19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури

Про матеріал

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури для всієї старшої школи (майже всієї) - 7, 8, 9, 10 КЛАСИ. За новою, зміненою програмом 2018

Перегляд файлу

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР          Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                   _____2018р.                                 _____2018р.

 

Без названия

Календарно-тематичне

планування

із зарубіжної літератури

на 2018/2019 навчальний рік

для 10 класу

 

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

 

 

Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури в 10 класі розроблено згідно з навчальною програмою із зарубіжної літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від

23 жовтня 2017 року.

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови та літератури,

зарубіжної літератури)

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

із зарубіжної літератури в 10 класі

 (рівень стандарту)

на 2018-2019 навчальний рік за новою програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у

 формі:

Всього

2

2

контрольного класного твору

1

1

виконання інших завдань (тестів,

відповідей на запитання тощо)

1

1

Позакласне читання (ПЧ)

1

1

Розвиток мовлення

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Перевірка зошитів

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр

Дата

Тема (основний зміст уроку)

Примітки

ВСТУП

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ СВІТІ (1 год.)

1

 

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій. Оригінали й переклади художніх творів, їхня роль у розвитку особистості. Перекладна література як важливий складник вітчизняної культури й чинник формування української нації.

 

 

ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ (7 год.)

 

2

 

Стародавня Греція

Етапи й шедеври античності (огляд).

Гомер (приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за вибором учителя).

Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».

ТЛ Міф, епічна поема.

 

 

 

 

3

 

 Уславлення людського розуму, вірності, винахідливості й допитливості. Засудження беззаконня, насильства й несправедливості та самовпевненості й марнославства. Образ Одіссея.

 

4

 

Італія

Специфіка італійського Відродження, його основні етапи, представники.

Розвиток мовлення.  Написання тез до теми: «Специфіка італійського Відродження» або презентація учнівських проектів.

 

5

 

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» (Пекло, І, V). 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми.

 

6

 

 Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору.

 

7

 

Англія

Ренесанс в Англії. Здобутки й представники.

Вільям Шекспір (1564 1616). «Гамлет».

Здобутки драматургії В. Шекспіра. Філософські та моральні проблеми в трагедії «Гамлет». Провідні мотиви твору.

Один із монологів Гамлета напам’ять (за вибором учителя).

8

 

Художній простір (данське королівство як символ). Гамлет – вічний образ світової літератури. Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації в наступні епохи.

ТЛ Вічний образ, трагедія.

 

 

9

 

 Контрольний твір за трагедією Вільяма Шекспіра «Гамлет».

 

ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ

ТА ПЕРЕХОДУ ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. (6 год.)

10

 

Специфіка переходу від романтизму до реалізму.

Німеччина

Романтизм у Німеччині.

Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму. Віхи мистецького шляху.

ТЛ Гротеск, фантастика, соціальна сатира.

 

11

 

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер».

Протиставлення філістерів та ентузіастів як провідний конфлікт творчості Е. Т. А. Гофмана. Особливості сюжету й композиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка. 

 

12

 

Росія

Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873) й А. А. Фета (1820 – 1892) (огляд). Художня довершеність творів. 

 ТЛ  Психологізм.

 

 

 

 

 

 

13

 

Позакласне читання.   Лірика Ф. М. Тютчева  й А. А. Фета. Утілення образів літературних творів у різних видах мистецтва. Романси на вірші поетів.

Розвиток мовлення.  Аналітичне дослідження віршів Тютчева, Фета (усно).

 

15

 

США

Розвиток романтизму в США, видатні представники.

Волт Вітмен (1819 – 1892). «Листя трави» (1-2 уривки за вибором учителя).

Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця. Зв’язок збірки «Листя трави» з історією та життям Америки. Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Традиції й  художнє новаторство В. Вітмена.

ТЛ   Верлібр.  

Напам’ять один уривок за вибором учня.

16

 

Контрольна робота №2 з тем «Золоті сторінки далеких епох», «Поезія й проза пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст.». Тести, відповіді на запитання.

 

ІІ семестр

Дата

Тема (основний зміст уроку)

Примітки

РОМАН XIX СТ. (6 год.)

(1-2 твори за вибором учителя)

17

 

  Роман як жанр літератури, його формування і провідні ознаки. Різновиди роману XIX ст., національна своєрідність. ТЛ. Роман та його різновиди, індивідуальний стиль.  

Росія

Федір Михайлович Достоєвський (1821 – 1881). «Злочин і кара».

Значення Ф. М. Достоєвського для розвитку соціально-філософського і психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя.

 

18

 

Сюжет роману «Злочин і кара», зумовлений рухом свідомості головного героя. «Теорія» Раскольнікова, її сутність і проблемність.

 

19

 

Система персонажів. Зіставлення образів персонажів («двійники» і антиподи Раскольнікова).

 

20

 

Біблійні мотиви. Особливості індивідуального стилю письменника. Поліфонізм твору.   Екранізації романів XIX ст.      

 

21

 

Позакласне читання.  М. В. Гоголь. « Ніс».

 

22

 

Контрольний твір-роздум     за романом 

Ф. М. Достоєвського  «Злочин і кара».

 

23

 

Англія

Оскар Вайльд (1854 – 1900). «Портрет Доріана Грея».

Ідейно-естетичні погляди і творчий шлях митця. Проблема краси й моралі в романі «Портрет Доріана Грея». Система образів. Еволюція головного героя. Роль фантастики у творі. Символіка. Традиції і новаторство О. Вайльда в жанрі роману. 

 

 

 

 

 

24

 

Розвиток мовлення. Дискусія за романом Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея»: «Краса – явище моральне, аморальне чи «по той бік добра і зла?» Екранізації романів XIX ст.      (усно)

 

 

 

 

 

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ (4 год.)

(4-5 творів за вибором учителя)

25

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція

Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. 

ТЛ. Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

 

26

 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.   

Напам’ять один вірш за вибором учня.

27

 

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

 

28

 

Розвиток мовлення. Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів).

 

ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. (3 год.)

29

 

 Зміни в драматургії на межі XIXXX ст.

ТЛ. «Нова драма», дія (зовнішня і внутрішня), символ, підтекст, драма-феєрія.  

 

 

30

 

Бельгія

Моріс Метерлінк (1862 – 1942). «Синій птах».

М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

 

31

 

Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу. 

(ЛК) Екранізації й театральні вистави за драматичними  творами кінця XIX-XX ст. 

 

32

 

Контрольна робота №4 з тем «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму та імпресіонізму в ліриці», «Драматургія кінця XIX  -  початку XX ст.» .  Тести.

 

 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ (2 год.)

(1-2 твори за вибором учителя та учнів)

33

 

Бразилія

Паоло Коельйо (нар. 1947). «Алхімік».

Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік». Поняття «своя доля», «призначення», «мрія душі», «смисл існування».

 

34

 

Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

ТЛ. Класична і масова література. Художність

 

 

35

 

ПІДСУМКИ (1год.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

 

 

Перегляд файлу

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР          Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                   _____2018р.                                _____2018р.

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне

 планування

із зарубіжної літератури

на 2018/2019 навчальний рік

для 7 класу

 

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

 

00385990_n1.png

 

 

 

 

 

 

 

Світова література 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури


 

Навчально-методичне забезпечення викладання

зарубіжної літератури у 7 класі

у 2018-2019 навчальному році

 

 

 

 

 

Річна кількість годин       70 год.

Кількість годин на тиждень згідно з програмою  2 год.

 

 

 

 

Обов'язкова кількість видів контролю

І семестр

II семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ)*

2(у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 


Календарно-тематичне  планування  уроків  зарубіжної  літератури

7 клас

 

 

 

Розділ,  тема  уроку

Дата

проведення

Вступ

 

1.

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу.

 

 

2.

 

Переклад і переспів. Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу й художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність. 

 

 

Билини і балади

 

3.

 

 

 

Билина як жанр давньоруської літератури. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).

Билина, гіпербола.

Історія і культура Київської Русі.

 

 

 

 

 

 

4.

 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Робота з текстом. Реальність (історія, побут і звичаї) і художня вигадка в билинах.

 

 

5.

 

 

Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Елементи фольклору.

Зображення героїв билин у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

 

 

 

 

6.

 

Балада як жанр фольклору і літератури. Характерні ознаки балади. Балада. Фольклорні балади. «Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ.

 

 

7.

 

«Як Робін Гуд став розбійником». Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда.

 

 

8.

 

Позакласне читання Лондон Джек «Біле Ікло»

 

 

9.

 

Літературні балади. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.

 

 

 

10.

 

 

 

Адам Міцкевич (1798 -1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі. А. Міцкевич і Україна. Українські образи й мо тиви в баладі А. Міцкевича «Світязь».

 

 

 

 

11.

 

Роберт Льюїс Стівенсон (1850 -1894). «Балада про вересовий трунок». Основний конфлікт балади (батько і син — король, свобода — рабство). Утвердження духовної сили піктів,

їхнього героїзму в захисті національних цінностей.

 

 

 

 

12.

 

Розвиток мовлення (письмово). Стислий відгук на прочитану літературну баладу.

 

13

Контрольна робота за розділами «Вступ», «Билини і балади». Тести

 

Історичне минуле в літературі

14

 

Вальтер Скотт (1771–1832). «Айвенго». В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго».

 

15

Поглиблення понять про роман (історичний роман). Початкові поняття про художній час, художній простір. Висловлювання українських митців про В. Скотта, його вплив на розвиток історичного роману.  

 

 

16.

 Утілення  в  образі  Айвенго  кодексу  лицаря,  художні  засоби створення образу. Образи Ровени і Ребекки.

 

 

 

17.

Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі.

 

18.

Розвиток мовлення (усно)Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). Зіставлення літературних творів із їхніми втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.). 

 

 

19.

 

 

Друга світова війна у європейській поезії. К. І. Галчинський. «Лист із полону» Б. Ш. Окуджава. «До побачення, хлопчики…» (та інші – 2-3 твори за вибором учнів і вчителя).

 

 

20

 

Василь Володимирович Биков (1924–2003). «Альпійська балада». Особливості сюжету і композиції повісті. Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання світу насильства.

 

 

22

Контрольний твір  «Твої враження від прочитаного твору "Альпійська балада" В. Бикова»

 

23

Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, у яких викривається війна). Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому.

 

 

24

Контрольна робота за розділом «Історичне минуле в літературі». Тести

 

25.

Позакласне читання Льюїс К. С. «Хроніки Нарнії»

 

 

Духовне випробування людини

26.

 

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм».  Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання. Поглиблення понять про оповідання. Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митця.

 

 

27.

Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення. Віра у внутрішні можливості людини,  подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

 

 

 

 

 

28.

Редьярд Кіплінг (1865–1936). «Балада про Схід і Захід». «Якщо…». Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі.

 

 

29.

 

Ідеї миру і  дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син).   Поглиблення понять про баладу (літературну).

Вивчити напам’ять Кіплінг «Якщо…»

 

 

 

30.

 

 

 

 

Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам).

 

31.

Контрольна робота з теми: «Духовне випробування людини». Тести

 

32.

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТР

Дружба і кохання

33.

 

Олександр Сергійович Пушкін (1799–1837). «19 жовтня 1825 року». Дитинство і юність О. С. Пушкіна.

 

34.

Уславлення ліцейської дружби й вірності ідеалам у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року». Авторські спогади й роздуми у творі.Поглиблення понять про вірш, образ автора. 

 

 

35.

Шолом-Алейхем «Пісня над піснями». Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах культури та долі єврейського народу.

 

 

 

36.

Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей.

 

 

 

 

37.

 

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання. Р. Бернс. «Любов». Г. Гейне. «Коли настав чудовий май…».

 

38.

 

 

К. М. Симонов. «Жди мене…» (та інші – 2-3 за вибором учнів і вчителя). Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.

Вивчити напам’ять Р. Бернс. «Любов» (або Г. Гейне. «Коли настав чудовий май…», К. Симонов «Жди мене…»).

 

39.

Позакласне читання  Хемінгуей Е. «Кішка на дощі»

 

40.

 

Контрольна робота за розділами «Дружба і кохання». Тести

 

Літературний детектив

 

41

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.

 

 

42.

 

 

Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук». Е. А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук».

 

43.

 

 

 

Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.). 

Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. 

 

 

44.

 

 

 

 

Артур Конан Дойл (1859–1930). Оповідання про Шерлока Холмса «Пістрява стрічка».А. Конан Дойл – відомий автор детективних циклів,  популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса.

 

45.

 

 

 

 

Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка».Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач.

 

46

Розвиток мовлення (усно). Екранізації творів Е. А. По і А. Конана Дойла (1-2 за вибором). Втілення героїв детективів засобами кіномистецтва. Порівняння літературних детективів з екранізаціями

 

47

Контрольна робота за розділом «Літературний детектив». Тести

 

Світова новела

48

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.

О. Генрі (1862–1910). «Дари волхвів», «Останній листок».  О. Генрі – майстер новели.

 

 

49

Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі.Біблія («Поклоніння волхвів»).Новела та її різновиди.

 

50

Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на  самопожертву заради ближнього.

 

 

51

Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця).

 

52

Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, розповідач.  Поглиблення понять про оповідача і розповідача.Порівняння образів героїв новели.

 

53

Розвиток мовлення (письмово). Твір-роздум «Чи здійснилася мрія старого Бермана?» (за новелою О. Генрі «Останній листок».

 

 

54

Герберт Джордж Уеллс (1866–1946). «Чарівна крамниця». Видатний англійський фантаст Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця».

 

55

Рюноске Акутаґава (1892–1927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Утілення ідеї про  моральну справедливість у новелі «Павутинка».

 

56

Філософський зміст твору. Підтекст.

Художні образи новели (Будда, Кандата). Біблія («Поклоніння волхвів»). Особливості вірувань  японців. 

 

 

57

Контрольний твір "Чому вчить новела Акутагави"Павутинка"

 

Сучасна література. Я і світ

58

Айзек Азімов (1920-1992). «Фах». Роздуми про майбутнє людини й людства.

 

59

Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини. Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі.

 

60

Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей.

 

61

Діана Вінн Джонс (1934-2011). «Мандрівний замок Хаула». Поєднання елементів казки і детективу у творі.

 

 

62

Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі.

 

63

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі. Образ Меґі – дівчинки, котра  любить читати. Її пригоди й духовне випробування. Поєднання уявного і реального світів.

 

64

Поглиблення понять про оповідача, розповідача роман, повість, фентезі.

 

65

 Поглиблення уявлень про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва. Коло читання підлітків у  різних країнах.

 

66

Позакласне читання Діккенс Ч. «Пригоди Олівера Твіста»

 

67

Зіставлення художнього твору з екранізацією («Клад». Фільм 2003 р. режисера Ендрю Девіса, знятий за романом «Ями» Л. Сашара)

 

 

68

 

Контрольна робота за розділами «Світова новела» та «Сучасна література». Тести

 

69

Підсумки. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за семестр

 

 

70

Ознайомлення зі списком рекомендованої літератури на 8-й клас

 


 

 

 

Перегляд файлу

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР          Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                   _____2018р.                                 _____2018р.

 

 

 

 

 

 

Без названия

 

Календарно-тематичне

планування

із зарубіжної літератури

на 2018/2019 навчальний рік

для 8 класу

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

 

 

 

 

За програмою: Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови та літератури,

зарубіжної літератури)

 

 

 

 

 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

 8 КЛАС

 

 

2 год. на тиждень (70 годин на рік)

 

 

Календарно-тематичне планування для 8-го класу складено відповідно  до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Світова література: 5-9 класи / О.М.Ніколенко (керівник колективу), К.В.Таранік-Ткачук, С.П.Фоміна, О.В.Ревнивцева, Т.П.Сегеда, Н.В.Онищенко К.: Освіта, 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України №804 від 07.06.2017р. №804).

 

 

 

 

 

Форми контролю

І семестр 32 год.

ІІ семестр 38 год.

Контрольні роботи у

 формі:

Всього

3

3

контрольного класного твору

1

1

виконання інших завдань (тестів,

відповідей на запитання тощо)

2

2

Позакласне читання (ПЧ)

2

2

Розвиток мовлення

(РМ)

2

(у+п)

2

(у+п)

Перевірка зошитів

4

5

  


3. АНТИЧНІСТЬ (11 годин)

 

 

 

11

 

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

 

 

 

 

12

 

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

Міфи троянського циклу. Паріс викрадає Єлену. Смерть Ахілла. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

 

 

 

 

13

 

Гомер — легендарний засновник європейської літератури. Його значення в історії розвитку європейських літератур. «Іліада» та «Одіссея» Гомера - енциклопедія життя стародавніх греків. Героїчний епос.

ТЛ: героїчний епос.

 

 

 

14

 

Гомер «Іліада» (огляд): структура, сюжет, міфологічна основа. «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470670). Віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр).

 

ТЛ: віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр).

 

 

 

 

15

 

Особливості  розвитку  і  види  лірики  в   Давній Греції. Тіртей (VII ст. до н.е.).

«Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Сапфо (VIIVI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної

героїні, глибина її почуттів і переживань.

ТЛ: елегія.

 


 

 

16

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія.

ТЛ:трагедія.

 

 

 

17

 

Есхіл (бл. 525бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий».   Значення   творчості   Есхіла    для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий».

 

 

 

18

 

Есхіл «Прометей закутий».

Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

 РМ №2 (письмово) Есе «Вогонь Прометея – світло свободи »

 

 

 

19

 

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (7019 рр. до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави.

 

20

 

Образ Енея та його значення в композиції твору.

 

 

 

 

21

 

Квінт Горацій Флакк (658 рр. до н. е.).

«До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

ТЛ: ода.

 

 

 

 

 

22

 

Публій  Овідій  Назон  (43 р.   до   н. е.      бл. 18 р.  н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою,  трагедія  вигнання  і  сум  за  батьківщиною  у

«Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до  вітчизни  як  провідна  ідея  твору    межах  циклу

«Сумні елегії»). Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.

 

23

 

 Контрольна робота № 2 Різнорівневі завдання з теми

«Античність».

 


4. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (8 годин)

 

 

24

 

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

 

 

 

 

25

 

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо (701762). «Печаль на яшмовому ганку»,

«Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, утілення в них краси природи і духовного життя.

 

 

 

 

26

 

Ду Фу (712770). «Весняний краєвид»,

«Подорожуючи, вночі описую почуття», «Пісня про хліб і шовк». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

 

 

 

 

 

27

 

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма.

 Вивчити напам’ять:2 – 3 рубаї (за вибором).

ТЛ: рубаї.

 

 

 

 

 

28

 

Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

ТЛ: героїчний епос (середньовічний) поглиблення понять.

 

 

 

29

 

Аліг’єрі Данте (12651321).

Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу   до   Відродження.   Загальна характеристика

його  творчості.  Утілення  в  сонеті  11  Данте  краси високого почуття кохання.ТЛ: сонет.

 

 

 

30

 

 Контрольна робота №3. Твір  формі есе) на літературну тему:

  1. «…головне, Що нам дається тут, – життя: пильнуй же!» (Омар Хайям).
  2. «За що можна «…й кров пролити, трупом впасти» (за «Піснею про Роланда»).

 

31

 

 ПЧ №2 Рудакі. Газелі, рубаї, бейти.

 

32

 

Підсумковий урок.

 


ІІ С Е М Е С Т Р

5. ВІДРОДЖЕННЯ (12 годин)

 

33

 

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

 

 

 

 

 

34

 

Франческо Петрарка (13041374). Сонети  61,

132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. Утілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

 Вивчити напам’ять:  на вибір

ТЛ: поглиблення поняття про сонет. Катрен, терцет, ямб.

 

 

 

 

35

 

Вільям   Шекспір   (15641616).   Виняткова    роль   В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Сонети № 66, 116,

130. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба.

 Вивчити напам’ять: Сонет напам’ять (за вибором).

 

 

36

 

Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

 

 

37

 

 РМ    №3    (усно)    Порівняльний     аналіз     сонетів Ф. Петрарки та В. Шекспіра, художніх засобів створення жіночих образів.

 

38

 

 ВЧ напам’ять сонетів Петрарки та В. Шекспіра.

 

 

39

 

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів.

ТЛ: поглиблення поняття про трагедію.

 

 

 

40

 

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція)

ТЛ: поглиблення поняття про вічний образ.

 

 

41

 

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

 

 

42

 

«Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

 

 

43

 

 ПЧ №3 В.Шекспір «Гамлет». Історія написання. Сюжет. Духовні пошуки головного героя в трагедії В. Шекспіра «Гамлет» (Переможець – чи переможений?). Проблема морального вибору і вчинку у творі.

 

 

 

 

44

 

Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616).

«Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору.

ТЛ: поглиблення поняття про роман.

 

 

45

 

«Дон Кіхот». Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота  і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя.

 

 

46

 

Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство».

ТЛ: поглиблення поняття про вічний образ.

 

 

47

 

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта

 

 

 

філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів.

 

48

 

 Контрольна робота №4 Твір у формі есе.

 

6. БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ (8 годин)

 

49

 

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

 

 

 

50

 

Із лірики європейського бароко. Джонн Донн (15721631). «Щоб мучить мене…». Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

ТЛ: поглиблення понять про вірш (філософський).

 

 

51

 

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

 

 

 

 

52

 

Мольєр (16221673). «Міщанин-шляхтич».

Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

ТЛ: сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

 

 

53

 

Історія створення комедії «Міщанин- шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

 

54

 

Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.).

 

 

55

 

Моральна проблематика комедії Мольєра «Міщанин- шляхтич». Виховний потенціал твору. Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

 

56

 

 РМ №4 (письмово) Складання рецензії, анотації до твору Мольєра «Міщанин-шляхтич».

 

57

 

 ПЧ №4 Бунін І. О. «Красуня».

 

58

 

 Контрольна робота №5 Різнорівневі завдання з теми

«Бароко і класицизм».

 

7. Література XXXXI століття.

У пошуках себе і високого польоту (6 годин)

 

 

 

59

 

Антуан де Сент-Екзюпері (19001944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці- притчі «Маленький принц».

ТЛ: притча.

 

60

 

Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц».

Художні образи.

 

61

 

Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц».

Філософський зміст твору.

 

 

 

62

 

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору як філософська метафора людського буття..

ТЛ: Поглиблення понять про метафору.

 

 

63

 

Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон».

Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана

 

 

64

 

Художній конфлікт і можливість його подолання. Алегоричні образи повісті. Ознаки притчі у творі.

ТЛ: Поглиблення понять про алегорію.

 

 

65

 

Барбара  Космовська  (нар.  1958). Художній   світ   Б. Космовської. «Буба». Ідея поваги й любові до людини.

 

 

66

 

Барбара Космовська. «Буба», «Буба: мертвий сезон». Батьки – діти, діди – онуки. Сімейні цінності у творі.

 

 

67

 

 Контрольна     робота    №6 Твір різнорівневі тестові завдання. Літературний диктант.

 

 

68

 

 ПЧ №4

М.Аромштам. «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ. Моральні проблеми та їхнє осмислення у творі.

 

 

69

 

Урок-повторення «Гортаючи сторінки улюблених книг». Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

 

70

 

Підсумковий урок. Обговорення списку літератури на 9 клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Перегляд файлу

«СХВАЛЕНО» «ПЕРЕВІРЕНО»                                «ЗАТВЕРДЖЕНО»                      

МО вчителів суспільно- Заступник директора з НВР          Директор школи

гуманітарних дисциплін  _______О. В. Барановська         ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____Н. С. Міносян

протокол №­­­__ 

_____2018р.                                   _____2018р.                              _____2018р.

 

 

 

 

Календарно-тематичне

 планування

із зарубіжної літератури

на 2018/2019 навчальний рік

для 9 класу

комунального закладу освіти

«Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів»

Вітовської районної ради

1316679378Світова література 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.

 

 

 

 

 

 

Рогова Юлія Ігорівна

(вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури)

 

Навчально-методичне забезпечення викладання

зарубіжної літератури у 9 класі

у 2018-2019 навчальному році

 

Річна кількість годин       70 год.

Кількість годин на тиждень згідно з програмою             2 год.

 

 

 

Обов'язкова кількість видів контролю

І семестр

II семестр

Контрольні роботи у формі:

• контрольного класного твору;

• виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

3

1

2

3

1

2

Уроки розвитку мовлення (РМ)*

2(у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного читання (ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

 


Календарно-тематичне планування на 2018-2019 н.р.

Зарубіжна література 9 клас

 

Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

1.

 

Вступ. Літературні жанри і стилі.

 Перехідні явища в літературі.

 

3.

 

Просвітництво. Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору. Просвітницькі ідеї у творі.

Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини.

Жанрова своєрідність роману (поєднання реалістичних елементів і соціальної фантастики). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова мова.

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

Йоганн Вольфганг Ґете (17491832). Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король». Ідея кохання й щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору.

Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея.

 

9.

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «До радості». Просвітницька ідея об’єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера. Пафос твору, який став гімном Євросоюзу.

Напам'ять

10.

 

Позакласне читання. Космовська Б. «Позолочена рибка»

 

11.

 

Повторення. Контрольна робота: тести (п.).

 

12.

 

Романтизм. РЗМ (п.). Складання тез статті підручника « Романтизм як художній напрям» (історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму; основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві; романтизм у різних країнах).

 

13.

 

 

 

 

14.

 

Генріх Гейне (17971856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне.

«Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

Напам’ять

« Не знаю…»

15.

16.

 

 

17.

18.

 

 

 

 

19.

20.

 

Джордж Ноел Гордон Байрон (17881824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні та біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.

Відображення духовного життя особистості та суспільства, історії та культури Європи в поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». Герой і автор: схожість і відмінність. Особливості віршової організації поеми (спенсерова строфа).

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури.

Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напам’ять

вірш за вибором

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

«Євгеній Онєгін». Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга).

Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни).

Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до зображення дійсності). Образ автора.

 

24.

 

РЗМ (у.) Диспут за романом.

 

25.

 

Повторення. Контрольна робота: твір за романом  (п.).

 

26.

 

Позакласне читання. О.Пушкін .« Маленькі трагедії» (за вибором).

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Юрійович Лермонтов (18141841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова.

Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

Напам’ять

« На дорогу йду я…»

 

29.

 

 

 

30.

31.

 

«Герой нашого часу» (огляд, 3-4 уривки за вибором учителя). Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною та духовною атмосферою доби.

Складність образу Печоріна, його духовна трагедія. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

 

32.

 

Повторення. Контрольна робота: тести (п., дир.).

 

 


 

 

 

II СЕМЕСТР

 

 

33.

34.

 

Реалізм. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину,  критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм  та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

 

 

35.

 

Оноре де Бальзак (1799-1850). Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника.

 

36.

 

 «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи.

 

37.

 

«Гобсек».  Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

 

38.

39.

40.

 

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя )

 

41.

 

Підсумковий урок за повістю. Підготовка до к. твору.

 

42.

 

Контрольна  робота: твір за повістю «Гобсек» (п.).

 

43.

 

Микола Васильович Гоголь (18091852). Петербурзький етап життя і творчості письменника.

 

44.

 

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи чиновників.

 

45.

 

Образ Хлєстакова та його динаміка.

 

46.

 

Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту й жанру п’єси.

 

47.

 

Позакласне читання. Гоголь М. В. «Ніс», «Портрет» (1 за вибором).

 

48.

 

Нові тенденції у драматургії кінця XIX–початку XX ст.  «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX – початку XX ст.

 

49.

 

Генрік Ібсен (1828–1906). «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство.

 

50.

 

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.

 

51.

 

Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси.

 

52.

 

 

Образна система.

 

53.

 

Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Підсумковий урок. Підготовка до контрольної роботи.

 

54.

 

Контрольна робота: ТЕСТИ (п.)

 

55.

56.

 

Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідеї  «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

 

57.

 

РЗМ (усно). Підготовка до створення презентації або повідомлення за вибраною темою.

 

58.

59.

60.

 

Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура. Шолом-Алейхем (1859–1916). «Тев’є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX–XX ст. Образна система твору. Філософські проблеми. Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва.

 

61.

62.

 

Ерік Вольф Сігел (1937–2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

 

63.

64.

 

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

 

65.

 

РЗМ (п.) Створення рецензії на прочитаний твір.

 

66.

 

Позакласне читання. Сучасна зарубіжна поезія.

 

67.

 

Підсумкове узагальнення вивченого матеріалу. Підготовка до контрольної роботи.

 

68.

 

Контрольна робота: тести (п., дир.)

 

69.

 

Аналіз к.р. Повторення.

 

70.

 

Підсумки  роботи.

 

 

zip
Додано
17 листопада 2018
Переглядів
426
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку