2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 10-му класі (1 і 2 семестри)

Про матеріал

10 к л а с
Українська мова (рівень стандарту) (70 год на рік, 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11 класи. - Рівень стандарту / Голуб Н. Б., Котусенко О. Ю., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І., Романенко Ю. О., Кондесюк Т. В., Король О. М., Тарасенко О. О., Сергєєва Н. В., (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.).

Перегляд файлу

Українська мова. 10 клас. 2 семестр 2018-2019н.р.

10 к л а с

Українська мова (рівень стандарту) (70 год на рік, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для   профільного   навчання   учнів   загальноосвітніх   навчальних   закладів   з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11 класи. - Рівень стандарту / Голуб Н. Б., Котусенко О. Ю., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І., Романенко Ю. О., Кондесюк Т. В., Король О. М., Тарасенко О. О., Сергєєва Н. В., (Наказ МОН України № 1407 від 23. 10. 2017 р.).

Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

Вступ

 1.  

03.09

Лексикографія.    Сучасні    лексикографічні    джерела:    словники, довідкова література (зокрема на електронних носіях). Інформативна й нормативна функції їх.

 

 1.  

05.09

Основні типи словників. Довідкові медійні ресурси.

 

 1.  

10.09

РМ №1 (письмово). Укладання тематичних словників-мінімумів.

 

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

 1.  

12.09

Нормативне і ненормативне мовлення. Типи норм.

 

 1.  

17.09

Навчальний диктант. Читання мовчки науково-популярного тексту.

 

Орфоепічна норма

 1.  

19.09

Основні правила вимовляння голосних і приголосних звуків.

 

 1.  

24.09

Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка.

 

 1.  

26.09

РМ №2 (усно). Усне переказування тексту із творчим завданням.

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

ЗОШИТ

УСНИЙ ПЕРЕКАЗ

ЗОШИТ

 1.  

01.10

Наголос у словах.

 

 1.  

03.10

Контрольна робота №1. Поняття норми в сучасній українській літературній мові (тестові завдання). Читання мовчки текстів діалогічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

ТЕМАТИЧНА

Лексична норма

 1.  

08.10

Аналіз контрольної роботи. Лексичне значення слова. Слово і контекст. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність.

 

 1.  

10.10

РМ №3-4 (усно+письмово). Письмове  переказування  тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

 

 1.  

17.10

 

 1.  

22.10

Слова власне українські й запозичені.  Виправдані й небажані запозичення.

 

 1.  

24.10

Лексичні і фразеологічні синоніми, антоніми. Слова-пароніми.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

05.11

Лексична помилка. Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми.

 

 1.  

07.11

РМ №5-6 (усно+письмово). Написання есе. Контрольне есе.

 

 1.  

12.11

 

 1.  

14.11

Фразеологізми.  Багатозначність,  синонімія  й  антонімія  фразеологізмів.

 

 1.  

19.11

Контрольна робота №2. Лексична норма (тестові завдання). Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

ТЕМАТИЧНА

Практична риторика

 1.  

21.11

Аналіз контрольної роботи. Мовленнєва ситуація. Особистість  мовця  (чарівність,  артистизм,  упевненість  у  собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця.

 

 1.  

26.11

РМ №7 (усно).Усне переказування взірцевих текстів промов.

ДІАЛОГ

ДІАЛОГ

 1.  

28.11

Аудиторія   (слухач,   слухачі).   Види   слухання.   Цілі   слухання. Моделювання    аудиторії.    Контакт    з    аудиторією.    Прийоми налагодження контакту.

ЗОШИТ

ЗОШИТ

 1.  

03.12

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

 

 1.  

05.12

Підсумкова контрольна робота за І семестр. Контрольний диктант.

 

 1.  

10.12

РМ №8-9 (усно + письмово). Написання тексту публічного виступу. Контрольне есе.

 

 1.  

12.12

 

 1.  

17.12

Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія.

 

 1.  

19.12

Контрольна робота №3. Практична риторика (тестові завдання). Складання діалогів.

 

Орфографічна норма

 1.  

24.12

Аналіз контрольної роботи. Орфограма.   Принципи   української   орфографії.   Орфографічний словник.     Орфографічна    помилка.    Літери    на    позначення ненаголошених е, и в корені слова.

 

 1.  

26.12

РМ №10 (усно).Складання конспекту тексту наукового стилю.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

І СЕМЕСТР


Пор.

Дата

Зміст програмового матеріалу

Примітки

 1.  

 

Апостроф. Позначення м’якості приголосних.

 

 1.  

 

Чергування голосних. Чергування і зміни приголосних при збігові їх у   процесі словотворення. Спрощення приголосних.

 

 1.  

 

Позиційні чергування у//в, і//й і под.

 

 1.  

 

Подвоєння літер.

 

 1.  

 

Правопис префіксів і суфіксів.

 

 1.  

 

Уживання великої літери.

 

 1.  

 

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

 

 1.  

 

РМ №13-14 (усно+письмово). Контрольне есе на одну з тем: «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «Чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?».

 

 1.  

 

 

 1.  

 

Написання слів іншомовного походження.

 

 1.  

 

Складні випадки написання прізвищ і географічних назв.

 

 1.  

 

Написання не, ні з різними частинами мови.

 

 1.  

 

Правила скорочення слів.

 

 1.  

 

Контрольна робота №4. Орфографічна норма (тестові завдання). Цільове аудіювання із визначеним завданням.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Морфологічна норма

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Іменник. Рід іменників.

 

 1.  

 

РМ №15-16 (усно+письмово). Письмове складання розповіді про подорож Україною або світом із зазначенням назв мешканців відвіданих місць.

УСНИЙ ТВІР

УСНИЙ ТВІР

 

 1.  

 

 1.  

 

Іменники, що мають лише форму однини або множини.

 

 1.  

 

Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.

 

 1.  

 

РМ №17-18 (усно+письмово). Контрольне есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування.

 

 1.  

 

 

 1.  

 

Закінчення  іменників чоловічого роду  ІІ  відміни  в  родовому відмінку. Відмінкові закінчення   іменників з конкретним та абстрактним значенням.

 

 1.  

 

Паралельні закінчення  іменників  чоловічого роду давального відмінка, іменників  знахідного відмінка, іменників місцевого відмінка однини і множини.

 

 1.  

 

Особливості кличного відмінка. Творення і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

 1.  

 

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.

 

 1.  

 

Контрольна робота №5. Морфологічна норма. Іменник (тестові завдання). Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування.

ТЕМАТИЧНА

ТЕМАТИЧНА

Практична риторика

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

 

 1.  

 

РМ №19 (письмово). Складання ділового листа.

 

 1.  

 

Правила ведення суперечки. Аргументи і докази.

 

 1.  

 

Підсумкова контрольна робота за 2 семестр. Контрольний диктант.

 

 1.  

 

РМ №20-21 (письмово). Письмове докладне переказування текстів різних стилів. Контрольне есе.

 

 1.  

 

 

 1.  

 

Аналіз контрольного диктанту. Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання.

 

 1.  

 

Контрольна робота №6. Практична риторика (тестові завдання). Складання плану, тез, конспекту почутого висловлення.

 

 1.  

 

РМ №22 (усно). Дискусія на одну з тем: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати?    Як заощаджувати?», «Мовна мода – це добре чи погано?».

 

 1.  

 

РМ №23 (усно). Усне переказування тексту публіцистичного стилю.

 

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Підбиття підсумків за рік.

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

ЗОШИТ

ТЕМАТИЧНА

2 СЕМЕСТР

 

doc
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
8 січня 2019
Переглядів
1748
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку