Календарно-тематичне планування для 9 класу з поглибленим вивченням біології на І семестр

Про матеріал
Календарне планування для 9-го класу з поглибленим вивченням біології на І семестр, складено відповідно до чинної програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 983.
Перегляд файлу

                                                                         Погоджено

                                                                                          Заступник директора

                                                                                                     _______________________

БІОЛОГІЯ

9 КЛАС

(140 годин – 4 години на тиждень, із них 4 години – резервних)

За програмою з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України

від 17.07.2013 № 983.

№п/п

 

Тема уроку

Лабораторні роботи, дослідження, проекти

К-сть годин

Дата проведення

уроку

Примітка

Вступ (1 год.)

1

ІНСТРУКТАЖ  з БЖД

Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

 

1

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули (8 год.)

2

Вода та її основні фізикохімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

1

 

 

3

Органічні молекули. Біологічні макромолекули – біополімери.

 

1

 

 

4

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

1

 

 

5

Ферменти, їхня роль в клітині.

Лабораторне дослідження властивостей ферментів.

1

 

 

6

Вуглеводи та ліпіди.

 

1

 

 

7

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

 

1

 

 

8

Практична робота № 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.

 

1

 

 

9

Макроергічні сполуки, АТФ. Поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах. Молекулярні мотори.

 

1

 

 

Тематична №1

Тема 2. Структура клітини

10

Методи дослідження клітин, типи мікроскопії.

 

1

 

 

11

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

Лабораторна робота 1. Вивчення будови клітин.

1

 

 

12

Ядро, його структурна організація та функції.

 

1

 

 

13

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина.

  Лабораторна робота  2. Вивчення структурнофункціональної різноманітності клітин.

1

 

 

14

Рослинна та тваринна клітина.

Лабораторні дослідження руху цитоплазми в клітинах рослин; явища плазмолізу та деплазмолізу у рослинній клітині.

1

 

 

15

Узагальнення знань з теми: «Структура клітини»

 

1

 

 

Тематична № 2

Тема 3. Принципи функціонування клітини (6 год.)

16

Обмін речовин та енергії.

 

1

 

 

17

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

1

 

 

18

Біохімічні механізми дихання.

 

1

 

 

19

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

Лабораторне дослідження виділення кисню зеленою рослиною в процесі фотосинтезу.

1

 

 

20

Хемосинтез.

 

1

 

 

21

Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах.

 

1

 

 

Тематична № 3

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації. (17 год.)

22

Гени та геноми.

 

 

1

 

 

23

Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

1

 

 

24

Транскрипція та основи її регуляції. Основні типи РНК

 

1

 

 

25

Генетичний код.

 

 

1

 

 

26

Біосинтез білка.

 

1

 

 

27

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

1

 

 

28

Практична робота 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

1

 

 

29

Ділення клітин: клітинний цикл.

 

1

 

 

30

Мітоз.

Лабораторне дослідження: фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

1

 

 

31

Мейоз.

 

1

 

 

Тематична № 4

32

Рекомбінація ДНК.

 

1

 

 

33

Генетичне та епігенетичне спадкування.

 

1

 

 

34

Розмноження живих організмів

 

1

 

 

35

Класифікація способів розмноження.

 

1

 

 

36

Статеві клітини та запліднення.

 

1

 

 

37

Закономірності  індивідуального розвитку.

Лабораторне дослідження: стадій перебігу ембріогенезу (на прикладі амфібій).

1

 

 

38

Уявлення про життєві цикли.

 

1

 

 

Тематична № 5

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (10 год.)

39

Класичні методи генетичних досліджень.  Генотип та фенотип. Алелі.

 

1

 

 

40

Закони Менделя.

 

1

 

 

41

Практична робота 3. Складання схем схрещування.

 

 

1

 

 

42

Ознака як результат взаємодії генів.

 

1

 

 

43

Зчеплення генів. Кросинговер.

 

1

 

 

44

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.

 

1

 

 

45

Форми мінливості.

Лабораторне дослідження прояву мінливості у рослин і тварин.

1

 

 

46

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій.

 

1

 

 

47

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

 

1

 

 

48

Сучасні методи молекулярної генетики.

 

 

1

 

 

49

Контрольна робота

 

1

 

 

Тематична № 6

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 год.)

50

Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Популяційна генетика.

 

1

 

 

51

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

 

1

 

 

52

Механізми видоутворення.

 

1

 

 

53

Розвиток еволюційних поглядів.

Теорія Ч. Дарвіна.

 

1

 

 

54

Докази еволюції живої природи. Роль палеонтології,

молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції.

 

1

 

 

55

Еволюція людини. Механізми антропогенезу. Етапи еволюції людини.

 

1

 

 

56

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

 

1

 

 

Тематична № 7

Тема 7. Біорізноманіття (12 год.)

57

Основи еволюційної філогенії та систематики.

 

1

 

 

58

Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

 

1

 

 

59

Практична робота 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних та неклітинних форм життя.

 

1

 

 

60

Огляд основних еукаріотичних таксонів.

 

1

 

 

61

Поняття про вид як основну класифікаційну одиницю різноманітності живого.

 

1

 

 

62

Проблеми концепцій виду та його визначень.

Практична робота 5. Методи фенотипної ідентифікації видів за допомогою діагностичних ключів та таблиць.

 

1

 

 

63

Уявлення про класифікацію та номенклатуру.

 

1

 

 

Тематична № 8

64

Міжнародні Кодекси номенклатур. Міжнародні  банки генетичної інформації, пошукові системи.

 

Практична робота 6.* Молекулярно-генетична ідентифікація видів за допомогою маркерних послідовностей ДНК (BLAST-ідентифікація).

1

 

 

65

Макросистема органічного світу.

 

1

 

 

66

Різноманітність органічного світу. Конвенція про біорізноманітність.

 

1

 

 

67

Генетична, видова та екосистемна різноманітність.

 

1

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
Додано
23 серпня
Переглядів
217
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку