10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 6 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 6 класі відповідає оновленій програмі з предмету, містить пронумеровані теми уроків, назви практичних робіт, лабораторних досліджень, домашні завдання, графи для запису дати та примітки.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Першолиманський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Решетилівської районної ради Полтавської області

 

 

 

Календарно-тематичне планування                                                                 навчального матеріалу з біології                                                                             у 6 класі

 

Керівник Шуть Т.В., вчитель біології

ІІ кваліфікаційної категорії

 

 

 

Лиман Перший

2018

Біологія

6 клас

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервних)

уроку з/п

Тема уроку

Лабораторні, практичні роботи, дослідницькі практимуми

Домашнє завдання

Дата проведення уроку

Примітка

Вступ (4 години)

1

Біологія – наука про життя. Науки, що вивчають життя.

 

Опрацювати §1      

 

 

2

Основні властивості живого.

 

Опрацювати §2     

 

 

3

Різноманітність життя (на  прикладах представників основних груп живої природи). Поняття про Віруси.

 

Опрацювати §3      

 

 

4

Методи біологічних досліджень організмів.

 

Опрацювати §4     

 

 

Тема 1. Клітина (10 годин)

5

Клітина - одиниця живого. Історія вивчення клітини.

 

Опрацювати §5      

 

 

6

Збільшувальні прилади (лупа, мікроскопи).

 

Опрацювати §6    

 

 

7

 

Практична робота №1.  Будова світлового мікроскопа  та робота з ним. 

Вивчити правила роботи з мікроскопом

 

 

8

 

Практична робота №2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

Опрацювати §7

 

 

9

Загальний план будови клітини.

 

Опрацювати §8-9

 

 

10

Будова рослинної клітини.

 

Лабораторне дослідження №1. Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо).

 Опрацювати §10-11

 

 

11

Будова тваринної клітини.

 

Вивчити конспект

 

 

12

Основні властивості клітини (ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем).

 

Опрацювати §12

 

 

13

Основні положення клітинної теорії.

 

 

Вивчити конспект, підготуватися до ПУ

 

 

14

Підсумковий урок з теми  «Клітина» (різнорівневі завдання двох варіантів)

Повторити матеріал теми

 

 

Тематична

Тема 2. Одноклітинні організми (10 годин)

15

Бактерії — найменші одноклітинні організми.

 

Опрацювати §17-18     

 

 

16

Одноклітинні організми (на прикладі хламідомонади).

 

Опрацювати      с.57-58     

 

 

17

Одноклітинні організми (на прикладі представників діатомових водоростей).

 

Опрацювати

с.153-154

 

 

18

Одноклітинні організми (на прикладі евглени).

 

Опрацювати

с.56-57    

 

 

19

Одноклітинні організми (на прикладі амеби).

 

Опрацювати с.49    

 

 

20

Одноклітинні організми (на прикладі інфузорії).

Лабораторне дослідження №3. Спостереження інфузорій

Опрацювати

с.50-51

 

 

21

Паразитичні одноклітинні організми.

 

Опрацювати §14

 

 

 

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності (губки, ульва).

 

Опрацювати §19-20

 

 

22

Міні-проект (за вибором)

Чому скисає молоко?

Корисний йогурт.

Живі фільтри.

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію, підготуватися до ПУ    

 

 

23

Підсумковий урок з теми «Одноклітинні організми» (різнорівневі завдання двох варіантів)

Повторитиматеріал теми

 

 

Тематична

Тема 3. Рослини (20 годин)

24

Рослина – живий організм. Фотосинтез як характерна особливість рослин.

 

Опрацювати

с.78-79

 

 

25

Живлення (мінеральне, повітряне) рослин. Дихання рослин.

 

Опрацювати с.79-80      

 

 

26

Рухи рослин.

 

Опрацювати §31

 

 

27

Будова рослини. Тканини рослин.

 

Опрацювати §22  

 

 

28

Органи рослин.

 

Дослідницький практикум

Дослідження процесу росту вегетативнихорганів.

Опрацювати

с.81-82

 

 

29

Контрольна робота з теми «Рослини» (різнорівневі завдання двох варіантів)

Повторити матеріал теми

 

 

Тематична

30

Корінь: будова та основні функції.

Лабораторне дослідження будови кореня

Опрацювати §23      

 

 

31

Різноманітність та видозміни кореня.

 

 

Опрацювати §24      Дослідницький практикум

Транспорт речовин по рослині

 

 

32

Пагін: будова та основні функції. Брунька як зачаток пагона.

Лабораторне дослідження будови пагона, будови бруньки

Опрацювати §25       Дослідницький практикум Спостереження за розвитком пагона з бруньки

 

 

33

Будова стебла у зв'язку з функціями.

 

Опрацювати §26

 

 

34

Різноманітність і видозміни пагона

Лабораторне дослідження будови цибулини

Опрацювати §27

 

 

35

Будова листка у зв'язку з функціями.

 

Опрацювати §28

 

 

36

Різноманітність і видозміни листка.

 

Опрацювати §29 Дослідницький практикум

Дослідження процесу росту вегетативних органів.

 

 

37

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

 

 

Опрацювати§32       Дослідницький практикум

Вегетативне розмноження рослин.

 

 

38

Квітка.

Лабораторне дослідження будови квітки

Опрацювати §33      

 

 

39

Суцвіття.

 

Опрацювати §34      

 

 

40

Запилення.

 

Опрацювати §35      

 

 

41

Запліднення. Насінина.

 

Лабораторне дослідження будови насінини

 

Опрацювати §36-37   Дослідницький практикум

Дослідження умов проростання насіння.

 

 

42

Плід. Способи поширення плодів і насіння.

Лабораторне дослідження  будови плода

Опрацювати §38      

 

 

43

Захист міні-проектів (за вибором):

Листопад.

Квіти і комахи.

Рослини-мандрівники.

Рослини-хижаки.

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію, підготуватися до підсумкового уроку з теми     

 

 

44

Підсумковий урок з теми «Рослини ч.2» (різнорівневі завдання двох варіантів)

Повторити матеріал теми

 

 

Тематична

Тема 4. Різноманітність рослин (12 годин)

45

Способи класифікації рослин (за середовищем існування, будовою, розмноженням, тощо). Водорості (зелені, бурі, червоні).

Лабораторне дослідження будови зелених нитчастих водоростей

Опрацювати §40-41

 

 

46

Мохи.

Лабораторне дослідження будови моху

Опрацювати §42      

 

 

47

Папороті, хвощі, плауни.

Лабораторне дослідження будови папоротей

Опрацювати §43      

 

 

48

Захист міні-проектів (за вибором)

Як утворився торф і кам’яне вугілля?

Викопні рослини.

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію

 

 

49

Голонасінні.

Лабораторне дослідження будови пагонів і шишок хвойних рослин

Опрацювати §44      

 

 

50

Покритонасінні (Квіткові).

 

Опрацювати §45      

 

 

51

 

Практична робота №3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Доопрацювати практичну роботу

 

 

52

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

Практична робота №4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах.

Опрацювати §47 Доопрацювати практичну роботу

 

 

53

Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.

 

Опрацювати §49      

 

 

54

Значення рослин для існування життя на планеті Земля, для людини.

 

Опрацювати §46,50      

 

 

55

Підсумковий урок з теми «Різноманітність рослин» (різнорівневі завдання двох варіантів)

Повторити матеріал теми

 

 

Тематична

Тема 5. Гриби (9 годин)

56

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Розмноження та поширення грибів. 

 

Опрацювати §51      

 

 

57

Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби

Лабораторне дослідження будови шапинкових грибів

Опрацювати §54      

 

 

58

 

Практична робота №5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Опрацювати §55       .

 

 

59

Сапротрофні — цвільові гриби

 

Повторити§52    

 

 

60

Дріжджі

 

Опрацювати §16    

 

 

61

Паразитичні (на прикладі трутовиків і збудників мікозів людини)

 

Опрацювати §56      

 

 

62

Значення грибів у природі та  житті людини.

 

Опрацювати § 57     

 

 

63

Захист міні-проектів

Гриби у біосфері та житті людини.

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію

 

 

64

Лишайники

 

Опрацювати §53

 

 

65

Контрольна робота з теми «Гриби» (різнорівневі завдання двох варіантів)

Повторити матеріал теми, підготувати 5 запитань проблемного характеру

 

 

Тематична

Узагальнення (1 год)

66

Будова та життєдіяльність організмів

Повторити вивчений матеріал

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 8 клас, Планування
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
1 липня 2018
Переглядів
711
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку