календарно-тематичне планування І курс зарубіжна література для учнів ліцею

Про матеріал
І РІК НАВЧАННЯ Професія: “ Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ”, “Кухар, кондитер”, “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання”, “ Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”
Перегляд файлу

І РІК НАВЧАННЯ

 

Професія: “ Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ”, “Кухар, кондитер”,  “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного

 зварювання”,  “ Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”

 

теми

№ уроку

Назва теми                             

К-сть

годин

 

 

Примітка

 

1

ВСТУП. Оригінальна й перекладна література в сучасному світі

(ТЛ) Автор, читач, художній переклад, діалог культур. 

(ЛК) Використання Інтернету для розширення кола читання. 

(УС) Українські бібліотеки. Електронні ресурси українських бібліотек.

(ЕК) Відмінності перекладного твору від оригінального.      

(МЗ) Інформатика, художня культура.

1

 

І.

 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

(ТЛ) Міф, епічна поема, вічний образ, трагедія.

(ЛК) Утілення поем Гомера і Данте, трагедії В. Шекспіра у творах мистецтва.

(УС) Українські переклади творів. Уплив літератури античності й Відродження на українську літературу. Гомерівські, дантівські й  шекспірівські мотиви у творчості українських поетів.

(ЕК) Порівняння образів, оригіналу й перекладу (фрагментів – за мови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, художня культура.

7

 

 

2

Стародавня Греція. Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

1

 

 

3

Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

1

 

 

4

Італія. Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження.

1

 

 

5

Урок розвитку мовлення №1. Особливості композиції поеми Данте “Божественна комедія”. Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

1

Розвиток мовлення (усно №1)

 

6

Англія. Ренесанс в Англії: здобутки й представники. Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські й моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору. Художній простір (данське королівство як символ).

1

 

 

7

В.Шекспір “Гамлет”. “Чи бути, чи не бути?”: філософська проблематика трагедії.

1

 

 

8

Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи. Напам’ять. В.Шекспір «Гамлет» (один із монологів Гамлета за вибором викладача)

1

 

 

9

Контрольна робота №1 за темою «Золоті сторінки далеких епох» (Від Античності до Відродження). Тестові завдання відкритого та закритого типу. Тематичне оцінювання.

1

Контрольна робота №1

ІІ.

 

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ.

(ТЛ) Гротеск, фантастика, соціальна сатира, психологізм, верлібр.   

(ЛК) Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва.

(УС) Майстерність українських перекладачів ліричних творів. Уплив В. Вітмена на українську поезію.

(ЕК) Зіставлення оригіналів і перекладів. 

(МЗ) Історія, українська мова, художня культура.

6

 

 

10

Специфіка переходу від романтизму до реалізму. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор Амадей Гофман  «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

1

 

 

11

Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

1

 

 

12

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана.

1

 

 

13

Урок розвитку мовлення №2. Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка. 

 

Розвиток мовлення (письмово№1)

 

14

Урок позакласного читання. Гі де Мопассан (1850–1893).«Місячне світло». Сенс зображення відродження душі головного героя новели

1

 

Позакласне читання№1

 

15

США. Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен  «Листя трави» (1-2 уривки за вибором викладача). Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави».

1

 

 

16

Образ ліричного героя збірки В Вітмена “Листя трави”. Символи. Традиції й художнє новаторство В Вітмена. Напам’ять 1 уривок зі збірки “Листя трави”

1

 

 

17

Контрольний твір «Література на межі людського буття». Тематичне оцінювання.

1

 

Контрольний твір №1

ІІІ.

 

РОМАН XIX СТ.

 (ТЛ) Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.  

(ЛК) Екранізації романів XIX ст.    

(УС)Іван Франко про розвиток роману в європейських літературах.   

(ЕК) Зіставлення образів персонажів.

(МЗ) Історія, художня культура

6

 

 

18

Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. 

ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль. 

1

 

 

19

Англія. Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея». Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Вайльда. Передмова до роману «Портрет Доріана Грея».
Особливості композиції роману «Портрет Доріана Грея». 

1

 

 

20

Система образів ( образ лорда Генрі, художника Безіла Голуорда, Сибіли Вейн)

1

 

 

21

Роль фантастики у творі. Символіка.

1

 

 

22

Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману. Екранізації роману .

1

 

 

23

Розвиток мовлення .Еволюція образу головного героя. Дискусія «Чи можна вважати «Портрет ДоріанаГрея» «моральною» або «аморальною» книгою?»

1

Розвиток мовлення (письмово 2)

 

24

Контрольний твір за романом  О.Вальда "Портрет Доріана Грея"на тему “Мої роздуми над романом О.Вальда " Портрет Доріана Грея "”. Тематичне оцінювання.

1

 

Контрольний твір №2

 

ІV.

 

 

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

(ЛК) Імпресіонізм та символізм  у різних видах мистецтва.

(УС)Ранні течії модернізму в українській літературі. Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX – початку XX ст.

(ЕК) Зіставлення особливостей стилів митців.

(МЗ)Українська література, художня культура.

4

 

 

25

Франція. Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності»)

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Сонет “Альбатрос”

1

 

 

26

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». 

Напам’ять вірш “Осіння пісня”

1

 

 

27

Артюр Рембо (1854-1891). “Голосівки” Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки».

1

 

 

 

V.ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

(ТЛ) «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.  

(ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними  творами кінця XIX-XX 1ое. 

(УС) Видатні представники «нової драми» в Україні.

3 (ЕК) Ознаки казки в драмі «Синій птах» М. Метерлінка. Порівняння драм «Синій птах» М. Метерлінка і «Лісова пісня» Лесі Українки.

(МЗ) Українська література, художня культура.

3

 

 

28

Зміни в драматургії на межі XIX–XX ст.

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру

 

 

 

29

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах».

1

 

 

 

30

Урок розвитку мовлення. Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

1

 

 

VІ.

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

(ТЛ) Класична і масова література. Художність.

(ЛК) Бібліотечні та інтернет-ресурси, використання їх для збагачення кола читання, розвитку навичок творчої роботи з книжкою. Взаємодія різних видів мистецтва (кіно і література та ін.), комп’ютерних технологій і літератури.

(УС) Сучасні українські літературно-художні видання, інтернет-портали творів зарубіжної літератури.

(ЕК) Трансформація тем, мотивів, образів, поети- кальних  засобів класики в сучасній літературі.

(МЗ) Художня культура.

2

 

 

31

Польща

Йоанна Яґелло (нар. 1974). – польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці)

 

1

 

 

32

Розвиток мовлення. Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні та її здатність усвідомлювати відповідальність за свої вчинки. Мова твору.

 

1

Розвиток мовлення (усно №2)

 

33

ПЧ. Й.Ягелло «Шоколад із чилі».

 

1

Позакласне читанн №2

 

34

Контрольна робота з тем  «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX – початку XX ст.», «Сучасна література в юнацькому читанні»

Тести.

1

 

Контрольна робота №2

 

35

ПІДСУМКИ (1 год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу. Тематичне оцінювання.

1

 

Всього за перший рік навчання:

35

 

 

 

 

 

       

 

 

docx
Додано
20 листопада 2023
Переглядів
113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку