Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 8 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури в 8 класі складений відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти). В плані визначено місце кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі; визначено взаємозв'язку між окремими уроками, темами річ­ного курсу

Перегляд файлу

        Підручник: Ніколенко О.М.

       «Зарубіжна література 8 клас»,

       Київ «Грамота», 2016 рік

 

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури, 8 клас

 

  За програмою  на вивчення курсу «Зарубіжна  література»  відводиться  70 годин / 2 год. на тиждень:

 З них на текстуальне вивчення творів – 56 годин;

 розвиток мовлення – 4 години;

 позакласне читання – 4 години;

 резервний час – 6 годин.

Обов’язкова кількість видів контролю у 8 класі

Семестр

Контрольні роботи

Розвиток мовлення

Позакласне читання

Перевірка зошитів

Приміт.

Різні форми контро

лю

Контрольний класний твір

І

2

1

2

(1у+1п)

2

4

 

ІІ

2

1

2

(1у+1п)

2

5

 

 

 

І семестр

 

Тема уроку

Дата

Примітка

 

ВСТУП (2 год.)

 

 

1

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес.

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.

 

 

2

Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

(ТЛ) Початкові поняття про  літературний напрям, літературну течію.

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

 

 

 

Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури (7 год.)

 

 

3

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

(ТЛ)Міф, міфологічний образ.

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

 

 

4

Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності ІІ-І тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

 

 

5

Біблія як основа двох релігій - юдейської і християнської. Зв'язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей)

(ЛК) Утілення сюжетів і образів Біблії у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

 

 

6

Позакласне читання №1.  Старий Заповіт. Історія Йосипа. Відображення цінностей родового суспільства в історії про Йосипа: засудження сімейної ворожнечі, утвердження ідеї міцних родинних зв'язків, оспівування сили прощення й людяності в сюжеті.

 

 

7

Ключові ідеї та образи  Нового Заповіту. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.  (Євангеліє. Притча про сіяча. Притча про блудного сина. Притча про загублену вівцю й загублену драхму.)

(ЛК) Утілення сюжетів і образів Біблії у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

(УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії

 

 

8

Коран - головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя

 

 

9

Контрольна робота № 1 з теми: «Література і культура. Священні книги народів». Тестування.

 

 

 

Античність (11 год.)

 

 

10

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

 

 

11

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

 

 

12

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

 

 

13

Міфи троянського циклу.

Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.). (Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Троянський кінь.)

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.)

 

 

14

Гомер. «Іліада» (огляд). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140-410).  

(ТЛ) Героїчний епос.

 

 

15

Розвиток мовлення №1 Образи Ахілла і Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна.

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів).

 

 

16

«Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670).

Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

 

 

17

Особливості розвитку і види лірики

в Давній Греції.

Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. Тіртей  «Добре вмирати тому...».

(ТЛ) Елегія.  Віршовий розмір.

 

 

18

Сапфо. «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.  

(ТЛ) Віршовий розмір.

(УС) Українські переклади творів античних митців.  

 

 

19

Давньогрецький театр.

Есхіл. «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея. Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

(ТЛ) Трагедія.

(ЕК)Зевс і Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла.

 

 

20

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Мирон «Енеїда». Квінт Горацій Флакк «До Мельпомени». Тема мистецтва і призначення митця у творі. Публій Овідій Назон «Сумні елегії». Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета.

(ТЛ) Елегія, ода

 

 

21

Контрольна робота № 2 Письмовий класний твір з теми: «Література Античності».

 

 

 

Середньовіччя (8 год.)

 

 

22

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на
літературу і культуру. Основні жанри на Заході й Сході.

(ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході й Заході.

 

 

23

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо. «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори». Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд.

(ЛК)Ключові поняття китайської міфології, філософії  (даосизм), які знайшли відбиток у літературі.

 

 

24

Ду Фу. «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид». Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя.

(ЛК) Ключові поняття китайської міфології, філософії  (конфуціанство), які знайшли відбиток у літературі.

 

 

25

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям. Рубаї. Лаконізм і місткість
жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма.

(ТЛ) Рубаї.

 

Напам’ять   (2-3 рубаї за вибором учня)

 

26

Позакласне читання №2. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти. «Все йде гаразд, немає перебою...», «Як друг обмовиться, ти пропусти повз вуха...».

 

 

27

Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово- тематичне розмаїття.

(ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний).

 

 

28

«Пісня про Роланда». Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

 

 

29

Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система. Елементи фольклору.

(ЕК) Порівняння персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд –  Ганелон, Карл – Ганелон).  

 

 

30

Аліг’єрі Данте. Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання.»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

(ТЛ) Сонет.

 

 

31

Розвиток мовлення №2 Письмовий твір-роздум «Образ середньовічного героя у творах доби Середньовіччя» або «Середньовічна східна література: особливий погляд на світ».

(ЕК) Порівняння образів ліричних героїв Лі Бо, ДуФу, Омара Хайяма.

 

 

32

Контрольна робота №3 з теми: «Література Середньовіччя». Різнорівневі завдання

 

 

ІІ семестр

ВІДРОДЖЕННЯ ( 8 годин+3 години резерв)

33

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі.

Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

(УС) Видатні українські перекладачі творів Ренесансу. Вершини українського сонету.

 

 

34

Франческо Петрарка (1304-1374). Сонети №61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя і героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

(ТЛ) Сонет. Катрен, терцет.

 

Напам’ять     (1 сонет за вибором учня)

 

35

Вільям Шекспір (1564-1616). Сонети №66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва.

(ЛК) Музей В. Шекспіра у Великобританії (Стретфорд-на-Ейвоні).

 

Напам’ять     (1 сонет за вибором учня)

36

Основні теми сонетів В. Шекспіра - кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (через описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

 

 

37

Урок виразного читання сонетів напам’ять.

Сонет №61  Ф. Петрарки та сонет №66 В. Шекспіра.

(ЕК) Порівняння образів героїнь сонетів Ф. Петрарки та В. Шекспіра, художніх  засобів створення жіночих образів.

 

 

38

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція).

(ТЛ) Трагедія.

 

 

39

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу.

 

 

40

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

(ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ

 

 

41

Розвиток мовлення №3. Сучасний кінематограф і трагедія «Ромео і Джульєтта».

(ЛК) Образи Ромео і Джульєтти у світовому мистецтві (живопис, кіно, музика та ін.).

 

 

42

Мігель де Сервантес Сааведра. «Дон Кіхот»

I частина (огляд). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Аналіз першого розділу твору.

(ТЛ) Роман.

(ЛК) Музей М. де Сервантеса Сааведри в Іспанії (Мадрид).

 

 

43

Особливості сюжету і композиції твору. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя.(ч. І, р ІІ-VІІ)

 

 

44

Дон Кіхот і Санчо Панса - парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. (ч. І р. XV-XXIII)

 

 

45

«Донкіхотство». Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Популярність вічних образів до сьогодні. (ч. І, р. XXXIII-LII)

(ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ

 

 

46

Контрольна робота №4 з теми: «Література Відродження».

 

 

47

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове мистецтво та ін.).

(УС) Бароко в Україні

 

 

48

Луїс де Гонгора-і-Арготе. «Галерник». Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного  життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський)

 

 

49

Джонн Донн (1572-1631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене.») .Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.

 

 

50

Позакласне читання №3.  Бунін І. О. «Красуня»

 

 

51

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

(ЛК) Класицизм у різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика та ін.).

 

 

52

Мольєр (1622-1673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво.

 

 

53

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення.

(ТЛ) Комедія.

 

 

54

Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, , Клеонт) Засоби комічного (гумор, іронія)

(ТЛ)Сатира. Поглиблення понять про гумор, іронію.

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Журден – Клеонт ).

 

 

55

Основні образи комедії (граф Дорант, графиня Дорімена) Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

(ТЛ) Сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Журден – Дорант)

 

 

56

Контрольна робота № 5 Письмовий твір з теми: «Література бароко і класицизму».

 

 

 

Література  ХХ-ХІ століття. У пошуках себе і високого польоту (6 год.)

 

 

57

Тенденції літературного процесу ХХ-ХІ століття. Огляд - презентація.

 

 

58

Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц».

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.   

 

 

59

Значення алегоричних образів-символів.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію.

 

 

60

Філософський зміст твору. Сенс подорожі Маленького принца Всесвітом.

 

 

61

Позакласне читання №4.  Дж. Апдайк. «Завтра, завтра, завтра».

 

 

62

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті.

(ТЛ) Алегорія.

 

 

63

Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

 

 

64

Барбара  Космовська «Буба» (нар. 1958). «Буба: мертвий сезон». Художній світ Б.Космовської. Батьки – діти, діти – онуки.

 

 

65

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ.

 

 

66

Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

 

 

67

Розвиток мовлення №4. Письмовий твір-роздум «Прагнути до високої мети-уже початок успіху».

 

 

68

Контрольна робота № 6 з теми: «Література ХХ-ХІ століття».

 

 

69

Узагальнення вивченого. Літературна вікторина «Парад літературних героїв».

 

 

70

Узагальнення вивченого. Літературна вікторина «Твори та їх автори».

 

 

 

 

docx
До підручника
Зарубіжна література 8 клас (Паращич В.В., Фефілова Г.Є.)
Додано
13 жовтня 2018
Переглядів
841
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку