"Календарно-тематичне планування уроків географії" 7 клас

Про матеріал

"Календарно-тематичне планування уроків географії" 7 клас.

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.).

Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

ДО КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ: МАТЕРИКИ І ОКЕАНИ», 7 КЛАС

уроку

Дата проведення

Тема уроку

Практичні роботи

Дослідження

К-сть годин

ВСТУП (2 год.)

1

 

Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення і розподіл на Землі материків і океанів. Материки і частини світу

 

 

1

2

 

Джерела географічної інформації про материки

та океани. Карти материків та океанів, їх

класифікація за масштабом, просторовим

охопленням, змістом і призначенням.

 

 

1

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (9 год.)

Тема 1. Форма і рухи Землі (1 год.)

3

 

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки.

 

 

1

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки (7 год.)

4

 

Походження материків та океанічних западин унаслідок руху літосферних плит. Геологічні ери та епохи горотворення.

 

 

1

5

 

Тектонічні структури: платформи і області складчастості. Закономірності поширення основних форм рельєфу на материках і океанах.

Практична робота1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу:

виявлення зв’язків між тектонічною будовою і

формами рельєфу.

 

1

6

 

Кліматоутворюючі чинники. Розподіл сонячної енергії на Землі. Вплив підстильної поверхні на клімат. Закономірності зміни температури повітря і поверхневих вод океанів.

 

 

1

7

 

Повітряні маси, їх властивості та переміщення.

Загальна циркуляція повітряних мас. Закономірності розподілу атмосферних опадів.

 

 

1

8

 

Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій.

 

 

1

9

 

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

 

 

1

10

 

Природні комплекси материків та океанів.

Широтна зональність і висотна (вертикальна)

поясність.

 

Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та

суходолу, її наслідки.

1

11

 

Узагальнення знань.

 

 

 

1

РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ (21 год.)

Тема 1. Африка (11 год.)

12

 

Африка.Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота № 2  Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності Африки з півночі на південь та із заходу на схід

лінії Африки

 

1

13

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки

Практична робота №3. Позначення на контурній карті назв основних

географічних об’єктів Африки.

 

1

14

 

Загальні риси клімату Африки

 

 

1

15

 

Кліматичні пояси і типи клімату Африки
 

Практична робота № 4 4. Визначення типів клімату Африки за

кліматичними діаграмами

 

1

16

 

Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів

 

 

1

17

 

Природні зони, закономірності їх розміщення.

 

 

1

18

 

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.

 

 

 

1

19

 

Найвідоміші об’єкти, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО на материку

 

 

1

20

 

Населення.

 

 

 

1

21

 

Держави. Зв’язки України з

державами Африканського континенту.

 

 

1

22

 

Узагальнення знань.

Контрольна робота №1

 

 

1

Тема 2. Південна Америка (7 год.)

23

 

Південна Америка

Географічне положення. Дослідження та

освоєння материка.

Практичні роботи5. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

 

1

24

 

Тектонічні структури,

рельєф, корисні копалини.

 

 

1

25

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи

клімату

 Практичні роботи6. Визначення типів клімату Південної Америки

за кліматичними діаграмами.

 

1

26

 

Води суходолу.

 

 

1

27

 

Природні зони. Вертикальна поясність Анд.

Зміни природи материка людиною.

 

Дослідження

Природні унікуми Південної Америки.

1

28

 

 

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші

об’єкти Південної Америки, віднесені до

Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

1

29

 

Населення. Держави. Зв’язки України з

державами Південної Америки.

 

 

 

 

 

 

 

1

Тема 3. Австралія (2 год.)

30

 

Австралія. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Клімат. Води суходолу. Унікальність рослинності і тваринного світу. Природні зони. Зміна природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти Австралії, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Практична робота № 7. Позначення на контурній карті назв географічних об`єктів материка.

Практична робота № 8

Визначення типів клімату Австралії за кліматичними діаграмами.

 

1

 

31

 

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

 

 

Виявлення причин формування ендемічних та реліктових видів тварин та рослин Австралії

1

 

 

Узагальнення знань.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ (2 год.)

Тема 1. Антарктида (2 год.) + 1 год. резерв

32

 

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду Географічне положення. Антарктида й Антарктика.

 

 

1

33

 

Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

 

 

1

34

 

Тема 2. Природа материка Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ (23 год.)

Тема 1. Північна Америка (7 год.)

35

 

Північна Америка Географічне положення. Історія відкриття та освоєння.

Практична робота 9. Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки.

 

1

36

 

Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

 

 

1

37

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

 

 

1

38

 

Води суходолу.

 

 

1

39

 

Природні зони. Висотна поясність у горах. Зміни природи материка людиною

 

 

1

40

 

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

Дослідження Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

1

41

 

Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.

 

 

1

Тема 2. Євразія (16 год.)

 

42

 

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу.

Практична робота № 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії.

 

1

43

 

Дослідження та освоєння материка.

 

 

1

44

 

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.

 

 

1

45

 

Загальні риси клімату.

 

 

1

46

 

Кліматичні пояси і типи клімату.

Практична робота № 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

 

1

47

 

Кліматичні пояси і типи клімату.

 

 

 

48

 

Води суходолу.

 

 

1

49

 

Води суходолу.

 

 

1

50

 

Природні зони. Вертикальна поясність. Зміни природи материка людиною.

 

 

1

51

 

Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

 

 

1

52

 

Зміни природи Євразії людиною. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

 

Дослідження. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

1

53

 

Населення.

 

 

1

54

 

Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

 

 

1

55

 

Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

 

 

1

56

 

Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

 

 

1

57

 

Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

 

 

1

58

 

Контрольна робота №2

Узагальнення знань.

 

 

1

РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ (5 год.)

Тема 1. Тихий океан (2 год.)

59

 

Тема 1. Тихий океан Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна

Практична робота № 12 Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

 

1

60

 

 Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

 

1

Тема 2. Атлантичний океан (1 год.)

61

 

Тема 2. Атлантичний океан Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків .

Практична робота № 12 Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

 

1

Тема 3. Індійський океан (1 год.)

62

 

Тема 3. Індійський океан Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на прилеглих материках

Практична робота № 12 Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

 

1

Тема 4. Північний Льодовитий океан (1 год.)

63

 

Тема 4. Північний Льодовитий океан Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків .

Практична робота № 12 Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).

 

1

Розділ VІ. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ (2 год.)

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів (1 год.)

64

 

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти.

 

 

1

65

 

Дослідження. Шляхи розв’язування екологічних проблем.

 

 

1

Тема 2. Екологічні проблеми материків і океанів (1 год.) + 2 год. резерв

66

 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження.

 

 

1

67

 

Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем.

 

 

1

68

 

Міжнародні організації з охорони природи.

 

 

1

69-70

 

Узагальнення знань.

 

 

2

 

doc
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
23 червня 2018
Переглядів
825
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку