Календарно-тематичне планування уроків української мови для 10класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10-11 класи. Рівень стандарт
Перегляд файлу

 10 клас

Українська мова

(рівень стандарт)

(70 год, 2 год на тиждень)

 

Календарно-тематичне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для  загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10-11 класи.  Рівень стандарт

 

За підручником: Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл.

загальн. середн. освіти / Олександр Авраменко. — К. : Грамота,

2018. — 208 с. : іл.

 

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Перевірка мовної теми

2

1.__________ 2.__________

2

1.__________ 2.__________

Письмо:

переказ

твір

 

1

1

 

______________

______________

 

1

1

 

___________

___________

Правопис:

диктант

 

1

 

____________

 

1

 

____________

Аудіювання

-

 

1

_____________

Читання мовчки

1

 

_____________

-

 

 

  • Усний твір                                         - Усний переказ
  • Діалог                                              

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

І семестр

 

1

 

Вступ

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література. Довідкові медіаресурси

 

2

 

Основні типи словників

 

Поняття норми

в сучасній українській літературній мові

 

 

3

 

Мовна норма. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм

 

 

Лексична норма

 

4

 

Лексичне значення слова. Лексична помилка. Слово і контекст

 

5

 

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення

 

6

 

Лексичні та фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство мови

 

7

 

Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів

 

8

 

Порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Уживання слів у невластивому значенні

 

Зошит

 

9

 

Основні групи фразеологізмів

 

10

 

Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 

11

 

Утвердження лексичної норми в словниках української мови

 

12

 

Есе. Види есе, вимоги до його написання

 

13

 

Контрольна робота №1. Лексикографія. Лексична норма (тест)

 

Тематична

 

Практична риторика

14

 

Риторика як мистецтво. Роль риторики в сучасному світі

 

15

 

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації

 

16

 

Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника

 

Зошит

 

17

 

Вимоги до оратора. Комунікативний стан мовця

 

18

 

Контакт з аудиторією. Види й цілі слухання

 

19

 

Моделювання аудиторії. Налагодження контакту з аудиторією

 

20

 

Підготовка тексту до виступу

 

21

 

Естетика тексту. Написання тексту для виступу

 

22

 

Ефективність мовлення. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок

 

23

 

Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки

 

24

 

Контрольне есе на тему “Грубість – духовна слабкість чи демонстрування сили?” (або на іншу тему, визначену вчителем)

 

Зошит

 

Тематична

 

Орфоепічна норма

25

 

Орфоепічна помилка. Милозвучність. Чергування у-в, і-й як засіб милозвучності

 

26

 

Основні правила вимови голосних  та приголосних звуків

 

27

 

Наголос. Основні правила наголошування слів

 

28

 

Варіантне наголошування слів. Словорозрізнювальний, форморозрізнювальний і діалектний наголоси

 

29

 

Контрольна робота №2. Орфоепічна норма (тест)

 

Орфографічна норма

30

 

Орфограма. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії .Ненаголошені е, и в корені слова. Апостроф.

 

31

 

Контрольне есе на тему “Наголос – душа клова” (або на іншу тему, визначену вчителем)

 

32

 

Повторення вивченого в І семестрі. Семестрове оцінювання

 

Зошит

 

Тематична

 

Усний твір

Діалог

ІІ семестр

33

 

Позначення м’якості приголосних

 

34

 

Чергування голосних і приголосних звуків. Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

 

35

 

Спрощення приголосних

 

36

 

Подвоєні літери

 

37

 

Правопис префіксів і суфіксів

 

38

 

Уживання великої літери

 

Зошит

39

 

Правила перенесення слів із рядка в рядок. Графічні скорочення.

 

40

 

РМ. Контрольне есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування

 

41

 

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом

 

42

 

Написання слів іншомовного походження. Правило “дев’ятки”

 

43

 

Складні випадки написання прізвищ

 

44

 

Складні випадки написання географічних назв. Читання тексту мовчки

 

45

 

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук

 

46

 

Написання не, ні з різними частинами мови

 

Зошит

47

 

Контрольна робота №3. Орфографічна норма (тест)

 

Тематична

Морфологічна норма

48

 

Морфологічна норма. Морфологічна помилка

 

49

 

Іменник. Рід іменника. Паралельні родові форми іменника

 

50

 

Число іменника

 

51

 

РМ. Контрольне есе на тему “Ціна недбалості”, “Мій вибір – здоровий спосіб життя” (або на іншу тему, визначену вчителем)

 

52

 

РМ. Контрольне есе на тему “Ціна недбалості”, “Мій вибір – здоровий спосіб життя” (або на іншу тему, визначену вчителем)

 

Зошит

53

 

Складні випадки відмінювання іменників І і ІІ відміни

 

54

 

Складні випадки відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін

 

55

 

Закінчення -у (-ю), -а, (-я) в іменниках родового відмінка однини чоловічого роду

 

56

 

Особливості кличного відмінка

 

57

 

Творення й відмінювання імен по батькові

 

58

 

РМ. Усний переказ тексту публіцистичного стилю

 

59

 

Контрольна робота №4. Морфологічна норма (тест)

 

Зошит

Тематична

Практична риторика

60

 

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. Правила ведення суперечки

 

61

 

Теза й аргументи

 

62

 

РМ. Контрольне есе за змістом висловів народної мудрості (за вибором учителя)

 

63

 

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання.

 

64

 

Полемічні прийоми

 

65

 

Мистецтво відповідати на запитання.

 

66

 

Правила ведення суперечки. Аргументи й докази

 

67

 

Спростування позиції суперника. Формулювання запитань суперникові

 

68

 

РМ. Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

 

69

 

Повторення вивченого в ІІ семестрі

 

70

 

Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

 

Усний твір

Зошит

Тематична

 

doc
Додано
19 січня 2019
Переглядів
2257
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку