Календарно-тематичне планування "Українська мова. 5 клас (для дітей з особливими освітніми потребами)"

Про матеріал
Календарно-тематичне планування "Українська мова. 5 клас (для дітей з особливими освітніми потребами).
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 з української мови  5 клас

 (102 год.,  3 години на тиждень)

РМ- 45 год.

 

№ з/п

К-сть год.

Тема уроку

 

Дата

Примітка

1.

1

                                  Повторення

Повторення вивченого у початкових класах.  Правопис дзвінких і глухих приголосних. 

 

 

2.

1

РМ №1 Відомості про мову і мовлення. Значення мови у житті і діяльності людей. Українська мова – державна мова України..

 

 

3.

 

1

 

Вживання апострофа після б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї.

 

 

 

4.

1

Спільнокореневі слова. Ненаголошені голосні в коренях слів.

 

 

5.

1

РМ №2 Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо .

 

 

6.

1

Вживання великої букви у словах.

 

 

7.

1

РМ №3 Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Мовлення – основний засіб спілкування людей. Основні правила спілкування ( практично)

 

 

8

1

РМ №4 Ознайомлення з вимогами до мовлення: правильність, логічна послідовність, змістовність

 

 

                                                      Лексикологія

9.

1

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми

 

 

10.

1

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми.

 

 

11.

 

1

РМ №5. Діалогічне і монологічне мовлення..

 

 

12.

1

РМ №6 Тема висловлювання

 

 

13.

1

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми

 

 

14.

1

Добір слів у тематичні групи на певну тему.

 

 

15.

1

РМ № 7 Текст. Заголовок тексту. Поділ тексту на абзаци.

 

 

16.

1

Однозначні і багатозначні слова.

 

 

17.

1

РМ № 8 Відновлення деформованого тексту.

 

 

18.

   1

Однозначні і багатозначні слова.

 

 

19.

1

Вживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

 

 

20.

1

РМ №9.  Типи мовлення: розповідь, опис (практично).

 

 

21.

1

РМ №10. Складання тексту з поданих частин, *на основі заголовку і зачину; зачину і основної частини; заголовку, плану і серії сюжетних малюнків.

 

 

22.

1

РМ №11 Складання тексту з поданих частин, *на основі заголовку і зачину; зачину і основної частини; заголовку, плану і серії сюжетних малюнків.

 

 

23.

1

Будова слова.  Корінь, закінчення, префікс, суфікс – значущі частини слова. *

 

 

24.

1

РМ № 12 Аудіювання. Читання,  прослуховування запропонованого учителем тексту.

 

 

25.

1

Корінь, закінчення, префікс, суфікс – значущі частини слова.

 

 

26.

1

Корінь слова.

 

 

27.

1

РМ №13 Говоріння. Відтворення готового тексту

 

 

28.

1

РМ №14  Виразне читання текстів описового і розповідного характеру.

 

 

29.

1

РМ № 15 Виразне читання текстів описового і розповідного характеру.

 

 

30.

1

Спільнокореневі слова, що відносяться до різних частин мови.

 

 

31.

    1

Спільнокореневі слова, що відносяться до різних частин мови.

 

 

32.

1

РМ № 16 Вибірковий  ( усний) переказ художнього тексту.

 

 

33.

1

Закінчення слів.

 

 

34.

1

РМ №17 Переказ (письмовий) з допомогою учителя невеличких художніх творів за простим планом  (тексти розповідного характеру).

 

 

35.

1

РМ №18 Переказ (письмовий) з допомогою учителя невеличких художніх творів за простим планом  (тексти розповідного характеру).

 

 

36.

1

Визначення префікса у словах.

 

 

37.

   1

РМ №19 Аудіювання. Читання,  прослуховування запропонованого учителем тексту.

 

 

38.

1

РМ №2о Відновлення деформованого тексту.

 

 

39.

1

Розрізнення префіксів і прийменників ( практично). * Визначення суфіксів у словах ( практично).

 

 

40.

1

Навчальний диктант

 

 

41.

1

РМ 21. Формування умінь самостійної навчальної діяльності.

 

 

42

1

РМ 22. Аналіз зразка виконання завдання.  

 

 

43.

1

РМ 23. Ділове мовлення. Підпис листівки. Написання листа рідним.

 

 

44.

1

РМ 24. Ділове мовлення. Підпис листівки. Написання листа рідним.

 

 

45.

1

РМ 25. Відновлення деформованого тексту

 

 

46.

1

Повторення та узагальнення вивченого за І семестр

 

 

 

 

                                  ІІ семестр

 

 

 

 

                             Частини мови

 

 

47

1

Роль частин мови у реченні. Основні способи розрізнення частин мови.

 

 

48

1

Іменник.  Загальне поняття про іменник.

 

 

49

1

Іменники, що означають назви істот і неістот.

 

 

50

    1

РМ 26 .Складання тексту з поданих частин, *на основі заголовку і зачину.

 

 

51.

1

Власні і загальні іменники.

 

 

52.

1

Велика літера у власних іменниках. Вживання великої букви у власних іменниках (на письмі).

 

 

53.

1

РМ 27. Складання тексту з поданих частин, зачину і основної частини;

 

 

54.

1

Велика літера у власних іменниках. Вживання великої букви у власних іменниках (на письмі).

 

 

55.

1

Число іменників. Правильне вживання у мовленні іменників у однині чи у множині.

 

 

56.

1

Число іменників. Правильне вживання у мовленні іменників у однині чи у множині.

 

 

57

1

РМ 28. Складання тексту з поданих частин, * заголовку, плану і серії сюжетних малюнків.

 

 

58.

1

Рід іменників.

 

 

 

59.

1

Рід іменників.

 

 

60.

1

РМ 29. Складання тексту з поданих частин, *на основі серії сюжетних малюнків.

 

 

61.

1

РМ 30 . Складання тексту з поданих частин, *на основі заголовку і зачину; зачину і основної частини; заголовку, плану і серії сюжетних малюнків.

 

 

62.

1

РМ 31 Аудіювання. Читання,  прослуховування запропонованого учителем тексту

 

 

63.

1

Відмінки іменників.

 

 

64.

1

Відмінювання  іменників за відмінками (практично).

 

 

65.

1

РМ 32 Говоріння.  Відтворення готового тексту. 

 

 

66.

1

РМ 33 Тема з розвитку мовлення: «В аптеці».

 

 

67.

1

Відмінювання  іменників за відмінками (практично).

 

 

68.

1

Відмінювання  іменників за відмінками (практично).

 

 

69.

1

Відмінювання  іменників за відмінками (практично).

 

 

70.

1

РМ 34 Тема з розвитку мовлення: «Вулиця, на якій знаходиться наша школа».

 

 

71

1

Відмінювання  іменників за відмінками (практично).

 

 

72.

1

Вживання у мовленні іменників у різних відмінках.

 

 

73.

1

РМ 35. Тема з розвитку мовлення: «Ти»  і «Ви» у звертанні.

 

 

74.

1

Вживання у мовленні іменників у різних відмінках.

 

 

 

  

                                       Речення

 

 

75.

   1

 Головні члени речення – підмет і присудок.

 

 

76

   1

РМ 36. Діалог. Створення діалогу відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов`язаної із життєвим досвідом учнів: «У магазині».

 

 

77

   1

Головні члени речення – підмет і присудок.

 

 

78

   1

Головні члени речення – підмет і присудок.

 

 

79

1

РМ 37. Діалог. Створення діалогу відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов`язаної із життєвим досвідом учнів: «В гостях».

 

 

80

1

Другорядні члени речення ( практично), без вживання термінології.

 

 

81

1

РМ 38. Вживання слів ввічливості під час різних ситуацій спілкування.

 

 

82

1

Другорядні члени речення ( практично), без вживання термінології.

 

 

83

1

Другорядні члени речення ( практично), без вживання термінології.

 

 

84

1

Другорядні члени речення ( практично), без вживання термінології.

 

 

85

1

Другорядні члени речення ( практично), без вживання термінології.

 

 

86

1

РМ 39. Побудова речень за даними словами (підметом, присудком, другорядними членами речення) з використанням ілюстрацій, серії сюжетних малюнків, предметів.

 

 

87

1

РМ 40. Побудова речень за даними словами (підметом, присудком, другорядними членами речення) з використанням ілюстрацій, серії сюжетних малюнків, предметів.

 

 

88

1

РМ 41. Побудова речень за даними словами (підметом, присудком, другорядними членами речення) з використанням ілюстрацій, серії сюжетних малюнків, предметів.

 

 

89

1

РМ 42. Побудова речень за даними словами (підметом, присудком, другорядними членами речення) з використанням ілюстрацій, серії сюжетних малюнків, предметів. 

 

 

90

1

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, окличні. Розділові знаки у кінці речень.

 

 

91

1

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, окличні. Розділові знаки у кінці речень.

 

 

92

1

*Уміння інтонувати розповідні, питальні та окличні речення.

 

 

93

1

РМ 43. Складання різних за метою висловлювання речень на дану тему.

 

 

94

1

РМ 44. Складання різних за метою висловлювання речень на дану тему.

 

 

95

   1

РМ 45. Складання різних за метою висловлювання речень на дану тему.

 

 

96

   1

*Уміння інтонувати розповідні, питальні та окличні речення.

 

 

97

   1

Навчальний диктант    

 

 

 

  

Повторення вивченого протягом року

 

 

98

  1

Повторення вивченого протягом року.

 

 

99

  1

Повторення вивченого протягом року.

 

 

100

  1

Повторення вивченого протягом року.

 

 

101

  1

Повторення вивченого протягом року.

 

 

102

  1

Повторення вивченого протягом року.

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Українська мова, 5 клас, Планування
Інкл
Додано
3 березня
Переглядів
1274
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку