Календарно-тематичне планування 9 клас хімія

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 9 клас хімія для загальноосвітніх шкіл, за підручником Ярошенко
Перегляд файлу

 

Календарне планування

9-й клас

(Усього 70 години, 2  год на тиждень, із них 10 год — резервних)

 

 

Номер уроку

Дата

Тема уроку

 

Домашнє завдання

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу (3 год)

 

1

 

Основні класи неорганічних сполук. Склад, класифікація, номенклатура.

1-с.7, впр3, с.11

2

 

Хімічний зв’язок і будова речовини

 

2-с.11, впр.11 с.14

3

 

Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей

3-с.15

Тема 1. Розчини (20 год)

4

 

Поняття про колоїдні та істинні розчини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні проекти

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2. Вирощування кристалів солей.

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України

.Домашній експеримент

1.Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

4-с.22, пит.4 с- 28

5

 

Поняття про дисперсні системи

 

 

5-с.29, впр24 с.33

6

 

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

6-с.34-35

7

 

Розчинність речовин. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

6-с.35-40, впр.28 с.41

8

 

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес.

Демонстрація. 

 1.Теплові ефекти розчинення (розчинення амоній нітрату і концентрованої сульфатної кислоти у воді)

7-с.41, впр31 с.44

9

 

Кристалогідрати.

8-с.45, впр.33 с.49

10

 

Масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому з  кристалогідрату

 

8-с.45,

11

 

Розрахункові задачі

1(11). Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

Тематична 1

пит. 1-5 с.45

12

 

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.

Демонстрації

2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

9-с.50, впр.40, с.56

13

 

Електролітична дисоціація кислот  у водних розчинах.

10-с.56

14

 

Електролітична дисоціація основ у водних розчинах.

10-с.56

15

 

Електролітична дисоціація солей у водних розчинах.

10-с.56, пит.1-4

16

 

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

11-с.62-63, пит.2 с. 67

17

 

Поняття про рН розчину

Лабораторний дослід

№ 1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.

 №2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.

3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

Проведено інструктаж з БЖД.

11-с.62-67. Впр.51, с.67

18

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу (утворення осаду)

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

12-с.68, впр.53(б) с.72

19

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу (виділення газу та утворення води)

Лабораторний дослід

№ 4.  Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду.

№ 5.  Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу.

№ 6.  Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води Проведено інструктаж з БЖД.

13-с.73, впр58(в), с77

20

 

Виявлення деяких йонів у розчині

Лабораторний дослід

7.Виявлення хлорид-іонів у розчині. Проведено інструктаж з БЖД.

 

 

14-с.77

21

 

Виявлення деяких йонів у розчині

Лабораторний дослід

8.Виявлення сульфат-іонів у розчині.

9.Виявлення карбонат-іонів у розчині. Проведено інструктаж з БЖД.

14-с.77

22

 

Практична робота №1.

 Реакції йонного обміну між електролітами у водному розчині. Проведено інструктаж з БЖД.

15-с.82, прочитати.

23

 

Практична робота № 2.

 Розв’язування експерементальних задач. Проведено інструктаж з БЖД.

Тематичне оцінювання.

 

16-с.84, прочитати

Повт.4-10.

24

 

 

Захист проектів 1-3

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2. Вирощування кристалів солей.

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України

 

17-с.87

Тема 2. Хімічні реакції (12 год)

25

 

Класифікація хімічних реакцій

за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

4.Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

 

Навчальні проекти

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих органі.

18-с.92, впр.74-с.97

26

 

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

19-с.97, впр78 с.102

Повт.16-17

27

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

20-с.102-104, впр.85,с.106

Повт. 18-19.

28

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

20-с.104-106, пит.1 с.106

29

 

Контрольна робота № 1

Повт. матеріалу

30

 

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Тепловий ефект

21-с.107, впр88. с.113

31

 

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

Демонстрації

5.Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти.

Лабораторні досліди

10. Вплив площі поверхні контакту реагентів,  концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою Проведено інструктаж з БЖД.

 

22-с.113, пит.1-4 с.118

32

 

Оборотні й необоротні реакції.

 Тематична 3

1,24-с.122, повт.22

33

 

Значення хім. реакцій

2,25-с.125, повт 22-23.

34

 

Практична робота №3.

Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

Проведено інструктаж з БЖД.

 

23-с.120

Повт.21

35

 

Захист проектів 9-10

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих органі.

 

Повт. 4

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки (20 год)

36

 

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальні проекти

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади(мікрорайону).

5,26-с.129, пит. 1-6

37

 

Метан як представник насичених вуглеводнів. Молекулярна і структурна формули метану. Основний і збуджений стани атома

6,27-с.134-135

 Вивчити таб. 9(І-ІІ стовп.) сю 136

38

 

Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні формули та назви.

Демонстрації

 1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

 

7,27-с.135-137

Вивчити таб. 9(І-ІІ стовп.) сю 136

39

 

Фізичні властивості метану і його гомологів. Застосування

Демонстрації

7.Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

8,27-с.135

Вивчити таб. 9(І-ІІ стовп.) сю 136

40

 

Етен (етилен як представник ненасичених вуглеводнів, молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

9,28-с.139, пит.1-4, с.142

41

 

Етин (ацетилен) як представник ненасичених вуглеводнів, їхні молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

42

 

Горіння вуглеводнів.

10,29-с.143, пит.14, с145

43

 

Розрахункові задачі

2(12). Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

Тематична 4

11,30-с.146, розрах. письмово, пит-4, с.141

44

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Демонстрації

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

 

12,31-с.151, впр.124, с.156

45

 

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля — природні джерела вуглеводнів. Застосування вуглеводнів.

13,32-с.157, пит1-4, стор.161

46

 

Поняття про спирти на прикладі етанолу молекулярна, структурна формули, фізичні властивості. Горіння етанолу.

14,33-с.162 - 164

47

 

Поняття про спирти на прикладі гліцеролу, молекулярна, структурна формули, фізичні властивості.

 

48

 

Якісна реакція на гліцерол.

Лабораторний дослід

11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

 

15,33-с.165, пит1-4,с.166

49

 

Отруйність етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

 

16,33-с.164., пит.5,с.166

50

 

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості..

 

17,34-с.167, пит1-3, с.170

51

 

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

 

17,34-с.168, пит1-3, с.170

 

52

 

Застосування етанової кислоти.

с.169, чит. підготуватися до ПР. 35-с.171

53

 

Практична робота №4

Властивості етанової кислоти. Проведено інструктаж з БЖД.

Тематична 5

18,35-с.171, прочитати

54

 

Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія.

19,6-с.172-173,174впр142, с.177

55

 

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Жири у природі. Біологічна роль жирів.

20,6-с.173-177,впр142, с.177

56

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

Лабораторні досліди

12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом. Проведено інструктаж з БЖД.

21,37-с.178,чит.

57

 

Вуглеводи: крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

22,38-с.183,

58

 

Крохмаль і целюлоза — природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Лабораторні досліди

13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

14. Взаємодія крохмалю з йодом. Проведено інструктаж з БЖД.

впр.149, с.187(5 речень)

59

 

Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків.

 

23,39-с.188, впр153,с.191

60

 

Практична робота №5

Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.

Проведено інструктаж з БЖД.

24,40-с.192-194, прочитати

61

 

Природні й синтетичні органічні сполуки.

25,41-с.194, повт.

62

 

Урок узагальнення

Завдання різних рівнев складності з теми «Найважливіщі органічні сполуки»

 

26-42-с.198

63

 

Адміністративна контрольна робота №2

 

 

 

 

 

Підготовка до захисту проекту

64

 

Захист проектів 11-19

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).Тематична 6

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

65

 

Будова речовин. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Значення в житті суспільства

Навчальні проекти

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

43-с.200

66

 

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

43-с.200, підготовка до проекту

67

 

Хімія та екологія.

44-с.205, проект

68

 

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки

 

 

 

45-с.212, проект

69

 

Урок узагальнення

Захист проектів 20-23

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

Повторити матеріал курсу

70

 

Повторення

Класифікація хімічних реакцій

за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Тематична 7

Пар.18, с.92

 

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Стахурська Ніна Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Додано
12 серпня
Переглядів
513
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку