10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ (І семестр, 4 год. на тиждень)

Про матеріал

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ (І семестр, 4 год. на тиждень)

Перегляд файлу

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ

 (140 год, 4 год на тиждень)

 

І семестр

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

К-сть

год.

Дата

Примітка

 

Вступ

1

Краса й багатство української мови

1

 

 

2

РМ Види мовленнєвої діяльності. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування

1

 

 

3

РМ  Повторення вивченого про типи мовлення

1

 

 

4

РМ Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет

1

 

 

Повторення, узагальнення й

поглиблення вивченого

5

Словосполучення. Речення. Головні члени речення. Просте речення

1

 

 

6

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні

1

 

 

7

Складне речення. Пряма мова. Діалог

1

 

 

8

РМ Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію

1

 

 

9

Основні орфограми та пунктограми (за вибором учителя)

1

 

 

Лексикологія

10

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів

1

 

 

11

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживанняслів у невластивих значеннях тощо)  та умовне позначення її (практично)

1

 

 

12

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і

1

 

 

13

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа

1

 

 

14

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших м

ов (слова іншомовного походження): подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження

1

 

 

15

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

1

 

 

16

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова

1

 

 

17

Пароніми (практично)

1

 

 

18

Контрольна робота з теми «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого. Лексикологія» (тест)

1

 

КР №1

Фразеологія

19

 

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник

1

 

 

20

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологічний словник

1

 

 

21

РМ Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично)

1

 

 

22

РМ  Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення. Будова елементарного роздуму

1

 

 

23

Джерела українських фразеологізмів

1

 

 

24

РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

 

 

25

Прислів’я, приказки, афоризми, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів 

1

 

 

26

РМ Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів

1

 

 

27

РМ Аналіз письмового твору

1

 

 

28

Фразеологіз­ми в ролі членів речення

1

 

 

Словотвір. Орфографія

29

Змінювання і творення слів. Твірне слово

1

 

 

30

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу

1

 

 

31

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

1

 

 

32

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом–ин (а)від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-)

1

 

 

33

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ, -цьк, -зьк та іменників –ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

 

 

34

Контрольна робота (диктант)

1

 

Диктант

35

Складні слова. Сполучні –о, -е в складних словах

1

 

 

36

Творення і правопис складноскорочених слів

1

 

 

37

Правопис складних слів разом і через дефіс

1

 

 

38

Написання слів з пів-

1

 

 

39

Контрольна робота з теми «Фразеологія. Словотвір.  Орфографія» (тест) 

1

 

КР №2

Морфологія. Орфографія

Іменник

40

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

41

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення). Збірні іменники

1

 

 

42

РМ  Будова опису приміщення. Визначення ролі іменників в описі приміщення

1

 

 

43

Велика буква та лапки у власних назвах

1

 

 

44

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду

1

 

 

45

РМ Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

1

 

Контр. переказ

46

РМ Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення

1

 

 

47

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

1

 

 

48

Відмінки іменників. Кличний відмінок. Відмінювання іменників

1

 

 

 

49

Контрольна робота з теми «Морфологія. Орфографія. Іменник» (тест)

1

 

КР №3

 

50

Поділ іменників на відміни й групи

1

 

 

51

Відмінювання іменників І відміни

1

 

 

52

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

1

 

 

53

Відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни

1

 

 

54

РМ Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі

1

 

 

55

Відмінювання іменників III відміни

1

 

 

56

Відмінювання іменників IV відміни

1

 

 

57

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

1

 

 

58

Особливості написання іменників у кличному відмінку

1

 

 

59

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

1

 

 

60

Не з іменниками

1

 

 

61

Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -ичк,                  -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

1

 

 

62

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення)

1

 

 

63

Контрольна робота з теми «Морфологія. Орфографія. Іменник» (тест)

1

 

КР №4

 

64

Повторення вивченого за І семестр

1

 

 

 

docx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
1076
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку