2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування з української мови. 10 клас (нова програма)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування

УКРАЇНСЬКА МОВА

10 КЛАС

(Відповідно до навчальних програмам,

затверджених наказом МОН від 23.10.2017 № 1407)

(70 год, 2 год. на тиждень)

Форми контролю

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота (тест)

2

2

Письмо: есе

2

3

Усний переказ

Інд.

Діалог

Інд.

Усний твір

Інд.

Перегляд файлу

УКРАЇНСЬКА МОВА                                                                                               10 КЛАС

УКРАЇНСЬКА  МОВА

10 КЛАС

 (Відповідно до навчальних програмам,

затверджених  наказом   МОН   від   23.10.2017 № 1407)

 

(70 год, 2 год. на тиждень)

 

 

Форми контролю

 

К-сть

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми (контрольна робота (тест)

2

2

Письмо:   есе

2

3

     Усний переказ

Інд.

 

     Діалог

Інд.

 

              Усний твір

 

Інд.

 

п/п

 

Тема уроку

Примітка

 

 

Вступ

 

1

 

Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у  числі на електронних носіях).

Інформативна й нормативна функції їх

 

2

 

Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

 

 

 

 

Поняття норми в сучасній українській

літературній мові

 

 

3

 

Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм

 

 

 

Лексична норма

 

4

 

Лексична помилка. Лексичне значення слова. Слово і контекст; залежність значень слова від контексту

 

5

 

 

Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність

 

6

 

Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення

 

7

 

Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми. Синонімічне багатство української мови

 

8

 

Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів

 

9

 

Контрольне есе

Контрольне есе

10

 

Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні

 

11

 

Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

 

12

 

Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення

 

13

 

Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення)

 

14

 

Контрольна робота №1. Вступ. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

КР №1

 

 

 

Практична риторика

 

15

 

Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі

 

16

 

Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування

 

17

 

Особистість мовця (чарівність, артистизм, упевненість у собі, щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість

 

18

 

Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця

 

19

 

Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

 

20

 

Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту

 

21

 

Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір

 

22

 

Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія

 

23

 

Контрольне есе

Контрольне есе

 

 

 

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

Орфоепічна норма

 

 

 

24

 

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник

 

25

 

Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності

 

26

 

Основні правила вимови голосних звуків.

Основні правила вимови приголосних звуків

 

27

 

Директорська контрольна робота.

Диктант 

 

28

 

Словорозрізнювальний, форморозрізнювальний,  діалектний наголоси. Складні випадки наголошування слів

 

29

 

Контрольна робота №2.  Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Практична риторика

КР №2

 

Поняття норми в сучасній українській літературній мові

Орфографічна норма

30

 

Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії

 

31

 

Ненаголошені е, и в корені слова

 

32

 

Апостроф

Усний переказ

Діалог

33

 

Позначення м’якості приголосних

 

34

 

Чергування голосних

 

35

 

Чергування приголосних в українській мові

 

36

 

Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

 

37

 

Спрощення приголосних

 

38

 

Подвоєння та подовження приголосних

 

39

 

Правопис префіксів. Правопис суфіксів

 

40

 

Контрольне есе

Контрольне есе

41

 

Уживання великої літери 

 

42

 

Правила перенесення слів із рядка в рядок

 

43

 

Написання складних слів разом, окремо, з дефісом

 

44

 

Написання слів іншомовного походження.

 

 

45

 

Складні випадки написання прізвищ

 

46

 

Складні випадки написання географічних назв

 

47

 

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх

 

48

 

Написання не, ні з різними частинами мови

 

49

 

Правила графічних скорочень слів

 

50

 

Контрольна робота №3. Поняття норми в сучасній українській літературній мові

КР №3

 

51

 

Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу біль, нежить з іншими частинами мови). Паралельні родові форми іменника (зал – зала)

 

52

 

Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю (поет – поетеса, поетка; директор – директорка, робітник – робітниця та ін.)

 

53

 

Іменники спільного і подвійного роду

 

54

 

Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх

 

55

 

Іменники, що мають лише форму однини або множини

 

56

 

Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку

 

57

 

Контрольне есе

Контрольне есе

58

 

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку

 

59

 

Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням (терміна – терміну, феномена – феномену)

 

60

 

Паралельні закінчення  іменників чоловічого роду давального відмінка, іменників  знахідного відмінка;  місцевого відмінка однини і множини

 

61

 

Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни

 

62

 

Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

 

63

 

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки

 

64

 

Контрольне есе

Контрольне есе

65

 

Правила ведення суперечки

 

66

 

Аргументи й докази

 

67

 

Полемічні прийоми

 

68

 

Мистецтво відповідати на запитання

 

69

 

Контрольна робота №4. Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Практична риторика

КР №4

 

 

70

 

Повторення вивченого за рік

Усний твір

 

 

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
13 січня 2019
Переглядів
1905
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку