18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків української мови 6 клас

Про матеріал

Орієнтовний розподіл годин на вивчення української мови у 6 класі з українською мовою навчання (4 години на тиждень).Контрольні роботи та уроки розвитку мовлення звірено з таблицею обов'язкових видів контролю.

Перегляд файлу

,№

з\п

Мовна змістова лінія

 

Мовленнєва змістова лінія

 

Примітка

Дата

Корекція

 1.                 

Вступ. Краса й багатство української мови.

 

 

 

 

 1.                 

 

 РМ (у ) Види мовленнєвої діяльності (повторення й поглиблення  вивченого) Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення),  тема та основна думка висловлення, мета й місце спілкування

 

 

 

 

 1.                 

 

РМ (у ) Складання й розігрування діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов’язаної з обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет.

 

 

 

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого.

 1.                 

Словосполучення і речення.

 

 

 

 

 1.                 

 

РМ (у ) Повторення вивченого про типи мовлення

 

 

 

 1.                 

Головні члени речення. Просте речення.

 

 

 

 

 1.                 

 

РМ (у ) Повторення відомостей про стилі мовлення.

Поняття про офіційно-діловий стиль.

 

 

 

 1.                 

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні

 

 

 

 

 1.                 

 Складне речення.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (п) Ділові папери. Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію (екскурсію учнів до музею, відвідання театру, організацію поїздки до Канівського музею Тараса Шевченка на території Шевченківського національного заповідника та ін.).

 

 

 

 1.             

Пряма мова. Діалог.

 

 

 

 

 1.             

Основні орфограми та пунктограми

 

 

 

 

 1.             

Контрольна робота з мовної теми №1: « Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» Тести  

 

 

Лексикологія

 1.             

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів.

 

 

25.09

 

 1.             

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і;

 

 

26.09

 

 1.             

 

РМ (у) Повторення вивченого про текст, його основні ознаки, особливості будови тексту, використання  мовних засобів зв’язку між його частинами. Основні джерела матеріалу для твору (практично).

 

27.09

 

 1.             

Правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження.

 

 

29.09

 

 1.             

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми.

 

 

02.10

 

 1.             

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова.Пароніми (практично).

 

 

03.10

 

 1.             

Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни

 

Діалог

(без дати , враховується у семестрову)

04.10

 

 1.             

Групи слів за вживанням: діалектні, просторічні слова.

 

 

06.10

 

 1.             

Лексична помилка (тавтологія, калькування, вживання слів у невластивих значеннях тощо) та умовне позначення її (практично).

 

 

09.10

 

 1.             

Групи слів за походженням, групи слів за вживанням

 

 

10.10

 

 1.             

Контрольна робота з мовної  теми №2: Лексикологія Тести  

 

11.10

 

Фразеологія. 

 1.             

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів.

 

 

13.10

 

 1.             

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (п) Складний план прослуханого або прочитаного тексту; простий план власного висловлення.

 

 

 

 1.             

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

 

 

 

 1.             

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у) Будова елементарного роздуму Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

 

 1.             

 

РМ (п) Докладний контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

 

 

 

 1.             

Фразеологіз­ми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

 

 

 

 1.             

Фразеологіз­ми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (п) Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі («Чому я пишаюся своїм товаришем», «Який вчинок можна вважати героїчним», «У яких вчинках виявляється людська шляхетність») з використанням фразеологізмів.

 

 

 

 1.             

Контрольна робота з мовної теми №3: Фразеологія  

 

 

 

 1.             

 

РМ (практ) Аналіз письмового твору

 

 

 

Словотвір. Орфографія 

 1.             

Змінювання і творення слів. Твірне слово.

 

 

 

 

 1.             

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний (відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчення), складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.

 

 

 

 

 1.             

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням -чн- (-шн-).

 

 

Усний переказ

(без дати , враховується у семестрову)

 

 

 1.             

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-,

 -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами

 -ств(о), -зтв(о), -цтв(о).

 

 

 

 

 1.             

Зміни приголосних при творенні слів:

 

 

 

 

 1.             

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах.  

 

 

 

 

 1.             

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-;

 

 

 

 

 1.             

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів-;

 

 

 

 

 1.             

Творення складноскорочених слів, .правопис складноскорочених слів.

 

 

 

 

 1.             

Творення складноскорочених слів, .правопис складноскорочених слів.

 

 

 

 

 1.             

Контрольна робота з мовної теми №4: Словотвір. Орфографія 

 

 

 

Морфологія. Орфографія

 1.             

Повторення вивченого про самостійні частини мови в попередніх класах.

Загальна характеристика частин мови. Граматична помилка, умовне позначення її (практично).

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Теоретичний матеріал. Будова опису приміщення

 

 

 

Іменник

 1.             

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Вибірковий переказ художнього тексту,що містить опис приміщення

 

 

 

 1.             

 

РМ (п ) Письмовий вибірковий переказ художнього тексту,що містить опис приміщення

 

 

 

 1.             

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні (повторення й поглиблення).

 

 

 

 

 1.             

Велика буква та лапки у власних назвах

Збірні іменники

 

 

 

 

 1.             

Контрольний диктант

 

 

 

 

 1.             

Велика буква та лапки у власних назвах

Збірні іменники

 

 

 

 

 1.             

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.

 

 

 

 

 1.             

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

 

 

 

 

 1.             

Контрольна робота з мовної теми №5: Іменник як частина мови

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Визначення ролі іменника в описі приміщення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 1.             

Відмінки іменників. Кличний відмінок.

 

 

 

 

 1.             

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.

 

 

 

 

 

 1.             

Відмінювання іменників І відміни.

 

 

 

 

 

 1.             

Відмінювання іменників ІІ відміни.

 

 

 

 

 1.             

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку  Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

 

 

 

 

 1.             

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку  

 

 

 

 

 1.             

Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

 

 

 

 

 1.             

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін.

 

 

 

 

 1.             

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

 

 

 

 1.             

 

РМ (п) Контрольний  твір-опис приміщення на основі особистих вражень або за картиною в художньому стилі.

 

 

 

 1.             

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

 

 

 

 

 1.             

Особливості написання іменників у кличному відмінку.

 

 

 

 

 1.             

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові

 

 

 

 

 1.             

Не з іменниками.

 

 

 

 

 1.             

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн(я), -ення(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

 

 

 

 

 1.             

Правопис складних іменників (повторення й поглиблення).

 

 

 

 

 1.             

Контрольна робота з мовної теми № 6: Іменник як частина мови

 

 

 

Прикметник:

 1.             

Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису)

 

 

 

 1.             

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

 

 

 1.             

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Докладний усний переказ  художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

 

 

 

 1.             

 

РМ (п ) Контрольний докладний письмовий переказ тексту, що містить опис природи

 

 

 

 1.             

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 

 

 

 1.             

Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх.

 

 

 

 

 1.             

Відмінювання прикметників.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Аналіз письмового переказу

 

 

 

 1.             

Прикметники твердої й м’якої груп.

 

 

 

 

 1.             

Перехід прикметників в іменники.

 

 

 

 

 1.             

Контрольна робота з мовної теми № 7: Прикметник як частина мови

 

 

 

 1.             

Творення прикметників (практично).

 

 

 

 

 1.             

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,-цьк-, -зьк-.

 

 

 

 

 1.             

 

РМ (у ) Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін.

 

 

 

 1.             

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-,-ичн-.

 

 

 

 

 1.             

Написання не з прикметниками.

 

 

 

 

 

 1.             

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

 

 

 

 

 

 1.             

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

 

 

 

 

 

 1.             

Написання прізвищ прикметникової форми.

 

 

 

 

 1.          

Контрольна робота з мовної теми № 8: Правопис прикметників

 

 

 

 1.          

 

РМ (у ) Аналіз письмового твору.

 

 

 

Числівник11

 1.          

Числівник :значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

 

 

 

 

 1.          

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

 

 

 

 

 1.          

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

 

Усний твір

(без дати , враховується у семестрову)

 

 

 1.          

Числівники прості, складні й складені.

 

 

 

 

 

 1.          

Відмінювання числівників.

 

 

 

 

 

 1.          

Відмінювання числівників.

 

 

 

 

 

 1.          

Відмінювання числівників.

 

 

 

 

 

 1.          

Відмінювання числівників.

 

 

 

 

 

 1.          

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

 

 

 

 

 1.          

Роздільне написання складених числівників.

 

 

 

 

 1.          

Написання разом порядкових числівників з -тисячний. Узгодження числівників з іменниками.

 

 

 

 

 1.          

Правильне вживання числівників на позначення дат і часу.

 

 

 

 

 1.          

Контрольна робота з мовної теми № 9: Числівник

 

 

 

Займенник: 10

 1.          

 Займенник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль..

 

 

 

 

 1.          

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний (ознайомлення). Приставний н у формах особових займенників.

 

 

 

 

 1.          

Розряди займенників за значенням: питальні й відносні. Відмінювання займенників

 

 

 

 

 1.          

Розряди займенників за значенням: заперечні; неозначені. Відмінювання займенників

 

Читання вголос

(без дати , враховується у семестрову)

 

 

 1.          

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 

 

 

 1.          

Написання разом і через дефіс неозначених займенників.

 

 

 

 

 1.          

Правопис заперечних займенників.

 

 

 

 

 1.          

 

РМ (п ) Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі (орієнтовні теми: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність») з використанням займенників, що належать до різних розрядів

 

 

 

 

Розряди займенників за значенням: присвійні Відмінювання займенників

 

 

 

 

 

Розряди займенників за значенням: означальні й вказівні. Відмінювання займенників

 

 

 

 

 

 

 

РМ (п ) Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх»)

 

 

 

 

 

Приставний н у формах особових і вказівних займенників.

 

 

 

 

 

 

Написання займенників із прийменниками окремо.

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з мовної теми № 10: Числівник

 

 

 

 

 

 

РМ (у ) Аналіз письмового твору.

 

 

 

Повторення в кінці року.

 

 

Лексикологія. Фразеологія.

 

 

 

 

 

 

Словотвір та орфографія.

 

 

 

 

 

 

Морфологія й орфографія.

 

 

 

 

 

 

Контрольний диктант

 

 

 

 

 

Морфологія й орфографія.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
11 березня 2018
Переглядів
1796
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку