Календарно-тематичне планування уроків алгебри та початків аналізу в 10 класі (рівень стандарту)

Про матеріал
Складено згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри та початків аналізу

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника:ХХХ

згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 


Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 клас 

(I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

Складено згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (16  год)

Учень/учениця:

користується різними способами задання функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей; значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

встановлює властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та схематично зображує графіки степеневих функцій;

моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

1

 

Розв’язування задач і вправ

 

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

3

 

Числові функції. Способи задання функцій

 

4

 

Властивості функції

 

5

 

Парні та непарні функції

 

6

 

Розв’язування задач і вправ.  Самостійна робота

 

7

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

8

 

Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

 

9

 

Степеневі функції, їхні властивості

 

10

 

Степеневі функції, їхні властивості

 

11

 

Графіки степеневих функцій

 

12

 

Графіки степеневих функцій

 

13

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

14

 

Узагальнення і систематизація знань

 

15

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Функції, їхні властивості та графіки»

 

16

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра та початки аналізу(рівень стандарту), 10 клас 

(I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 37 год, 2 год на тиждень)

Складено згідно з навчальною програмою з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

ІІ семестр

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (18 год)

Учень/учениця:

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

розпізнає і схематично будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

17

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

 

18

 

Радіанне вимірювання кутів.

 

19

 

Тригонометричні функції числового аргументу

 

20

 

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу

 

21

 

Формули зведення

 

22

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

23

 

Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

 

24

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

25

 

Властивості та графіки тригонометричних функцій

 

26

 

Формули додавання

 

27

 

Наслідки з формул додавання

 

28

 

Наслідки з формул додавання

 

29

 

Розв’язування задач і вправ

 

30

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

31

 

Найпростіші тригонометричні рівняння

 

32

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

33

 

Узагальнення і систематизація знань

 

34

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Тригонометричні функції»

 

Тема 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ (14 год)

Учень/учениця:

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить швидкість зміни величини в точці; кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції, побудови графіків;

знаходить найбільше і найменше значення функції;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

35

 

Границя функції в точці.

 

36

 

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст

 

37

 

Правила диференціювання

 

38

 

Правила диференціювання

 

39

 

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

40

 

Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції

 

41

 

Точки екстремуму

 

42

 

Застосування похідної до дослідження функцій

 

43

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

44

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

45

 

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

 

46

 

Розв’язування задач прикладного змісту. Самостійна робота

 

47

 

Узагальнення і систематизація знань

 

48

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Похідна та її застосування»

 

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ (5 год)

49

 

Функції, їхні властивості та графіки

 

50

 

Тригонометричні функції

 

51

 

Тригонометричні рівняння

 

52

 

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій

 

53

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
16 травня 2019
Переглядів
3770
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку