Календарно-тематичне планування для 7 класу за підручником О.Карпюк зі змістовими лініями

Про матеріал

КТП розроблено для підручника О.Карпюк для 7 класу за новою програмою зі змістовими лініями. Розраховано на 2 годині на тиждень. 7 рік навчання. Автор КТП Швага Марина Максимівна.

Перегляд файлу

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

Starting up!

Починаємо навчання!

 

1

 

 

 

Введення.

Ознайомлення з підручником.

Починаємо навчання.

Розвиток лексики.

Впр.1, 2,

ст.4-5

Впр. 4, ст.6 Впр. 3, ст.5

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

 

Вміє працювати в групах

Впр. 5 (а,б,), ст.6

                                                                                                 UNIT 1:   In and out of school.

                                                               Тема 1: У школі та поза школою.

 

 

2

 

 

 

 

У школі.

Розвиток навичок лексики.

Впр.1,

ст.8

Впр. 2,

ст.9

Впр. 3, ст.9

 

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

Розповідає про школу.

Впр. 4, ст.9

 

3

 

 

 

Шкільні види діяльності..

Розвиток навичок аудіюван.

Впр.1,

ст.10

Впр. 2,

ст..11

There is/

There are

Впр.3

Ст.11

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

Розповідає про школу.

Впр. 4, ст.12

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

 

4

 

Що твоя школа значить для тебе.

Розвиток

навичок читання.

Впр.1,

ст.13

 

Впр.2,

ст.14

 

Модальні дієслова

Must/

Have to/

Musn’t

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

Розповідати про заняття в школі.

Впр. 4, ст.14

 

5

 

 

 

 

 

Шкільні правила.

Розвиток

навичок читання.

Впр.1,

ст.16

(1-4)

Впр.5,

ст.15

 

Модальні дієслова

Must/

Have to/

Musn’t

Need/

Needn’t

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

Розповідає про правила поведінки в школі.

Впр.1,

ст.16

(5-8)

 

 

6

 

 

 

 

Шкільні правила.

Розвиток

навичок граматики.

Впр.2,

ст.17

Впр. 4, ст.17

Модальні дієслова

Must/

Have to/

Musn’t

Need/

Needn’t

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

Розповідає про шкільні правила.

Впр. 3, ст.17

 

7

 

Шкільні правила.

Розвиток навичок мовлення.

Впр.1,

ст.18

Впр.2,

ст.19

Впр. 4, ст.2

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

 

 

+

 

 

Розповідає що повинні та  що не повинні робити учні в школі.

Впр. 5, ст.20

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінанова грамотність

 

8

 

 

 

 

 

Як правильно описати місце. Розвиток навичок письма.

 

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

+

 

 

Вміти описувати шкільну кімнату.

Впр.2,

ст.21

 

 

9

 

Закріплення вивченої теми.

Тематична.

 

За завданнями вчителя. 

                                                    (Тестові завдання)      

Ініціативність і підприємливість

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

10

 

Після школи.

Розвиток навичок лексики.

Впр.1,

ст.22

Впр.2,

ст.23

Впр. 4, ст.24

 

Будова слова.

Впр.3

Ст.23

 

 

Інформаційно- цифрова компетентність

 

 

 

 +

 

Вміти розповідати про своє хобі.

Впр.5, 6

ст.25

 

 

11

 

Нові технології та підлітки. Розвиток навичок аудіювання

Впр.1,

ст.26

Впр.2,

ст.26-27,

Впр. 3, ст.27

 

 

Прикмет-ник та прислівник

Too/

enough

Інформаційно- цифрова компетентність

 

 

 

 +

 

Вміти розповідати про свої соціальні мережі.

Впр.5,

ст.28

 

 

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінанова грамотність

 

12

 

Соціальні мережі.

Розвиток

навичок граматики.

Впр.1,

ст.29

Впр.2,

ст.29

Впр. 3, ст.29-30

 

 

Прикмет-ник та прислівник

Too/

Enough

Стор.28

Інформаційно- цифрова компетентність

 

 

 

 +

 

Вміти правильно вживати в реченнях прикметник та прислівник.

Впр. 4, ст.30

 

13

 

 

 

 

 

Навчання поза школою.

Розвиток

навичок говоріння.

 

Впр.1,

ст.31

Впр.2,

ст.32

Впр. 3-4

ст.33

 

 

Інформаційно- цифрова компетентність

 

 

+

 

 

 

Вміти розповідати про гуртки в школі.

Впр.5,

ст.34

 

 

14

 

 

 

Навчання поза школою.

Розвиток

навичок граматики.

Впр.1,

ст.35

Впр.2,

ст.35

Модальні дієслова

Must/

Have to/

Musn’t

Need/

Needn’t

 

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

+

 

 

Вміти розповідати про гуртки в школі.

Впр. 3, ст.36

 

15

 

Шкільні кабінети.

Розвиток навичок аудіювання.

 

Впр.1, 2, 3, ст.35

Минулий неозначе-ний час

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

+

 

 

Вміти розповідати про шкільні кабінети.

Впр.4

Ст.36

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінанова грамотність

 

16

 

 

 

Інтернаціональ-ний фестиваль у школі Нью Берг. Розвиток

навичок читання.

 

Впр. 9,

ст..40-41

 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

 

 

+

 

 

Вміти порівнюва-ти культурні традиції

Впр.10,

ст.41

 

 

17

 

Закріплення вивченої теми. Розвиток навичок письма.

Тематична

 

 

За завдання-ми вчителя.                                                      (Тестові завдання)      

Минулий неозначений час та модальні дієслова.

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

+

 

 

 

За завданнями вчителя. 

 

 

                                                                                                                AT     HOME!

                                                                                                     ВДОМА!

 

 

18

 

 

Хатні справи.

Розвиток навичок лексики.

Хатні обовязки.

Впр.1, ст.48

Впр.3, 4, ст.49,

Впр.5,ст.50

 

 

 

 

 

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

 

+

 

 

 

      +

Розповідати про справи по госпо-дарству.

Впр. 7-8, ст.50-51

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінанова грамотність

 

19

 

 

 

Зроби це сам.

Розвиток навичок читання.

Предмети домашньо-го вжит-ку.

Впр.1,

ст.52-53 Впр.2,ст..54

Впр.4, ст.55

 

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

+

 

 

 

    +

 

Розповідати про свої обов’язки по господарст-ву.

Впр.3,6 ст.54-55,

 

20

 

Вдома.

Розвиток

навичок граматики.

Впр.1, ст.57

Впр.3,ст.58

Впр.4,ст.58

Займенники

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

 

+

 

 

 

      +

Розповідати про обов’яз-ки членів родини по господарст-ву

Впр. 2, ст.58

 

21

 

Хатні справи. Розвиток

навичок говоріння.

 

Впр.1, ст.59

Впр.2,ст.59

Впр.3,ст.60

Впр.5, ст.61

 

Займенники

Уміння вчитися упродовж життя

 

 

+

 

 

 

    +

 

Розповідати про обов’яз-ки членів родини по господарст-ву

Впр. 6, ст.62

 

22

 

 

 

 

Все про їжу.

Розвиток навичок читання.

Приготування їжі. Впр.1,

ст.64-65 Впр.2, ст.65

 

 

Ініціатив-ність і підприєм-ливість

 

 

+

 

  +

 

Розповідає про користь їжі.

Впр.3,

ст.65-66

 

 

23

 

Способи обробки продуктів харчування. Розвиток навичок лексики.

Способи обробки їжі.

 Впр.1, ст.69

Впр.2, ст.69

Впр.3, ст.70

 

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

 

 

  +

Вміти розказати про свій улюблений рецепт страви

Впр.5,

ст.71

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

 

24

 

Кухонні прилади, посуд.

Серверування. Розвиток навичок аудіювання.

Кухонне приладдя. Впр.1, ст.71

Впр.2, ст.72

Впр.3,

ст.72-73

Множина іменників. Винятки.

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

 

  +

Вміти обговорювати правила етикету за столом.

Впр. 4, ст..73

 

25

 

Їжа.

Розвиток

навичок граматики.

Впр.1, ст.74

Впр.2,

ст.74-75 Впр.3, ст.75

Злічуваль-ні та нез-лічувальні іменники.

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

+

 

 

Вміти розрізняти іменники та правильно вживати їх.

Впр. 4, ст..75

 

26

 

Способи обробки продуктів харчування. Розвиток навичок

говоріння.

 

Впр.1, ст.76

Впр.2, ст.76

Впр.3, ст.77

Множина іменників. Винятки.

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

  +

 

Вміти давати інструкції по сервіруванню столу.

Впр.5,

ст.78

 

27

 

Способи обробки продуктів харчування.

Закріплення. Розвиток навичок письма.

Тематична.

За завдання-ми вчителя.                                                      (Тестові завдан-ня)      

Злічуваль-ні та нез-лічувальні іменники. Множина іменників. Винятки.

Ініціативність і підприємливість

 

 

+

 

 

 

  +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впр. 5, ст..81

 

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відпо-відальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотні-сть

 

28

 

Контроль навичок аудіювання.

Listening Comprehension

(the first  term)

Ініціатив-ність і підприєм-ливість

 

 

+

 

 

Написати контроль аудіювання.

 

Підготу-ватися до ко-нтролю читання

 

29

 

Контроль навичок читання.

Reading

Comprehension

(the first term)

 

Ініціатив-ність і підприєм-ливість

 

 

+

 

 

Написати контроль читання.

 

Підготу-ватися до ко-нтролю письма

 

30

 

Контроль навичок письма.

Writing

Comprehension

(the first term)

 

Ініціатив-ність і підприєм-ливість

 

 

+

 

 

Написати творчу роботу.

 

 

Підготу-ватися до конт-ролю мовлення

 

31

 

 

 

Контроль навичок говоріння.

 

Speaking Comprehension

(the first term)

Ініціативність підприєм-ливість

 

 

+

 

 

Розказати обрану тему.

 

 

 

Повторити вив-чене

 

32

 

 

Підсумок знань за 1 семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчене у 1 семестрі.

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
1179
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку