітня

 

Демонстр.

розуміння

потреби працюв.

 разом.

 

 

boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, be close to, show around

 

 

Ex.1,2,3,

5a-

pp.13-15

Ex.5b-p.15

 

Ex.4-p.14

WB ex.6-p.9

5.

Обов’язки в школі. Розвиток граматичних навичок

Grammar

pp.16-17

 

Вміти розповідати

 про свої  обов’язки в школі

 

 

 

 

Обговорює  шкільні  правила.

 

 

 

 

Modal Verbs:

have to, must, mustnt, need, needn’t

 

Ex.1,2,4-pp.16-17

 

Ex.3-p.17

GB ex.6-p.7

 

6.

Модальні дієслова.

Розвиток граматичних навичок

 

Освітня

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1,2,4-pp.16-17

 

Ex.3-p.17

GB ex.6-p.7

 

7.

Обов’язки вдома. Розвиток навичок говоріння

Вміти розповідати

 про свої  обов’язки

вдома

Особистісна

 

 

 

 

 

 

GB ex.7,8,10-pp.8-11

 

GB ex.9,11-pp.9-12

 

8.

Правила для учнів

Speaking

pp.18-20

Вміти висловлювати свою точку зору

Освітня

 

 

 

 

 

Ex.2-p.19

Ex.1-pp.18-19

Ex.3,4b,5-pp.19-20

Ex.4a-p.20

 

9.

Опис класної кімнати

Writing

p.21

 

Вміти описувати

свою класну кімнату

Освітня

 

 

Впорядкуван.власного

робочий день з дотрим.

здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

Ex.2-p.21

Ex.1-p.21

10.

Захист проекту на тему:

«Школа моєї мрії»

Вміти розповісти

 Про школу своєї мрії

Освітня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Підсумковий урок з теми: « IN SCHOOL»

Тема-тична№1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 1. IN AND OUT OF SCHOOL

Lesson 2 . AFTER SCHOOL

12.

Після школи Vocabula-ry & Reading

pp.22-23

Вміти  аргументувати власну думку

Освітня

 

Свідчить на користь

необхідності толерантного

ставл.до людей з особл.

навчальними потребами.

 

 

take part in, go for, practice, surf the net

 

 

Ex.1-p.22

 

Ex.2,3-p.23

 

 

13.

Позашкільна діяльність Vocabula-ry & Reading

pp.24-25

Вміти пропонувати, приймати,

відхиляти пропозиції участі в позашкільній діяльності

Освітня

 

Дискутує довкола  питань про

свою роль і місце у Сучас-

ному мультилінгвль-

ному та полікультурному

середовищі.

 

 

event, member, dream, practice, try out, handy, be keen on, get together, round, join in

 

 

Ex.4-p.24

Ex.5,6-p.25

 

 

14.

Спілкування в режимі online Listening

pp.26-28

 

Вміти обмінюватись думками

по  вивченій темі

Освітня

 

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – з англ.).

 

 

information,net-working, safety, to download,

to join, to post, online, dangerous, safe, social, get upset, keep repeating

 

 

 

 

 

 

 

too / enough

Ex.1,2,5-pp.26-28

 

 

Ex.3,4-p.27

 

 

15.

Спілкування в режимі online Grammar

pp.29-30

 

Вміти обмінюватись думками

по  вивченій темі

Освітня

 

У спілкуванні дотримується толерантності та принципу «no hate speech» (мова проти ненависті – з англ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

too / enough

 

Ex.2,3-pp.29-30

GB ex.15-pp.15-16

 

Ex.1-p.29

GB ex.13,14-pp.13-15

GB ex.17-pp.17-18

16.

Соціальні мережі

Grammar

 

Вміти надавати

додаткову інформацію

про соціальні мережі

Освітня

 

 

 

 

 

 

 

GB ex.20-p.19

 

Ex.4,5-p.30

GB ex.18-p.18

GB ex.19-pp.18-19

17.

Позаклас-на діяльність

Speaking

pp.31-33

 

Вміти  аргументувати

власну думку

Освітня

 

Обговорює

 участь у шкільн.

екологічних

заходах.

 

 

dull, tiring, awful, boring, brilliant, fantastic

 

 

Ex.2-p.32

Ex.1-p.31

Ex.3-p.33

 

 

18.

Позаклас-на діяльність

Speaking & Writing

pp.33-34

 

Освітня

 

 

 

 

announcement, assembly hall, performance, tournament,

to announce, ttend,exciting, to perform

 

 

 

Ex.4,5-pp.33-34

 

Ex.1,2-p.34

 

 

19.

У школі

Look Back

pp.35-37

Вміти виражати свою думку

Освітня

 

 

Пропонує варіанти  участі школи/

класу в житті громади.

 

 

 

 

Повторення і систематизація

 

Ex.1,2,3,5-pp.35-38

 

Ex.4-p.36

Ex.9-pp.40-41

20.

Правила безпеч-ного вико ристання інтернету

Look Back

pp.38-39

Вміти розповідати

 про правила безпечного вико- ристання інтернету

 

Освітня

 

У спілкуванні дотримується толерантності

та принципу «no  hate speech» (мова

проти ненависті – з англ.).

 

 

 

 

Повторення і систематизація

Ex.6b,7-pp.38-39

 

Ex.6a,8-pp.38-39

 

Ex.10-p.41

21.

Після школи Look Back

Вміти описувати

 події після школи

Освітня

 

 

 

 

Повторення граматичного матеріалу

 

 

GB Progress Test 1 pp.20-22

22.

Робота з Європейським мовним портфоліоReading 4 Fun

pp.42-43

 

Вміти пропонувати, приймати, відхиляти різноманітні

 нововведення

Освітня

 

 

 

 

 

 

Ex.1,2-pp.42-43

Ex.3,4-p.43

Learning Diary

pp.44-45

Learning Diary

p.46

23.

Урок домаш-нього читання

Read Me Book

Вміти

висловлювати

свої враження

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 1. The Importance of Colour  pp.4-9

24.

Підсумковий урок з теми: « AFTER SCHOOL»

Тема-тична№2

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2. AT HOME

Lesson 1. DOING CHORES

25.

Викона-ння хатньої роботи

Listening & Voca-bulary

pp.48-49

Вміти описувати хід виконання хатньої роботи

Особистісна

 

Розповідає про

розподіл обов’язків

 у родині.

 

 

mess, pick up, tidy up, cozy, get upset, broom, mop, share

 

Ex.3,4-p.49

Ex.1-p.48

Ex.2-p.49

 

 

26.

Викона-ння хатньої роботи

Listening & Voca-bulary

pp.48-49

Вміти описувати хід виконання хатньої роботи

Особистісна

 

Розповідає про

розподіл обов’язків

 у родині.

 

 

 

 

Ex.5,8-pp.50-51

 

 

Ex.6-p.50

 

 

27.

Домашні обов’язки

Reading

pp.52-56

Вміти описувати свої

домашні обов’язки

 

Особистісна

 

Розповідає про

розподіл обов’язків

 у родині.

 

Демонструє  розуміння

цінності праці та працьови-тості для досяг-я лдобробуту

to boil, to cut, to dry, to fry,

to pour, to prefer, to serve, pan, do chores, do house-holding, frying pan, kettle, teapot, tablecloth, dishwasher

 

Ex.6-p.56

Ex.1,2-pp.52-54

 

Ex.4-p.55

Ex.3-pp.54-55

Ex.5-p.55

 

28.

Домашні обов’язки

Grammar

Вміти описувати свої

домашні обов’язки

 

Особистісна

 

Розповідає про

розподіл обов’язків

 у родині.

 

 

 

Some /any; much / many

 

GB ex.1,2-pp.23-24; ex.5-pp.26-27

 

GB ex.3,4-pp.24-26

GB ex.7-p.29

29.

Відношення до домашніх обов’язків

Grammar

pp.57-58

Вміти розпитувати з

метою роз’яснення та уточнення інформації

про відношення до домашніх  обов’язків

Особистісна

 

Наводить приклади

взаємодопомоги

членам родини.

 

 

 

Anybo-dy, somebody, everybody, nobody etc.

 

Ex.1,2,3,4-pp.57-58

 

GB ex.9,10,11-pp.31-34

GB ex.12-pp.34-35

30

Відношення до домашніх обов’язків

Grammar

pp.57-58

Вміти розпитувати з

метою роз’яснення та уточнення інформації

про відношення до домашніх  обов’язків

Особистісна

 

Наводить приклади

взаємодопомоги

членам родини.

 

 

 

Anybo-dy, somebody, everybody, nobody etc.

 

Ex.1,2,3,4-pp.57-58

 

GB ex.9,10,11-pp.31-34

GB ex.12-pp.34-35

31.

Вико-нуємо хатню роботу самі

Speaking

pp.59-60

Вміти описувати  виконання хатньої роботи

Особистісна

 

Обговор. особливості

взаємодії особистості

та  групи.

 

 

 

 

 

 

Ex.1,2,3,4-pp.59-60

 

 

32.

Виконуємо хатню роботу самі

Speaking

pp.61-63

Вміти

висловлювати

свої враження

Особистісна

 

Обговор. особливості

взаємодії особистості

та  групи.

 

 

washing machine, vacuum cleaner, hairdryer, micro-wave oven, elect-ric saw, toaster, to switch on/ off, turn on / off

 

 

Ex.6-p.62

 

Ex.5,7,8-pp.61-63

 

 

33.

Щоденні домашні обов’язки

Writing

p.63

Вміти розповідати

 про  щоденні домашні обов’язки

 

Особистісна

 

 

 

Демонструє  розуміння

цінності праці та працьови-тості для досяг-я лдобробуту

 

 

 

 

 

Ex.1-p.63

Ex.2-p.63

 

34.

Захист проекту на тему «Домашні обовязки в моїй родині».

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматичний та лексичний матеріал

35

Підсумковий урок з теми: «DOING CHORES»

Тема-тична№3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 2. AT HOME

Lesson 2. ALL ABOUT FOOD

36.

Все про їжу Reading

pp.64-66

Вміти надавати інформацію про їжу

Особистісна

 

 

 

Розподіляє кошти

на продукти

харчування.

Acid, to repair, to smell, to increase, carbohydrate,

 

 

Ex.1b,3-pp.64-66

Ex.1a,2-pp.64-65

 

 

37.

Все про їжу

Reading

pp.67-68

 

Вміти запитувати та надавати  інформацію про їжу

Особистісна

 

 

Наводить приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

 

immunity, zinc,  organic, protein, successful, as much as possible

 

 

Ex.4,5,6-pp.67-68

 

 

 

 

38.

Приготування їжі

Vocabula-ry

pp.69-71

 

Вміти розпитувати про приготування їжі

Особистісна

 

 

Обговорює  особливості

харчування у підлітковому віці

та харчові звички

 

peel, slice, mash, mix, boil, chop, pepper, vinegar, napkin, bowl, fork, knife, spoon

 

 

Ex.1,2,3-pp.69-70

 

Ex.4,5-pp.70-71

 

 

39.

Накриваємо на стіл

Listening

pp.71-73

Контроль навичок аудіювання

Вміти запитувати та надавати  інформацію про сервірування

 столу

Особистісна

 

 

Наводить приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

 

dish, method, set, to spread, festive, lay the table

 

Ex.2-p.72

 

Ex.1,3,4-pp.71-73

 

 

40.

Споживання їжі Grammar

pp.74-75

Вміти описувати способи обробки  та споживання продуктів харчування

Особистісна

 

 

 

Складає перелік  покупок.

 

a lot of / lots of, a little, a few

 

Ex.2,4-pp.74-75

 

Ex.1,3-pp.74-75

GB ex.6-pp.27-29

GB ex.8-p.30

41.

Спожива-ння їжі Grammar

Вміти описувати способи обробки  та споживання продуктів харчування

Особистісна

 

 

 

 

Revision of tenses

 

GB ex.14,15-pp.36-38; ex.18-p.40

 

GB ex.13-pp.35-36; ex.16,17, 19-pp.38-41

GB ex.20-p.41

42.

Рецепти з кулінарної книги Speaking

pp.76-77

Контроль навичок говоріння

Вміти розповідати про приготування їжі

Особистісна

 

 

Обговор.  особливості

харч-ня у Підлітков.

  віці та харч. звички.

 

 

experience, arrange, follow, recipe, dish

 

 

Ex.3a-p.77

Ex.1,2,3b-pp.76-77

 

 

43.

Рецепти з кулінарної книги Speaking

pp.78-79

Вміти описувати кухонні прилади та посуд

Особистісна

 

 

 

Розподіляє кошти  на продукти  харчування

 

 

 

Ex.4-p.78

 

Ex.5,6-pp.78-79

 

 

44.

Традиційні українські страви  Контроль навичок письма

 

 

Вміти  розповідати про улюблені страви

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.2-p.79

Ex.1-p.79

45.

Виконання хатньої роботи Look Back

pp.80-83

Вміти давати детальний опис виконанню хатньої роботи

Особистісна

 

 

Наводить  приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

 

Повторення і систематизація

 

Ex.3-p.81

Ex.1,2-p.80

Ex.4,5,6-pp.81-82

Ex.7a-pp.82-83

46.

«Чоловік, який не мив посуду» Контроль навичок читання

pp.85-87

Вміти 

аргументувати

власну думку

Особистісна

 

 

Наводить  приклади купівлі

продуктів для здорового

харчування.

 

 

 

Ex.1-pp.85-86

Ex.2,3,4,5-p.87

 

 

47.

Підсумковий урок з теми: «ALL ABOUT FOOD»

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторення граматичного матеріалу

 

 

 

 

 

48.

Підсумковий урок за семестр

Тема-тична№4

 

 

 

 

 

 

 

Повторення граматичного матеріалу

 


 

ІІ семестр

 

Дата

-№ п\п

 

Тематика

спілкування

 

 

 

Очікувані

результати

Сфера спілкування

Змістові лінії

Мовний

інвентар

Вибір комунікативних видів

діяльності

Домашнє завдання

Екол. безпека та сталий ровиток

Громад. відпо-

відальність

Здоровя і

безпека

Підприємливість   та фінанс. грамотність

Лексика

 

Граматика

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

UNIT 3. A SOUND MIND IN A SOUND BODY

Lesson 1. SPORTS FROM A TO Z

 

Види

 спорту

Vocabula-ry

pp.92-93

Вміти вести дискусія

про різні види спорту

Публічна

 

 

Переконує в  необхідності

Дотрим. особистої гігієни,             займаючись спортом.

 

Bobsleigh, water polo, rowing, sailing

 

 

 

Ex.1, 2

 

 

 

Сучасні Олімпійські ігри Reading

pp.93-96

Вміти надавати

додаткову інформацію

про спортивні ігри

Публічна

 

 

 

A flame, a mascot, a spirit, a wheelchair, to compete,

 

 

Ex.2, 3

Ex.1

 

 

 

Символіка Олімпійських ігор Reading

pp.96-97

Вміти надавати

додаткову інформацію

про  Символіку Олімпійських ігор

Публічна

 

Наводить приклади

впливу відомих спорт-в

на популяризацію

фізичної культури , спорту.

 

 

to light, to represent, to take place, to take part, across the world

 

 

Ex.3, 4

 

Ex.4, 5

 

Ex.6

 

Сучасні міжнародні спортивні події

 

Вміти пропонувати, приймати, відхиляти різноманітні

нововведення

Публічна

 

Визначає власні

спортивні

уподобання та

потреби.

 

 

 

A question tag

p.211

 

p.98

Ex.1

 

GB ex.1, 2-p.46-47

Ex.2, 3

 

Ex.4

 

 

Сучасні міжнародні спортивні події Grammar

pp.99-100

 

Публічна

 

 

Переконує в необхідності

дотримання особистої гігієни, займ.спортом.

 

 

A question tag

p.211

 

 

 

Ex.5a, 5b -p.100

GB ex.3 -p.47-48

 

 

Listening

pp.100-102

Вміти  аргументувати власну думку

Публічна

 

 

 

 

Champ, to shoot, competition, freestyle,to cheer, membership, fabulous, junior, training session, squash, to apply, a defender, a whistle, a foul

A question tag

p.211

 

 

 

 

 

 

Обговорюємо спортивні матчі

Listening

pp.103-105

Вміти розпитувати з

метою роз’яснення та уточнення інформації

Публічна

 

Висловлює повагу до

спортсменів з обмеженими можливостями.

 

 

Champ, competition, freestyle, membership, fabulous, junior, training session, squash, to apply, a defender, a whistle, a foul, to cheer, to shoot

A question tag

Ex.6

Ex.6

Ex.7a, 7b

 

 

 

Найпопулярніші види спорту в Україні Speaking

pp.105-106

Вміти вести дискусія

Про  Найпопулярніші  види спорту

Публічна

 

 

Дає поради щодо техніки

 безпеки під час  спортивних

занять і змагань.

 

 

 

Ex.2

Ex.1, 2

Ex.3

 

 

 

Захист проекту «Мій улюблений спортсмен» Writing

p.107

 

Вміти охарактеризувати свого улюбленого спорсмена

Публічна

 

Наводить приклади

впливу відомих спорт-в

на популяризацію

фізичної культури , спорту.

 

 

 

 

 

 

Ex.1

GB ex.4 -p.48-49

Ex.1

 

Ex.2

 

 

Спортивні досягнення укр.. спортс-менів

Look

Back

Вміти надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям

Публічна

 

Висловлює повагу до

спортсменів з

обмеженими

можливостями.

 

 

 

A question tag

 

 

GB ex.5 -p.50

 

 

 

Домашнє читання. Розвиток навичок читання

Read Me Book

 

 

 

 

 

 

Lesson 3. Elephant polo  pp.16-22

 

 

Підсумковий урок з теми:

 «SPORTS FROM A TO Z »

Тема-тична№1

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3. A SOUND MIND IN A SOUND BODY

Lesson 2. DOCTOR! DOCTOR!

 

Захворю-вання та їх симптоми

Vocabula-ry

pp.108-110

Вміти надавати інформацію про захворювання та їх симптоми

 

Особистісна

Дискт. Щодо питань екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

Headache, earache, backache, tummy ache, bad leg, cold, rash, dizzy, stomachache, bruise, flu, cough, hay fever

 

Ex.1

Ex.6

 

Ex.2, 3, 4

Ex.5

 

 

 

Медичний огляд під час хвороби

Reading

pp.111-113

вміти  висловлювати свої враження від медичного огляду

Особистісна

 

Дає поради щодо правил поведінки       під час епідемії.

 

 

An accident, a disease, a dentist office, a pill, a

 

 

 

Ex.1b, 2

Ex.1a, 4

 

 

 

Візит сімейного лікаря Reading

pp.113-115

Вміти описувати візит до лікаря

Особистісна

 

 

 

surgeon, a symptom, a treatment, private, regular, regularly, to make an appointment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.3, 5

Ex.7, 8

 

Ex.6

 

Захворювання та їх лікування Grammar

pp.115-117

Вміти розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

Особистісна

 

 

 

 

The Past Perfect Tense

p.205

 

p.115, 116

Ex.3

Ex.1

Ex.2

GB ex.7,8,9 -p.51-53

 

 

Виконуємо поради лікаря Grammar

pp.118-119

 

Вміти пропонувати,    приймати, відхиляти поради лікаря

 

Особистісна

 

 

Обговорює шляхи  профілактики  захворювань.

 

 

The Past Perfect Tense

p.205

 

Ex.4

Ex.5, 6

Ex.7

GB ex.10, 11, 12 –

p.53-55

 

 

Виконує-мо поради лікаря Listening

pp.119-120

Особистісна

 

 

 

 

Ex.1, 2, 4, 5

Ex.5

Ex.4

Ex.3

GB ex.13,14- p.56-57

 

 

Звертає-мось за допомо-гою до лікаря Speaking

pp.121-123

 

Вміти розповідати про візит до лікаря

Особистісна

 

Дає поради щодо правил поведінки  під час

хвороби

 

 

An ambulance, blood, a chest, an injection, a pain, an X-ray, to bleed

 

 

Ex.2

Ex.1, 4, 5, 6, 8

Ex.3

 

Ex.7

 

 

Розпоря-док дня під час хвороби Writing

p.124

Вміти надати інформацію який повинен бути розпорядок дня

Особистісна

Дискут. Щодо питань     екології життя та здоров’я людини.

 

 

 

 

 

 

p.124

GB ex.16,17 -p.60-61

Ex.1, 2

p.66

 

 

Як вберегтися від захворювань? Look
Back

pp.125-127

 

 

Вміти надати інформацію

як бути здоровим

Особистісна

 

Дає поради            щодо правил

поведінки  під       час хвороби

 

 

 

Повторення і систематизація

Ex.1, 2, 4a, 5

Ex.3, 4b

GB ex.18 -p.62

 

 

 

Як вберегтися від захворювань? Look Back

pp.128-131

Особистісна

 

 

 

Повторення і систематизація

Ex.8c

Ex.8a, 8b

Ex.6, 7

Ex.9, 10

 

 

 

Візит до лікаря Look Back

Вміти описувати візит до лікаря

Особистісна

 

 

Обговорює шляхи  профілактики 

захворювань.

 

 

Повторення граматичного матеріалу

GB Progress Test 3 pp.63-65

 

 

“He was only wrong by two!” Reading 4 Fun

pp.132-133

 

Особистісна

 

 

 

 

 

Ex.1

Ex.1

Ex.3

Ex.2

Ex.4

 

Підсумковий урок з теми:

 OCTOR! DOCTOR!

Тема-тична№2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4. LEISURE TIME

Lesson 1. ENTERTAIN YOURSELF!

 

Мій улюблю-ний фільм Vocabula-ry pp.138-139

 

Публічна

 

Пояснює правила  поведінки у  закладах культури.

 

 

Comedy, science fiction film, cartoon, horror film, action film, thriller, enter-tainment, leisure, to entertain, to have leisure

 

 

Ex.1,2,6

Ex.3,4,5,7

 

 

 

Порівняння та обговоре- ння най-відомі-ших фільмів

Listening

pp.140-141

Вміти розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

Публічна

 

 

 

Gripping, pre-dictable, awful, exciting, spec-tacular, convin-cing, fascinating, confusing

 

Ex.3

 

Ex.1,2

 

 

 

Перегляд фільмів у кінотеатрі

Listening

pp.141-142

Вміти розпитувати про перегляд фільмів у кінотеатрі 

Публічна

 

 

 

A character, a plot, a title, catchy

 

Ex.4,6

 

Ex.5,7

 

 

 

Різні види кіно-фільмі

Reading

pp.142-145

 

Вміти надавати інформацію про різні види кінофільмів

Публічна

 

 

 

Обговорює  можливості  замовлення квитків  онлайн

 

 

An adventure, a documentary, a power, a roman-ce, a teenager, enjoyable

 

 

Ex.1,2

Ex.4

Ex.3

 

 

 

Улюблені кіногерої сучасних підлітків

Grammar

p.146

Вміти розповідати про  улюблені кіногерої сучасних підлітків

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

GB ex.1,2,5,6 -p.66-71

GB

ex.3,4

p.68-69

 

Враження від перегляду кінофільму Grammar

p.147

Вміти висловлювати 

свої враження від

побаченого

Публічна

 

 

 

Обговорює  можливості  замовлення квитків

онлайн

 

 

Relative and Reflexive Pronouns

 

 

 

GB ex.1,2,5,6 -p.66-71

GB

 ex.3,4

p.68-69

 

Театраль-не мис-тецтво минулого та сучас-ності Speaking

pp.148-149

Вміти надавати оцінку театральному мистецтву як в минулому так і в сучасності

Публічна

 

Пояснює правила  поведінки у  закладах культури.

 

 

An action, an audience, a cast, a performance, a play, a scenery, a stage, to act, to perform, to stage

 

 

Ex.1,3

 

GB ex.7,8,9 -p.71-73

Ex.2

GB

ex.10

p.73

 

Рекомендації щодо перегляду фільму чи вистави Speaking

pp.150-151

Вміти  аргументувати власну думку

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Ex.4

Ex.4,5,6,7

 

 

 

Відгук на кінофільм після його перегляду Writing

p.152

Вміти оцінити кінофільм після його перегляду

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1

 

Ex.1

 

 

Захист проекту « Мій улюблений фільм»

 

 

 

 

 

 

Lesson 5. Troy. The Trojan Horse  pp.30-35

 

 

 

 

 

 

 

Підсумковий урок з теми:

«ENTERTAIN YOURSELF!»

Тема-тична№3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 4. LEISURE TIME

Lesson 2. PLACES OF INTEREST

 

Вирушаємо у подорож

Vocabula-ry

pp.153-154

Вміти розповідати про  підготовку до подорожі

Публічна

Обговор. питання, пов’яз.  із збереженням  навкол.

середовища  у  своєму     регіоні та державі .

 

 

 

Guide book, go sightseeing, art gallery, look round, tour

 

 

Ex.1,2

Ex.4

Ex.3

 

 

Визначні місця Лондона

Reading

pp.155-157

Вміти надавати інформацію про визначні місця Лондона

 

Публічна

 

 

 

Визначає  орієнтовну 

вартість Перебув. в  країні

виучуваної  мови.

An architect, a dome, heating, a skyscraper, to collapse 

 

Ex.1

Ex.1

Ex.2

 

 

 

Визначні місця Києва Reading

pp.158-161

Вміти надавати інформацію про визначні місця Києва

Публічна

 

Робить повідомлення

про основні пам’ятки

історії та культури

Києва

 

 

To destroy, to save, to whisper, huge, medieval, a government, elections, a law, saint, a patron saint, a cave, to be buried, a slav

 

 

Ex.3,4,5

Ex.6

 

 

 

Подорож по Австралії Listening

pp.162-164

Вміти розповідати про   подорож до Австралії

Публічна

Описує види

 екотуризму.

 

 

 

 

 

Ex.1a,3,4

 

Ex.1b,2

Ex.4

 

 

Визначні місця Великобританії Grammar

p.165

Вміти надавати інформацію про визначні місця  Великобританії

Публічна

 

Демонструє  розуміння

Цінності культурного

розмаїття та потреби жити

разом у мирі.

 

 

 

Past Tenses

 

Ex.1a

Ex.2

Ex.1b

GB

ex.13,14 -p.75-77

GB

ex.15

p.78-79

 

Визначні місця України

 Grammar

p.166

Вміти надавати інформацію про визначні місця  України

 

Публічна

Складає перелік місць

Для  екотуризму у

своєму регіоні.

 

 

 

 

Past Tenses

 

Ex.3

GB

ex.17-

p.81-82

GB

ex.16,18 -p.80-82

Ex.4

 

Ласкаво просимо до Лондона

Speaking

pp.167-168

Вміти пропонувати відвідати Лондон

Публічна

 

Порівнює типові для різних

культур вербальні та невербальні норми

 поведінки.

 

 

An observation, to afford, to observe, fashionable, impressive, magnificent

Past Tenses

 

Ex.2a,4a

Ex.1,2b,4b

Ex.3

 

 

Ласкаво просимо до Києва

Speaking

pp.169-170

Контроль навичок говоріння

Тема-тична№4

Вміти пропонувати відвідати  Київ

Публічна

 

Порівнює     Київ з іншими

європейськими столицями.

 

 

ЛО теми

 

 

Ex.7a

Ex.6,7b,8

 

 

 

Улюблені місця рідного міста

 Writing

p.171

Вміти розповісти про улюблені місця рідного краю

Публічна

Обговор. питання, пов’яз.  із збереженням  навкол.

середовища    у  своєму регіоні

та державі .

 

 

 

ЛО теми

 

 

Ex.1

 

Ex.1

WB  ex.12-p.94-95

Ex.2

 

Подорож до Великобританії. Контроль навичок читання

Look Back

pp.172-175

Вміти розповідати про   подорож до   Великобританії

 

Публічна

 

Розпитує про правила

поведінки в європейських

столицях.

 

 

Повторення і систематизація

Ex.1,3

Ex.5

Ex.4,6,8

Ex.1

 

Ex.7

 

Подорож до України Look Back

pp.175-178

Вміти розповідати про   подорож до   

України

Публічна

 

Складає   перелік

правил поведінки

під час екскурсії.

 

 

Повторення і систематизація

 

Ex.9,11

Ex.10

 

 

 

Подорож до США Look Back

Контроль навичок письма

Вміти розповідати про   подорож до   

США

Публічна

 

Демонструє  розуміння

Цінності культурного

розмаїття та потреби жити

разом у мирі.

 

 

 

 

GB Progress Test 4 pp.84-88

 

 

«Актори приїхали в місто»

Reading 4 Fun

pp.179-182

Вміти аргументувати свій вибір

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Повт.

лексику

та грамм.

теми

 

Урок домашнього читання.

Read Me Book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повт. Т.

«Визначні

 місця

Києва»

 

 

Розвиток навичок аудіювання.

Контроль

навичок аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повт «Вик.

 поради

лікаря»

 

 

Мої плани ла літо. Розвиток навичок говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повт. « мій

улюблю-

ний фільм»

 

Повторення вивченого матеріалу за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повт « Домашн обов’язки»

 

Підсумковий урок за рік

Тематична №5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
8 вересня 2019
Переглядів
4463
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку