24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарно-тематичне планування з алгебри в 8 класі з поглибленим вивченням математики

Про матеріал

Календарно - тематичне планування уроків алгебри у 8 класі з поглибленим вивченням математики, за новою програмою. Розраховане на підручник "Алгебра, 8 клас" (з поглибленим вивченням математики) Мерзляка А.Г., Полонського В,Б,, Якіра М,С,

Перегляд файлу

Алгебра

8 клас  (поглиблений)

 4 години на тиждень

№ уроку

№ уроку теми

 

Зміст уроку

 

 

 

 

Кількість годин

 

Дата

 

 

 «Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу 7 класу»

6

 

1

1

Цілі вирази. Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена та їх зведення.

1

 

2

2

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники.

1

 

3

3

Модуль числа.

1

 

4

4

Лінійна функція, її властивості та графік.

1

 

5

5

Розв’язування систем лінійних рівнянь.

1

 

6

6

Діагностична контрольна робота.

1

 

 

 

 

 

 

7

1

Аналіз контрольної роботи. Множина та її елементи Порожня множина.

1

 

8

2

Переріз,  об'єднання і різниця  множин. Підмножина. Круги Ейлера.

1

 

9

3

Числові множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин.

1

 

10

4

Числові множини. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин.

1

 

11

5

Нескінченні множини. Зліченні множини.

1

 

12

6

Нескінченні множини. Зліченні множини. Самостійна робота №1.

1

 

13

7

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

14

8

Контрольна робота № 1 за темою: «Множини і операції з ними».

1

 

 

 

 

 

 

15

1

Аналіз контрольної роботи. Формули для розкладання на множники виразів виду an – bn і  a2n + 1 + b2n + 1, n N.

1

 

16

2

Розв’язування задач і вправ.

1

 

17

3

Дробові вирази. Раціональні вирази. Множина допустимих значень змінних. Тотожність.

1

 

18

4

Основна властивість дробу.

1

 

19

5

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №2.

1

 

20

6

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.

1

 

21

7

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.

1

 

22

8

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.

1

 

23

9

Розв’язування задач і вправ.

1

 

24

10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №3.

1

 

25

11

Множення і ділення раціональних дробів.

1

 

26

12

Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня.

1

 

27

13

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №4.

1

 

28

14

Розв’язування задач і вправ. Підготовка до контрольної роботи.0

1

 

29

15

Контрольна робота № 2 за темою: «Тотожні перетворення раціональних виразів».

1

 

 

 

 

 

 

30

16

Аналіз контрольної роботи. Тотожні перетворення раціональних виразів.

1

 

31

17

Тотожні перетворення раціональних виразів.

1

 

32

18

Тотожні перетворення раціональних виразів.

1

 

33

19

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №5.

1

 

34

20

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

35

21

Контрольна робота № 3 за темою: «Тотожні перетворення раціональних виразів».

1

 

 

 

 

 

 

36

22

Аналіз контрольної роботи. Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Раціональні рівняння.

1

 

37

23

Розв'язування раціональних рівнянь.

1

 

38

24

Розв'язування раціональних рівнянь.

1

 

39

25

Графічний метод розв'язування рівнянь.

1

 

40

26

Раціональні рівняння з параметрами.

1

 

41

27

Розв'язування раціональних рівнянь з параметрами.

1

 

42

28

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №6.

1

 

43

29

Степінь з цілим від’ємним показником.

1

 

44

30

Стандартний вигляд числа.

1

 

45

31

Властивості степеня з цілим показником.

1

 

46

32

Властивості степеня з цілим показником.

1

 

47

33

Функція та її графік.

1

 

48

34

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №7.

1

 

49

35

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

50

36

Контрольна робота № 4 за темою: «Раціональні рівняння. Степінь з цілим від’ємним показником».

1

 

 

 

 

 

 

51

1

Аналіз контрольної роботи. Подільність цілих чисел.

1

 

52

2

Основні властивості подільності.

1

 

53

3

Ділення з остачею.

1

 

54

4

Конгруенції за модулем.

1

 

55

5

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №8.

1

 

56

6

Найбільший спільний дільник (НСД) і найменше спільне кратне (НСК). Взаємно прості числа.

1

 

57

7

Алгоритм Евкліда.

1

 

58

8

Розв’язування задач і вправ.

1

 

59

9

Ознаки подільності на 3, 9, 11, 2n, 5 n, п N.

1

 

60

10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №9.

1

 

61

11

Прості й складені числа.

1

 

62

12

Основна теорема арифметики.

1

 

63

13

Контрольна робота № 5 за темою: «Основи теорії подільності».

1

 

64

14

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок.

1

 

Тема 4. НЕРІВНОСТІ (16год)

Учень/учениця:пояснює поняття: числова нерівність,нерівність зі змінною;

формулює означення понять: розв'язок нерівності з однією змінною, рівносильні нерівності, нерівність — наслідок даної, розв'язок системи і сукупності кількох нерівностей з однією змінною;

доводить властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій множини, задані за допомогою нерівностей;

розв'язує: лінійні нерівності, системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною, лінійні рівняння і нерівності з модулем

65

1

Аналіз контрольної роботи. Числові нерівності та їх властивості.

1

 

66

2

Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу.

1

 

67

3

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №10.

1

 

68

4

Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків.

1

 

69

5

Нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Нерівність — наслідок даної.

1

 

70

6

Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

71

7

Системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

72

8

Системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

73

9

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №11.

1

 

74

10

Розв'язування лінійних нерівностей з параметром.

1

 

75

11

Розв'язування лінійних нерівностей з параметром.

1

 

76

12

Розв'язування рівнянь і нерівностей з модулем.

1

 

77

13

Розв'язування рівнянь і нерівностей з модулем.

1

 

78

14

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №12.

1

 

79

15

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

80

16

Контрольна робота № 6 за темою: «Нерівності».

1

 

 

 

 

 

 

Тема 5. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА (15год)

Учень/учениця:пояснює поняття: раціональне число, ірраціональне число, дійсне число;

формулює означення: квадратного кореня з числа, арифметичного квадратного кореня з числа;

доводить властивості арифметичного квадратного кореня;

розв'язує вправи, що передбачають: спрощення виразів, які містять арифметичний квадратний корінь, використання графіків функцій у = х2 і

81

1

Аналіз контрольної роботи. Функція y = x2 та її графік.

1

 

82

2

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.

1

 

83

3

Розв’язування задач і вправ.

1

 

84

4

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №13.

1

 

85

5

Ірраціональні числа. Множина дійсних чисел. Взаємно однозначна відповідність між множиною точок прямої та множиною дійсних чисел.

1

 

86

6

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня.

1

 

87

7

Добуток і частка квадратних коренів

1

 

88

8

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №14.

1

 

89

9

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені.

1

 

90

10

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені.

1

 

91

11

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені.

1

 

92

12

Функція , її властивості і графік.

1

 

93

13

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №15.

1

 

94

14

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

95

15

Контрольна робота № 7 за темою: «Квадратні корені. Дійсні числа»

1

 

Тема 6. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (28год)

Учень/учениця:

пояснює алгоритми: розв'язування неповних і повних квадратних рівнянь, розкладання квадратного тричлена на множники, розв'язування біквадратного рівняння;

формулює означення: квадратного рівняння, біквадратного рівняння;

доводить: формулу коренів квадратного рівняння, теорему Вієта, теорему про розкладання квадратного тричлена на множники;

розв'язує вправи, що передбачають застосування вивченого матеріалу

96

1

Аналіз контрольної роботи. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування.

1

 

97

2

Формула коренів квадратного рівняння.

1

 

98

3

Формула коренів квадратного рівняння.

1

 

99

4

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №16.

1

 

100

5

Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта.

1

 

102

6

Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта.

1

 

102

7

Розв'язування квадратних рівнянь з параметрами.

1

 

103

8

Розв'язування квадратних рівнянь з параметрами.

1

 

104

9

Розв'язування квадратних рівнянь з параметрами.

1

 

105

10

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №17.

1

 

106

11

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

107

12

Контрольна робота № 8 за темою: «Квадратні рівняння»

1

 

 

 

 

 

 

108

13

Аналіз контрольної роботи. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

1

 

109

14

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

1

 

110

15

Розв'язування раціональних рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

111

16

Розв'язування раціональних рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

112

17

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №18.

1

 

113

18

Метод заміни змінної при розв'язуванні раціональних рівнянь.

1

 

114

19

Метод заміни змінної при розв'язуванні раціональних рівнянь.

1

 

115

20

Метод заміни змінної при розв'язуванні раціональних рівнянь.

1

 

116

21

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №19.

1

 

117

22

Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

118

23

Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

119

24

Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

120

25

Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

121

26

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №20.

1

 

122

27

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

123

28

Контрольна робота № 9 за темою: «Раціональні рівняння, які зводяться до квадратних. Розв'язування текстових задач»

1

 

 

 

 

 

 

Тема 7. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МНОГОЧЛЕНІВ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ (8 год)

Учень/учениця:

формулює означення: подільності многочленів націло, кореня многочлена з однією змінною, цілого раціонального рівняння; теорему про ділення з остачею, теорему Безу та наслідки з неї, теорему про цілий корінь цілого раціонального рівняння з цілими коефіцієнтами;

доводить теорему Безу та наслідки з неї, теорему про цілий корінь цілого раціонального рівняння з цілими коефіцієнтами;

розв'язує вправи, що передбачають:ділення многочленів, використання теореми Безу

124

1

Аналіз контрольної роботи. Ділення многочленів.

1

 

125

2

Корені многочлена і теорема Безу.

1

 

126

3

Корені многочлена і теорема Безу.

1

 

127

4

Схема Горнера.

1

 

128

5

Цілі раціональні рівняння.

1

 

129

6

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота №21.

1

 

130

7

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

1

 

131

8

Контрольна робота № 10 за темою: «Основи теорії многочленів з однією змінною».

1

 

 

 

 

 

 

Тема 8. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (9год)

132

1

Аналіз контрольної роботи. Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв'язування раціональних рівнянь.

1

 

133

2

Функції , y = x2  їх властивості і графік.

1

 

134

3

Системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною.

1

 

135

4

Розв'язування лінійних нерівностей з параметром.

1

 

136

5

Розв'язування рівнянь і нерівностей з модулем.

1

 

137

6

Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Розв'язування квадратних рівнянь з параметрами.

1

 

138

7

Розв'язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, які зводяться до квадратних.

1

 

139

8

Підсумкова контрольна робота за рік.

1

 

140

9

Підсумковий урок. Річне оцінювання.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Онищенко Ганна В'ячеславівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
Додано
29 червня 2018
Переглядів
3345
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку