10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарно-тематичне планування уроків української мови (навчання грамоти: мова і читання) 1 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків української мови (навчання грамоти: мова і читання) для 1 класу (7 годин на тиждень)

За програмою О.Я.Савченко, О.В. Мартиненко, В.О. Науменко, М.Н. Колеснікова, Л.І. Лаптєва

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: підруч. для1кл. загальноосвітніх навчальних закладів — К: Видавничий дім "Освіта", 2012.

За зошитом: Зошит для письма №1, №2: навчальнийпосібник для 1 кл. загальноосвітніх навчальних закладів /О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. –К: Видавничий дім "Освіта", 2012).

Вашуленко М. С. Післябуквар: навч.посіб. для 1 кл. /М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор _________________

__________________________

__________________________

                                    20 _     р.

 

Календарно-тематичне планування уроків

української мови (навчання грамоти: мова і читання)

 1 клас 

7 годин на тиждень

За програмою О.Я.Савченко, О.В. Мартиненко,

               В.О. Науменко, М.Н. Колеснікова, Л.І. Лаптєва

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: підруч. для   1кл. загальноосвітніх навчальних закладів — К: Видавничий дім "Освіта", 2012.

 За зошитом: Зошит для письма №1, №2: навчальний  посібник для 1 кл. загальноосвітніх навчальних закладів /О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. –К: Видавничий дім "Освіта", 2012).

Вашуленко М. С. Післябуквар: навч.посіб. для 1 кл. /М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко.-К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.

 

з/п

Дата

Тема

 

 

 

Добукварний період

 

1

 

"Із буквариком  щодня здобуватимем знання". Знайомство з букварем. Опрацювання правил поведінки на уро­ці, правила сидіння за партою, користу­вання шкільним приладдям

Практичне ознайомлення зі словом,  ре­ченням. Заучування  вірша зі слів учителя. «Батьківщина».

4-5

2

 

Ознайомлення з письмовим приладдям, з умовними позначками зошита, правилами сидіння за партою під час письма. Вправляння у правильному триманні олівця, ручки під час письма, в умінні орі­єнтуватися на стрілку, яка вказує напрям письма. Обведення кисті руки дитини з називанням пальчиків. Розфарбовування малюнків.

1-2

3

 

Практичне ознайомлення із словом, реченням. Дитячі спогади про відпочинок улітку.

6-7

4

 

Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Відтворення колових і прямих рухів пальців. Чітке промовляння назв зображених предметів. Бесіда за малюнком. Виділення з мовлення слів, речень. Складання речень.

3

5

 

 

"Ми — школярі".

Закріплення  знань   про   речення. Складання речень за малюнком. Складання розповіді за серією малюнків.

8

6

 

Проведення ліній у певному напрямку. Формування вміння орієнтуватися на обмеженій площині (сторінці зошита: вгорі, внизу, ліворуч, праворуч). Розміщення малюнків (на вільну тему) посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посередині. Закріплення правил користування письмовим приладдям. Наведення, домальовування, розфарбовування предметів.

4-5

7

 

 

"У світі казки чарівної".

Формування умінь ставити запитання і відповідати на них. Уявлення про діалог (без терміна). Інтонація і міміка, їх зна­чення у спілкуванні. Слухання і розпо­відь казки

9

8

 

Розфарбовування малюнків .Ознайомлення з основним рядком сітки зо­шита (верхньою, нижньою рядковими лініями). Зображення предметів у рядку. Дати уявлення про поле сторінки. Складання речень за ма­люнками.

6-7

9

 

"Працьовита в нас сім'я".

Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це? що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо). Бесіда «Що росте у саду»

10

10

 

Закріплення вміння писати у рядку. Написан­ня прямих і похилих (ламаних) ліній у рядку. Розташування предметів ліво-правого спря­мування. Розфарбовування малюнків. Скла­дання речень за малюнками

8

11

 

"Працьовита в нас сім'я".

Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це? що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо). Бесіда «Що росте на городі».

11

12

 

Закріплення вмінь писати у рядку. Виділення та наведення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними, овальними). Складання речень за малюнками. Класифікація предметів за семантичними групами.

9

13

 

"У кожного свій талант".

Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Ознайомлення зі сло­вами — ознаками предметів та слова­ми, що означають дії. Слова проти­лежні за значенням.

Робота з дитячою книгою

12-13

14

 

Ознайомлення з міжрядковою (допоміжною) лінією сітки зошита. Наведення контурів пташок. Поділ слів на склади. Розфарбовування малюнків. Виявлення пташок з однаковим узором на пір'ї. Розвиток зорового сприймання.

Розвиток зв’язного мовлення

10

15

 

 

"Домашні тварини".

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів. Поділ слів на склади.

14

16

 

Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з

похилим положення зошита під час письма у рядках. Зображення ліній з-за округленням  унизу

11

17

 

 

"Хто живе у лісі".

Вправляння учнів у поділі слів на склади.

 Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад.

15

18

 

Зображення малих і похилих  похилих ліній із заокругленням. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовуван­ня малюнків. Розташування предметів ліво-правого спрямування. Знаходження однако­вих предметів.

12

19

 

«У світі звуків». Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення з основними мовленнєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголос.

16

20

 

Письмо півовалів і овалів у повній сітці зошита. Послідовність письма елементів. Звуковий аналіз слів. Наведення контурів іграшок

13

21

 

 

"У зоопарку".

Уявлення про голосні та приголосні звуки. Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів

17

22

 

Повторення правил письма. Вправляння у письмі овалів окремо і в поєднанні у повній сітці зошита. Чергування графічних елементів. Розфарбовування малюнків.

14

23

 

"3 друзями граємо — себе розважаємо".

 Розучування лічилок, мирилок, потішок, українських народних ігор.

18

24

 

Зображення петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка. Зіставлення предметів з різними лініями. Складання речень за малюнком.

15

25

 

"Що вміють твої пальчики?"

Повний звуковий аналіз простих слів.

19

26

 

Письмо елементів плавним рухом знизу вгору. Знаходження спільного. Розфарбовування малюнка. Знаходження однакових предметів

16

27

 

«Слово чемне, кожному приємне».

Культура мовлення і культура спілкування. Розповідь складаємо – мову розвиваємо. ». Складання розповіді за серією малюнків. Узагальнювальний урок добукварного періоду.

Робота з дитячою книгою

20

28

 

Зображення петель за похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка. Зіставлення предметів з різними лініями. Складання речень за малюнком.

Розвиток зв’язного мовлення

17

 

 

Букварний період

 

29

 

Звук [а]. Позначення його буквою А а. Вправляння у звуковому аналізі слів.

22-23

30

 

Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо малої букви а. Звуковий аналіз слів. Розфарбовування малюнків.

18

31

 

Звук [у]. Буква У у. Вправляння у зву­ковому аналізі слів типу дуб, жук, голуб.

24-25

32

 

Аналіз складових елементів малої букви у. Письмо малої букви у. Вправляння у звуковому аналізі слів типу дім, жук. Складання речень за малюнком у зошиті.

19

33

 

Звук [о]. Буква О о. Вправляння у звуковому аналізі слів. Бесіда на тему «Осінь». Складання речень за малюнком.

26-27

34

 

Порівняння малих букв о - а.

Письмо малої  та великої букви Оо .

Розвиток зв’язного мовлення

20

35

 

Звук [и]. Буква и. Один предмет – ба­гато предметів (однина і множина). Вправляння у звуковому аналізі слів.

28-29

36

 

Аналіз складових елементів малої букви и. По­рівняння малих букв и - у. Письмо малої бук­ви и. Закріплення письма малих букв у, и, о..

21

37

 

Звук [м]. Буква М м («ем»). Читання складів, слів і речень з вив­ченими літерами. Перехід до читання прямих складів типу злиття пригол.-голосний.

Вправляння у читанні слів та речень з буквою М.

30-31

38

 

Звуковий аналіз слова метелик. Поелементний аналіз малої букви м. Письмо малої букви м. Пись­мо прямих, обернених складів з малою буквою м, слова мама. Встановлення відповідності між вив­ченими друкованими і рукописними буквами.

22-23

39

 

Звук [і]. Буква І. Звук [і] в ролі окре­мого слова.

32-33

40

 

Звуковий аналіз слова олівці. Складання речень за малюнком у зошиті. Письмо малої і великої букв і І. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою і

24

41

 

Звуки [н], [н’]. Буква Hн («ен»). Читання складів, слів і речень.

Робота з дитячою книгою

34-35

42

 

Аналіз складових елементів малої букви н. Письмо малої букви н. Визначення складу зі звуками [н], [н’] у словах слон, поні, носоріг. Звуковий аналіз цих слів. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами.

Розвиток зв’язного мовлення

25

43

 

Звуки [л], [л’]. Буква Л л («ел»). Читання складів, слів і речень.

36-37

44

 

Аналіз складових елементів малої букви л.  Письмо малої букви л, складів і слів з буквою л. Списування з друкованих складів. Розгадування ребуса

28

45

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Лл. Наголос у словах. Читання слів із орієнтацією на знак наголосу. Інтонаційне читання речень

38-39

46

 

Аналіз складових елементів великої букви Л.

Письмо великої букви Л, складів і речення з великою та малою буквою Л, л. Встановлення форми друкованих букв, написання їх. Порівняння груп рукописних букв

29

47

 

Звуки [в], [в’].  Буква В в («ве»). Читання складів, слів, речень і тексту. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без вживання терміна). Практичне ознайомлення з анаграмами.

Закріплення вміння читати букву В в

у складах, словах і текстах.

40-41

48

 

Аналіз складових елементів малої букви в. Письмо малої букви в. Письмо закритої і відкритої букви в, прямих, обернених складів з малою буквою в. Вилучення зайвої букви з групи букв.

30

49

 

Закріплення звукового значення вивчених букв, умінь читати з ними склади, слова і речення.

42-43

50

 

Закріплення письма відкритої та закритої букви в у складах та словах.

31

51

 

Звуки [с], [с’]. Літера Сс («ес»). Читання складів, слів і речень. Слова однакові за звучанням та написанням, але різні за значенням. Робота з анаграмами

44-45

52

 

Письмо малої букви с. Письмо слів, складів з буквою с.  Встановлення від­повідності між вивченими друкованими і руко­писними буквами.

32

53

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Сс. Бесіда «Хто живе в лісі?»

46-47

54

 

Письмо великої букви С. Написання складів, слів і речень з літерою С. Розгадування кросворда.

Аналіз складових елементів великої букви А. По­рівняння великої букви А з Л. Письмо великої букви А. Письмо складів і слів з великою буквою А. Складання слів із букв, записування.

33-34

55

 

Звук [к], [к’], буква Кк . Читан­ня складів, слів і речень з буквою к. Робота з анаграмами.

Робота з дитячою книгою

48-49

56

 

Аналіз складових елементів малої букви к. Письмо малої букви к. Верхнє, середнє, нижнє поєднання літери к з іншими буквами у словах. Звуковий аналіз слів.

Закріплення написання літери к, складів та слів з нею. Роз­повідь за питаннями вчителя казки «Колосок». Розвиток зв’язного мовлення

36-37

57

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Кк. Закріплення звукового значення вив­чених літер.

50-51

58

 

Аналіз складових елементів великої букви М. Порівняння великої букви М з Л та А. Письмо великої букви М. Письмо складів, слів і речень з великою буквою М

38

59

 

Звуки [р], [р’]. Буква Рр («ер»). Чи­тання складів, слів і речень. Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Робота з анаграмами

52-53

60

 

Аналіз складових елементів малої букви р. Письмо малої букви р. Письмо складів, слів і речень з буквою р. Списування друкованих слів. Встановлення відповідності між вивчени­ми великими і малими буквами

39

61

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Рр.

54-55

62

 

Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання слів із складів. Записування цих слів

40-41

63

 

Звуки [п] [п’], буква Пп («пе»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Робота з ана­грамами. Бесіда про народне свято Івана Купала

56-57

64

 

Аналіз складових елементів малої букви п. По­рівняння букв п і р. Письмо малої букви п. Письмо складів і слів з буквою п. Звуковий аналіз слова писанка

42

65

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою    Пп. Інтонування питальних речень. Складання розповіді за малюнком.

58-59

66

 

Закріплення письма вивчених літер, складів та слів у зошитах без друкованої основи.

Аналіз складових елементів великої букви П. Письмо великої букви П. Письмо слів і речень  з буквою П

43

67

 

Підсумковий урок. Аналітико-синтетичні вправи з

вивченими звуками і буквами. Супутник букваря.

 

68

 

Аналіз складових елементів великої букви Н. Письмо великої букви Н. Письмо складів, слів, речення з великою буквою Н. Закріплення вив­чених літер. Диктант коротких слів

44-45

69

 

Звуки [т], [т’]. Буква Тт («те»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Розвиток ар­тикуляційно-вимовних умінь учнів.

Робота з дитячою книгою

60-61

70

 

Аналіз складових елементів малої букви т. По­рівняння малих букв т, п і р. Письмо малої букви т. Письмо складів і слів з літерою т. Ви­ділення зайвої букви з групи букв.

Розвиток зв’язного мовлення

46

71

 

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Тт. Розвиток арти­куляційно-вимовних умінь учнів. Читання казки «Котик і півник». Робота над скоромовкою.

62-63

72

 

Аналіз складових елементів великої букви Т. Письмо вели­кої букви Т. Ознайомлення з письмом знака оклику. Письмо слів і речень з буквою Т

47

73

 

Звук [е]. Буква Е е. Відпрацювання умін­ня читати слова з буквою е

64-65

74

 

Письмо малої букви е. Письмо слів і речення з буквою е. Впізнавання за частиною друкова­ної букви цілої, переведення її у рукописну, письмо букви

48

75

 

Закріплення вивченої букви Е е. Удоско­налення навички читання

66-67

76

 

Аналіз складових елементів великої букви Е. Письмо великої букви Е. Письмо складів, слів і речення з великою Е. Звуковий аналіз слова лелеки. Виділення зайвої букви із групи букв

49

77

 

Звуки [д], [д’). Буква Дд («де»). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д’] у зіставленні з [т], (т’)

68-71

78

 

Аналіз складових елементів малої букви д. Письмо малої букви д. Письмо букви в складах і словах.  Знаход­ження вказаної групи букв серед інших груп букв

50

79

 

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах букваря та Супутника букваря.

 

80

 

Аналіз складових елементів великої букви У. Письмо великої букви У. Письмо букви в складах. Закріплення уміння писати вивчені літери у словах. Розгадування ребусів.

51

81

 

Звуки [з], [з’]. Буква З з («зе»). Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучува­ними звуками. Робота з омографами і фразе­ологізмами (без уживання терміна). Заучуван­ня скоромовки

72-73

82

 

Аналіз складових елементів малої букви з. Письмо малої букви з. Письмо складів і слів з буквою з. Складання речення за малюнком у зошиті.

52

83

 

Закріплення звуків [з], [з’], літери 3 з. Удосконалення навички читання. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання.

Робота з дитячою книгою

74-75

84

 

Аналіз складових елементів великої букви 3. Порівняння форми великих букв 3 і Е. Письмо великої букви 3. Письмо букви в складах і ре­ченні. Складання слова із букв, запис.

Розвиток зв’язного мовлення

53

85

 

Буква ь («знак м’якшення»). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків. Читання слів із знаком м’якшення. Читання тексту «Дарунки лісу». Складання розповіді за малюнком.

76-77

86

 

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з інши­ми буквами. Письмо слів з буквою ь. Письмо речення зі словами, в яких є ь. Упізнавання букви за її елементами. Вправляння у порівняльному звуко-буквенному аналізі слів з м′якими приголосними в кінці слова і складу.

54-55

87

 

Звуки [б] [б'], буква Б б ("бе"). Відпрацю­вання літературної вимови слів зі звуком [б]. Вправи на зіставлення вимови слів зі звуками [б] [п]

78-79

88

 

Аналіз складових елементів малої букви б. Письмо малої букви б. Письмо слів з буквою б. Добір слів для закінчення речення. Запису­вання букв у вказаній послідовності

56

89

 

Закріплення букви Б б. Робота над інто­нацією питальних речень

80-81

90

 

Аналіз складових елементів великої букви Б. Пись­мо великої букви. Письмо слів, речень з буквою Б

57

91

 

Звук [г], позначення його буквами Гг. Логічні вправи «Що де росте?», «Хто де живе?»                                      

82-83

92

 

Письмо рядкової букви г. Списування з рукопис­ного і друкованого тексту

59

93

 

Вправляння у читанні слів з літерою г. Читання тексту «Гурток умілі руки». Супутник букваря.

86

94

 

Письмо великої букви Г, слів та речень з нею.

60

95

 

Звук [ґ], позначення його буквами Ґґ. Засвоєння українських слів зі звуком [г], поданих у букварі. Практична ро­бота зі скоромовками та фразеологізмами

84-85

96

 

Письмо рядкової букви ґ. Списування з рукопис­ного тексту

61

97

 

Закріплення букв г, ґ і звуків, які вони позначають. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів. «Восени на городі».

Робота з дитячою книгою

87

98

 

Письмо великої літери ґ.

Розвиток зв’язного мовлення

62

99

 

Звук [ч], позначення його буквами Чч. Робота над орфоепічно правильною (твердою) вимовою звука [ч] перед усі­ма голосними, крім [і]. Заклички

88-89

100

 

Письмо рядкової букви ч, складів і слів  і реченьз нею

4-5

101

 

Закріплення звукового значення букви ч. Бесіда про укра­їнські Карпати, життя і працю людей. Вивчення напам'ять вірша «Карпати». Відгадування загадок. Ознайомлення з музичний інструментом трембітою.

90-91

102

 

Письмо великої букви Ч. Списування з рукописного і друкованого тексту

6-7

103

 

Звук [й], позначення його буквами Ий, читання слів з окре­мим звуком [й] і у сполученні зі звуком [о]. Читання й пере­каз тексту «Казковий світ»

92-93

104

 

Письмо рядкової букви й. Закріплення написання вивчених букв. Письмо під диктовку. Розвиток зв’язного мовлення

10

105

 

Закріплення читання слів з окремою буквою й та у сполученні з буквою о. Читання текстів діалогічної форми. Читання текстів в особах. Правильне інтонування речень. Робота з дитячою книгою

94-95

106

 

Письмо великої букви И. Письмо під диктовку

11

107

 

Звук [х], позначення його буквами Хх. Інтонування оклич­них речень. Читання букварних текстів. Відгадування зага­док. Вивчення напам'ять колискової пісеньки

96-97

108

 

Письмо рядкової букви х, складів і слів з нею. Списування з друкованого тексту

12

109

 

Закріплення звукового значення букви х. Логічні вправи. Читання тексту «Казкові хмаринки»

98-99

110

 

Письмо великої букви X. Написання слів з великої букви X

13

111

 

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах букваря та Супутника букваря.

Робота з дитячою книгою

 

112

 

Письмо великої букви Р. Написання складів, слів та речень з нею.

Розвиток зв’язного мовлення

14-15

113

 

Букви Яя. Позначення буквами Яя звуків [йа] і м'якості по­переднього приголосного та звука [а]. Інтонування питаль­них і окличних речень у вірші «Хто кого злякався?»

100-101

114

 

Письмо рядкової букви я. Вправи на доповнення незавер­шених речень. Списування з рукописного тексту

16

115

 

Закріплення букви я. Читання і переказ тексту «Ялта»

102-103

116

 

Письмо великої букви Я, слів і речень із нею. Письмо під диктовку

17

117

 

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах букваря та Супутника букваря.

 

118

 

Письмо великої букви В.

Встановлення відповідності між малими та великими буквами,добір слів, які різняться однією буквою.

19-20

119

 

Звук [ж], позначення його буквами Жж. Вправляння у чіт­кій вимові звука [ж] у складах і словах. Читання віршів Н. Забіли «На зеленому лужку» і Л. Вознюк «Журиться журавлик жура  ...»

104-105

120

 

Письмо рядкової букви ж, складів і слів з нею

21

121

 

Закріплення звука [ж]. Читання та переказ української народної казки «Лисичка і журавель».

106-107

122

 

Письмо великої букви Ж. Списування з друкованого тексту

22-23

123

 

Звук [ш], позначення його буквами Шш. Читання слів, ре­чень, тексту «Хороша гра». Робота над виразністю читан­ня речень, різних за метою висловлювання.

108-109

124

 

Письмо рядкової букви ш, складів і слів з нею.

 

26

125

 

Закріплення звукового значення букви ш. Бесіда на тему «Допомога пташкам узимку». Читання оповідання «Поспі­шай, синичко!» за Г. Демченко. Вивчення вірша напам'ять П. Воронь­ка «Кожушок».

Робота з дитячою книгою

110-111

126

 

Письмо великої букви Ш. Закріплення вміння писати ви­вчені букви. Письмо слів, речень під диктовку.

Розвиток зв’язного мовлення

27

127

 

Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквами Цц. Читання слів з поступовим ускладненням їх звуко-складової структури. Читання тексту «Циркова залізниця»

112-113

128

 

Письмо рядкової букви ц, складів і слів з нею

28

129

 

Закріплення звукового значення букви ц. Читання тексту «Родичі». Читання  вірша В. Лучука «Уставати рано треба».

114-115

130

 

Письмо великої букви Ц

29

131

 

Буква ї, позначення нею звуків [йі]. Бесіда «Київ — столи­ця України». Читання тексту «На екскурсії».

116-117

132

 

Письмо рядкової та великої букви ї

31-32

133

 

Закріплення звукового значення букви ї. Читання текстів «Гроші України» та «Міста України».

118-119

134

 

Письмо великої букви К. Закріплення написання слів з буквою ї. «Міста України».

33-34

135

 

Букви Юю. Позначення буквами Юю звуків [йу] і м'якості попереднього приголосного та звука [у]. Читання і заучу­вання напам'ять вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води»

120-121

136

 

Письмо рядкової букви ю, слів з нею

35

137

 

Закріплення знань про букву Ю. Бесіда на тему «Роботящі руки». Читання букварних текстів на цю тему.

122-123

138

 

Письмо великої букви Ю, слів з нею.

36

139

 

Букви Єє. Позначення буквами Єє звуків [йе] і м'якості по­переднього приголосного та звука [е]. Читання і переказ тексту В. Сухомлинського «Барвисте коромисло».

Робота з дитячою книгою

124-125

140

 

Письмо рядкової букви с, складів і слів з нею.

Розвиток зв’язного мовлення

37

141

 

Закріплення знань про букву є. Бесіда «Метро в україн­ських містах». Читання вірша-загадки Б. Вовка «Під зем­лею, подивіться...» і тексту «Київське метро»

126-127

142

 

Письмо великої букви Є, слів і речень із нею. Письмо під диктовку

38

143

 

Буква щ, позначення нею звуків [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина Україна». Читання й опрацювання тексту «Наша Батьківщина»

128-129

144

 

Письмо рядкової букви щ, складів і слів з нею

39

145

 

Закріплення знань про букву щ, її звукове значення. Читання вірша Г. Малик «Що для чого треба?». Читання тексту І. Прокопенко «Про що шепотіли берізки». Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Відповіді на запитання до тексту.

130-131

146

 

Письмо великої букви Щ

40-41

147

 

Закріплення знань і вмінь, пов'язаних з вивченими буквами на текстах букваря та Супутника букваря.

 

148

 

Аналіз елементів великої букви Д, вправляння у написанні великої букви Д, складів, слів та речень з нею.

42-43

149

 

Звук [ф], позначення його буквами Фф. Робота над пра­вильним артикулюванням і вимовою звука [ф]. Бесіда за темою «Правила розмови по телефону». Ознайомлення з відмінностями формул мовленнєвого етикету, які вико­ристовуються у спілкуванні з людьми різного віку і статусу. Читання тексту «Телефон»

132-133

150

 

Письмо рядкової букви ф, складів і слів з нею

44

151

 

Закріплення звукового значення букви ф. Бесіда на тему «Цікаве про тварин». Опрацювання текстів «Жирафи» і «Жарт»

134-135

152

 

Письмо великої букви Ф, слів і речень з нею. Письмо під диктовку.

45

153

 

Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз. Відпрацювання пра­вильної вимови звуків [дз]. [дз']. Читання вірша   А. Загрудного «Дзвіночки». Читання тексту                    Ю.Старостенка «Лі­совий майстер».

Робота з дитячою книгою

136-137

154

 

Письмо буквосполучення дз, слів з ним. Звуко-буквене зі­ставлення слів. Списування з друко­ваного тексту .

Розвиток зв’язного мовлення

46-47

155

 

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Робота над орфоепічно правильною вимовою звука [дж]. Читання вірша Н. Забіли «Джміль». Читання оповідання В. Дуб «Бджілка», вірша Л. Костенко «Піднімає джміль фіранку».

138-139

156

 

Письмо буквосполучення дж, слів і речень з ними.

Списування.

48-49

157

 

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова слів з апострофом. Читання слів і складів з апострофом. Читання тексту «Комп'ютерна мишка».

140-141

158

 

Письмо слів з апострофом

50-51

159

 

Формування умінь правильно називати твір: спочатку прізвище письменника, а потім назву. Тарас Шевченко — великий український поет. Вивчення напам'ять вірша Т. Шевченка «Тече вода з-під явора».

142-143

160

 

Закріплення написання великої букви Ш. Розвивати навички написання прізвищ, імен та по-батькові людей.

54-55

161

 

І Формування умінь правильно називати твір: спочатку прізвище письменника, а потім назву. Іван Франко - великий український письменник. Читання казки «Лисичка і рак» за І. Франком. Переказ казки

144-145

162

 

Списування з друкованого тексту. Закріплення написання вивчених букв

56-57

163

 

Формування умінь правильно називати твір: спочатку прізвище письменника, а потім назву. Леся Українка — велика українська поетеса. Читання вірша Лесі Українки «Вишеньки» в особах

146-147

164

 

Закріплення написання вивчених рядкових і великих букв. Письмо під диктовку слів, речень. Робота у звичайному зошиті із сіткою № 1 (без друкованої основи).

58

165

 

Читання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків». Пе­реказ казки.

148

166

 

Утворення та запис нових слів. Побудова речень з протиставленнями.

59-60

167

 

Бесіда за темою «Мовленнєвий етикет». Читання тексту «Хороші звичаї». Розповідь учнів про народні звичаї рідного окраю. Ознайомлення школярів з основними правилами збере­ження книжки, правилами поведінки в бібліотеці.

Робота з дитячою книгою

149

168

 

Встановлення відповідності між друкованими і рукописними буквами, повторення написання де-яких літер. Утворення пестливих імен. Робота у звичайному зошиті із сіткою № 1 (без друкованої основи).

Розвиток зв’язного мовлення

61

169

 

Читання тексту «Мрія збулася». Бесіда за темою «Про що мрієш ти?»

150

170

 

Закріплення навичок письма. Робота з загадкою. Списування з рукописного та друкованого тексту.

62

171

 

Ознайомлення школярів з періодичними виданнями — дитячими газетами і журналами. Урок-свято «Прощання з букварем».

 

172

 

Написання імен, по батькові та прізвищ власних, друзів, батьків. Закріплення навичок письма. Словниковий диктант.

63-64

Післябукварний період

 

Читання вірша А. Костецького «Буде день веселий». Під­готовка до підсумкового уроку, присвяченого букварю Робота з дитячою книгою

151

173

 

Щоб розумниками стати, треба більше книг читати. Знайомство з «Післябукварем». Л. Кир’яненко «Розмова  на книжковій полиці».

4-6

174

 

Читай і світ пізнавай. Пояснення змісту приказок і прислів’їв. Списування з друкованого тексту. Речення.

 

175

 

Сміх і гам дзвенить довкола, відчиняє двері школа. «Отак у нас щодня». Л. Компанієць

7-9

176

 

Вчимося відповідати на запитання.

 

177

 

Рідна мова – барвінкова. Ю. Косинська «Рідна мова».

10-

12

178

 

Складаємо речення. Творча робота над реченням.

 

179

 

Україна – край мій рідний. Л. Полтава «Наша Батьківщина»

13-

15

180

 

Складаємо розповідь. Складання розповіді за опорними словами. Монолог.

 

181

 

Усміхнися всім навколо. Л. Савчук «Здрастуйте». Б. Бірюков «Добрі слова». Слова ввічливості. (бібліотечний урок).

Робота з дитячою книгою

16-

18

182

 

Урок чемності. Запис речень із словами ввічливості. Складання і запис речень за сюжетними малюнками. Слова, протилежні за значенням.

Розвиток зв’язного мовлення _

 

183

 

За добро добром платять. П. Володек «Як гукнеш, так і відгукнеться». Л. Савчук «Квочка».

19-

21

184

 

Звуки мовлення. Букви.

 

185

 

Надійшла весна прекрасна. Л. Савчук «Принесли весну лелеки». А. Костецький «Починається весна»

22-

24

186

 

Голосні звуки.

 

187

 

Великдень. Л. Полтава «Великодні писанки». Я. Яковенко «Про писанки».

25-

27

188

 

Склад. Наголос.

 

189

 

Кольорові віршики. А. Костецький «Квіткові сни». Є. Горева «Кольоровий віршик». Сонечко. А. Мястківський  «Кому світить сонечко?», Л. Новикова «Котики».

28-

30

190

 

Приголосні звуки.

 

191

 

Моя родина. Д. Чередниченко «Родовідне дерево». «Татко і матуся» Л.Вознюк, «Вірш-кмітливчик» М.Чумарна, «Хто я для світу» М.Чумарна.

31-34

192

 

Звуковий аналіз слів.

 

193

 

Бабусенько ріднесенька. «Радість» за В. Чухлібом. Н.Поклад «Гість».

35-37

194

 

Буква «Я». Вибіркове списування. Звуковий аналіз слів.

 

195

 

Дідусева мудрість С. Матвійчук «Де кому жити». М. Підгірянка «Мій дідусь».

38-41

196

 

Буква «ю», буква «є»

 

197

 

Небилиці. Н.Поклад «Небелиці», Н.Кир′ян «Нісенітниця». Складання фантастичних розповідей за малюнками.

42-44

198

 

Переносимо слова.

 

199

 

Сором бути неохайним і брудним. «Як чепурили їжачка». Л. Мовчун .

45-47

200

 

Буква «ї». Слова - близнюки

 

201

 

Квітами барвистими луг цвіте. А. Григорук «Чарівний ліхтарик». А. Камінчук «Бабусині квіти».

48-50

202

 

Переносимо слова.

 

203

 

Руки малі, до роботи вдалі. «Для чого потрібні руки» за Є. Пермяком. П. Ребро «Немає ледарів у нас»

51-54

204

 

Буква «знак м’якшення». Перенос слів з буквою «ь».

 

205

 

Веселі пригоди пернатих. П. Ребро «Гусакові панчішки». І. січовик «Ґава»     

55-58

206

 

Букви «г», «ґ».

 

207

 

Іди, іди, дощику. В. Чухліб «Голубий дощик». Г. Бойко «Дощик, дощик».  К.Ушинський «Лисичка – сестричка»

59-61

208

 

Буква «Щ»

 

209

 

Добре вірних друзів мати. С. Жупанин «Бджола і світлячок». «До першого дощу» за В. Осєєвою.

Робота з дитячою книжкою.

62-64

210

 

Вимова і позначення звуків (дж), (дз), (дз’).

 Розвиток зв’язного мовлення

 

211

 

Твори без кінця. М. Василенко «Не вірите?» Л. Вознюк «Лічилка – безконечна». Г. Бойко «Хто кого вів?»

65-67

212

 

Апостроф.

 

213

 

Бережи рідну природу. С. Шаповалов «Коли скриплять стрибунці». Л.Дяченко «Коникова пісенька», В.Струтинський «Хвороба річки»

68-70

214

 

Слова – назви предметів. Хто? Що? Розподіл предметів за групами.                                           Списування

 

215

 

Де живе хмара. О. Кротюк «Наша хмара», В.Федоренко «Жаліслива хмара».

71-73

216

 

Слова – ознаки предметів. Який? Яка? Яке?

 

217

 

Що на городі росте? «Сперечались овочі». В. Паронова «Не сваріться…»

74-76

218

 

Слова, що означають дію. Що робить?

 

219

 

Для малят про звірят. П. Ребро «Кладочка – загадочка». Г. Мазур «Вигадливе слоненя».

Канікули! Канікули! Байдикувати ніколи!

77-79

220

 

Робота у звичайному зошиті із сіткою № 1 (без друкованої основи). Складання і записування речень за ілюстраціями.

 

 

 

 

 

Навчальні вимоги

            Контроль навичок читання (ІІ семестр) 20-30 слів за хвилину.

                                                                        Розробила Бондар С.М.,  

                                                                вчитель початкових класів

                                                                              ЗОШ №32 м.Черкас

 

 

 

РОЗКЛАД УРОКІВ ЧИТАННЯ

 

1 тиждень

2 тиждень

3 тиждень

4 тиждень

5 тиждень

Понеділок

 

ч+п

п

ч+п

п

Вівторок

 

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Середа

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Четвер

-

-

-

-

-

П’ятниця

ч+п

ч

ч+п

ч

вихідний

 

2/2

4/3

3/4

4/3

2/3

 

6 тиждень

7 тиждень

8 тиждень

9 тиждень

10 тиждень

Понеділок

ч+п

п

ч+п

п

ч+п

Вівторок

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Середа

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Четвер

-

-

-

-

-

П’ятниця

ч

ч+п

ч

ч+п

ч

 

4/3

3/4

4/3

3/4

4/3

 

11 тиждень

12 тиждень

13 тиждень

14 тиждень

15 тиждень

Понеділок

п

ч+п

п

ч+п

п

Вівторок

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Середа

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Четвер

-

-

-

-

-

П’ятниця

ч+п

ч

ч+п

ч

ч+п

 

3/4

4/3

3/4

4/3

3/4

 

 

16 тиждень

17 тиждень

18 тиждень

19 тиждень

20 тиждень

Понеділок

ч+п

п

ч+п

п

ч+п

Вівторок

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Середа

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Четвер

-

-

-

-

-

П’ятниця

ч

ч+п

ч

ч+п

ч

 

4/3

3/4

4/3

3/4

4/3

 

 

21 тиждень

22 тиждень

23 тиждень

24 тиждень

25 тиждень

Понеділок

п

ч+п

п

ч+п

п

Вівторок

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Середа

ч+п

ч+п

вихідний

ч+п

ч+п

Четвер

-

-

-

-

-

П’ятниця

ч+п

ч

ч+п

ч

ч+п

 

3/4

4/3

2/3

4/3

3/4

 

26 тиждень

27 тиждень

28 тиждень

29 тиждень

30 тиждень

Понеділок

ч+п

п

вихідний

п

ч+п

Вівторок

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Середа

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

ч+п

Четвер

-

-

-

-

-

П’ятниця

ч

ч+п

ч

ч+п

ч

 

4/3

3/4

3/2

3/4

4/3

 

 

31 тиждень

32 тиждень

33 тиждень

34 тиждень

35 тиждень

Понеділок

п

ч+п

 

 

 

Вівторок

вихідний

ч+п

 

 

 

Середа

ч+п

ч+п

 

 

 

Четвер

-

-

 

 

 

П’ятниця

ч+п

ч

 

 

 

 

2/3

4/3

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Катрич Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
7 січня 2018
Переглядів
13819
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку