Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

"Календарно-тематичне планування корекційно-розвиткової роботи з подолання порушень письма та читання в учнів 2-3-х класів із загальним недорозвиненням мовлення"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування корекційно-розвиткової роботи з подолання порушень письма та читання в учнів 2-3-х класів із загальним недорозвиненням мовлення, яку реалізує вчитель-логопед в умовах інклюзивного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі
Перегляд файлу

Затверджено:

Директор ЗЗСО №____

____________________

 

«_____» «______________» 2019 р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування

корекційно-розвиткової роботи

 з подолання порушень письма та читання

в учнів 2-3-х класів

із загальним недорозвиненням мовлення

на 2019-2020 н. р.

 

вчитель-логопед _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Календарний план складений з використанням наступних джерел: 

  1. Рібцун Ю. В. Допитливі співрозмовники. Програми з корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (1-4 класи). – К., 2018. – 83 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ № 802 від 24.07.2018 р.)
  2. Седих Н.А. «Коррекция письма и чтения  у детей с общин недорозвитием речи. 1-й год коррекционной работы.-Х.: Изд.группа «Основа», 2008
  3. Ярош Т.О. Подолання дисграфії в учнів початкових класі: посібник/Т.О.Ярош.- Мандрівець, 2013

 

Кількість годин на тиждень - 2 години.

І семестр – 26 годин.

ІІ семестр – 38 годин.

Рік – 64 годин.

Основні напрямки  корекційно-розвиткової роботи:

  • формування умінь і навичок вимови приголосних звуків (постановка, автоматизація, диференціація) та розвиток слухової і вимовної диференціації дзвінких і глухих приголосних; розрізнення на слух твердих і м'яких звуків та усвідомлення їх правильного артикуляційного укладу при вимові;
  • формування фонематичного сприймання, звукового аналізу й синтезу;
  • уточнення і збагачення лексики (збагачення словника, уточнення значення слова, формування лексичної системності, структури значення слова, закріплення зв'язків між словами);
  • розвиток граматичного боку (словозміни, словотворення) й формування морфологічної і синтаксичної систем мовлення;
  • розвиток самостійного зв’язного мовлення;
  • формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);
  • корекція письма та читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата прове

дення

Дата фактич

на

Формування фонематичних процесів та мовленнєвого аналізу та синтезу

Заповнення пробілів лексико-граматичного ладу мови

 

Голосні першого ряду

 

 

 

1

Звукоутворення голосних звуків.

Слова, що вказують на предмет (іменники). Істоти та неістоти.

 

 

2

Звук і буква А.

Число іменників.

 

 

3

Звук і буква О.

 

 

4

Звук і буква У.

Рід іменників.

 

 

5

Звук і буква Е.

 

 

6

Звук і буква И.

Слова, що означають дію предмета (дієслова).

 

 

7

Звук і буква І. Складоутворювальна роль голосних.

 

 

8

Розрізнення звуків і букв А – Е.

Диференціація іменників та дієслів.

 

 

9

Розрізнення звуків і букв А – О.

 

 

10

Розрізнення звуків і букв О – У.

Споріднені слова.

 

 

11

Розрізнення звуків і букв И – У. Наголос.

Слова, що означають ознаку предмета (прикметники).

 

 

 

12

Диференціація Е – И у наголошених складах. Наголос.

Диференціація частин мови.

 

 

13

 

 

14

Ненаголошені Е, И.

Словосполучення. Узгодження іменників і прикметників в роді та числі .

 

 

 

15

Голосні першого ряду (повторення).

 

 

 

Голосні другого ряду

 

 

 

16

Буква Я.

Словосполучення. Узгодження іменників і прикметників в роді та числі.

 

 

17

Буква Є.

 

 

18

Буква Ю.

Словосполучення. Узгодження іменників і дієслів в роді, числі.

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата прове

дення

Дата фактич

на

Формування фонематичних процесів та мовленнєвого аналізу та синтезу

Заповнення пробілів лексико-граматичного ладу мови

19

Буква Ї.

 

 

 

20

Розрізнення Й – Ї.

Словосполучення. Узгодження іменників і дієслів в минулому часі та числі.

 

 

21

 

 

22

Голосні другого ряду (повторення).

 

 

23

Апостроф.

Диференціація частин мови (повторення).

 

 

24

 

 

 

Приголосні звуки

 

 

 

25

Звукоутворення приголосних звуків.

Речення. Інтонаційне оформлення речення.

 

 

 

Тверді та м’які приголосні

 

 

26

Буквосполучення ЬО.

Головні члени речення.

 

 

27

Буквосполучення ЙО.

 

 

28

Розрізнення буквосполучень ЬО і  ЙО.

Поширення речення додатком у знахідному відмінку.

 

 

 

29

 

 

30

Позначення м’якості приголосних на письмі. Диференціація І – И.

 

Поширення речення додатком у давальному відмінку.

 

 

31

Позначення м’якості приголосних на письмі буквою Я.

Поширення речення додатком у давальному відмінку.

 

 

32

Позначення м’якості приголосних на письмі буквою Ю.

 

Поширення речення додатком у родовому відмінку.

 

 

33

Позначення м’якості приголосних на письмі буквою Є. Диференціація Е – Є.

Поширення речення додатком у родовому відмінку.

 

 

34

Тверді та м’які приголосні (повторення).

Поширення речення додатком у орудному відмінку

 

 

35

 

 

 

Глухі та дзвінкі приголосні

 

 

36

Розрізнення звуків та букв

С – З.

Поширення речення ознакою

 

 

 

37

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата прове

дення

Дата фактич

на

Формування фонематичних процесів та мовленнєвого аналізу та синтезу

Заповнення пробілів лексико-граматичного ладу мови

38

Розрізнення звуків та букв

Ш – Ж.

Вчити будувати речення, що містять присвійний займенник (моя, твоя, своя).

 

 

39

 

 

40

Розрізнення звуків та букв  

П – Б.

Закріпити навички будувати речення, що містять прислівник. Присвійні займенники.

 

 

41

 

 

42

Розрізнення звуків та букв

Т – Д.

Узгодження присвійних займенників і прикметників з іменниками в роді та числі.

 

 

43

 

 

44

Розрізнення звуків та букв

Х – Г.

Велика буква у власних назвах.

 

 

45

Дієслова ІІІ особи множини.

 

 

46

Розрізнення звуків та букв

Ф – В.

Дієслова ІІІ особи множини теперішнього часу.

 

 

47

Розрізнення звуків та букв

Ф – В.

Робота з деформованими реченнями.

 

 

48

Розрізнення звуків та букв

Ф – ХВ.

Суфіксальне словотворення (суфікси еньк, - оньк). Узгодження іменника з прикметником.

 

 

 

49

 

 

50

Розрізнення звуків та букв

Т – Д.

Побудова речень за опорними словами, за малюнками.

 

 

 

51

 

 

 

Диференціація приголосних за акустичною схожістю

 

 

52

Розрізнення М – Н.

Утворення прикметників від іменників. Місцевий відмінок однини іменників.

 

 

53

 

 

54

Розрізнення К – Т.

Побудова речень за опорними словами.

 

 

 

55

 

 

56

Розрізнення Г – Д.

Складання речень із поданих словосполучень.

Графічний диктант.

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Дата прове

дення

Дата фактич

на

Формування фонематичних процесів та мовленнєвого аналізу та синтезу

Заповнення пробілів лексико-граматичного ладу мови

57

 

 

 

 

58

Розрізнення С – Ш.

Робота з віршем: «Плутанина» (Г.Малик).

 

 

59

Розрізнення З – Ж.

Переказ прослуханого (прочитаного)  оповідання за запитаннями.

 

 

60

Розрізнення  ДЗ – ДЖ.

Побудова речень за опорними словами.

 

 

 

61

 

 

62

Розрізнення Ш – Ч – Щ.

Складання оповідання за серією сюжетних малюнків.

 

 

63

Розрізнення С – Ч – Ц.

Робота з деформованим текстом «Берізка».

 

 

64

Диференціація приголосних за акустичною схожістю (повторення).

Повторення.

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Логопедія, Планування
Інкл
Додано
19 січня
Переглядів
577
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку