2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарно-тематичне планування "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" 6 клас

Про матеріал
Календарно-тематичне планування "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)" 6 клас складене згідно внесених змін наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.19 № 236 на 2019-2020 навчальний рік
Перегляд файлу

Всесвітня історія. Історія України.

(Інтегрований курс). (70 годин)

6 клас

І семестр     _________        ІІ семестр    _________

 

 

уроку

Дата

уроку

Тема уроку,

зміст навчального матеріалу

Результати

навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

6-А

6-Б

 1.  

 

 

Вступ до історії Стародавнього світу

Завдання інтегрованого курсу історії. Хронологічні межі історії стародавнього світу. Історичні джерела з історії стародавнього світу. Що в історії називають цивілізацією

 •     послідовність періодів історії людства, хронологічні межі історії стародавнього світу;
 •     джерела з історії стародавнього світу.
 •     завдання інтегрованого курсу історії;
 •     періодизацію як спосіб упорядкування історії;
 •     критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії: України та всесвітньої;
 •     поняття «ера», «цивілізація».
 •     співвіднести дату події зі століттям і тисячоліттям;

розв’язати історичну задачу на обчислення часу

 

 1.  

 

 

Практична робота «Лічба часу в історії стародавнього світу»

 

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

 

 1.  

 

 

 

Теорії походження людини

 

 •     час появи первісної людини на теренах України;
 •     назви та місце розташування трьох-чотирьох стоянок первісних людей на території України;
 •     винаходи і пам’ятки культури первісних людей.
 •     сутність наукових і релігійних теорій про походження людини, «неолітичної революції», первісних форм релігійних вірувань: фетишизму, тотемізму та магії;
 •     поняття «кам’яний вік», «мідно-кам’яний вік», «бронзовий вік», «homo sapiens (людина розумна)», «стоянка первісних людей», «археологічна культура», «родова община (рід)», «територіальна (сусідська) община», «плем’я», «ремесло», «вождь», «рада старійшин».
 •     показати на карті стоянки первісних людей і територіальні межі трипільської культури;
 •     описати спосіб життя первісних людей;
 •     схарактеризувати організацію суспільства за первісних часів;

розпізнавати пам’ятки трипільської культури.

 

 1.  

 

 

Виникнення та розселення первісних людей.

 

 

 1.  

 

 

Заняття та спосіб життя первісних людей

 

 

 1.  

 

 

 Суспільна  організація та організація влади за первісних часів

 

 1.  

 

 

Культура та релігійні вірування первісних людей.

 

 1.  

 

 

Практична робота  «Основні стоянки і археологічні знахідки первісної доби на території України.»

 

 

 1.  

 

 

Трипільська археологічна культура

 

 

 1.  

 

 

Практична робота «Заняття та спосіб життя первісних людей (мисливців і рибалок, землеробів і скотарів) на основі археологічних речових джерел»

 

 1.  

 

 

Узагальнення знань  з теми «ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ»

 

 

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

 

 1.  

 

 

Цивілізація долини Нілу. Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації.

 

-хронологічні й територіальні межі давньоєгипетської цивілізації, цивілізацій Дворіччя (Шумер, Вавилон), Персії, Давньої Індії, Давнього Китаю, міст-держав Фінікії, Ізраїльсько-Юдейського царства;

 •    час об’єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі; правління царів Давида і Соломона;
 •    назви відомих пам’яток давньоєгипетської цивілізації (Великі піраміди, Великий сфінкс), Дворіччя (стела Хаммурапі), Фінікії (алфавіт), Ізраїльсько-Юдейського царства (Біблійні заповіді), китайської (Велика китайська стіна) й індійської (ступа в м. Санчі) цивілізацій.
 •    вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств;
 •    причини виникнення міст, суспільних верств і держави;
 •    поняття «іригаційне (зрошувальне) землеробство», «колонізація», «суспільна верства», «держава», «місто-держава», «фараон», «закон», «реформа», «релігія», «Біблія», «міфологія», «ієрогліф», «клинопис», «варна», «імперія»;
 •    причини піднесення і занепаду стародавніх держав і суспільств;
 •    значення Біблії як історичного джерела.
 •    показати на карті давні цивілізації й міста;
 •    схарактеризувати давні суспільства і держави;
 •    описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств;
 •    визначити особливості господарства, суспільного життя й культури давніх цивілізацій;
 •    осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення пам’ятки культури Давнього Єгипту, Дворіччя, Ізраїльсько-Юдейського царства, Давньої Індії, Давнього Китаю;

порівняти умови розвитку та характерні ознаки давніх суспільств і держав.

 

 1.  

 

 

Повсякдення й господарське життя. Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті.

 

 

 1.  

 

 

Міфологія, писемність і мистецтво Давнього Єгипту. Будівництво пірамід

 

 1.  

 

 

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови Шумеру та Вавилону. Повсякдення і господарське життя. Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя.

 

 

 1.  

 

 

Закони Хаммурапі. Писемність і мистецтво. Практичне заняття Правове становище населення в давніх державах Північної Африки, Передньої та Центральної Азії (на основі витягів із Книги мертвих, законів Хаммурапі)

 

 

 1.  

 

 

Фінікія Природно-географічні умови. Повсякдення й господарське життя. Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт.

 

 1.  

 

 

 

Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства. Єрусалим. Біблія як історичне джерело.

 

 

 1.  

 

 

Перська держава. Організація влади й суспільства. Основні завойовницькі походи. Дарій І.

 

 

 1.  

 

 

Давня Індія. Давній Китай. Природно-географічні умови Давньої Індії та Давнього Китаю.

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 Організація влади й суспільства Давньої Індії та Давнього Китаю.

 

 1.  

 

 

 

Пам’ятки культури китайської й індійської цивілізацій.

 1.  

 

 

Практичне заняття « Повсякденне  життя представників різних верств у стародавніх суспільствах.» (Повідомлення)

 

 1.  

 

 

Узагальнення знань

 

 

 

 


Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ

 

 1.  

 

 

Природно-географічні умови Балканського півострова.

 

 •   часову послідовність Мінойської й Ахейської палацових, грецької та римської цивілізацій;
 •   хронологічні межі існування на території України античних полісів;
 •   часову послідовність перебування на території України кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів;
 •   хронологічні межі існування Римської республіки та імперії;
 •   час зародження й утвердження християнства, визнання його державною релігією Римської імперії, поділу Римської імперії на Західну та Східну (Візантію);
 •   пам’ятки культури Давньої Греції, Скіфії та Риму;
 •   час формування давніх слов’ян і напрямки їх розселення з прабатьківщини;
 •   близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;
 •   особливості античної демократії, зміст прав і обов’язків громадян Афін і Риму, становища рабів;
 •   причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Скіфії та Римської держави;
 •   передумови Великої грецької колонізації;
 •   внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;
 •   історичне значення християнства;
 •   поняття «еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «демократія», «пантеон богів», «республіка», «патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «експансія», «Велике розселення слов’ян».
 •   схарактеризувати й порівняти суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;
 •   схарактеризувати повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я, суспільний устрій Римської держави часів принципату, діяльність Перикла, Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа;
 •   визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;
 •   пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякдення;
 •   схарактеризувати суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ давніх слов’ян;

показати на карті історико-географічні об’єкти античної цивілізації (античні міста, держави та ін.), напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, розселення слов’ян на території сучасної України.

 

 

 

 1.  

 

 

 Мінойська палацова цивілізація.

 

 

 1.  

 

 

Ахейська палацова  цивілізація

 

 

 1.  

 

 

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера.

 

 

 1.  

 

 

Афіни і Спарта.

 

 

 1.  

 

 

Велика грецька колонізація. Античні поліси на території України.

 

 

 1.  

 

 

 Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України. Взаємини греків і місцевого населення.

 

 1.  

 

 

Практична робота

Охарактеризувати спосіб життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я.

 

 

 1.  

 

 

Кіммерійці та скіфи на території України.

 

 

 1.  

 

 

Персько-грецькі війни.

 

 

 1.  

 

 

Утвердження демократії в Афінах за Перикла.

 

 1.  

 

 

 

Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції.

 

 1.  

 

 

Грецька релігія та міфологія.

 

 

 1.  

 

 

Античні олімпійські ігри. Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців. Практична робота

Укласти програму античних Олімпійських ігор

 

 

 1.  

 

 

Театр, скульптура, архітектура в Давній Греції.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення знань

 

 

 1.  

 

 

Підкорення Греції Філіпом II.

 

 

 1.  

 

 

Александр Македонський.

 

 

 1.  

 

 

Практичне заняття «Історичний портрет Александра Македонського»

 

 

 1.  

 

 

Культура елліністичної доби.

 

 

 1.  

 

 

Сармати на території України.

 

 

 1.  

 

 

Природно-географічні умови Апеннінського півострова.

 

 

 1.  

 

 

Виникнення міста Рима.

 

 

 1.  

 

 

Римська республіка в V–І ст. до н. е.: суспільний устрій та організація влади.

 

 1.  

 

 

 

 

Військова експансія Риму.

 

 

 1.  

 

 

Диктатура Юлія Цезаря.

 

 

 1.  

 

 

Практичне заняття «Історичний портрет Цезаря»

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення знань

 

 1.  

 

 

Створення Римської імперії . Октавіан Август.

 

 

 1.  

 

 

Культура давнього Риму. Пантеон римських богів.

 

 1.  

 

 

Римське право. Практична робота

Порівняти «правове становище різних груп громадян, а також громадян і негромадян у Стародавньому Римі».

 

 

 1.  

 

 

 

Мистецтво Давнього Риму.

 

 

 1.  

 

 

Практичне заняття. Проект  «Мандрівка з оглядом пам’яток культури давніх Греції та Риму»

 

 1.  

 

 

Місто Рим та повсякденне життя його мешканців

 

 1.  

 

 

 

Кризові явища в Римській імперії.

 

 

 1.  

 

 

Виникнення і поширення християнства. Перетворення християнства на державну релігію Римської імперії.

 

 

 1.  

 

 

Поділ Римської імперії.

Початок Великого переселення народів.

 

 1.  

 

 

 

Готи і гуни на території сучасної України. Взаємини з місцевим населенням.

 

 

 1.  

 

 

Падіння Західної Римської імперії.

 

 

 1.  

 

 

Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. Початок Великого розселення слов’ян.

 

 

 1.  

 

 

Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.

 

 

 1.  

 

 

Склавини і анти на теренах України. Походження українського народу.

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення знань

 

ВНЕСОК ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ, КУЛЬТУР, НАРОДІВ В ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА

 

 1.  

 

 

Внесок цивілізацій стародавнього світу в історію людства. Значення давньої історії України як частини світової історії. Практичне заняття

Добрати інформацію про правила і переконання, елементи побутової культури, запозичені українцями в давніх греків і римлян.

 

 

 

 

 1.  

 

 

Практичне заняття   Зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого.

 

 

 

 1.  

 

 

Узагальнення до курсу

 

 

 

doc
Додано
15 вересня 2019
Переглядів
445
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку