Календарно-тематичне планування 9 клас хімія

Про матеріал
Календарно-тематичне планування 9 клас хімія для дітей з ЗПР, за підручником Ярошенко
Перегляд файлу

 

Календарне планування

9-й клас

(Усього 70 години, 2  год на тиждень, із них 10 год — резервних)

 

 

Номер уроку

Дата

Тема уроку

 

Домашнє завдання

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу (3 год)

 

1

 

Основні класи неорганічних сполук. Склад, класифікація, номенклатура.

1-с.7, впр3, с.11

2

 

Хімічний зв’язок і будова речовини

 

2-с.11, впр.11 с.14

3

 

Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей

3-с.15

Тема 1. Розчини (20 год)

4

 

Поняття про колоїдні та істинні розчини.

 

 

4-с.22, пит.4 с- 28

5

 

Поняття про дисперсні системи

 

 

5-с.29, впр24 с.33

6

 

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

6-с.34-35

7

 

Розчинність речовин. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

 

6-с.35-40, впр.28 с.41

8

 

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес.

 Демонстрація

  1. Виготовлення розчину

 

 

 

7-с.41, впр31 с.44

9

 

Кристалогідрати.

8-с.45, впр.33 с.49

10

 

Масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому з  кристалогідрату

 

8-с.45, пит. 1-5 с.45

11

 

Розрахункові задачі

1. Обчислення масової частки і масової речовини в розчині

Тематична 1

 

12

 

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.

Демонстрації

2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

9-с.50, впр.40, с.56

13

 

Електролітична дисоціація кислот у водних розчинах.

10-с.56

14

 

Електролітична дисоціація основ у водних розчинах.

10-с.56

15

 

Електролітична дисоціація солей у водних розчинах.

10-с.56, пит.1-4 с.60

16

 

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

 

11-с.62-63, пит.2 с. 67

17

 

Поняття про рН розчину

Лабораторний дослід

№ 1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах. Встановлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти, харчової і косметичної продукції) за допомогою універсального індикатора. Проведено інструктаж з БЖД.

11-с.62-67. Впр.51, с.67

18

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу (утворення осаду)

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

12-с.68, впр.53(б) с.72

19

 

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу (виділення газу та утворення води)

Лабораторний дослід

№ 2.  Реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду.

№ 3.  Реакції обміну в розчинах електролітів з виділенням газу.

№ 4.  Реакції обміну в розчинах електролітів з утворенням води Проведено інструктаж з БЖД.

13-с.73, впр58(в), с77

20

 

Виявлення деяких йонів у розчині

 

 

14-с.77

21

 

 Розв’язання задач.

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині

8-с.45

22

 

Практична робота №1.

 Приготування розчину солі з певною масовою часткою речовини. Проведено інструктаж з БЖД.

8-с.45, конспект.

23

 

Узагальнення знань .

Завдання різної складності з теми «Розчини»

17-с.87

 

 

24

 

Узагальнення знань .

Завдання різної складності з теми «Розчини» Тематична 2

17-с.88

Тема 2. Хімічні реакції (12 год)

25

 

Класифікація хімічних реакцій

за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

4.Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

 

18-с.92, впр.74-с.97

26

 

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

19-с.97, впр78 с.102

Повт.16-17

27

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

20-с.102-104, впр.85,с.106

Повт. 18-19.

28

 

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

20-с.104-106, пит.1 с.106

29

 

Контрольна робота № 1

Повт. матеріалу

30

 

Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Тепловий ефект

21-с.107, впр88. с.113

31

 

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

Демонстрації

5.Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти.

 

 

22-с.113, пит.1-4 с.118

32

 

Оборотні й необоротні реакції.

Тематична 3

,24-с.122,

Повт.21

33

 

Значення хім. реакцій.

 

23-с.1201

34

 

Експериментальне  дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Лабораторний дослід

5. Вплив площі поверхні контакту реагентів,  концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою Проведено інструктаж з БЖД.

2,25-с.125, повт 22-23

35

 

Узагальнення. Розв’язання завдань різного рівня складності

Повт. 23

Тема 3. Найважливіші органічні сполуки (20 год)

36

 

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).

5,26-с.129, пит. 1-6

37

 

Метан як представник насичених вуглеводнів. Молекулярна і структурна формули метану. Основний і збуджений стани атома

6,27-с.134-135

 Вивчити таб. 9(І-ІІ стовп.) сю 136

38

 

Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні формули та назви.

Демонстрації

  1. Моделі молекул вуглеводнів.

Лабораторний дослід

6.Виготовлення моделей молекул вуглеводнів

Проведено інструктаж з БЖД.

 

 

 

 

 

7,27-с.135-137

Вивчити таб. 9(І-ІІ стовп.) сю 136

39

 

Фізичні властивості метану і його гомологів. Застосування

Демонстрації

7.Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

8. Відношення насичених вуглеводнів до  розчину кислот, лугів, калій перманганату.

8,27-с.135

Вивчити таб. 9(І-ІІ стовп.) сю 136

40

 

Етен (етилен)  як представник ненасичених вуглеводнів, молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

Демонстрація.

9.Добування і горіння етилену

9,28-с.139, чит.

41

 

Етин (ацетилен) як представник ненасичених вуглеводнів, молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

Демонстрація.

10. Добування й горіння ацетилену

11. Відношення ненасичених вуглеводнівдо розчинів кислот, лугів, калій перманганату.

9,28-с.139, пит.1-4, с.142

42

 

Горіння вуглеводнів.

10,29-с.143, пит.14, с145

43

 

Розрахункові задачі

2. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Тематична 4

 

 

 

 

 

 

11,30-с.146, розрах. письмово, пит-4, с.141

44

 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Демонстрації

12.Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

Лабораторний дослід 7.Ознайомлення із зразками виробів із поліетилену

12,31-с.151, впр.124, с.156

45

 

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля — природні джерела вуглеводнів. Застосування вуглеводнів.

13,32-с.157, пит1-4, стор.161

46

 

Поняття про спирти на прикладі етанолу, їхні молекулярні, структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу.

Демонстрація

13. Взаємодія етанолу з натрієм

 

 

14,33-с.162 - 164

47

 

Поняття про спирти на прикладі гліцеролу, їхні молекулярні, структурні формули, фізичні властивості.

 

48

 

Якісна реакція на гліцерол.

Демонстрації

14. Взаємодія гліцерину з натрієм

Лабораторний дослід

 8. Дослід з гліцерином: розчинність у воді, взаємодія з купрум (ІІ) гідроксидом

Проведено інструктаж з БЖД.

 

 

15,33-с.165, пит1-4,с.166

49

 

Отруйність етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

Тематична

16,33-с.164., пит.5,с.166

50

 

 

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

 

 

51

 

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.

Лабораторний дослід

9. Дія оцтової кислоти на індикатори

10. Взаємодія оцтової кислоти з металами, лугами, солями. Проведено інструктаж з БЖД.

17,34-с.168, пит1-3, с.170

 

52

 

Застосування етанової кислоти.

с.169, чит. підготуватися до ПР. 35-с.171

53

 

Практична робота №2

Властивості оцтової кислоти Проведено інструктаж з БЖД.

Тематична 5

 

54

 

Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія.

19,6-с.172-173,174впр142, с.177

55

 

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Жири у природі. Біологічна роль жирів.

20,6-с.173-177,впр142, с.177

56

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

Лабораторний дослід

11. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом. Проведено інструктаж з БЖД.

21,37-с.178, пит1-4, с.182

57

 

Вуглеводи: крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

22,38-с.183,

58

 

Крохмаль і целюлоза — природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Лабораторний дослід

12. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

13. Взаємодія крохмалю з йодом. Проведено інструктаж з БЖД.

22,38-с.183, впр.149, с.187(5 речень)

59

 

Білки: склад і будова.

 

23,39-с.188, впр153,с.191

60

 

Біологічна роль амінокислот і білків.

Демонстрація

15. Ознайомлення зі зразками амінокислот

16. Розчинення й осадження білків

17.Денатурація білків

18. Кольорові реакції білків.

24,40-с.192-194, прочитати

61

 

Природні й синтетичні органічні сполуки.

25,41-с.194, повт.

62

 

Урок узагальнення

Завдання різних рівнев складності з теми «Найважливіщі органічні сполуки»

 

26-42-с.198

63

 

Адміністративна контрольна робота №2

Підготовка до захисту проекту

64

 

Аналіз тематичної роботи

14. Збирання гербарію з рослин-барвників і вивчення їхніх властивостей. Тематична 6

 

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

65

 

Будова речовин. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Значення в житті суспільства

43-с.200

66

 

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

43-с.200, підготовка до проекту

67

 

Хімія та екологія.

44-с.205, проект

68

 

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки

 

 

 

45-с.212, проект

69

 

Урок узагальнення

18. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

 

Повторити матеріал курсу

70

 

Повторення

Класифікація хімічних реакцій

за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Тематична 7

Пар.18, с.92

 

Орієнтовні об’єкти екскурсій. Водоочисна станція. Підприємства з виробництва пластмас, цукровий завод.

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Планування
Інкл
Додано
12 серпня
Переглядів
330
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку