31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я у 7 класі

Про матеріал

Календарно- тематичне планування уроків «Основи здоров'я» для 7-х класів у 2018/2019 н.р. складено за "Оновленою навчальною програмою з основ здоров'я для 5-9 класів», затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. за підручником автори – І.Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Понамаренко, С.В. Страшко. Київ видавництво «Алатон» 2018 рік

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування

з «Основ здоров’я» для 7 класу

№ з/п

Тема уроку

Мета уроку

Дата

Розділ І. Здоров’я людини

1

Тема 1. Здоров’я і спосіб життя

Цілісність здоров’я.

Сформувати в учнів поняття про цілісність здоров’я; ознайомити з чинниками впливу на здоров’я; навчити оцінювати рівень свого здоров’я.

 

2

Переваги  здорового способу життя.

Практична робота № 1

«Створення соціальної реклами про здоровий спосіб життя»

Розширити уявлення учнів про те, як пов’язані між собою спосіб життя й здоров’я, про правила здорового способу життя, показати переваги здорового способу життя; навчити враховувати особливості умов життя, наводити аргументи на користь здорового способу життя

 

3

Навички, сприятливі для здоров'я. Значення життєвих принципів для здоров’я.

Ознайомити учнів з принципами безпечної життєдіяльності; пояснити, чому складно змінити звички; сформувати уявлення про значення життєвих принципів для здоров’я;

 

4

Тема 2. Профілактика захворювань

Інфекційні та неінфекційні захворювання. Захисні реакції організму і бар’єри на шляху інфекцій. Заходи профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

Розширити уявлення учнів про причини хвороб, шляхи проникнення інфекції; ознайомити з інфекційними і неінфекційними захворюваннями та заходами профілактики інфекційних захворювань; пояснити важливість взаємодії лікаря і пацієнта; навчити розпізнавати ознаки здоров’я і хвороби;

 

5

Тема 3. Принципи безпечної життєдіяльності

Природні, техногенні та соціальні небезпеки. Види і джерела ризику. Рівні ризику.

Практична робота № 2

«Оцінювання ризиків щоденного життя»

Сформувати в учнів поняття про види і рівні ризику; розширити уявлення про природні, техногенні і соціальні небезпеки; навчити оцінювати рівень ризику в щоденних ситуаціях.

 

6

Тема 4. Безпека на дорозі

Безпека пасажира легкового і вантажного автомобіля. Засоби безпеки легкового автомобіля.

Розширити уявлення учнів про необхідність використання засобів безпеки в автомобілі; навчити користуватися підголівниками і пасами безпеки.

 

7

Заходи безпеки під час поїздки на вантажному автомобілі. Небезпечні вантажі.

Ознайомити учнів з вимогами до перевезення пасажирів у вантажному автомобілі; навчити розпізнавати знаки, якими позначають небезпечні вантажі;

 

8

Види ДТП.  Положення тіла, які знижують ризики травмування під час ДТП. Дії свідків ДТП.

Практична робота № 3

«Моделювання поведінки пасажира під час ДТП»

Ознайомити учнів з діями свідків ДТП; навчити приймати захисні положення тіла під час ДТП.

 

9

Тема 5. Побутова безпека

Безпека оселі. Правила безпеки при користуванні засобами побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням.

Формувати уявлення учнів про види паливних газів, горючих речовин; ознайомити з правилами користування пічним опаленням; розширити уявлення про ситуації, в яких можна отруїтися чадним газом; вчити користуватися побутовими газовими приладами.

 

10

Тема 6. Пожежна безпека у громадських приміщеннях.

Правила пожежної безпеки у школі. Оповіщення про пожежу. Первинні засоби пожежогасіння. Алгоритм дій під час пожежі в громадському приміщенні.

Практична робота № 4

«Відпрацювання алгоритму дій під час пожежі в громадському приміщенні»

Тематична атестація по розділу І «Здоров’я людини».

Розширити уявлення учнів про причини виникнення пожеж; ознайомити з засобами пожежегасіння, знаками пожежної безпеки та сигналами оповіщення про пожежу; вчити евакуюватися з громадського приміщення, користуватися засобами пожежегасіння.

 

Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я

11

Тема 7. Індивідуальний розвиток підлітків

Ознаки біологічного, психічного, соціального, духовного  дозрівання.

Розширити уявлення учнів про ознаки підліткового віку; ознайомити з основними ознаками біологічного, психічного, соціального і духовного дозрівання; вчити позитивно ставитися до змін, що відбуваються у підлітковому віці.

 

12

Показники фізичного розвитку  підлітків. Способи покращення фізичної форми.

Практична робота № 5

«Визначення індивідуальних показників фізичної складової здоров’я»

Розширити уявлення про чинники впливу на фізичний розвиток і здоров’я підлітка; ознайомити з видами фізичних вправ для прискорення росту; вчити визначати індекс маси тіла, оцінювати рівень власного фізичного розвитку, складати доцільне меню для контролю за масою тіла.

 

13

Тема 8. Косметичні проблеми підлітків

Чинники, що впливають на здоров’я шкіри та її функції.

Формувати уявлення учнів про основні функції шкіри; розширити уявлення про негативний вплив куріння й алкоголю на здоров’я шкіри; вчити захищати шкіру від несприятливих погодних умов.

 

14

Особливості збереження здоров’я функціонування шкіри у підлітковому віці з урахуванням типу шкіри. Догляд за шкірою і волоссям.

Практична робота № 6

«Визначення типу шкіри і волосся.» Практична робота № 7 «Вибір косметичних засобів із урахуванням віку та типу шкіри (проект)*».

Тематична атестація по розділу ІІ «Фізична складова здоров’я».

Розширити уявлення учнів про поширені косметичні проблеми підлітків; ознайомити з косметичними засобами для підлітків; пояснити причини виникнення косметичних проблем у підлітків; вчити користуватися косметичними засобами та звертатися по допомогу в разі виникнення косметичних проблем.

 

Розділ ІІІ. Психічна і духовна складові здоров’я

15

Тема 9. Психічний і духовний розвиток

Особливості психічного розвитку підлітків. Розвиток потреб.

Сформувати в школярів поняття про особливості психічного розвитку підлітків, особливості інтелектуального та емоційного розвитку, зміну структури їх потреб.

 

16

Духовний розвиток особистості. Життєві цінності і здоров’я.

 

Розширити уявлення учнів про роль цінностей у житті людини; вчити аналізувати свою систему цінностей, розрізняти справжні цінності і свідомо формувати шкалу цінностей.

 

17

Тема 10. Уміння вчитися

Умови успішного навчання.

Розвиток сприйняття, уваги, пам’яті, творчих здібностей.

Практична робота № 8

«Вправи на концентрацію уваги, розвиток пам’яті, уяви.» Практична робота № 9 «Відпрацювання навичок планування часу»

Розширити уявлення учнів про  ознаки інтелектуального та емоційного розвитку підлітків; ознайомити з прийомами кращого запам’ятовування; вчити прийомам активізації своїх інтелектуальних здібностей.

 

18

Тема 11. Емоційне благополуччя

Вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень. Культура вияву почуттів. Методи самоконтролю.

Практична робота № 10

«Відпрацювання навичок самоконтролю»

Заліковий урок за І семестр.

Формувати в учнів поняття психологічної рівноваги; розширити уявлення про вплив емоцій на здоров’я і прийняття рішень; вчити адекватно реагувати на критику та методам самоконтролю; виховувати культуру вияву почуттів.

 

19

Ознаки психологічної рівноваги. Стрес і здоровя.

Практична робота № 11

«Формування позитивної адекватної самооцінки»

Сформувати в учнів поняття «стрес»; ознайомити з видами стресу та способами керування ним; розширити уявлення учнів про ознаки психологічної рівноваги.

 

20

Чинники стресу і виживання в екстремальних ситуаціях. Практична робота № 12 «Самодопомога та допомога при стресі».

 

Розширити  уявлення  учнів про вплив стресу на здоров’я; ознайомити учнів з реакцією організму на стрес та ефектом самопідтримки стресу; вчити прийомам зниження загального стресового навантаження.

 

 

21

Конфлікти і здоровя. Причини виникнення і стадії розвитку конфліктів. Розпалювання конфліктів.

Розширити уявлення про чинники стресу  в екстремальних ситуаціях; ознайомити з чинниками виникнення стресів та виживання в екстремальних ситуаціях; вчити аналізувати вплив мислення на поведінку в екстремальних ситуаціях та приймати зважені рішення.

 

 

22

Способи конструктивного розв’язання конфліктів.

Практична робота № 13

«Моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів»

Тематична атестація по розділу ІІІ «Психічна і духовна складові здоров’я».

 

Розширити уявлення учнів про способи розв’язання конфліктів; ознайомити з етапами конструктивного розв’язання конфліктів; вчити розпізнавати конструктивну і неконструктивну критику, запобігати розпалюванню конфліктів та конструктивно їх розв’язувати.

 

Розділ IV. Соціальна складова здоров’я

23

Тема 13. Соціальні чинники здоров’я

Соціальна безпека населеного пункту. Держава на захисті прав дитини. Роль молодіжного руху у формуванні здорового способу життя молоді. Клініки, дружні для молоді.

Практична робота № 14

«Складання списку телефонів медичних закладів, психологічних та соціальних служб для молоді, кабінетів довіри»

Розширити уявлення учнів про ознаки безпечного і небезпечного середовища; вчити аналізувати чинники соціальної безпеки свого населеного пункту;ознайомити  з  можливостями реалізації своїх прав; популяризувати діяльність клінік дружніх для молоді.

 

24

Вплив засобів масової інформації на здоров’я.

Найближче оточення дитини. Вплив родини і друзів

 

Формувати уявлення учнів про позитивний і негативний впливи  засобів масової інформації; вчити обирати для перегляду фільми і телепередачі, які пропагують ціннісне ставлення до життя і здоров’я; формувати вміння взаємодії з оточуючими: родиною, друзями, однолітками).

 

25

Принципи формування міжособистісних стосунків. Види підліткових компаній. Ознаки небезпечних компаній.

Формувати в учнів поняття міжособистісних стосунків та соціального оточення; розширити уявлення про позитивні і негативні впливи соціального оточення; ознайомити з видами підліткових компаній та ознаками небезпечних компаній; вчити способам протидії негативному соціальному впливу.

 

26

Тема 14. Хвороби цивілізації(неінфекційні захворювання).

Соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації». Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань, діабету, ожиріння. Практична робота № 15

«Створення реклами здорового способу життя»

Сформувати в учнів поняття «хвороби цивілізації», уявлення учнів про серцево-судинні, онкологічні захворювання; ознайомити з причинами виникнення та наслідками ожиріння та діабету; вчити правилам сбалансованого та раціонального харчування. розширити уявлення про соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації»; пояснити зв'язок куріння з небезпекою виникнення раку.

 

 

27

Вплив комерційної реклами на здоров’я. Компютерна, ігрова та Інтернетзалежність.

Практична робота № 16

«Способи протидії негативному соціальному впливу»

Розширити уявлення про соціальні чинники ризику «хвороб цивілізації»; пояснити зв'язок куріння з небезпекою виникнення раку; вчити  нейтралізувати можливий негативний вплив реклами на здоров’я.

 

28

Тема 15. Профілактика захворювань, що набули соціального значення

Наслідки вживання наркотиків.

Розширити уявлення учнів про наслідки вживання наркотиків; ознайомити з міфами та фактами про наркотики

 

29

Положення кримінального законодавства у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків. Протидія залученню до вживання наркотиків.

Практична робота № 17

«Відпрацювання навичок щодо налагодження партнерських стосунків з родиною та друзями»

Сформувати в школярів поняття про кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані зі зберіганням та розповсюдженням наркотиків; обговорити, які заходи для боротьби з наркотиками треба вживати на державному рівні. вказати, які методи використовують наркоділки для залучення нових споживачів; вчити рішуче відмовлятись від пропозицій вживати наркотиків.

 

30

Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань (ВІЛ, туберкульоз тощо).

Ознайомити з положеннями законодавства України у сфері протидії епідемії ВІЛ;

 

31

Заходи профілактики на державному і особистому рівнях інфекційних захворювань (ВІЛ, туберкульоз тощо).

Сформувати в школярів поняття про ВІЛ-інфекцію, туберкульоз як про небезпечне інфекційне захворювання; ознайомити з умовами інфікування, розвитку та ознаками захворювання; розширити уявлення учнів про заходи профілактики на державному та особистому рівнях.

 

32

Законодавство України у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції.

Ознайомити із положеннями законодавства України у сфері протидії епідемії ВІЛ

 

33

Причини і наслідки стигматизації і дискримінації.

Ознайомити учнів із причинами і наслідками стигматизації і дискримінації; виховувати негативне ставлення до виявів стигми і дискримінації людей, які живуть із ВІЛ.

 

34

Тематична атестація по розділу IV «Соціальна складова здоров’я»

 

Закріпити знання учнів з предмета «основи здоров’я», з методикою проведення навчання на засадах розвитку життєвих навичок.

 

35

Заліковий урок за ІІ семестр.

Проаналізувати виконання завдань, програмних вимог з вивчення предмета.

 

*Практичні роботи, які слід виконувати не лише в класі, а й вдома з батьками.

 

zip
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
487
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку