2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарно-тематичне планування Українська мова 5 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування Українська мова 5 клас (122 год, 3,5 год на тиждень) (10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя) І семестр 2018 - 2019 н.р. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Українська мова

5 клас

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

І семестр 2018 - 2019 н.р.

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблена на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 зі змінами)

Автори: Г.Т. Шелехова, М.І. Пентилюк, В.І. Новосьолова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, К.В. Таранік-Ткачук / К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

У розвантаженні програми (2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.

В оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В

І семестр 2018 - 2019 н.р.

(4 години на тиждень)

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

4

 

4

 

Письмо:

 

 

 

 

переказ

1

 

1

 

твір

-

 

-

 

Правопис:

 

 

 

 

диктант

1

 

1

 

 

Усний твір,

діалог

 

 Усний переказ,

читання вголос

 

 

 

№ з/п

Тема уроку

Дата

 

Примітка

Вступ.Повторення вивченого в початкових класах. Текст. Речення.Слово

1

Вступ.  Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова – державна мова України

 

 

2

Усні й письмові висловлення,текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення (тексту) на речення.

 

 

3

РМ. № 1. Добір заголовка тексту. Колективне складання простого плану прослуханого або прочитаного тексту.

 

 

4

Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту

 

 

5

РМ. № 2. Складання й розігрування діалогів (телефонних розмов), що передбачають уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам.

 

 

Лексикологія 8 + 1 (повторення)

6

Лексикологія. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова (повторення). Використання багатозначних слів у прямому й переносному значенні (повторення).

 

 

7 - 8

Лексична помилка та умовне позначення її (практично)

 

 

9

Тлумачний словник.

 

 

10

РМ. № 3. Аудіювання й читання тексту, у якому використано слова, вжиті в переносному значенні.

 

 

 

 

 

 

11 -12

Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, пароніми)

(повторення й поглиблення)

 

 

13

РМ. № 4. Усний вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис предмета, за колективно складеним планом

 

 

14

РМ. № 5. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним простим планом).

 

 

15

РМ. № 6.  Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису тварини, що містить синоніми та антоніми

 

 

16

Пароніми.

 

 

17

Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів, омонімів.

 

 

18

Контрольна робота № 1. «Повторення вивченого в початкових класах. Лексикологія» (тестування).

 

 

19

РМ. № 7. Складання й розігрування діалогу етикетного характеру з використанням  синонімічних етикетних формул вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та статусу співрозмовника

 

 

Будова слова. Орфографія ( 9 + 1 повторення)

20-21

Значущі частини слова. Основа слова  (корінь, суфікс, префікс)і закінчення - значущі частини слова ( повторення й поглиблення відомостей).

 

 

22-

23

Спільнокореневі слова і форми слова

 

 

24

РМ. № 8. Редагування речень, що містять спільнокореневі слова й форми одного слова.

 

 

25-26

Незмінні й змінні слова.

 

 

 

 

 

 

27

РМ. № 9. Створення казки, текст якої містить слова, що надають слову значення збільшеності та згрубілості

 

 

28

РМ. № 10. Складання опису тварини для Вікіпедії та опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння складених висловлень.

 

 

29

Правопис значущих частин слова

 

 

30

РМ. № 11. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі).

 

 

31

Написання префіксів пре-, при-, прі-

 

 

32

РМ. № 12. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-.

 

 

33

Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою.

 

 

34

Контрольна робота № 2. «Будова слова. Орфографія» (тестування).

 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (30 +2 год)

35

Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки

 

 

36

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі (повторення); Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

37

Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

 

 

38

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка)

 

 

39

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення).

 

 

40

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ (повторення).

 

 

41

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка  (практично).

 

 

42

Вимова ненаголошених й наголошених голосних. Ненаголошені е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

 

 

43

РМ. №. 13. Особливості будови розповіді та елементарного роздуму.

 

 

44

Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та о перед складом із наголошеним у у коренях слів.

 

 

45

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення Орфографічний словник (практично)

 

 

46

Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне позначення (практично)

 

 

47

Контрольна робота № 3. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»  (тести і завдання)

 

 

48

РМ. № 14. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. «Чому потрібно вивчати іноземну мову?»

 

 

49

РМ. № 15. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом ( «Чому людина має бути чемною»)

 

 

51

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

 

 

52

Спрощення в групах приголосних

 

 

53

Спрощення в групах приголосних

 

 

54

Уподібнення і спрощення в групах приголосних(продов)

 

 

55

Вимова префіксів роз-, без-.

 

 

56

Чергування [о]-[а],[е]-[і],[е]-[и]; [о],[е] з [і].

 

 

57

[и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів. [е], [о] після [ж], [ч], [ш].

 

 

58

Чергування [г], [к], [х] –  [ж], [ч], [ш] – [з*], [ц*], [с*]

Контрольний диктант . Навчальне читання мовчки

 

 

59

Контрольна робота № 4. «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестування).

 

 

60

Основні випадки чергування у-в, і-й, з-із-зі (правила милозвучності)

 

 

 

doc
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
791
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку