1 червня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність як структурний компонент у траєкторії професійного самовизначення учнів

Календарно-тематичне планування уроків хімії 10 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків хімії 10 клас на ІІ семестр (52 год, 1,5 год на тиждень) Розроблено відповідно до навчальної програми з хімії для 10-11 класів ЗЗСО рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 р. № 1407) за підручником: Хімія О. Г. Ярошенко, 2018
Перегляд файлу

 

10 клас

(52 год, 1,5 год на тиждень)

ІІ семестр (1 година)

Програма: Навчальна програма з хімії для 10-11 класів  ЗЗСО

Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України  від 23.10.2017 р. № 1407)

Підручник: Хімія О. Г. Ярошенко, 2018

 

№ з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Практична частина

Очікувані результати навчальних досягнень учнів

Домашнє завдання

Примітки

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (7 год )

32

17.01.20

Повторний інструктаж з БЖД (71-1,72-1).

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрації

7.Ознайомлення зі зразками естерів.

Навчальні проекти

17. Етери та естери в косметиці.

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає

загальні формули та характеристичні (функціональні) групи естерів;

за систематичною номенклатурою естери;

пояснює

вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади

естерів, жирів, вуглеводів і їхні тривіальні назви;

поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

Діяльнісний компонент

розрізняє

насичені й ненасичені жири;

моно-, ди-, полісахариди; реакції естерифікації;

класифікує

оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

складає

молекулярні і структурні формули  естерів, жирів, вуглеводів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

рівняння реакцій, які описують хімічні властивості естерів (гідроліз), жирів (гідрування та лужний гідроліз), глюкози (часткове окиснення, відновлення воднем, бродіння спиртове і молочнокисле), сахарози, крохмалю і целюлози (молекулярні рівняння гідролізу), одержання етанолу (гідратація етену, бродіння глюкози), етаналю (гідратація етину, окиснення етанолу), етанової кислоти (окиснення етаналю, етанолу), фотосинтезу, утворення сахарози, крохмалю і целюлози у природі ;

порівнює

будову і властивості сполук з різними характеристичними групами, , крохмалю і целюлози;

хімічні властивості натуральних і штучних волокон;

характеризує

хімічні властивості естерів, жирів, вуглеводів;

способи одержання глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози;

прогнозує

хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

установлює

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук;

генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

виявляє

наявність альдегідів, карбонових кислот, глюкози;

дотримується правил

безпечного поводження з органічними речовинами;

розв’язує

експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

робить висновки

щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює

взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

висловлює судження

щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоровя людини та екологічний стан довкілля;

розв’язує проблему

 власного раціонального харчування на основі знань про жири і вуглеводи;

оцінює

біологічне значення жирів і вуглеводів для харчування людини;

раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів, перевагу одягу з натуральних тканин;

§21

 

 

33

24.01.20

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

§22

Підготувати проект № 13

 

34

31.01.20

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

Навчальні проекти

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

§23 ст. 135-136

№171 ст.141

 

35

07.02.20

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

Лабораторний дослід

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

§23 ст.136-140

Підготув. н.проекти №15,18

 

36

14.02.20

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Навчальні проекти

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

18. Біодизельне пальне.

§24,24

Підготув.до практ р.№1. ст.152

 

37

21.02.20

Інструктаж з БЖД (59-1,61-1,68-1,71- 1).

 

Практична робота

1. Розв’язування експериментальних задач.

Повторити О«ксогеновмісні органічні сполуки»

Піготувати проекти №19,20

 

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Одержання етанолу, етаналю.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток

Біологічне значення жирів і вуглеводів для харчування людини.

Підприємливість і фінансова грамотність .

Одержання етанолу, етаналю.

Реакція естерифікації.

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

 

 

 

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (4 год)

38

28.02.20

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

Навчальні проекти

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає

загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів та амінокислот;

пояснює

структурні формули амінів та амінокислот; амфотерність амінокислот;

зміст понять: характеристична (функціональна) аміногрупа, пептидна група, поліпептид;

наводить приклади

амінів, амінокислот, білків.

Діяльнісний компонент

розрізняє

насичені й ароматичні аміни;

складає

молекулярні та структурні формули амінів та амінокислот за назвами і загальними формулами;

рівняння реакцій, які описують хімічні властивості метанаміну (горіння, взаємодія з водою і хлоридною кислотою), аніліну (взаємодія з хлоридною кислотою, бромною водою), аміноетанової кислоти (взаємодія з натрій гідроксидом, хлоридною кислотою, утворення дипептиду) та одержання аніліну (відновлення нітробензену);

класифікує

нітрогеновмісні органічні сполуки за характеристичними (функціональними) групами;

прогнозує

хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул;

характеризує

хімічні властивості метанаміну, аніліну, аміноетанової кислоти і білків (гідроліз, кольорові реакції);

біологічну роль амінокислот, білків;

установлює

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних органічних сполук;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент

усвідомлює

вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини;

висловлює судження

про вплив окремих нітрогеновмісних органічних сполук на організм людини;

обґрунтовує

застосування речовин їхніми властивостями;

оцінює

 біологічне значення амінокислот і білків;

розв’язує проблему

власного раціонального харчування на основі знань про білки;

робить висновки

про властивості амінів, амінокислот та білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

 

§26,27

№ 194, 197 ст.159 Піготувати проект №21

 

 

39

06.03.20

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

Навчальні проекти

21. Синтез білків.

 

§28

№209,211 ст.169 Підготувати проекти №22,23

 

40

13.03.20

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Навчальні проекти

22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція

§29. Піготуватись  до узагальнення

 

41

20.03.20

Узагальнення знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки» Самостійна робота

 

Повторити §26-29

Тематична

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання аніліну.

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (3 год)

42

03.04.20

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Каучуки, гума.  Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює

суть поняття полімер;

реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів;

наводить приклади

синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі;

рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації.

Діяльнісний компонент

розрізняє

 реакції полімеризації і поліконденсації; пластмаси, каучуки, гуму та синтетичні волокна;

описує

властивості полімерних матеріалів;

порівнює

природні, штучні і синтетичні волокна, пластмаси;

установлює

причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

дотримується

правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами.

Ціннісний компонент

обґрунтовує

значення полімерів у створенні нових матеріалів та синтетичних волокон.

§30-33

№256 в,г,д,е

Ст.211

Підготувати проекти 25-29

 

43

10.04.20

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

 

Навчальні проекти

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із
наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

Вивчити конспект. Підготувати проект №24

22.04

44

17.04.20

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

 

§34

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.

Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Громадянська відповідальність.

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.

Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Підприємливість і фінансова грамотність

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (5 год)

45

24.04.20

 Зв’язки між класами органічних речовин.

 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює

причини багатоманітності органічних речовин;

наводить приклади

гомологів та ізомерів;

сполук із простими і кратними зв’язками;

сполук з різними характеристичними (функціональними) групами;

природних та синтетичних біологічно активних речовин.

Діяльнісний компонент

розрізняє

органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів;

складає

рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук;

досліджує

наявність органічних кислот у продуктах харчування за допомогою індикаторів;

установлює

зв’язки між класами органічних сполук;

використовує

знання про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності;

дотримується правил

безпечного поводження з органічними речовинами.

Ціннісний компонент

усвідомлює

необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів;

оцінює

 значення біологічно активних речовин для організму людини;

популяризує

хімічні знання;

усвідомлює

право на власний вибір і прийняття рішення;

відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

висловлює судження

про можливості використання органічних сполук залежно від їхніх властивостей;

обґрунтовує

значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

робить висновки

про важливість знань про органічні сполуки.

Вивчити конспект

 

 

46

08.05.20

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

 

§36

Підготувати проекти 30-31

 

47

15.05.20

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетич-ної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

 Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

§37

Підготуватися до контрольної роботи

 

 

48

22.05.20

Підсумкова контрольна робота

 

Повторити нітрогенов-місні сполуки

 

49

29.05.20

Узагальнення і систематизація знань  з теми «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі», «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»

 

Повторити «Полімери»

Тематична

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність

Біологічно активні речовини.

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Планування
Додано
11 січня 2020
Переглядів
1437
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку