Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури 6 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків із зарубіжної літератури для 6 класу на І і ІІ семестр. 2018-2019 навчальні роки. Планування згідно оновленої програми МОН України. Для загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

 

Державне підприємство України

Міжнародний дитячий центр «Артек»

Інноваційний освітній центр

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

Методист

Інноваційного освітнього центру

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Інноваційного освітнього центру

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

занять зі світової літератури

для 6 класів

(70 годин, 2 години на тиждень, 6 годин резерв)

За «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів»

Рівень стандарту

(Доопрацьована та затверджена наказом № 804 Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017)

на  2018 / 2019  н.р.

Храпійчук Олени Миколаївни

 

Розглянуто на засіданні методичної ради

_________________________________________

_____________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МР ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

м. Київ

 

ВСТУП

Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – прилучення учнів до кращих здобутків зарубіжної літератури та культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Завдання вивчення зарубіжної літератури в основній школі

Основними завданнями вивчення зарубіжної літератури в основній школі є:

 1. формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення зарубіжної літератури як скарбниці духовних цінностей людства;
 2. ознайомлення учнів із найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури («золотого» фонду класики та сучасної);
 3. поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;
 4. формування читацької та мовленнєвої культури;
 5. розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;
 6. активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;
 7. формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх рас, народів, народностей і національностей;
 8. виховання любові до української мови і літератури як органічного складника світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;
 9. формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;
 10. розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;
 11. формування етичних уявлень та естетичних смаків;
 12. розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.

Освітні технології під час вивчення тем:

 •   Інтерактивне навчання
 •   Різнорівневе (диференційоване навчання)
 •   Проблемне навчання
 •   Технологія навчання в співпраці
 •   Ігрові технології навчання
 •   Гейміфікація
 •   Мобільне навчання(вring your own devices)
 •   Бріколаж
 •   Проектне навчання

 


Світова література, 6 клас 

І семестр

К-ть годин

№ п/п

заняття

 

Розділи,теми занять

Дата

Примітки

2

 

Вступ

 

 

 

1-2

Література як вид мистецтва. Художній образ

 

 

7

 

Міфи народів світу

 

 

 

3

Поняття про міф. Основні тематичні групи міфів (про створення і будову світу, про героїв, календарні та ін.). Відображення єдності людини й природи в міфах різних народів. Популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів.

 

 

 

4-5

Грецькі міфи. Міф про Прометея. Міфи про Геракла (1-2 міфи). Дедал і Ікар. Нарцис. Пігмаліон і Галатея. Орфей і Еврідіка. Деметра і Персефона (3-4 за вибором учителя).

 

 

 

6-7

Індійські міфи. Творення. Про створення ночі. Про потоп. Про золоті часи (2-3 за вибором учителя).

 

 

 

8-9

Єгипетські міфи. Ра та Апоп. Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет (1-2 за вибором учителя).

 

 

3

 

Мудрість байки

 

 

 

10

Байка як літературний жанр, її характерні ознаки, особливості художньої будови, повчальний зміст.

 

 

 

11

Езоп. «Лисиця і виноград», «Вовк і Ягня», «Крук і Лисиця», «Мурашки й Цикада» (2-3 за вибором учителя). Поєднання конкретного і загального в байках Езопа. Утілення людських якостей (працелюбність, розум, хитрість, дурість, жорстокість, лінощі та ін.) в алегоричних образах. Мораль байок Езопа.

 

 

 

12

Іван Андрійович Крилов (17691844). «Квартет»,  «Бабка і Муравель», «Вовк і Ягня» (1-2 за вибором учителя). Моральні проблеми в байках І. А. Крилова. Яскравість алегоричних образів.

 

 

16

 

Пригоди і фантастика

 

 

 

13-16

Жуль Верн (18281905). «П'ятнадцятирічний капітан».  Тема духовного випробування людини в романі Ж. Верна. Образ Діка Сенда, моральні якості героя, його мужність і людяність. Дік Сенд і його друзі. Дік Сенд і Негоро. Проблема рабства в романі. Описи природи.

 

 

 

17-21

Роберт Льюїс Стівенсон (18501894). «Острів скарбів». Особливості розвитку пригодницького сюжету у творі. Система образів (Джим Хокінс і його товариші), пірат Сільвер та ін.). Моральні цінності.

 

 

 

22-24

Чарльз Діккенс (18121870). «Різдвяна пісня в прозі». Подорож у часі й просторі Скруджа. Динаміка образу Скруджа, причини його духовного переродження. Сюжет і композиція повісті. Значення образу Різдва у творі. Елементи фольклору (казки, пісні).

 

 

 

25-28

Микола Васильович Гоголь (18091852). «Ніч перед Різдвом». Народні традиції та звичаї у творі. Тема кохання. Образи Оксани і Вакули. Роль фантастики в повісті. Елементи фольклору (традиційні образи – відьма, чорт, місяць та ін.; різдвяні символи; елементи казки).

 

 

5

 

Підсумки

 

 

 

29

Повторення розділу «Міфи народів світу» частина 1

 

 

 

30

Повторення розділу «Міфи народів світу» частина 2

 

 

 

31

Повторення розділу «Мудрість байки»

 

 

 

32

Повторення розділу «Пригоди і фантастика» 1 частина

 

 

 

33

Повторення розділу «Пригоди і фантастика» 2 частина

 

 

 

 

ІІ семестр

К-ть годин

№ п/п

заняття

 

Розділи,теми занять

Дата

Примітки

9

 

Людські стосунки

 

 

 

1

Антон Павлович Чехов (1860-1904). «Хамелеон»,

«Товстий і тонкий». Викриття пристосуванства,

підлабузництва в оповіданнях А.П. Чехова.

 

 

 

2

Діалог як основна форма розкриття сюжету. Майстерність

письменника у змалюванні персонажів.

 

 

 

3

Джек Лондон (1876-1916). «Жага до життя».

Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі.

 

 

 

4

Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома», В. Г. Короленко  «Сліпий музикант» (1 твір за вибором учителя)

 

 

 

5

Гаррієт Бічер-Стоу (18111896). «Хатина дядька Тома». Проблема рабства і ставлення до людей різних рас і національностей у творі. Образи дядька Тома, Елізи, Джорджа Гарріса, Джорджа Шелбі, Евангеліни (Еви). Ідеї доброти, поваги до людини, мужності, толерантності. Викриття жорстокості й расової неприязні в романі.

 

 

 

6

Володимир Галактіонаович Короленко-«лицар людяності».

Повість «Сліпий музикант».

 

 

 

7

Пошук головним героєм свого місця у світі. Тема мистецтва.

 

 

 

8

Петро Попельський і Евеліна Яскульська.

 

 

 

9

Українська природа, народні  образи й традиції в повісті.

 

 

5

 

Поетичне бачення світу

 

 

 

10

Мацуо Басьо (1644-1694). Хайку. Відображення японських

уявлень про красу в поезії митця. Лаконізм форми і широта

художнього змісту хайку.

 

 

 

11

Роберт Бернс (1759-1796). «Моє серце в верховині…». Ідея

любові до батьківщини у вірші Р. Бернса. Антитеза (рідний

край – чужина).

 

 

 

12

Генрі Лонгфелло (1807-1882). «Пісня про Гайавату» (1

розділ за вибором учителя). Міфи північноамериканських

індіанців та їх втілення в поемі «Пісня про Гайавату».

 

 

 

13

Елементи фольклору у творі (пісні, казки, легенди та ін.). Образ Гайавати. Ідеї миру, національного єднання, служіння народові.

 

 

 

14

Джанні Родарі (19201980). «Листівки з видами міст». Широта світу та його сприйняття ліричним героєм вірша. Листівки як символ широти світу й прагнення до його відкриття.

 

 

3

 

Образ майбутнього в літературі

 

 

 

15

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «Усмішка». Тривога за

руйнування духовних цінностей в оповіданні «Усмішка».

 

 

 

16

Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для

розкриття головної ідеї твору.

 

 

 

17

Роберт Шеклі (1928-2005). «Запах думки». Утвердження

сили людської думки у творі. Духовне й фізичне

випробування Кліві.

 

 

4

 

Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом.

 

 

 

18

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (19072002). «Міо, мій Міо». Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах. Моральні цінності у творчості А. Ліндгрен. Образи головних героїв. Перемога добра над злом.

 

 

 

19

Міхаель Андреас Гельмут Енде (1929–1995). «Джим Ґудзик і

машиніст Лукас». Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас, пан Ермель, пані Ваас та ін.).

 

 

 

20

Міхаель Андреас Гельмут Енде. «Джим Ґудзик і машиніст

Лукас». Моральні цінності, що стверджуються у творі

(дружба, кохання, сім’я, повага до інших, любов до

батьківщини).

 

 

 

21

Крістіне Нестлінґер. «Конрад, або Дитина з бляшанки».

Незвичайність образу Конрада, риси його характеру.

 

 

2

 

Підсумки

 

 

 

22-23

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

Методист ________________                                                                                   ___________

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
31 серпня 2018
Переглядів
761
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку