28 травня о 15:00Вебінар: StartUp в освіті – шлях до мрії

Календарно-тематичне планування "Історія України для 9 класу"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування "Історія України для 9 класу" створене згідно чинної програми Міністерства освіти і науки України, включає в себе 7 тем (52 години).

Перегляд файлу

1

 

Календарно-тематичне планування

Історія України

9 клас (52 год)

№ уроку

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1

 

Повторення. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

 

2

 

Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапами національного руху). Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншоетнічні групи на українській території: поляки, росіяни, кримські татари, євреї, німці та ін. Упровадження «смуги осілості» для євреїв.

 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3

 

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

 

4

 

Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

 

5

 

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху.

 

6

 

Соціальні рухи кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

 

7

 

Кирило-Мефодіївське братство.

Практична робота. Проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини.

 

8

 

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

 

9

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

10

 

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести.

 

11

 

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

 

12

 

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

 

13

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

14

 

Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

 

15

 

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.

 

16

 

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

 

17

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

18

 

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

 

19

 

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

 

20

 

Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

 

21

 

Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

 

22

 

 

 

23

 

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

.--------------------------

 

24

 

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців.

 

25

 

Практичне заняття. Аналіз програмних засад й форм організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів.

 

26

 

Практичне заняття. Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів.

 

27

 

Національне відроVдження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

 

28

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

29

 

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

 

30

 

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція

 

31

 

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

 

32

 

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

 

33

 

Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

 

34

 

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.   

 

35

 

Практичне заняття: Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на українських землях у складі Австро-Угорщини.

 

36

 

Практичне заняття: Презентації повідомлень учнів про культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

 

37

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

38

 

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

Практична робота: спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією.

 

39

 

Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

 

40

 

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

 

41

 

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців.

 

42

 

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

 

43

 

Суспільно-політичне життя на  західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині

 

44

 

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини..

 

45

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

46

 

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

 

47

 

Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

 

48

 

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

 

49

 

Практичне заняття. Традиції та побут української сімї.

 

50

 

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання.

 

51

 

«Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

52

 

Підсумкове узагальнення.

 

 

docx
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
1254
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку