28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Календарно-тематичне планування уроків української мови для 9 класу

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків української мови складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи. Видавничий дім «Освіта», 2013(зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

української мови у 9 класі

(70 год. - 2 години на тиждень)

 

Складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи / Т.Г. Шелехова, М.І. Пентилюк, К.В. Таранік-Ткачук, Т.Д. Гнаткович, В.І. Новосьолова, Н.Б. Коржова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013(зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України від 07.06.2017 №804)

 

На основі  підручником:/ Українська мова / для 9 класу загальноосвітніх  навчальних закладів / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017.

 

 

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

Дата

ІІ семестр

Дата

Перевірка мовної теми

2

1.__________ 2.__________

2

1.__________ 2.__________

Письмо:

переказ

твір

 

1

1

 

______________

______________

 

1

1

 

___________

___________

Правопис:

диктант

 

1

 

____________

 

1

 

____________

Аудіювання

-

 

1

_____________

Читання мовчки

1

 

_____________

-

 

 

  • Усний твір                                         - Усний переказ
  • Діалог                                               - Читання вголос                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Примітки

І семестр

1

 

Вступ. Розвиток української мови

 

Повторення вивченого у 8 класі

2

 

Граматична основа. Односкладне та двоскладне речення

 

3

 

Просте ускладнене речення

 

4

 

Розділові знаки в простому ускладненому реченні

 

5

 

РМ № 1. Вибірковий усний переказ тексту наукового стилю

 

Синтаксис. Пунктуація

6

 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

 

7

 

Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою

 

8

 

РМ № 2. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю

 

Зошит

 

9

 

Цитата як спосіб передавання чужої мови

 

10

 

Діалог. Розділові знаки при діалозі

 

11

 

РМ № 3. Твір-роздум на морально-етичну тему

 

Складне речення

12

 

Складне речення та його ознаки

 

13

 

Сполучникові й безсполучникові складні речення

 

14

 

Складносурядне речення, його будова. Засоби зв’язку між частинами складносурядного речення

 

15

 

РМ № 4. Усний твір-роздум на суспільну тему

 

16

 

Розділові знаки в складносурядному реченні

 

Зошит

 

17

 

Контрольна робота № 1. «Пряма й непряма мова. Складносурядне речення» (тест)

 

Тематична

 

Складнопідрядне речення

18

 

Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому

 

19

 

Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядному реченні

 

20

 

Основні види складнопідрядних речень

 

21

 

РМ № 5. Ділове мовлення. Заява

 

22

 

Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’язувальними

 

23

 

Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу

 

24

 

Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня та підрядними порівняльними

 

Зошит

 

25

 

Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови

 

26

 

РМ №6. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

 

27

 

РМ №7. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

 

28

 

РМ №8. Контрольний диктант. Читання мовчки тексту наукового стилю

 

29

 

Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими й допустовими

 

30

 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в складнопідрядному реченні

 

31

 

Контрольна робота №2. «Складнопідрядне речення» (тест)

 

Усний твір

Діалог

32

 

Підсумковий урок. Семестрове оцінювання

 

Зошит

 

Тематична

 

ІІ семестр

32

 

РМ №9. Розігрування діалогів відповідно до певної ситуації

 

33

 

РМ № 10. Есе “Що робить мене щасливим(ою)”

 

Безсполучникове складне речення

34

 

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

 

35

 

Кома та крапка з комою в безсполучниковому складному реченні

 

36

 

Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

 

Зошит

37

 

Контрольний диктант

 

38

 

Тире в безсполучниковому складному реченні

 

39

 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

 

40

 

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (узагальнення вивченого матеріалу)

 

41

 

РМ № 11. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії»

 

42

 

РМ № 12. Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії»

 

43

 

РМ № 13. Аналіз контрольного твору-роздуму на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

 

44

 

РМ № 14. Діалог-обговорення актуальної теми

 

Зошит

45

 

Контрольна робота № 3. «Безсполучникове складне речення» (тест)

 

Тематична

Складне речення з різними видами зв’язку

46

 

Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком

 

47

 

Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

 

48

 

Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку

 

49

 

Складне речення з різними видами зв’язку (узагальнення вивченого матеріалу)

 

 

50

 

РМ № 16. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю

 

51

 

РМ № 15. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю

 

Зошит

52

 

Складне речення з різними видами зв’язку (узагальнення вивченого матеріалу)

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

53

 

Текст, його основні ознаки

 

54

 

Будова тексту. Мікротема й абзац.

 

55

 

Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку

 

56

 

РМ № 17. Тези прочитаної науково-пізнавальної статті

 

57

 

РМ № 18. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

 

58

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (узагальнення вивченого матеріалу)

 

 

59

 

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях

 

60

 

Контрольна робота №4. «Складне речення з різними видами зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності» (тест)

 

Зошит

61

 

РМ №19. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

 

Узагальнення й систематизація вивченого

62

 

Порядок слів у реченні. Граматична основа.

 

63

 

Види речень

 

64

 

Основні орфограми

 

65

 

Контрольне аудіювання

 

66

 

РМ №20. Ділові папери. Резюме

 

67

 

Синтаксис простого речення

 

68

 

Пунктуація простого речення

 

69

 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

 

70

 

Підсумковий урок.  Семестрове оцінювання

 

Усний переказ

Читання вголос

Зошит

Тематична

 

doc
Додано
19 січня
Переглядів
375
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку